•  

  https://twitter.com/ToAlboNie/status/1145089512135102464

  Fałszerze rzeczywistości Kwaśniewski oraz Stelmasiak idąc na bezczela raczej nie są przemęczeni.

  #polska #lgbt #bekazprawakow #neuropa #4konserwy #ordoiuris #polityka #rakcontent pokaż całość

  źródło: pbs.twimg.com

 •  
  gansevudei

  +71

  ksiądz spod bandery #ordoiuris antysemita i homofob, ktory na swoim fb glownie nawoluje do walki z zydami i lgbt oraz ILUMINATAMI I MASONERIĄ, propaguje rowniez takie madrosci ( ͡° ͜ʖ ͡°)
  ps. nawoluje do glosowania na #konfederacja
  #bekazkatoli

  źródło: xx.PNG

 •  

  na szczęście nie ulegli naciskom #pis i #ordoiuris
  wycofanie z karty LGBT+ by było tchórzostwem i generalnie u obu stron by oni stracili

  Udało się!

  Po burzliwej dyskusji, pełnej okropnych i homofobicznych wypowiedzi, ale też i mądrych słów (vide Marek Szolc), Rada Miasta Stołecznego Warszawy przyjęła stanowisko wyrażające poparcie dla działań prezydenta Rafała Trzaskowskiego w zakresie Warszawskiej Deklaracji LGBT+.

  W stanowisku czytamy m.in.:

  „Zadaniem samorządu jest zaspokajanie potrzeb, ochrona praw, wyrównywanie szans na rozwój i uczestnictwo w życiu społecznym oraz przeciwdziałanie dyskryminacji wszystkich mieszkańców, a szczególnie osób najsłabszych i najbardziej narażonych na wykluczenie. Efektywna polityka społeczna potrzebuje narzędzi, by skutecznie działać na rzecz równości, tolerancji i ochrony praw człowieka. Przykładami takich praktyk są m.in. podpisana z inicjatywy Prezydenta m.st. Warszawy Deklaracja Warszawska polityka miejska na rzecz społeczności LGBT+. [...]

  Warszawa jest dla wszystkich - dlatego chcemy, by była miastem bez przemocy i języka nienawiści. Miastem, w którym z godnością i szacunkiem traktuje się wszystkich - niezależnie od wieku, stanu zdrowia, koloru skóry, płci, stosunku do religii, wyznania, pochodzenia, narodowości i orientacji seksualnej.

  Prawa mniejszości to prawa człowieka, ich poszanowanie i ochrona jest obowiązkiem władz krajowych, samorządowych oraz nas wszystkich - mieszkanek i mieszkańców Warszawy".

  To kolejny ważny krok. Po latach zaniedbań politycy zaczynają wreszcie rozumieć nasze postulaty i traktować je poważnie. Dzięki takim inicjatywom Polska dołącza do krajów, które rozpoznają problem dyskryminacji ze względu na orientację seksualną i próbują mu przeciwdziałać.

  To również ważny sukces naszej społeczności. Nie odpuszczaliśmy i nie odpuszczałyśmy. Udało się nam pokazać, że nasz głos ma znaczenie. Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy się do tego przyczynili - obecnością na dzisiejszym posiedzeniu Rady, wspierając nas dobrym słowem, przesyłając wyrazy poparcia dla władz Warszawy. Dzięki Wam głos garstki skrajnych przeciwników Deklaracji nie przeważył.

  https://www.facebook.com/Miloscniewy...type=3&theater

  Brawo rozszerzać kartę o inne miasta

  a dyrektywa stop LGBT+ w #lublin nie przeszła
  https://www.dziennikwschodni.pl/lublin/lublin-radny-straszyl-zajeciami-z-masturbacji-dla-czterolatkow-ale-pis-przegral-w-sprawie-ideologii-lgbt,n,1000239904.html

  #polska #polityka #pis #warszawa #neuropa #4konserwy #lgbt #homoseksualizm
  pokaż całość

  źródło: scontent-frt3-2.xx.fbcdn.net

  +: mannoroth, A......l +40 innych
 •  

  Nie wiem czy wiece, ale wczoraj ponad 1000 osób wyplusowało fejka na temat Ordo Iuris. Dodatkowo jakiś dzban napisał, że to sekta łącząc Ordo z jakąś fundacją z którą współpracują a która miała >kiedyś < nazwę Piotra Skargi. Ale słuchajcie, to nie wszystko, fundacja Piotra Skargi miała powiązania z jakąś brazylijską sektą.

  Nie no; przecież z tego kompletnie wynika, że Ordo Iuris to sekta, ciąg logiczny jest prawidłowy
  ( ͡° ͜ʖ ͡°)

  Wybitni prawnicy, specjaliści, doradcy w sądach
  sekta bo fundacja z nimi współpracująca miała kiedyś nazwę wywodzącą się z brazylijskiej sekty XD


  Co zresztą ważne - widać jak lewica wszystko łyknie byle ludzi o przeciwnej agendzie obrzydzić.

  Plusujcie bo inaczej jedna z lepszych organizacji pozarządowych która współpracuje ze wszystkimi (tak dobrze przeczytaliście) w zakresie prawa będzie zmemologizowana przez fałszywego mema rozsyłanego przez dzbanów z oko.press

  Przepraszam Pan Ordo Iuris
  #bekazlewactwa #ordoiuris #4konserwy #konserwatyzm #prawda #prawakijestrobota #lewackalogika #prawo #katolicyzm #bekazwykopkow #polityka
  pokaż całość

  źródło: urojenia-2.png

  •  

   @InspektorDupa: mam identyczne odczucia czytając na wypoku od kilku lat lewackie wysrywy neuropy. Różnica między neuropą a nimi jest jednak znaczna. Tam siedzą ludzie wykształceni i inteligentni a neuropa to, w moim odczuciu, zlepek prawdziwego oszołomstwa i ludzi chorych psychicznie, którzy nie znają pojęcia logiki.

  •  

   @wilma: "wykształceni i inteligentni" XD czyli jak rozpoznać prawackie marzenia o swoim środowisku, niestety składającym się głównie z ćwierćinteligentów potrafiących najwyżej obrażać gejów i orać lewaków. XD

  • więcej komentarzy (101)

 •  

  Pamiętacie nagonkę na Fundację Batorego w momencie walki o kolejne fundusze norweskie? Jak w tamtym czasie pisałem, Batory udostępniał informacje, o jakie wnioskowało Ordo Iuris. Ostatnio WSA oddalił skargę Ordo Iuris uznając ją za bezzasadną.
  http://www.batory.org.pl/aktualnosci/rozstrzygniecie_wsa_w_sprawie_skargi_ordo_iuris

  A pamiętacie walkę fanatyków z gdańskim Modelem na rzecz Równego Traktowania? WSA odrzucił skargę.

  Jednak nawet przy założeniu , że prawo do wychowywania dzieci zgodnie z przekonaniami rodziców można byłoby w niniejszej sprawie utożsamić z interesem prawnym skarżących, okoliczność taka - sama w sobie - nie uprawniałaby Sądu do merytorycznej oceny zasadności skargi. Konieczne jest bowiem wykazanie przez skarżących nie tylko istnienia interesu prawnego , ale także jego naruszenia. Skarżący, poza posłużeniem się ogólnymi stwierdzeniami nie wskazali , jakie konkretne postanowienia uchwały , w ich ocenie, naruszają ich prawo do wychowania dzieci zgodnie z ich własnymi przekonaniami.

  Zdaniem Sądu w bardzo różnorodnych postanowieniach zaskarżonej uchwały ( z załącznikiem) , wbrew stanowisku skarżących, nie sposób dopatrzeć się treści obiektywnie naruszających prawa skarżących do wychowania dzieci zgodnie z ich przekonaniami. Z postanowień tych nie wynika, by skarżącym odebrano lub ograniczono to prawo. Przy rekomendacjach dotyczących dodatkowych zajęć dla dzieci znajdują się natomiast zapisy "za pisemną zgodą rodziców" ( rekomendacje nr 29, 38 i 69). Brak jest w zaskarżonej uchwale jakichkolwiek postanowień, z których wynikałoby, że w chwili jej wejścia w życie pozbawiły one skarżących konkretnych uprawnień lub nałożyły na nich jakieś obowiązki.

  http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/3C1FEFCA5D

  #pieniactwo #bekazkatoli #polityka #prawo #fundacjabatorego #ordoiuris #gdansk #neuropa #bekazprawakow #lgbt
  pokaż całość

 •  

  Aby zło zatriumfowało, wystarczy, by dobry człowiek niczego nie robił.

  Brawa dla Ordo Iuris za budowanie prawdziwego społeczeństwa obywatelskiego i za przeciwstawianie się złu.
  #polityka #4konserwy #ordoiuris

  źródło: 2018-07-23 18.19.47.png

  +: i.....s, przeciwko78 +4 innych
 •  
  J.......k

  +37

  „Ordo Iuris” i MEN ostrzegają nauczycieli: Nie wpuszczajcie do szkół organizacji pozarządowych, które uczą o prawach człowieka
  Znalezisko: https://www.wykop.pl/link/4236991/nauczyciele-przestrzegani-przed-organizacjami-uczacymi-o-prawach-czlowieka

  MEN spodobała się pełna manipulacji publikacja "Ordo Iuris", która ocenia obecność organizacji pozarządowych w polskich szkołach. Kontroli poddano jednak tylko te organizacje, które uczą o prawach człowieka, edukacji seksualnej i różnorodności. O ONR nie wspomniano. "To sygnał dla dyrektorów i straszak", ocenia Dorota Łoboda

  Pod koniec lutego 2018 r. prawniczy think tank Instytut na Rzecz Kultury Prawnej „Ordo Iuris” opublikował – jak sam twierdzi – wyniki monitoringu obecności organizacji pozarządowych w szkołach. Na cenzurowanym znalazło się 25 organizacji, które organizują w szkołach zajęcia antydyskryminacyjne, z edukacji seksualnej lub szeroko – przybliżające prawa człowieka. >Wśród nich znalazły się Fundacja im. Jana Karskiego, Amnesty International czy Grupa Edukatorów Seksualnych „PONTON”.

  Według „Ordo Iuris” to właśnie przed tymi organizacjami rodzice powinni chronić swoje dzieci. Co im zarzucają?

  - powoływanie się na „kontrowersyjne rekomendacje Światowej Organizacji Zdrowia (WHO)”;
  - rozmawianie o możliwości „wyboru własnej orientacji seksualnej”;
  - używanie podczas warsztatów słów takich jak: „LGBTQ, gender, transpłciowość czy coming out”;
  - organizowanie warsztatów „przybliżających młodym ludziom prawa człowieka, których podstawą jest poszanowanie
  - godności człowieka niezależnie od jego orientacji seksualnej, wyznawanej religii, koloru skóry czy statusu społecznego”;
  - korzystanie z materiałów edukacyjnych Federacji na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny czy Kampanii Przeciw Homofobii;
  - Ocenie poddano nie tylko działalność organizacji czy zakres tematyczny prowadzonych zajęć ale także aktywność członków
  - organizacji pozarządowych na portalach społecznościowych. Alarmująco piszą m.in. o prezesce Fundacji Edukacji
  Zdrowotnej SIM, która na facebooku „otwarcie opowiada się za wprowadzeniem konkordatu, konfiskatą majątku kościelnego, > - antykoncepcją awaryjną czy Deklaracją Praw Seksualnych”.


  Co na to MEN?

  Analiza na prawie 40 stron, przygotowana przez „Ordo Iuris” nie ma nic wspólnego z rzetelnym raportem oceniającym współpracę organizacji pozarządowych ze szkołami. Mimo to, jak ujawniła „Gazeta Wyborcza”, publikacja zyskała uznanie Ministerstwa Edukacji Narodowej. Do spotkania przedstawicieli „Ordo Iuris” z wiceminister Marzeną Machałek i trójką dyrektorów pracujących w ministerstwie doszło 2 marca 2018 r. Rzeczniczka MEN, Joanna Ostrowska wprost przyznaje, że MEN za pośrednictwem kuratoriów „przypomni dyrektorom szkół o konieczności uzyskania pozytywnej opinii rodziców dotyczącej działalności organizacji czy instytucji w szkole”.

  „To nic innego jak straszak” – mówi OKO.press Dorota Łoboda – „Oczywiście w dokumencie nie ma informacji, że wymienionych organizacji nie można zapraszać do szkoły. Jeśli jednak minister Machałek spotyka się w sprawie raportu z jego autorami, a informacja o spotkaniu obiega media, to sygnał jest bardzo czytelny – MEN traktuje raport poważnie i zgadza się z płynącymi z niego wnioskami. Nie mam wątpliwości, że dyrekcje szkół niechętnie będą zapraszały ngo’sy, które taką edukację prowadzą. Zwłaszcza że w raporcie Ordo Iuris nazywa je „podejrzanymi” i sugeruje, że „mogą prowadzić działalność mogącą negatywnie odbić się na rozwoju dzieci”. Piętnowanie organizacji, które prowadzą edukację seksualną na terenie szkół uważam za kolejny krok Instytutu (niestety przy wsparciu MEN) w ograniczaniu naszym dzieciom dostępu do rzetelnej wiedzy na temat ludzkiej seksualności”.

  Nie pierwszy raz apele „Ordo Iuris” zyskują poparcie ministerstwa. Organizacja w materiałach promocyjnych – newsletterach i quasi-raportach – chwali się, że dzięki ich interwencji w lipcu 2017 r. ministerstwo edukacji narodowej z rozporządzenia do wymagań wobec szkół i placówek wymazało obowiązek prowadzenia przez szkoły działań antydyskryminacyjnych.

  Jako swój sukces prawniczy think tank ogłosił także lutowe zmiany w podstawie programowej do Wychowania do Życia w Rodzinie dla szkół ponadpodstawowych. Ordo Iuris w trybie konsultacji publicznych postulowało m.in. dowartościowanie „roli małżeństwa, jako związku kobiety i mężczyzny, będącego podstawą życia rodzinnego”. To jedne z nielicznych uwag strony społecznej, do których przychylił się MEN.

  Całośc

  #polska #polityka #neuropa #bekazprawakow #dobrazmiana #bekazpisu #ordoiuris #prawaczlowieka #lgbt #aborcja
  pokaż całość

 •  

  Ordo Iuris ściga za hejterskie wpisy w internecie.

  Dzięki interwencji naszych prawników Kaja Godek z Fundacja Życie i Rodzina została publicznie przeproszona za hejterski komentarz skierowany pod jej adresem. Poniżej treść przeprosin. Więcej informacji na stronie:
  http://www.ordoiuris.pl/wolnosci-obywatelskie/hejter-przeprasza-kaje-godek-0

  Hejterowi podpisującemu się MIRO pogrożono odpowiedzialnością karną z art. 216 par. 2 kodeksu karnego - Kto znieważa inną osobę za pomocą środków masowego komunikowania, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku, skutkiem czego zgodził się na ugodę: miał publicznie ogłosić przeprosiny i wpłacić 2000 złotych na wskazany przez Godek cel charytatywny. Gdy to zrobił - adwokat Godek wycofał prywatny akt oskarżenia.

  – Mam nadzieję, że to postępowanie przyczyni się także do zahamowania narastającej agresji radykalnych grup dopuszczających się w ostatnich miesiącach rosnącej liczby przestępstw na szkodę rzeczników należytej realizacji konstytucyjnego wzorca niezbywalnego i nienaruszalnego prawa do ochrony życia ludzkiego

  -skomentował Kwaśniewski z OI.

  Wygląda na to, że Ordo Iuris zaczęło walkę z hejtem w internecie, ale też znalazło dobry pomysł na podreperowanie budżetu katolickich organizacji społecznych. Być może ma to też związek z faktem, że z początkiem września organizacja Kai Godek rozpoczyna zbiórkę podpisów pod nową ustawą zakazującą aborcji.

  #aborcja #ordoiuris #kosciol #religia #4konserwy #neuropa
  pokaż całość

  . . . kliknij, aby rozwinąć obrazek . . .

  źródło: kaja godek przeprosiny.png

 •  

  Taka ciekawostka: fanatycy religini nie zgadzają się na usunięcie ciąży już od chwili poczęcia, tj. od połączenia męskiej i żeńskiej komórki. Taka nawet jest definicja w tej ich ustawie.

  Jednak na stronie # można przeczytać:

  zaśniad groniasty jest natomiast stanem chorobowym a nie człowiekiem

  No więc zastanawiam się jak to działa. W momencie połączenia komórek tworzy się człowiek, jeśli jednak coś pójdzie nie tak i zamiast zdrowego płodu mamy j/w to przestaje być człowiekiem?

  Ciekawe gdzie stawiają linię kiedy płód przestaje być człowiekiem? W którym tygodniu?

  #aborcja #ordoiuris #dobrazmiana

  Pic related: człowiek Schroedingera. Jednocześnie jest człowiekiem i nie jest, w zależności od widzimisię katotalibanu
  pokaż całość

  źródło: acfs2000.com

  +: k...........n, kovalski +5 innych
  •  

   @list86

   nadal jednak dochodzi do zapłodnienia
   Jakiego zapłodnienia, jeżeli komórka matki nie ma materiału genetycznego? Jakiego zapłodnienia, jeżeli w wyniku nie powstała jednostka posiadająca nowy, unikalny kod DNA? Kościół akurat tutaj posługuje się naukowymi definicjami, więc uczepiłeś się wymyślonego przez siebie chochoła. Zygota, posiadając swój własny, unikalny kod DNA, stanowi osobny organizm, a nie żaden organ ciała matki. pokaż całość

  •  

   @morgahard:

   In most complete moles, all nuclear genes are inherited from the father only (androgenesis). In approximately 80% of these androgenetic moles, the most probable mechanism is that an empty egg is fertilized by a single sperm, followed by a duplication of all chromosomes/genes (a process called "endoreduplication"). In approximately 20% of complete moles, the most probable mechanism is that an empty egg is fertilized by two sperm. In both cases, the moles are diploid (i.e. there are two copies of every chromosome). In all these cases, the mitochondrial genes are inherited from the mother, as usual.

   jednak jest też zaśniad częściowy i wtedy jest np. 2x materiał ojca na 1x matki.

   Most partial moles are triploid (three chromosome sets). The nucleus contains one maternal set of genes and two paternal sets. The mechanism is usually the reduplication of the paternal haploid set from a single sperm, but may also be the consequence of dispermic (two sperm) fertilization of the egg.

   Może też dojść do zupełnie normalnego zapłodnienia a i tak zamiast normalnego płodu będzie problem

   A small percentage of hydatidiform moles have biparental diploid genomes,** as in normal living persons; they have two sets of chromosomes, one inherited from each biological parent**. Some of these moles occur in women who carry mutations in the gene NLRP7, predisposing them towards molar pregnancy. These rare variants of hydatidiform mole may be complete or partial
   pokaż całość

  • więcej komentarzy (2)

 •  

  Projekt ustawy antyaborcyjnej

  Na pewno wiele osób to już wrzucało, ale nie zaszkodzi wrzucić jeszcze raz. Każdego, kto chce dyskutować o tym projekcie zachęcam wpierw do jego przeczytania.

  Ja sam nie jestem prawnikiem, ale już na początku rzuciły mi się w oczy pewne perełki, które nawet w oczach laika budzą niepokój:

  w art. 115 po § 23 dodaje się § 24 w brzmieniu:
  „§ 24. Dzieckiem poczętym jest człowiek w prenatalnym okresie rozwoju, od chwili połączenia się żeńskiej i męskiej komórki rozrodczej.”;


  W takiej sytuacji usunięcie zaśniadu groniastego potencjalnie może zostać uznane za aborcję. Obrona usunięcia takiego zaśniadu wymagać może pewnej ekwilibrystyki prawniczej - należy w potencjalnym procesie przekonać sąd, że zaśniad, mimo iż powstaje z połączenia żeńskiej i męskiej komórki rozrodczej, nie jest w świetle wiedzy medycznej "człowiekiem w prenatalnym okresie rozwoju", a tym samym nie spełnia definicji dziecka poczętego z tego artykułu.

  art. 152 otrzymuje brzmienie:
  [...]
  § 4. Nie popełnia przestępstwa określonego w § 1 i § 2 [śmierć dziecka poczętego], lekarz, jeżeli śmierć dziecka poczętego jest następstwem działań leczniczych, koniecznych dla uchylenia bezpośredniego niebezpieczeństwa dla życia matki dziecka poczętego.


  Warto zwrócić uwagę na określenie "bezpośrednie". W prawie każde słowo jest istotne, a "niebezpieczeństwo bezpośrednie" to co innego niż "niebezpieczeństwo potencjalne". Brak jasnego rozróżnienia może prowadzić do niebezpiecznych sytuacji, w których lekarze będą ociągać się z pomocą medyczną, by owo niebezpieczeństwo mogło zostać uznane już za "bezpośrednie". Jeżeli prokurator na sali sądowej udowodni, że lekarz mógł jeszcze poczekać, gdyż życie matki nie było "bezpośrednio" zagrożone w myśl sztuki lekarskiej, to taki lekarz może pójść siedzieć.

  W tym samym artykule:

  § 5. Jeżeli sprawcą czynu określonego w § 1 jest matka dziecka poczętego, sąd może zastosować wobec niej nadzwyczajne złagodzenie kary, a nawet odstąpić od jej wymierzenia.

  Zwracam uwagę na określenie "sąd może". Pozostawiamy zatem decyzję o ukaraniu w rękach sądu, który może (ale nie musi) odstąpić od karania matki, która dokonała aborcji. Nie jestem zwolennikiem ściśle kazuistycznego podejścia i oczywiście zdaję sobie sprawę, że pewien luz decyzyjny sądy muszą posiadać. Mimo tego jest dość niepokojący fakt, że przy tak istotnej sprawie może się okazać, że orzecznictwo sądów będzie różniło się w zależności od wyrokującego sądu. W sądzie A może istnieć tendencja do odstępowania od karania, ale w sądzie B już nie.
  Takie rozbieżności niestety potrafią istnieć przez wiele lat, póki w danej sprawie nie ustabilizuje się np. orzecznictwo SN. Jako przykład niech posłuży np. znamię "znacznej ilości" narkotyków z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, gdzie z reguły sądy uznają za taką ilość narkotyki zdolne odurzyć kilkanaście osób. Tymczasem w apelacji krakowskiej przez wiele lat utrzymywano, że "znaczna ilość" to ilość za pomocą której można odurzyć nie kilkanaście, ale nawet kilka tysięcy osób ( ͡° ͜ʖ ͡°)

  Anyway, to tylko kilka takich luźnych spostrzeżeń okiem laika. Jeśli jest na sali prawnik, który ma ochotę wykazać błędność/pochopność tych rozumowań, to zapraszam do komentarzy - każda okazja jest dobra, by trochę się podszkolić ( ͡° ͜ʖ ͡°)

  #czarnyprotest #aborcja #ordoiuris #prolife i trochę #januszeprawa
  pokaż całość

  +: G...........n, jokefake +5 innych
  •  

   @ambereyed: No i pamiętajmy, że odstąpienie od wymierzenia kary nie równa się zwolnieniu z odpowiedzialności. Wyrok będzie w papierach, ze wszystkimi tego konsekwencjami (nie możność wykonywania prac, które wymagają niekaralności).

 •  

  Instytut Kultury Prawnej Ordo Iuris oraz Wydział Prawa i Administracji UW organizują międzynarodową konferencję Tożsamość małżeństwa i jej jurydyczna ekspresja. Tutaj można przeczytać program konferencji.
  'Prawa człowieka jako środek walki z rodziną i małżeństwem' - to chyba będzie najlepszy referat. ( ͡° ͜ʖ ͡°)
  #prawo #uw #dobrazmiana #bekazprawakow #neuropa #4konserwy #ordoiuris
  pokaż całość

Ładuję kolejną stronę...

Archiwum tagów