•  

  #heheszki #niemoje

  . . . kliknij, aby rozwinąć obrazek . . .

  źródło: 271746462_107458355162028_3159332101501712383_n.jpg

 •  

  #heheszki #niemoje

  źródło: 271719558_6949375441771714_7416422295680856329_n.jpg

 •  

  Świątynia Wang w #karpacz ⛪️ (28.11.2021)
  #fotografia #niemoje #zajumane #polska #sudety

  źródło: scontent-waw1-1.xx.fbcdn.net

 •  

  Na fotografii widzimy, ze bardzo wpływowy mężczyzna pozytywnie obronił swoje terytorium

  #heheszki #niemoje #rozowepaski #niebieskiepaski

  . . . kliknij, aby rozwinąć obrazek . . .

  źródło: IMG_9002.JPG

 •  

  Ineiro Asanuma, z Socjalistycznej Partii Japonii, 12 października 1960 roku pojawił się w tokijskim studio telewizyjnym, by wziąć udział w debacie politycznej. Asanuma był zdecydowanym lewicowcem, krytykiem zależności Japonii od USA oraz zwolennikiem dialogu z ZSRS. W czasie programu z miejsca na widowni poderwał się 17letni działacz ultraprawicowego Uyoku dantai (Prawe Skrzydło) Otoya Yamaguchi i w czasie relacji na żywo zabił Asasune wbijajac w niego Wakizashi(krótki miecz samurajski).
  2 listopada Otoya Yamaguchi popełnił samobójstwo w celi aresztu, wieszając się na prześcieradle. Przed śmiercią używając pasty do zębów napisał na ścianie:
  "Siedem żyć mojemu krajowi. Dziesięć tysięcy lat Jego Wysokości Cesarzowi!"

  #historia #niemoje
  pokaż całość

  źródło: youtube.com

 •  

  O czym 90% katolików nie wie. Krótka Historia Kościoła.
  ”II wiek - Rzymski filozof Celsus poświadcza fałszowanie pism chrześcijańskich, mówiąc o rewizjonistach: „przerabiali Pisma Święte z ich pierwotnej postaci i usunęli wszystko, co pozwalało im na odparcie skierowanych przeciwko nim zarzutów.”
  - Uczeni wykazali, ze wszystkie cztery uznane przez Kościół Ewangelie zostały przerobione i poprawione.
  III wiek. Aż do III wieku wyznawcy chrystianizmu nie słyszeli o wieczystym dziewictwie Maryji. Ewangelia Mateusza informuje, iż Jozef „nie zbliżał się do Maryji, aż porodziła syna”.”Zbliżenie sie” oznacza w Biblii małżeńskie współżycie.
  (Fakt współżycia Józefa z Maryja po narodzinach Jezusa będzie oczywisty dla każdego, komu kościelne dogmaty nie zakazują logicznego wnioskowania.)
  312 r. Bitwa pod mostem mulwijskim – Chrześcijaństwo staje się jedną z religii państwowych Rzymu. Powstanie Instytucji Kościoła Katolickiego. Początek prześladowania i mordowania przedstawicieli innych wyznań.

  319 r. Cesarz Konstantyn ustanowił prawo zwalniające kler od płacenia podatków i służby w armii.

  321 r. Cesarz Konstantyn nakazuje święcić niedziele zamiast dotychczasowej soboty.

  325 r. Cesarz Konstantyn na soborze nicejskim ustanawia kanon pisma „świętego” i „dwójce świętą” awansując Jezusa do miana Boga. Jezus z Betlejem ma zastąpić dotychczas czczonego Mitre.
  -Narodziny Boga Mitry przypadające na dzień 25 grudnia, staja się datą przyjścia na świat Jezusa.
  -Wniebowzięcie Mitry w okresie równonocy wiosennej staje się chrześcijańskim świętem Wielkanocy.
  -W Rzymie na Wzgórzach Watykańskich, chrześcijanie przejmują świętą grotę Mitry, czyniąc z niej siedzibie Kościoła katolickiego
  -Występowanie wyraźnych podobieństw do mitryzmu, ojcowie chrześcijaństwa tłumaczą działalnością diabla.

  330 r. Wprowadzenie zwyczaju czczenia zmarłych („świętych”) i ich relikwii

  355 r. Biskupi zostają uwolnieni spod nadzoru sądów świeckich.
  360 r. Wprowadzenie zwyczaju czczenia aniołów

  381r. Do obowiązującej dotychczas konstantynowskiej „Dwójcy Świętej” cesarz Teodozjusz dołączył trzecia osobę tzw.”Ducha Świętego”. Działo się to na soborze w Konstantynopolu

  391 r. W Aleksandrii Chrześcijanie spalili największą na Ziemi bibliotekę, w której przechowywano około 700 000 starożytnych zwojów. Zamknięto starożytne akademie, skończyło się nauczanie kogokolwiek poza murami kościołów.
  431r. Wyrażenie „Xristo Tokos” – Matka Chrystusa – zostało zastąpione na „Teo Tokos” – Boga Rodzica.
  539 r. Ustanowiono władze papieży oraz ofiarę mszy świętej
  - Na soborze w Macon biskupi glosowali nad problemem, czy kobiety maja dusze.
  593 r. Papież Grzegorz I wprowadził wiarę w czyściec, dla uzdrowienia finansów kurii rzymskiej poprzez sprzedaż odpustów od kar czyśćcowych.

  600 r. Wprowadzono łacinę do liturgii.

  715 r. Wprowadzono modlitwy do Marii Panny oraz świętych.
  726 r. W Rzymie zaczęto czcić obrazy.
  - Kościół rzymski z Dziesięciu Boskich Przykazań usunął drugie, które brzmi:
  ”Nie uczynisz sobie obrazu rytego ani żadnej podobizny tego, co jest na niebie w górze i co na ziemi nisko, ani z tych rzeczy, które są w wodach pod ziemia. Nie będziesz się im kłaniał ani służył”.
  - Otwarło to drogę do handlu obrazami, szkaplerzami, krzyżami, posagami itp. Przykazań jednak musiało pozostać dziesięć. Podzielił wiec kościół ostatnie przykazanie, mówiące o niepożądaniu ani żony, ani osła, ani wolu, na dwie części i odtąd katolicy mają też Dziesięć Przykazań, tak jak i Żydzi.
  783 r. Nastał zwyczaj całowania nóg papieża.

  813 r. Ustanowiono Święto Wniebowzięcia Maryji

  993 r. Papież Leon III zaczął kanonizować zmarłych.

  X wiek – Cala Europa znalazła się pod panowaniem Kosciola.Zalamuje się aktywność na polu medycyny, techniki, nauki, edukacji, sztuki i handlu. Rozpoczyna się mroczny okres w historii Europy.

  1000 r. Ustanowiono Uroczystość Wszystkich Świętych i Dzień Zadusznych.

  1015 r. Wprowadzono celibat dla duchownych, aby rozwiązać problem przejmowania spadków przez ich rodziny .(Przedtem duchowni mieli zony i dzieci).

  1077 r. Papież Grzegorz VII ustanowił „klątwę”
  1095 r. Papież Urban II wezwał rycerzy Europy do zjednoczenia i marszu na Jerozolimę. Zainicjował w ten sposób pierwsza wyprawę krzyżową.
  Papież ogłosił, iż „Wyklęty będzie ten, kto powstrzyma swój miecz przed rozlewem krwi”.

  1099 r. Masakra Muzułmanów i Żydów w Jerozolimie. Kronikarz Rajmund pisał:
  ”Na ulicach leżały sterty Głów, rak i stop. Jedni zginęli od strzałów lub zrzucono ich z wież; inni torturowani przez kilka dni zostali w końcu żywcem spaleni. To był prawdziwy, zdumiewający wyrok Boga nakazujący, aby miejsce to wypełnione było krwią niewiernych.”
  XII wiek – Uczony i filozof, święty Tomasz z Akwinu głosił, ze zwierzęta nie maja życia po śmierci ani wrodzonych praw, oraz ze „przez nieodwołalny nakaz Stwórcy ich Zycie i śmierć należą do nas”.
  1116 r. Sobór Laterański ustanowił spowiedź „na ucho”. Taka forma spowiedzi pozwalała na sprawowanie większej kontroli nad ludźmi, oraz na „wywiad środowiskowy”.

  1140 r. Ułożono i przyjęto 7 sakramentów świętych.

  1204 r. Zaczęła działać Święta Inkwizycja. Słudzy kościoła zamęczyli i spalili żywcem miliony ludzi. Spalanie ludzi, praktykowane w XX wieku przez nazistów, po raz pierwszy zastosowane było na skale masowa przez chrześcijańską inkwizycje.
  Majątki „heretyków” przejmowane były przez kościół i inkwizytorów. Jak na ironie inkwizytorzy wybierani byli najczęściej spośród dominikanów i franciszkanów, którzy ślubowali życie w ubóstwie…
  -Nawet w XXI w Watykan nie dopuszcza nikogo do archiwów dotyczących inkwizycji.

  ”Encyklopedia katolicka” twierdzi,iż inkwizycja „dużo zdziałała dla rozwoju cywilizacji”.
  1208 r. Papież Innocenty III zaoferował każdemu, kto chwyci za bron, oprócz boskiego zbawienia, również ziemie i majątek heretyków. Rozpoczęła się Krucjata Albigenska, której celem było wymordowanie Katarów. Szacuje się, ze Krucjata Albigenska pochłonęła milion istnień ludzkich, i dotknęła większą część populacji południowej Francji. Przeor, dowodzący wojskami krucjaty, gdy mu się skarżono, ze trudno jest odróżnić wiernych od heretyków, odpowiedział: „Zabijać wszystkich. Bóg ich odróżni”.

  - Papież Innocenty III twierdzi: „Każdy kto próbuje stworzyć własny wizerunek Boga niezgodny z dogmatem Kościoła musi być bez litości spalony”.

  1229 r. Papież Grzegorz IX zakazał czytania Biblii pod sankcja kar inkwizycyjnych.
  1231 r. Nakaz papieski zalecał palenie heretyków na stosie. Pod względem technicznym pozwalało to uniknąć rozpryskiwania się krwi.

  1252 r. Tortury zostają prawnie dozwolone przez Kościół (zostały ustanowione przez papieża Innocentego IV)
  - Tortury obejmowały : łamanie na kole, wieszanie za ręce z ciężarami u nóg, ściskanie czułych części ciała, sadzanie na gorących węglach lub żelazie, wyłamywanie stawów, gotowanie żywcem itp. Była to „ludzka” – jak zapewnia kościół – metoda badan.
  -Na narzędziach tortur umieszczano motto: „Chwała niech będzie panu”…

  1263 r. Zatwierdzono przyjmowanie komunii pod jedna postacią.

  1264 r. Ustanowiono uroczystość Bożego Ciała.
  1275 r. Pojawiły się dyskusje na temat płacenia daniny. W odpowiedzi papież ekskomunikował cale miasto, Florencje.

  XIV wiek Wybucha epidemia czarnej śmierci, Kościół wyjaśniał, ze winę za ten stan rzeczy ponoszą Żydzi, zachęcając przy tym do napaści na nich.

  1311 r. Papież Klemens V jako pierwszy ukoronował się potrójną korona władcy.
  1326 r. Niezgodność przesadnie bogatej organizacji Kościoła z głoszonymi przez nią ideami Jezusa Chrystusa ,doprowadziła do ogłoszenia bulli papieskiej „inter nonnullos”, w której uważano za herezje twierdzenia, jakoby Jezus i Jego apostołowie nie posiadali żadnej własności w postaci dóbr materialnych.
  1378-1417 r. Dochodzi do tzw. „Wielkiej Schizmy”. Władza jest podzielona miedzy dwóch papieży – jednego urzędującego w Rzymie,
  drugiego w Avignon. Spory nie dotyczyły religii, ale polityki i władzy

  1450-1750 r. Okres polowania na czarownice. Straszliwymi torturami zamęczono setki tysięcy kobiet posądzanych o czary.
  - Dzieci można było również oskarżać o czary: dziewczynki po ukończeniu 9,5 lat, chłopców po ukończeniu 10 lat. Młodsze dzieci torturowano w celu uzyskania zeznań obciążających rodziców. W procesach o czary brane były pod uwagę „zeznania” dwulatków
  -Tortury obejmowały : łamanie kołem, wieszanie za ręce, biczowanie, przypiekanie, gotowanie w oleju, wbijanie kolców w oczy,
  wyrywanie obcęgami piersi i narządów płciowych.
  1484 r. Papież Innocenty VIII oficjalnie nakazał palenie na stosach kotów domowych razem z czarownicami. Zwyczaj ten był praktykowany przez trwający setki lat okres polowań na czarownice.
  - Wiara, ze zwierzęta są pośrednikami diabla, doprowadziła do załamania się naturalnej kontroli liczebności populacji gryzoni. Celem ataku gorliwych chrześcijan najczęściej były koty, wilki, węże, lisy, i białe koguty. Ponieważ wiele z tych zwierząt polowało na roznoszące choroby gryzonie, ich eliminacja wzmogła wybuchy epidemii.

  1492 r. Kolumb odkrył Amerykę . Inkwizycja szybko postępuje śladami odkrywców.

  1493 r. Bulla papieska uprawomocniła deklaracje wojny przeciwko wszystkim narodom w Ameryce Południowej, które odmówiły przyjęcia chrześcijaństwa.
  - Rozpoczęła się kolejna bestialska rzeź w imię Boga.Wbijano ciężarne kobiety na pale, ćwiartowano żywcem indiańskie niemowlęta, przywiązywano ofiary do luf armatnich i puszczano je z dymem, rozrywano ludzi przy pomocy koni, mordowano, gwałcono, ucinano ręce, nosy, wargi, piersi.
  -Jezuita Jose de Anchieta, twierdził:”Miecz i żelazny pręt to najlepsi kaznodzieje”. Ten oto barbarzyńca, został beatyfikowali w 1980 r. przez papieża, który nazywał go „apostołem Brazylii, wzorem dla całej generacji misjonarzy”. Bandyta, który w bestialski sposób unicestwił tysiące ludzkich istnień, uznany został za świętego…
  - Gdy katoliccy „misjonarze” zawitali do Meksyku, żyło tam około 11 milionów Indian, a po stu latach już tylko 1,5 miliona. Słowo Boże zawiezione w tamte rejony „pięknie zaowocowało”.
  - Podczas pobytu na tamtych ziemiach, papież nazwał ta zbrodnie przeciwko ludzkości „dziełem ewangelizacji i pokoju”.

  1563 r. Ustalono, ze tradycja Kościoła jest ważniejszym źródłem objawienia od Słowa Bożego.

  1572. We Francji 24 sierpnia zamordowano 10 000 protestantów. Papież Grzegorz XIII napisał potem do króla Francji Karola IX: „Cieszymy się razem z tobą, ze z Boska pomocą uwolniłeś świat od tych podłych heretyków”

  1543 r. Kopernik publikuje teorie heliocentryczna.Jego dzieło trafia na kościelny indeks ksiąg zakazanych i pozostaje tam aż do 19 wieku. (Czyli az do 19 wieku kościół uznaje, iż ziemia tkwi nieruchomo w centrum Wszechświata).

  1584 r. Giordano Bruno twierdzi iż gwiazdy są innymi Słońcami, wokół których mogą krążyć inne planety, a na nich żyć inne istoty. Za swoje poglądy zostaje spalony żywcem na stosie. Egzekucje opóźniono o dwa lata z rozkazu papieża Klemensa VIII. Papieżowi zależało, by stos na Campo dei Fiori stal się jedna z atrakcji dla pielgrzymów.

  1633 r. Galileusz próbuje rozpowszechniać teorie heliocentryczna. Zostaje zatrzymany przez Inkwizycje i pod groźbą tortur zmuszony do odwołania swych poglądów. Inkwizycja skazuje go na dożywotni areszt domowy.

  - Poglądy świętego Augustyna odzwierciedlały „naukowe” podejście Kościoła do świata: „Jest to niemożliwe, aby po przeciwnej stronie Ziemi znajdowali się ludzie, gdyż w Piśmie Świętym nie ma wzmianki o takim rodzie wśród potomków Adama.”

  1854 r. Wprowadzono dogmat o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryji Panny.

  1855 r. Sprzeciw Kościoła wobec Konstytucji Stanów Zjednoczonych. Kościół głosił iż „wolność to bluźnierstwo, wolność to odwodzenie innych od prawdziwego Boga. Wolność to mówienie kłamstw w imię Boga”.

  1870 r. Wprowadzono dogmat o nieomylności papieża.

  -Początek XX wieku – Papież Leon XIII nadal udowadnia, ze najwyższa kara daje si uzasadnić następująco: „Kara śmierci jest niezbędnym i skutecznym środkiem dla osiągnięcia celu Kościoła, gdy buntownicy wystąpią przeciw niemu i narusza jedność duchowa”.

  1917 r. Tortury były prawnie dozwolone przez Kościół od roku 1252, w którym zostały ustanowione przez papieża Innocentego IV, aż do roku 1917,
  w którym to zaczął obowiązywać nowy Codex Juris Canonici.

  1931 r. Papież Pius XI wydaje encyklikę „Non abbiamo bisogno”, w której jest mowa o wdzięczności kościoła dla faszyzmu za zlikwidowanie wroga – socjalizmu.

  1933 r. Hitler oświadczył, ze w chrześcijaństwie widzi „niezachwiany fundament moralności; dlatego „obowiązkiem naszym jest utrzymanie i rozwijanie
  przyjaznych stosunków ze Stolica Apostolska”. W czasie II Wojny Światowej papież Pius XII przyjmował na codziennych audiencjach niemieckich zbrodniarzy wojennych, udzielając im błogosławieństwa.
  1950 r. W petycji do Watykanu, katolicy proszą o dogmatyzacje fizycznego wniebowzięcia Maryji. W odpowiedzi Watykan uchwala dogmat o wniebowzięciu Najświętszej Maryji Panny (w Ewangeliach nie ma słowa o tym).
  1965 r. Dopiero w 1965 roku kościół unieważnił potępienie Galileusza.

  1968 r. Papież Paweł VI ogłasza encyklikę „Humanae vitae”, z której skutkami rodziny katolickie borykają się do dzisiaj. Jedynymi środkami regulacji urodzin dopuszczonymi przez kościół pozostaje wstrzemięźliwość płciowa i metoda kalendarzyka, a każdy stosunek płciowy ma mieć na celu poczęcie życia. Encyklika papieska nie przeszkadza jednak Watykanowi na posiadanie udziałów i czerpanie zysków z produktów firmy „Instituto Farmacologico Serono”, która wypuszcza na rynek niezwykle dochodowy środek antykoncepcyjny o nazwie „luteolas”.
  1971 r. FBI wpada na trop sfałszowanych przez nowojorskich gangsterów papierów wartościowych na sumę 14 milionów dolarów.
  Odbiorca okazuje się Bank Watykański. FBI ustala ze był to zabieg próbny przed docelowa operacja na kwotę 1 miliarda dolarów.

  1977 r. Papież Paweł VI wyjaśnia, ze kobieta ma zakazany wstęp do kapłaństwa, ponieważ „nasz Pan był mężczyzną”.
  1978 r. Papieżem zostaje Albino Luciani , człowiek niezwykle skromny, postępowy i uwielbiany przez masy , którego pontyfikat trwał tylko 33 dni. Zgadzał się na stosowanie środków antykoncepcyjnych, dopuszczał kapłaństwo kobiet, sprzeciwiał się celibatowi. Postanawia zniszczyć mafijne struktury watykańskich finansów, a następnie oczyścić Watykan i Kościół z oszustów i aferzystów. Sporządza listę 121 purpuratów watykańskich do natychmiastowego zdymisjonowania. Tuz przed rozpoczęciem zaplanowanych czystek umiera 28 września po „zjedzeniu niestrawnego posiłku” (zostaje otruty). Nie przeprowadzono sekcji zwłok. Jego testament ginie w tajemniczych okolicznościach.”
  #bekazkatoli #zjebanezfaceeboka #niemoje #wiara #kosciol #ratowaniepoziomu
  pokaż całość

 •  

  #heheszki #niemoje

  źródło: 131504955_800_s.1631709438.jpg

  +: haabero, L..........r +8 innych
 •  

  Powodem dla którego mężczyźni mają taką obsesje na punkcie osiągania czegoś jest, to że mężczyźni nikogo ku*wa nie obchodzą. W tym większości innych mężczyzn. Jedyne co możesz dostać jako mężczyzna, to to że ktoś się będzie o ciebie troszczył dlatego, że jesteś przydatny. Spełnianie domyślnej roli bycia kimś kto zapewnia byt nie sprawia, że mężczyzna jest kochany za to jaki jest, ale za to co potrafi zrobić. Prawdziwa miłość jest niezwykle rzadka.

  Większość ludzi wykorzystuje siebie nawzajem, bo po prostu im się to opłaca. Mężczyźni nie posiadają żadnej wrodzonej wartości. Kobiety i dzieci są cenione tylko za to, że istnieją. Właśnie dlatego szczególnie trudnym okresem w życiu mężczyzny jest etap przemiany z chłopca w faceta. Bezpowrotnie przestają wtedy być kochani po prostu za to że istnieją. Muszą jakoś udowodnić swoją wartość albo staną się nikim i nie będą nikogo obchodzić.

  Kobiety pielęgnują wartość, która została im nadana wraz z narodzinami, mężczyźni natomiast muszą swoją wartość kreować przez całe życie. Widać to szczególnie w społeczeństwie, które ceni sobie bardziej kobiety od mężczyzn. Jest to też powodem dlaczego argumenty feministek skupiające się na nierównościach są totalną bzdurą. Skupiają się one tylko na mężczyznach, którym się udało.

  Osiąganie sukcesu nie jest kwestią stylu życia dla mężczyzn, to sprawa życia i śmierci. Stylem życia może to być co najwyżej dla niektórych kobiet. Kobieta której coś w życiu nie wyjdzie, np. zawali studia albo nie wyjdzie jej biznes, zawsze może zostać matką. Nadal będzie kochana i pożądana po prostu za to że jest kobietą XD. A kto ku*wa jest zainteresowany nieudacznikami, którym nie wyszło w życiu? Nikt. I właśnie dlatego wśród ludzi którzy osiągnęli największe sukcesy w życiu zawsze będzie więcej mężczyzn niż kobiet. Oni są zmuszeni do osiągania sukcesu jeśli chcą posiadać jakąkolwiek wartość. Z drugiej strony mężczyźni, którym się to nie uda nie mogą oczekiwać nawet podstawowego poziomu współczucia, czy ludzkiej przyzwoitości. Są niewidocznymi i całkowicie pomijanymi podludźmi.

  #przegryw #depresja #feminizm #przemyslenia #niemoje
  pokaż całość

  źródło: 1f629.png

  •  
   G............a

   0

   przestańcie narzekać, bo sami jesteście sobie winni. Wy stworzyliście ten świat jakim jest oparty na władzy, teraz z tym żyjcie, albo zmieniajcie, ale nie porównujcie się do kobiet ani ich nie obwiniajcie. Kobiety dopiero całkiem niedawno mają wolność wyboru. A i tak wiele matek do teraz chodzi do pracy, wraca do domu, zajmuje się dziećmi, sprząta i gotuje, gdzie facet w większości nie robi nic, bo przecież chodzi do pracy. Narzekaj na mężczyzn, że tacy są i tak ci ponieśli poprzeczkę, nie ma tam winy kobiet. Kobiety dopiero teraz uczą się jak żyć w wolności, a i tak sporo z nich nadal rodzi tylko dzieci i żyje poniżająco na garnuszku faceta. To się pewnie zmieni wiele wiele lat później, jak wy będziecie totalnie bezużyteczni, bo wszystko takie dla was ciężkie, to kobiety będą mogły się wreszcie wykazać.

   @chwila: Ale ty jesteś zrypana . Dlatego p0lki to najgorsze szlory w Europie. Pamiętaj, że mężczyznami są też faceci z twojej rodziny. Co Najgorsze masa takich szlor potem rodzi synów i wmawia im spierdolone filozofie że babki zawsze dobre są no matter what. Mój kolega rok temu został zdradzony przez narzeczoną. Wcześniej w 2 związkach miał to samo. Tym razem nie wytrzymał i się powiesił, 30 letni chłop. Tylko by to pojąć potrzebowałabys jakiejkolwiek empatii - a kobiety wbrew temu co się kiedyś mówiło - w ogóle jej nie mają. Ale wiadomo on winny, bo coś tam xDDD mam szczerą nadzieję że współczesne kobiety odejdą do lamusa i zostaniecie zastąpione kimś kto widzi coś innego niż własna dupa :))) . Pamiętaj by nigdy nie wchodzic związek bo swoim klamaniem zrobisz komuś piekło
   pokaż całość

  •  

   @Gilbert_Prukwa: fajnie, że nie potrafisz prowadzić dyskusji bez obrażania kogoś i wyzywania. Ja nie mam nic do mężczyzn którzy potrafią traktować kobietę normalnie jak człowieka, a nie jak źródło nieszczęścia i puszczalstwa. Mężczyźni stworzyli ten świat jakim jest, do siebie powinniście mieć pretensje, że odbiera się was za słabych przez jakieś tam cechy. Sami sobie stworzyliście tę poprzeczkę. Kobiety zostawcie w spokoju, bo one mają swoje własne problemy. A po tobie nawet widać te nienawiść do kobiet, bo nie radzisz sobie z własnym życiem, więc musisz szukać kogoś słabszego wy się wyżyć, kogoś obwinić. Dlatego zacząłeś od wyzwisk, a nie od argumentów. pokaż całość

   +: sdnskf
  • więcej komentarzy (19)

 •  

  Wchodzi Guślarz

  GUŚLARZ

  (do wieśniaka)

  DZIEŃ DOBRY, DZIEŃ DOBRY,

  KURWA, PO STAROPOLSKU NIE ROZUMIESZ?

  DAJ MI TO JEDZENIE

  NO DAJ, I TAK NIE ZROZUMIESZ

  GUŚLARZ

  (do chóru)

  PROSZĘ PAŃSTWA TO SĄ DUCHY

  HEHE PATRZCIE JAKIE GŁUPIE, SZUKAJĄ OTUCHY xD

  CHÓR

  PROSZĘ PAŃSTWA TO SĄ DUCHY

  PATRZCIE JAKIE GŁUPIE, SZUKAJĄ OTUCHY

  GUŚLARZ

  DOBRA IDZIEMY DALEJ,

  O! A TU MAMY WIDMO.

  PODEJDŹCIE ŚMIALEJ!

  KOJARZĄ PAŃSTWO NA PEWNO TYPOWE DUCHY?

  BIAŁE JAK PRZEŚCIERADŁO, CZARNE OCZY, DOBRE SŁUCHY!

  A TU CZŁOWIEK JEST JEDZONYM.

  LATAJĄ PTASZYSKA, PROSZĘ PAŃSTWA,

  SZYSTKI TAKIE SAME I POTEM,

  PAN SIĘ PRZESUNIE, DZIEJĄ SIĘ POGAŃSTWA

  DZIOBAMI WYRYWAJĄ KAWAŁKI MIĘSA

  I, I UWAGA KRUK, NIE DAJĄ MU ZAZNAĆ SPOKOJU.

  PO STOKROĆ KAŻDE ZWIERZĘ GO KĘSA

  OBRZYDLIWE ZJAWISKO, AŻ CHCE SIĘ WYJŚĆ Z POKOJU.

  I TO PROSZĘ PAŃSTWA CHODZI PO ŚWIECIE.

  JEST NIEŚMIERTELNE, STRASZNE I CO NAJWAŻNIEJSZE!

  CIERPI JAK CHOLERA. A TUTEJSZE

  LEKKIE DUCHY? NO LEKKIE DUCHY

  NIE SKRZYWDZIŁYBY NAWET MUCHY.

  CHÓR

  NIEŚMIERTELNE, STRASZNE I CO NAJWAŻNIEJSZE

  CIERPI JAK CHOLERA, A TUTEJSZE

  LEKKIE DUCHY, NO LEKKIE DUCHY

  NIE SKRZYWDZIŁYBY NAWET MUCHY

  a józio i rózia, kurwa

  -chlip chlip mieliśmy tak ciężko

  -nic nie robiliśmy.

  -ehhh tak byśmy chcieli sobie coś zjeść

  -a nie możemy

  -dajcie nam ziarenka gorczycy

  -trzymajcie się tu na ziemi

  -będziemy o was pamiętać

  -kochamy was ehh

  #pasta #heheszki #sekcjapast #niemoje #zajebanezfacebooka
  pokaż całość

 •  

  Osiągnęliście coś w życiu? Coś, o czym z uśmiechem na twarzy moglibyście wspomnieć na łożu śmierci? Ja tak. Gdy byłam w przedszkolu, otrzymałam propozycję zagrania konia w jasełkach. Wówczas nie było jeszcze końskich masek na rynku. Dużo myślałam wtedy, jak oddzielić mnie od konia, którego zagram. Jak sprawić różnicę. Na ratunek przyszła jednak pani przedszkolanka, która powiedziała, żebym nie starała się grać konia, żebym była sobą i wtedy wyjdzie naturalnie. Pamiętam, że była jakaś afera z tego, mój stary wykrzykiwał, że wcale nie mam wielkiej głowy. Zagrałam konia, rozjebałam tę rolę na części. Ludzie płakali z dziwnymi grymasami na twarzach, niektórzy kładli się po podłogach, innym brakowało tchu.
  #pasta #niemoje
  pokaż całość

 •  

  #przyroda #rosliny #motyle #przyprawy #byloaledobre #niemoje #owady

  Lubicie oregano? Ja lubię. Nie wszyscy wiedzą jednak, że ta przyprawa (zanim stanie się przyprawą) prowadzi życie w ciekawej symbiozie na włoskich łąkach. Otóż mrówki z rodzaju myrmica też lubią oregano i zdarza im się zakładać kolonie w korzeniach roślinki, które przy okazji podgryzają. Oregano nie lubi tego, robi wrrr i produkuje substancję owadobójczą - karwakrol - który notabene nadaje ten charakterystyczny smak przyprawie. Problem w tym, że mrówki mówią "akurat nasz gatunek jest odporny na truciznę”, bo akurat ich gatunek jest odporny na tę truciznę. I co teraz?!

  Otóż wtedy wchodzi on, motyl modraszek arion, cały na biało (z czarnymi plamkami na skrzydełkach). Modraszek tak lubi zapach oregano, zwłaszcza stresującego się i oblężonego, że postanowia złożyć jajko na roślince. Po dwóch tygodniach wykluwa się zeń larwa, która wszystkie staty zapakowała w illusion - przybiera kamuflaż z zapachów przyjemnych dla mrówek i sturlululuje się na ziemię. Przechodzące antmeny myślą “o, to jeden z naszych; dawaj z nami, kumplu” i zanoszą do gniazda ledwo powstrzymującego się od wybuchu złowrogim śmiechem oszusta.

  Mrówki kładą larwę ze swoimi małymi i traktują ją jak mrówcze dziecię - karmią ją, opiekują się nią, puszczają jej na DVD “Dawno temu w trawie” itd., takie tam mrówcze sprawy. Kiedy nasz szpieg podrasta tak, że fałszywe wąsy i kartonowe odnóża nie zapewniają już kamuflażu, zaczyna naśladować dźwięki mrówczej królowej (na co mrówki dają się nabrać - umówmy się, to nie są bystrzaki) i pożera kolonię kęs po kęsie, odwłok po odwłoku.

  Tym sposobem mrówki wychowały swojego mordercę, który teraz może się przepoczwarzyć, a oregano rośnie sobie w spokoju, by wkrótce wylądować na pysznej pizzy hawajskiej, średniej, grube ciasto, sos czosnkowy, kartą proszę, dziękuję, do widzenia.

  [Konrad Entomolog]

  PS Z tego posta nie dowiecie się niczego o ludziach, ale nigdy dość wiedzy na temat oregano.
  pokaż całość

 •  

  "Hejka, piszę o bardzo trudnej dla mnie i mojej przyjaciółki sprawie, która spotkała nas wczoraj w Parku Juliusza Słowackiego w Łodzi. Około 00:10 podjechał do nas mężczyzna na rowerze prosząc o zapalniczkę, następnie zaczął z nami rozmawiać "co jeśli jestem nieodpowiednim mężczyzną na nieodpowiednim miejscu dla Was, mógłbym Was okraść lub Wam zrobić krzywdę, po chwili wyciągnął rzecz przypominającą pistolet (nie była to jednak broń palna, raczej gazowa) Oddał strzał między nasze nogi (moje i koleżanki), po czym powiedział, że mamy oddać mu portfele i telefony. Zaczęłyśmy szukać portfeli i telefonu, z początku ich nie wziął, zaczął nam prawić morały, że nie powinnyśmy same tu być. Powiedział, że spali papierosa i jedzie do domu, po czym spalił i powiedział, że mamy je oddać, więc oddałyśmy. Gdy oddałyśmy telefony, powiedział, że mamy się zacząć rozbierać, a gdy doliczy do trzech i nie będziemy rozebrane zacznie do nas strzelać. Wtedy krzyknęłam do koleżanki, żeby uciekać. Rozbiegłyśmy się w dwie inne strony, ale znalazłyśmy się zaraz po sobie na stacji Orlen nieopodal, tam wezwałyśmy policję, która szybko i sensownie udzieliła nam pomocy (cały czas mamy z nimi bardzo dobry kontakt, sprawa nie została zlekceważona.
  Mężczyzna był na rowerze trekingowym, cały ubrany na czarno. Najważniejszą cechą rozpoznawczą mężczyzny jest to, że miał saszetę, zakładaną na dwa ramiona, która przykrywała całą klatkę piersiową. Miał również tatuaż na prawej ręce, prawdopodobnie kontynuację spod części zakrywającej bicepsy. Były to trzy nieregularne paski do połowy przedramienia.
  Jeśli ktoś z Państwa widział mężczyznę przypominającego ten opis, w okolicach Ronda Lotników Lwowskich lub Parku Słowackiego prosimy o kontakt, sprawa jest bardzo poważna.
  ~Spotterka" #lodz #spottedlodz #niemoje #lodzkurwa
  pokaż całość

 •  

  #rower #heheszki #raszyn #niemoje
  Tam masz ścieżkę rowerową pedalarzu!

  źródło: Raszyn.jpg

 •  

  #wykopobrazapapieza #2137 #cenzopapa #heheszki @allegro_pl dumni jesteście z siebie? ( ͡° ͜ʖ ͡°) #bekazkatoli #niemoje #allegro

  . . . kliknij, aby rozwinąć obrazek . . .

  źródło: 208407810_2159601487524709_4377348389122727046_n.jpg

 •  

  Jest coś podwójnie przerażającego w tym ujęciu, że to nie krajobraz egzotycznego, niszczycielskiego żywiołu na drugim końcu świata w Oklahomie czy Teksasie, tylko nieopodal Polski, raptem 200 km od naszych granic (╯︵╰,) Po tym zdjęciu już lepiej można zrozumieć, czemu takie Hrušky wyglądają jak Bagdad po bombardowaniach

  #czechy #tornado #burza #pogoda #kataklizmy #fotografia #niemoje pokaż całość

  źródło: embed.jpg

 •  

  Podpisano, prokurator dziura w dupie xD

  #heheszki #niemoje

  źródło: FB_IMG_1624603782512.jpg

 •  

  Tak wygląda wdrażanie strefy parkowania w Poznaniu...

  #poznan #fuszerka #niemoje #mojkrajtakipiekny

  źródło: 200597727_1950550828439898_3671954672254007425_n.jpg

  •  

   @Norskee: Częściowo mają rację, ale dotyczyło to ulic położonych bliżej Królowej Jadwigi - część osób pracujących w SB i okolicznych biurach faktycznie parkowała na Wildzie za free. Gdyby strefę wprowadzić tylko na tych kilku ulicach parkowanie stamtąd przeniosło by się na dalsze uliczki - jak Dolina i reszta.

   Niemniej jednak biorąc pod uwagę że aktualnie sporo osób i tak nie ma w Poznaniu (studia i praca - zdalne) to i tak jest masakra. Osobiście najbardziej mnie wkurza robienie wszędzie jednokierunkowych i ten cholerny kontrapas - przez to uciekają kolejne miejsca parkingowe (bo np. nie można wtedy stanąć za przejściem dla pieszych - ulica nie jest jednokierunkowa dla rowerzystów). Tak samo durne kasowanie miejsc postojowych w obrębie skrzyżowań typu T - wiele miejsc w żaden sposób nie ograniczało widoczności, ale chuj, trzeba je skasować pokaż całość

  •  

   @Xuzoun: no nie mieli racji, bo nie bylo zadnego problemu z parkowaniem, a tym bardziej w ciagu dnia. Problem byl tylko wieczorem, ale wieczorem juz wszyscy z centrum i tak poejchali w wrocili ci co mieszkaja

   Moze i ludzie parkowali, ale nie bylo to problemem. Problemem bylo to ze wieczorem jak mieszkancy wracali to nie bylo miejsc

   I teraz tym bardziej ich nie ma

   +: Kajtosz
  • więcej komentarzy (16)

 •  

  Znowu obróciło, zaraz nie wytrzymie
  #koty #dziwnekotki #kitku #niemoje

  źródło: Screenshot_20210606-164418_Instagram.jpg

  +: h............i, Opportunist +28 innych
 •  

  gliniany apu apustaja #apu #apustaja #pepe #niemoje

  . . . kliknij, aby rozwinąć obrazek . . .

  źródło: glina apu.jpg

 •  

  Wiecie kogo najbardziej nie szanuje w społeczeństwie? Jakiej grupy społecznej?
  Pewno wielu Was pomyśli, że Julek z Twittera, kuców Korwina, Razemków, pisowców, plaskoziemców lub innych tego typu oszołomów.
  Otóż nie.
  Najgorsi są kurwa metale.
  Sam nim byłem za gnoja, ale przeszło mi bycie edgy dzieciakiem, ubierajcym się w każdy kolor niczym Ford T.
  Owszem lubię sobie dalej posłuchać jakiegoś mocnego pierdolnięcia od czasu do czasu, ale kurwa ludzie, mam 33 lata i przez głowę nie przeszłoby mi pajacowanie w tym wieku z jakimiś gówno postami typu kurwa nie wiem, jebać wszystkich świętych szatan krul czy tego typu podobne wysrywy.
  A najlepsza jest ta wojenka pomiędzy dwoma obozami. Dresy kontra brudasy.
  O ile jedni i drudzy są kurwa śmieszni, tak tych pierwszych mimo wszystko nadal szanuję bardziej jak tych drugich, a podkreślam znowu, że sam do tych drugich należałem.
  Taki dres to przynajmniej wygląda jak człowiek w miarę. Kupi sobie najeczki czy inne cichobiegi, dres jakiś też od czasu do czasu lepszy zakupi jak ten z rynku od chińczyka. No i perfuma jakieś użyje, zazwyczaj marki adidas, którego zapach jest kwestia sporna, ale jednak.
  A taki metal? Kurwa długie włosy, żeby jeszcze o nie dbał, ale nie, zapytasz się co on z nimi rovi, to ci odpowie "rosną". Wygląda jak menel, nierzadko pachnie podobnie, szczególnie przy weekendzie, gdzie zaczyna się obciąganie jaboli za garażami w imię Czarnego Pana.
  Chodzi z tą kurwa kostką na plecach, pełną jakiś chujowych naszywek i ćwieków. Obowiązkowo kurtka z eko skóry, chyba że przy kasie jest to z prawdziwej, noszona niezależnie od pory roku i pogody. No właśnie kurwa. Czy wy wiecie jak to niemiłosiernie jebie? A teraz dorzućcie do tego glany. Tak kurwa, te ciężkie, jebane buty, przez które stopa takiego delikwenta wręcz zaparza się niczym torebka herbaty podczas upałów w takim kurwa buciorze. No to teraz wyobraźcie sobie, że idzie taki na koncert w tej kurtce i buciorach, skacze jak małpa pod tą scena, spoci się, wypije jabola dla ochłody a potem jeszcze doprawi piwem albo wódką albo wymiesza wszystko na raz, do tego wyjara paczkę fajek zza zachodniej granicy.
  No aromat kurwa nie z tej ziemii.
  A te laski są nie wiele lepsze. Ubiór podobny, makijaż jakby w teatrze kabuki miała wystąpić zaraz. W uszach i na mordzie pełno żelastwa zwanego dalej piercingiem. Nie mam nic do kolczyków, ale co za dużo to i świnia nie zje, a znam rekordzistki co miały po 15 kolczyków na ucho. Co ty kurwa krowa jesteś?
  Kobiecości w takiej za grosz, chyba, że gotka, choć i te mają swoje odpały, poza tym mają kliniczną depresję i dwubiegunówke.
  No ale jak napisałem, z tego jednak część wyrasta. Muzyki sobie nadal słuchają, ale już nie pajacują, mają normalne rodziny, ubierają się jak ludzie, a kołtun na głowie zastępują normalna fryzura.
  Niestety część jednak pozostaje w swoim spierdoleniu i stają się starymi kucami i to tacy są najgorsi. Kryzys wieku średniego zbliża się wielkimi krokami, a ten dalej kurwa jak 20 lat wcześniej pajacuje jakby czas zatrzymał się w miejscu.
  Wygląda dalej jak menel, tylko już w zaawansowanym stadium rozwoju, często z mocno przerzedzonym włosiem, nie raz już siwiejącym.
  Totalnie zamknięty w swoim światku, gardzi wszystkimi dookoła uznając swoją wyimaginowana wyższość w społeczeństwie.
  Wypisuje bzdury na fejsbuku typu "diabeł mój pan" albo "zjadłem kota pyszny był, ave Satan". Nikt poza małą garstką podobnych mu spierdolin w jego wieku mu tego nie lajkuje.
  Ale wiecie co jest jednak w tym wszystkim najgorsze?
  Że taki siedzi sobie w tej knajpie, która obrały sobie lokalne Kinder metale za swoją bazę i snuje swoje opowieści młodemu pokoleniu jak to kiedyś grał w zespole i nawet udało im się wyjechać w tourne poza powiat i grać jako support dla jakiejś mało znaczącej kapeli która jest znana poza granice wojewodztwa, śliniąc się na te młode panienki, które w swym zagubieniu i niezdecydowaniu obrały drogę ciężkiej muzyki metalowej. Część z tych panienek nawet pójdzie o krok dalej i pójdzie w ślinę z takim swoim guru lub nawet do wyra.
  A ten później opowiada swoim młodym kolegom, a oni chcą być tacy jak on i koło spierdolenia się zamyka.
  Witoldzie, Darku, Mirku, Marcinie, Jakubie i ci co imion już nie pamiętam, a nie zmieniliście się mimo lat, to o was ten post.

  #pasta #niemoje #metal #heheszki
  pokaż całość

  źródło: scontent-waw1-1.xx.fbcdn.net

 •  

  Mój stary to potrafi dopierdolić naprawdę niesamowity posiłek.
  Dam taki uśredniony przepis, bo wariantów jest wiele.
  Tata bierze zupę - ale nie odgrzewa - to nie w jego stylu. Bierze tę zupę, wpierdala ją na patelnię i zaczyna smażyć. Dodaje do tego hurtowe ilości cebuli, czosnku, pieprzu, trochę mąki żeby zagęścić, a na wierzch koncentrat pomidorowy. Smaży to wszystko aż nie zacznie się dymić. Potem zdejmuje z ognia i daje na balkon, żeby wystudzić. Przynosi z powrotem, obficie podlewa majonezem i zaczyna jeść. Przy czym je prosto z patelni, skrobiąc po niej łyżką. Je tylko i gada do siebie półszeptem "Ło kurwa", a pot występuje mu na czoło.

  Czasami tate proponuje mi te swoje pyszności, ale zawsze odmawiam. Nie muszę chyba mówić, jakie koszmarne pierdy ma potem? Smród taki, że tapeta schodzi ze ścian.

  #gotujzwykopem #heheszki #byloaledobre #pasta #niemoje
  pokaż całość

 •  

  Brutalny naturalizm tego zdjęcia jest na swój sposób niesamowity i przybijający ( ͡° ͜ʖ ͡°)

  Magnitogorsk, Rosja, jedno z najbardziej zanieczyszczonych miast w tej części globu. Szare, położone na dalekim Uralu, zawieszone miedzy Syberią a dostatniejszą Rosją europejską, zdominowane przez okoliczny przemysł, szare, brudne, beznadziejne, niczym się nie wyróżniające, idealne do umierania.

  #fotografia #brut #brutalizm #rosja #rosjanki #spoleczenstwo #zdjecia #niemoje #naturalizm #ciekawostki #gruparatowaniapoziomu
  pokaż całość

  źródło: IMG_6135.PNG

 •  

  Opowiem wam pewną historię
  Mam lat 45, więc dojrzewanie padło na lata 80
  Gdy biegaliśmy z kumplami po boisku to rozeszła się informacja, że po 20 będzie film, jakiś Czechosłowacki i będzie gola babka.
  A że pojawi się niespodziewanie to jest szansa, że rodzice nie zdążą wygonić z pokoju.
  Boisko szybko opustoszało.
  Oglądam i jest w połowie filmu scena, zaniosło sie na sex i partner zapytał:
  - chcesz bym spuścił roletę
  Ona na to
  - nie niechce
  -------
  Kuźwa co to oznacza spuścić kobiecie roletę
  Jak to się robi?
  Rozumiecie PRL, komuna, niczego nie było, miasteczko 30;parę tysięcy, nic nie mieliśmy, żaluzja, roleta to było obce dla nas mlodych słowo.
  Nie mogłem zasnąć, raz że widziałem cycki a dwa, że nie wiedziałem jak się kobiecie spuszcza roletę.
  Na drugi dzień na boisku, powoli się rówieśnicy schodzili i pytam co to oznacza, kumpel mówi
  - no ja też o tym myślałem, nie wiem.
  Debatowaliśmy, padały różne pomysły, przypuszczenia, nikt nie miał pewności
  Pojawił się jeden kumpel, posłuchał co gadamy i mówi że to także zasłony na oknie.
  Wszyscy umilkli i po chwilii, towarzystwo jebneło śmiechem.
  - Łosiu co ty wiesz o seksie, chłop chcę kobiecie spuścić roletę a ty o oknach pierdolisz
  --------
  Dzisiaj małolat odpala kompa i ma wszystko na tacy, my musieliśmy wzajemnie się edukować, jak któryś się czegoś dowiedział lub podpatrzył
  Aż chce się powiedzieć kiedyś to były czasy.

  #truestory

  pokaż spoiler spoiler #pasta #heheszki #pdk #niemoje
  pokaż całość

 •  

  Wiecie, co jest najgorsze w tym kurwidołku na kółkach zwanym polską szkołą? System niezmieniony od czasów Prus z wciąż żywą mentalnością folwarku? Niedouczone nauczycielki, które zawsze chciały gnębić słabszych, ale nie nadawały się nawet na kanara? Program nauczania napisany na odpierdol się za czasów Bieruta i od tej pory niezmieniony? To wszystko ma sens, ale najgorsze są te jebane szkolne krzesła. Ktoś kiedyś dostał do ręki krzywą zależności jakości i wygody od ceny, popatrzył, scałkował, wyrzucił w pizdu i klepnął kupno najtańszych krzeseł (pewnie teraz płonie w piekle i bardzo kurwa dobrze). Kurestwo rozpierdala kręgosłupy kolejnym pokoleniom uczniów skuteczniej niż alianckie bombowce cywili w Dreźnie. Z pozoru wygląda normalnie, ale spróbuj wysiedzieć na tym 45 minut. 7 razy dziennie. Przez 12 lub 13 lat. Patrząc, jak ta stara raszpla po pedagogice siedzi na swoim obrotowym foteliku Nimbus 3000 rozjebana jak Popiełuszko w bagażniku i pierdoli, żebyś siedział wyprostowany. Ta, kurwa, spróbuj wysiedzieć w pozycji pruskiego gwardzisty, jak ci się kręgosłup staje Śmiercią, niszczycielem światów. No chuj człowieka strzela. Zawsze, jak cię duchy poprzednich uczniów usiłowały uratować i zaczynałeś się bujać, to cię zgredzilla straszyła, że się przewrócisz i sobie zęby wybijesz (ciekawe jak, skoro polecę do tyłu), a ona znała takiego, co się bujał i bujnął się aż do Walhalli. Już to, kurwa, widzę, bambaryło: większe szanse są na to, że cię Hajto wykurwi na orbitę, niż zrobię sobie krzywdę w trakcie bujania, a nie boisz się o mnie, tylko o swoją odpowiedzialność karną, jakbym wylądował na glebie. Najlepsi jednak to są ci, co twierdzą, że cię plecy bolą od komputera: jasne, od wygodnego fotela, zapasu poduszek i przede wszystkim możliwości przyjmowania rozsądnej pozycji i wstania, kiedy chcesz, a 12 lat przesiedzianych jak na jeżu pod okiem gestapowca po kursach przygotowawczych to popierdółka, a nie kiler. Sytuacji nie poprawia fakt, że krzesła są budowane na jedno kopyto: w podstawówce to chuj, bo gówniaki mają swoje, a ci starsi są w miarę tego samego wzrostu, ale w liceum to zaczyna się zabawa. W mojej klasie rozstrzał wzrostu wynosił 1,29 chuja Rasputina, czyli 45 cm, a na 4 krzesła dla wysokich osób przypadało z 6 typów. Enjoy igrzyska śmierci co drugą lekcję. Temat dyrektorów, którzy postanowili wprowadzić amerykańskie krzesła z pulpitami, pomińmy, bo oni zasługują co najwyżej na inny amerykański zwyczaj, czyli strzelaninę szkolną. Jakoś zawsze te pulpiciki o rozmiarze kartki A3 trafiały do sal angielskiego, gdzie trzeba było na nich zmieścić podręcznik, ćwiczenia, zeszyt, kserówki, piórnik i termos na kawę ze środkami uspokajającymi. O ostrych rogach kłujących w plecy, notorycznym braku gumowych zakończeń i generalnej chujowiźnie już szkoda strzępić ryja. Z wkurwienia aż przeprowadziłem research: w Polsce jest 4,6 miliona uczniów (najpierw myślałem, że 6, ale to jednak trochę dużo). Jeśli dobre krzesło, które się nie rozpierdoli jak konfident na psach, kosztuje 150 zł, to można by uratować przyszłym pokoleniom kręgosłupy i odciążyć ortopedię za 690 milionów złotych. Brzmi jak sporo kasy, co nie? A wystarczyłoby jeden raz wypłacić o stówę mniej w ramach 500+. Reasumując – krzesła do wora, wór do jeziora, a ministra oświaty pod sąd polowy. MEN, ty mafio w budynku ukradzionym Gestapo, oddaj mi i wszystkim innym nasze zdrowe kręgosłupy.

  #pasta #niemoje #szkola #polska #gimbaza
  pokaż całość

  źródło: szkola-marzen.pl

Ładuję kolejną stronę...

Popularność #niemoje

0:0,0:0,0:0,0:0,0:0,0:0,0:1,0:0,0:0,0:0,0:0,0:0,0:0,0:0

Archiwum tagów