•  

  Zapiszcie sobie ten wpis.
  Jak PiS przejebie wybory do PE to przed wyborami do Sejmu będziemy pierwszym na świecie krajem z bezwarunkowym dochodem podstawowym.

  #proroctwa #socjalizm #polityka

 •  

  Siódme i ostatnie imperium światowe!

  Siódme mocarstwo światowe zaczęło się wyłaniać, gdy Anglia, stanowiąca niegdyś północno-zachodni kraniec cesarstwa rzymskiego, zyskała na znaczeniu. W drugiej połowie XVIII wieku ten wyspiarski kraj był już potężnym imperium, które dalej bogaciło się i rosło w siłę. W XIX wieku Wielka Brytania stała się najbogatszym i najsilniejszym państwem świata. W pewnej książce powiedziano: „Imperium brytyjskie było największym państwem, jakie dotąd istniało na ziemi. (...) Zajmowało obszar 28 milionów kilometrów kwadratowych i miało 372 miliony mieszkańców” (Martin Roberts, Britain 1846-1964 The Challenge of Change).

  GODNE UWAGI WSPÓŁDZIAŁANIE

  https://www.wykop.pl/cdn/c3201142/comment_fsK9OFkhwFyHVMH2vbf94ItTtXDVerHI.jpg

  W lipcu 2010 roku na konferencji prasowej odbywającej się z udziałem premiera Wielkiej Brytanii Davida Camerona prezydent USA Barack Obama oświadczył: „Zawsze warto podkreślać, że Stany Zjednoczone łączy z Wielką Brytanią naprawdę wyjątkowe partnerstwo. Szczycimy się wspólnym dziedzictwem i wspólnymi wartościami. (...) Co ważne, nasza koalicja kwitnie, ponieważ służy obopólnym interesom. (...) Gdy Stany Zjednoczone i Wielka Brytania trzymają się razem, wówczas nasze narody — i inne ludy na świecie — czują się bardziej bezpieczne i żyją dostatniej. Krótko mówiąc, Wielka Brytania to najbliższy i najsilniejszy sojusznik Stanów Zjednoczonych”.

  Jednak I wojna światowa (1914-1918) skłoniła Wielką Brytanię do nawiązania szczególnych kontaktów ze Stanami Zjednoczonymi, będącymi niegdyś jej koloniami. Co z tego wynikło? Imperium brytyjskie utorowało drogę koalicji anglo-amerykańskiej, która w wielu dziedzinach po dziś dzień działa jako dwuczłonowe anglojęzyczne mocarstwo światowe (patrz ramka „Godne uwagi współdziałanie”).
  „Ogromny posąg” przedstawiający postać ludzką

  Proroctwo z Księgi Objawienia 17:10 uzupełniają szczegóły zawarte w Księdze Daniela. Opisano w niej „ogromny posąg”, który babiloński król Nebukadneccar oglądał w wizji danej przez Boga (Daniela 2:28, 31-43). Prorok Daniel wyjaśnił królowi, że poszczególne części posągu odnoszą się do następujących po sobie mocarstw, począwszy od ówczesnej potęgi światowej, Babilonu (Egipt i Asyria zeszły już wtedy ze sceny wydarzeń). Historia potwierdza, że:

  https://www.wykop.pl/cdn/c3201142/comment_Lk94RBUgWrdRVkWyMHFWVryvjwiPlieL.jpg

  Głowa ze złota symbolizowała mocarstwo babilońskie.

  Pierś i ramiona ze srebra to Medo-Persja.

  Brzuch i uda z miedzi przedstawiały starożytną Grecję.

  Golenie z żelaza wyobrażały cesarstwo rzymskie.

  Stopy z żelaza zmieszanego z gliną to symbol politycznej i społecznej niestabilności, mającej charakteryzować okres panowania potęgi anglo-amerykańskiej.

  Według Objawienia 17:10 siódma potęga światowa „ma na krótką chwilę pozostać”. Ile potrwa ta „chwila”? W jaki sposób omawiane mocarstwo zniknie z areny dziejowej? I co stanie się później? Księga Daniela rzuca sporo światła na te sprawy.

  Obietnica, na której można polegać

  Po opisaniu wspomnianego posągu Daniel dodaje: „Bez udziału rąk został [od pewnej góry] odcięty kamień i uderzył posąg w stopy z żelaza oraz uformowanej gliny, i je zmiażdżył” (Daniela 2:34). Co zapowiada ta zdumiewająca wizja?

  https://www.wykop.pl/cdn/c3201142/comment_p4hSBfRod3b2qJEXiesMrvHjLzCL607v.jpg

  Daniel kontynuuje: „Za dni tych [ostatnich] królów Bóg nieba ustanowi królestwo, które nigdy nie zostanie obrócone wniwecz. I to królestwo nie przejdzie na żaden inny lud. Zmiażdży ono wszystkie owe [ziemskie] królestwa i położy im kres, lecz samo będzie trwać po czasy niezmierzone” (Daniela 2:44, 45) *. Zwróćmy uwagę na kilka istotnych spraw.

  Zwycięskie Królestwo, wyobrażone przez wielki kamień, pojawiło się „bez udziału rąk” ludzkich, bo ustanowił je sam Bóg. Dlatego słusznie zostało nazwane Królestwem Bożym. Królestwo to „zmiażdży” wszystkie człowiecze rządy, w tym siódmą potęgę światową. Dlaczego? Ponieważ dobrowolnie nie zrzekną się one władzy, lecz wystąpią przeciw Bogu w ostatecznej wojnie, do której dojdzie w symbolicznym miejscu zwanym Har-Magedonem (Armagedonem). W Biblii wyraźnie powiedziano, że w tej wojnie wezmą udział „królowie całej zamieszkanej ziemi” (Objawienie 16:13, 14, 16).

  W przeciwieństwie do przemijających rządów ludzkich, w tym także siódmego mocarstwa, Królestwo Boże „nigdy nie zostanie obrócone wniwecz”. Co więcej, swoją władzą obejmie całą ziemię (Daniela 2:35, 44).

  Ta definitywna zagłada wrogów Bożych będzie spektakularnym urzeczywistnieniem proroctwa z Księgi Rodzaju 3:15, wspomnianego w pierwszym artykule z tej serii. Jezus Chrystus, główny przedstawiciel „potomstwa” niewiasty Bożej, zmiażdży symbolicznego węża, czyli Szatana, wraz z jego „potomstwem” (Galatów 3:16). W skład „potomstwa” Szatana wchodzą między innymi wszyscy ludzie, którzy wzorują się na jego nikczemnym postępowaniu i krzewią ducha niezależności, sprzeciwiając się władzy Boga i Chrystusa (Psalm 2:7-12).

  W ten sposób dochodzimy do ważkiego pytania: kiedy nadejdzie ta ostateczna zagłada? Innymi słowy, kiedy ów „kamień” — Królestwo Boże — definitywnie usunie wszelkie rządy ludzkie? Odpowiedzi na to pytanie udziela Biblia, opisując „znak”, który miał znamionować dni ostatnie obecnego systemu rzeczy (Mateusza 24:3).

  Rozpoznaj „znak”. TUTAJ jest więcej na ten temat: https://www.jw.org/pl/publikacje/czasopisma/g201105/si%C3%B3dme-mocarstwo-%C5%9Bwiatowe-w-biblii/

  #nauka #biblia #proroctwa #historia #cytaty #archeologia #anglia #usa
  pokaż całość

  źródło: 49587661_2327038413994872_716935964185853952_n.jpg

  •  

   @Berkel_88 @Assailant @Don_Artur @cecyl

   Pojawiło się kilka komentarzy, które usunąłem ze względu na rożne formy wypróżniania się. Niemniej z tego łajna wyłowiłem sensowne pytania i teraz na nie odpowiadam. W posągu z Księgi Daniela nie wymieniono imperium np. Mongołów, Hunów, czy Inków lub Azteków, ponieważ z punktu widzenia Boga i sytuacji na świecie nie były one tak istotne, jak wymienione. Te wymienione miały też istotny związek z ludem Bożym: starożytnym jak i nowożytnym.

   1. Egipt - Abraham (1500), naród izraelski (1000).

   https://bioslawekblog.wordpress.com/2016/01/27/egipt-z-czasow-mojzesza-odpowiednikiem-obozu-koncentracyjnego/

   2. Asyria: https://tv.jw.org/#pl/mediaitems/VODMoviesBibleTimes/pub-tiy_x_VIDEO

   3. Babilon - Daniel, uprowadzenie narodu wybranego do Babilonui.

   4. Medo-Persja - Cyrus, wyzwolenie ludu Bożego z Babilonu.

   https://www.youtube.com/watch?v=jrnvbZXs-ak

   5. Grecja - Chyba nie trzeba tłumaczyć, za czasów Jezusa Grecki był językiem urzędowym. Prawie cały Nowy Testament został spisany w języku greckim.

   6. Rzym - W casach Jezusa Jerozolioma była pod zabirem Rzymian.

   https://youtu.be/y_0WkiA4umQ

   7. Wielka Brytania - Ściśle związana z nowoczesnym ludem Bożym.

   ILE ICH BYŁO?

   Ile takich mocarstw światowych miało się pojawić według Biblii? Odpowiedź na to pytanie otrzymał sędziwy apostoł Jan. Wskazuje ona, gdzie się znajdujemy w strumieniu czasu. Anioł powiedział Janowi: „Królów jest siedmiu; pięciu upadło, jeden jest, a inny jeszcze nie nastał” (Obj. 17:10).

   Jakich pięć mocarstw powstało i przeminęło do czasów Jana? Egipt, Asyria, Babilon, Medo-Persja i Grecja. Które istniało za jego życia? Rzym. A które ‛jeszcze wtedy nie nastało’? Dzisiejsze mocarstwo anglo-amerykańskie. Głównie te mocarstwa światowe interesowały lud Boży w przeszłości i interesują go obecnie.

   Ciekawa rzecz: przepowiedziano tylko siedem mocarstw, które miały się pojawić jedno po drugim. Ósme miało istnieć przez krótki czas współcześnie z siódmym i mieścić w sobie pozostałości poprzednich (Obj. 17:10, 11). To znaczy, że teraz istnieje ostatnie z wielkich imperiów, rządzonych przez człowieka. Następnego już nie będzie!

   Dni mocarstw światowych są policzone. Daniel przepowiedział, że te systemy ludzkie zostaną starte w proch i „porwie je wiatr” (Dan. 2:35). A co będzie potem? Coś bez porównania lepszego! Prorok oznajmia: „Za dni tych królów Bóg nieba ustanowi królestwo, którego nigdy nie dosięgnie zguba. (...) Zdruzgocze ono wszystkie owe królestwa i położy im kres, lecz samo będzie trwać po czasy niezmierzone”, już na zawsze (Dan. 2:44). Tak więc miejsce mocarstw utworzonych przez człowieka zajmie Królestwo Boże. Jakże wspaniała zmiana na lepsze w sprawowaniu władzy nad światem!
   pokaż całość

   źródło: youtube.com

   +: hehosz
  •  

   @Berkel_88 @Assailant @Don_Artur @cecyl

   [...]7. Wielka Brytania - Ściśle związana z nowoczesnym ludem Bożym.

   https://www.jw.org/pl/publikacje/filmy/krolestwo-100-lat-panowania/

   źródło: Zrzut ekranu z 2019-01-28 024322.png

  • więcej komentarzy (8)

 •  
  Helsantonio_Montes

  +18

  Oświadczam tutaj na nocnej i możecie mnie postować w przyszłości jako proroka, że jeżeli wejdzie nowy kodeks pracy, który zakłada, że nadgodziny nie będą wypłacane pracownikami tylko będą w specjalnym koncie powierniczym, że pis weźmie łapy do tych pieniędzy i je wyłudzi lub ukradnie.

  Byłem, jestem i będę elektoratem Korwina
  #pis #bekazpisu #polityka #proroctwa pokaż całość

  źródło: icdn.2cda.pl

 •  

  Jak Olga Lipińska na początku lat 90-tych przewidziała Mateusza Morawieckiego?

  On jest nawet podobny...

  #polityka #bekazpisu #proroctwa

  źródło: youtube.com

 •  

  #lem #kindle #takaprawda #proroctwa #pdk

  S. Lem, Powrót z gwiazd (1961).

  . . . kliknij, aby rozwinąć obrazek . . .

  źródło: 1660lem1504_o.jpg

 •  

  Pan Kazimierz to jest jednak prorok - w 2013 roku przewidział gówno, które będzie się działo w naszym kraju na przełomie 2016 i 2017.

  #muzyka #proroctwa #kazik #kult

  źródło: youtube.com

 •  
  o....k via Android

  +22

  Ostatnio śnił mi się zamach terrorystyczny na jeden z klubów nocnych. Rano powiedzialem o tym mojej #rozowypasek bo był bardzo realistyczny. Następnej nocy miał miejce #zamach na ten klub nocny w turcji co ten zamachowiec latał z automatem robiąc #terroryzm pisze na mikro bo dziś mi się śnił zamach na lotnisko. Wybuchły też jakieś samochody ale nie wiem czy to osobny atak czy powiązany z lotniskiem. #creepy #proroctwa #sen pokaż całość

  +: Kejran, p.......3 +20 innych
 •  
  M......................a

  +6

  A ta Ewangelia o królestwie będzie głoszona po całej ziemi, na świadectwo wszystkim narodom. I wtedy nadejdzie koniec.

  #katolicyzm #proroctwa #religia

  źródło: youtube.com

 •  

  Proroctwo się spełniło .
  #koty #przepowiednie #proroctwa

  źródło: Beztytułu.jpg

  +: N......e, Bumblebeeee +19 innych
 •  

  Przed chwilą obudziłam się z drzemki, a śniła mi się.. apokalipsa.

  To było popołudnie, jedno z takich, gdy dzień staje się już lekko senny, ale jeszcze jest widno, pogoda była przeciętna - może to była wiosna, lub jesień. Stałam przy wejściu do Centrum Pompidou w Paryżu i patrzyłam na szklane drzwi zastanawiając się nad kształtami, które się w nich odbijają.

  Nagle zrobiło się wszędzie ciemno, zgasły światła miasta, a na niebie pojawiła się czerwona poświata, jakby gdzieś w oddali wybuchły wielkie pożary. Usłyszałam krzyki ludzi, ale one też były jakby w oddali. Obok mnie stała druga ja, ona powiedziała by biec, by schować się do budynku, bo coś się dzieje. Popatrzyłam jej w oczy, chwyciłam ją za rękaw kurtki i powiedziałam, że trzeba zobaczyć najpierw, co się dzieje. Ludzie wokoło nas biegali, krzyczeli, czułam ich rozpacz i poczucie bezsilności, jednocześnie byłam spokojna, bo wiedziałam, że cokolwiek się wydarzy, od nas nic nie zależy. Miałam nadzieję, że potrwa to do wieczora, może najwyżej jeden, dwa, czy trzy dni, a później będzie już normalnie.

  Pobiegłyśmy w stronę budynków, które w rzeczywistości są od przeciwnej strony ulicy. Tam jest taki placyk, a potem staje się on bardziej nachylony, we śnie po tym nachyleniu też biegłyśmy, ale było ono dłuższe i bardziej strome.

  W końcu dobiegłyśmy, stanęłam i popatrzyłam na kontury dachów tych budynków i na niebo, rozpościerał się na nim olbrzymi obiekt, lub stwór, który zasłaniał je wręcz całe, a który to powoli się przesuwał w naszym kierunku. Nie zwracał na nas uwagi, byłyśmy dla niego nieistotne.

  Był czarno-szary, nie wiem, co to było. Możecie się śmiać, ale on był kształtu radzieckiego bombowca strategicznego Tu-160, a one przenoszą broń atomową. Jego dwa luki bombowe się otworzyły, widać było w nich duże czerwone światła. Każde jego skrzydło było długie aż po horyzont, a lecąc nie wydawał hałasu, może tylko lekki, rytmiczny stukot, szum.

  Pomyślałam przez chwilę, że być może to nie samolot, lecz anioł, lub antychryst, czerwień to były jego oczy, a to, co uznałam za skrzydła, to były jego rozpostarte ręce, którymi obejmował Ziemię i ludzkość. Na jego czubku była jakby korona, ale bez krzyżyka, ale ona była czarno-szara. Przypominał trochę postać Jezusa z Rio, albo tego z Świebodzina.

  Wokoło ludzie zaczęli krzyczeć, umierać, pojawiały się chmury, które ich unosiły i rzucały o ziemię martwymi, było przy tym dużo wąskich, czerwonych iskier. Czułam się obojętna wobec tego, wiedziałam, że nie mogę im pomóc.

  Krzyknęłam do samej siebie stojącej obok "to apokalipsa, musimy się skryć, ale i tak zginiemy" a ona znów popatrzała na mnie przerażona. Chciała coś powiedzieć, albo mówiła, a ja znów chwyciłam jej rękaw i chciałam ją zaciągnąć do budynku, przebiegłyśmy może kilka metrów.

  Obudziłam się.

  #nocnazmiana #sny #proroctwa #apokalipsa #religia

  ---
  By komentować w tym wpisie, poproś użytkowniczkę o dodanie Ciebie na białą listę - odwiedź link ( http://www.wykop.pl/wpis/13731947/od-dzis-w-moich-wpisach-na-mikroblogu-moga-pisac-t/ ), i napisz, dlaczego to właśnie Ty powinieneś tez tam być (wystarczy, że podasz linki do 2-3 swoich wartościowych wpisów). Jest to zabezpieczenie przed niemiłymi i/lub złośliwymi użytkownikami.
  pokaż całość

  +: n....D, trueself +4 innych
 •  
  S......r

  +7

  Czołem Wojownicy

  Proroctwo:
  Rok 2050. W Stanach Zjednoczonych Meksyku Apple robi iPhona 36S a w Nowej Kaledonii Gillette wypuszcza maszynkę z 9 ostrzami. iPhone rozchodzi się jak świeże bułeczki, Gillette bankrutuje. Nie ma komu golić zarostu. 90% męskiej populacji Kalifatu Europejskiego nie goli się wcale. Pozostałym metroseksualnym eunuchom brody już nie rosną. 50 lat 12-godzinnego grania w gierki i ubijania pędzla przy xhamsterze doprowadziło wśród białych europejczyków około 2020 do całkowitego zaniku instytucji małżeństwa, koło 2030 zaniknął konkubinat, około 2040 nikomu się już nawet ubijać nie chciało.

  Dwie generacje białych przesiedziały swoje życie na Facebooku. Trzeciej już nie ma. Place zmieniono w miejsca modlitw, ostatni papież Joanna Benedykta II zwinęła zabawki w 2034 i zmieniła płeć. Polski nie ma od 2029. Najpierw utraciła ziemi zachodnie, potem całość wchłonął kalifat. W lasach pojawiły się Tury i gdzieniegdzie nawet ptaki dodo sklonowane kilka lat wcześniej. Warszawa padła w 2028. Armia szejka Heinza Muhammada ibn Asiza von Darmstadt wzięła miasto z marszu obalając pomnik transseksualnego szympansa na Placu Tolerancji. Ostatni punkt oporu "skłot różowego dildo" poddał się po kilkugodzinnym rzucaniu kasztanami. Obrońców powieszono na ich własnych stringach i jock-strapach na latarniach wzdłuż Alei Międzygatunkowego Seksu (dawniej Wiejska).

  W 2041 umarł na marskość wątroby ostatni Rosjanin. W 2032 Chiny zdziesiątkowała epidemia AIDS, pokłosie fali miłości jednopłciowej jaka zrobiła się modna już w 2020 na skutek gigantycznej dysproporcji płci na niekorzyść mężczyzn, będącej wynikiem "polityki jednego dziecka". Dwie ostatnie generacje Japończyków podobnie jak ich europejscy koledzy przesiedziały swoje życia przed kompem. W roku 2050 Japonię zamieszkuje 15 osób w wieku 95-114 lat. Siedem z nich nadal gra w gry, 3 rysują mangi, 4 siedzi z zazen i chyba już tak zostanie i jeden robi kata tajkjoku szodan.

  Zdziesiątkowane AIDS Chiny zamieszkuje 100 milionów i jest to najludniejsze państwo Azji. Chińczycy zniechęceni eksperymentami na modłę Zachodu wracają masowo do buddyzmu i taoizmu, pogrążając się w izolacji błogiego snu z czasów Dynastii Ming. W ich ślady idą państwa Azji Południowo-Wschodniej.

  W Indiach nie zmienia się NIC. Nieśmiertelny hinduski syf jest nie do pokonania przez jakąkolwiek ziemską i nieziemską ingerencję. Krowy dalej łażą po ulicach potykając się o umierających trędowatych żebraków. Napaleni haszyszem jogini pluskają się wśród zwłok płynących z nurtem Gangesu. Bollywood dalej robi pierdylion telenowel o miłości rocznie.

  W Stanach Zjednoczonych Meksyku fiesta przeplata się ze sjestą, na ulicach pełno mariachi, religią państwową jest kult Santa Muerte, językiem urzędowym hiszpański. iPhony nadal robią, ale w mniejszych ilościach i dziesięć razy wolniej (trzeba przestrzegać sjesty i robić przerwy na fiesty). Ogólnie obie Ameryki Łacińskie świetnie się bawią. Południowa nawet lepiej od 2036 kiedy to liczba shemale'ów przekroczyła 85% całkowitej ludności zamieszkałej od Acapulco po Buenos Aires.

  Na ziemią A.D. 2050 zachodzi słońce i wyłania się niemrawo księżyc. Jest pełnia. Mało kto już spogląda na niego, ale jedna para oczu wypatruje go co noc.

  #pewniebyloaledobre #proroctwa #heheszki

  To oczy ! Mariana - ostatniego Polaka-pustelnika żyjącego w Puszczy Białowieskiej...
  pokaż całość

 •  

  Dobry Mirki i Mirkowny, ale mialam dzisiaj sen... Snilo mi sie ze byl pozar na calym swiecie, w duzych miastach, w Polsce tez. Nie wiem czym byly one spowodowane, ale trwaly miesiacami, ze ludzie sie zaczeli przystosowywac i nawet sie znalezli #januszebiznesu, ktorzy zrobili takie mini budynki, w ksztalcie spodka, ktore byly bezpieczne, ale zeby tam wejsc trzeba bylo zaplacic. No i ja szlam ulica i nagle wybuchl obok mnie pozar, a stalo tam dziecko, wiec je zlapalam i ucieklam do tego jasnuszowego schronu. Jak mialam juz wyjsc (bo nie mialam kasy) to wpadl gosciu z bronia i zaczal strzelac, ja sie schowalam, on chyba zabil wszystkich oprocz tego dziecka, ktore porwal. To ja postanowilam je odszukac i udalo mi sie. Stoczylam walke z tym gosciem, koniec koncow masakrujac mu glowe ceglowka. I to bylo straszne, niby myslalam ze nie mialabym oporow w obronie wlasnej kogos zabic, ale jak tutaj mialam widok twarza w twarz toi juz nie jestem taka pewna i ta krew brrr... Wracajac. Jak go zabilam to ucieklam... do kosdciola. Nie jestem katoliczka, wiec to dziwne. Tam przyszla moja siostra i jej powiedzialam ze kogos zabilam i nie chce do wiezienia. Po niej sie pojawili inni moi najblizsi i probowali mnie 'pocieszyc', ale slabo im to szlo. Chwile pozniej wpadla po mnie policja. Dziwny byl ten sen, cos po nim we mnie zostalo. To zostawiam tutaj, moze mi zejdzie te dziwne uczucie.

  #dziendobeymirki #sen #proroctwa #psychopaci #niecoolstory
  pokaż całość

 •  

  Wysyłacie sobie po 1, po 2, po 0,0001 #dogecoin, a za rok będzie płacz, że daliście komuś za free ferrari albo M4.
  #proroctwa

Ładuję kolejną stronę...

Archiwum tagów