•  

  Łukaszenko ma się spotkać z generałami. Wiem, że to tandetne marzenie bez szans na spełnienie, ale mam nadzieję że jeden z tych oficerów a najlepiej całą grupa wparuje na to spotkanie z bronią, wezmą Łukaszenkę i przydupasów za zakładników, wywołają rozruchy w całej Białorusi i otwarty bunt przeciwko władzy Rosjan, wojsko stanie po stronie buntowników i zacznie rozbrajać rosyjskie wojska i w końcu na fali rewolucji na Białorusi zapanują rządy proletariatu. Vive la révolution i la responsabilité nowej władzy ᕦ(òóˇ)ᕤ
  #ukraina #wojna #rosja #bialorus #lukaszenka #rewolucja
  pokaż całość

  źródło: V-QktkpTURBXy84OTlkYzhlNTk2MjY5YWYyOTI4YzM4MDllZTE3YzUwNy5qcGeSlQMAUM0QZ80JOZMFzQSwzQKk.jpeg

 •  

  Dumny tata z piękną córka ( ͡º ͜ʖ͡º). To jest Ahmad Iravani - irański kleryk i założyciel centrum muzułmańskiego w Waszyngtonie, finansowanego przez reżim irański. Tata aktywnie wspiera rząd ajatollahów i lobbuje na rzecz rządu oraz islamu. Tymczasem jego córka jest modelką i najwyraźniej nosi niewidzialny hijab, a nawet burkę (ʘ‿ʘ) (✌ ゚ ∀ ゚)☞.

  W linku kilka innych zdjęć córek i wnuczek bardzo konserwatywnych mułłów. Między innymi wnuczki jednego z członków rady ekspertów Irańskiego rządu (którzy to nominują na stanowisko Najwyższego Przywódcę) w kusych spódniczkach ᶘᵒᴥᵒᶅ.

  Jak zawsze zasady dla robaków, a high life dla elity.

  #iran #polityka #rewolucja #islam #protesty

  https://www.instagram.com/p/CjI2sXOOwTh/?igshid=YmMyMTA2M2Y=
  pokaż całość

  źródło: IMG_20220930_202241.jpg

 •  

  Czy Armia Stanów Zjednoczonych Polski wkroczyła już do Libereca (Liberaca ( ͡° ͜ʖ ͡°)) w ramach specjalnej operacji wojskowej mającej na celu korekcję granic?
  #ukraina #rosja #czechy #polska #maxkolonko #r #rewolucja

  źródło: qwdqwfqg.png

 •  

  Jakie jest stanowisko Prezydenta Stanów Zjednoczonych Polski???
  #ukraina #wojna #rosja #rewolucja

  źródło: z26262905IEG,Mariusz-Max-Kolonko--prezydent-Stanow-Zjednoczonyc.jpg

 •  

  Nie można stać obojętnie, kiedy ktoś stara się zniszczyć wielkiego człowieka. Z pewnością napotkaliście na memy z Maxem Kolonko. Może i nagrywa ze schowka na miotły i może - fakt - już dawno stracił kontakt z rzeczywistością. Ale jednego nie można mu odebrać. Pomimo, że może #rewolucja nie wyszła, że #kolonko dodawał ostatnio więcej koksu do chleba niż mąki, to jednak MUZYKĘ TWORZYŁ PIĘKNĄ. Co prawda, długo trzeba było czekać na teledysk, ale #maxkolonko po raz kolejny wykazał się wrażliwością i wspaniałym zmysłem muzycznym. Szacun Panie MAX!!! Musiałem to wyrzucić z siebie, bo... Nie można stać obojętnie, kiedy ktoś stara się zniszczyć wielkiego człowieka.
  #przegryw #muzyka #maxkolonko #human #wielkiepostaciewykopu #vintydzoweczwartki
  pokaż całość

  źródło: consent.youtube.com

 •  

  Społeczeństwo

  "Na społeczne bytowanie człowiek jest skazany przez naturę. Ten stan rzeczy jest zakodowany już na poziomie naszego instynktu gatunkowego. Rozwój naszego umysłu i osobowości nie byłby możliwy poza kontaktem i interakcją z coraz bardziej rozszerzającym się kręgiem ludzkim. Nieświadomie i świadomie, na drogach wrażliwości rezonansowej, dzięki identyfikacji i naśladownictwu, a potem wymianie myśli i utrwalonych przekazów, osobowość człowieka przejmuje od innych tworzywo życia psychicznego, uczuć, myślenia, tradycji i wiedzy. Tak uzyskany materiał zostaje przez naszą psychikę przetworzony, aby mogła powstać nowa osobowość autonomiczna, którą nazywamy własną. Istniejemy w związku koniecznym z tymi którzy byli, tymi którzy dziś tworzą nasze rodziny i społeczeństwo i z tymi którzy będą. Tylko w społecznej więzi realizuje się sens naszego istnienia, a w hedonistycznej izolacji zatracamy samych siebie.

  Losem człowieka jest aktywny udział w kształtowaniu przyszłości społeczeństwa. Czyni on to na dwóch zasadniczych drogach: poprzez kształtowanie losu własnego i swojej rodziny, oraz poprzez włączanie się w szersze aktywności społeczne. Wymaga to od nas rozwinięcia dwóch częściowo pokrywających się znajomości rzeczy. Od jakości tych umiejętności zależy nasz własny los i przyszłość społeczeństwa, kraju, a także ludzkości.

  Kiedy patrzymy, powiedzmy okiem artysty, na rój pszczeli, wydaje się nam, że jest to zbiorowisko tłoczących się owadów, powiązanych ich gatunkowym podobieństwem. Pszczelarz jednak śledzi i zna złożone prawa zakodowane w instynkcie każdego owada i w zbiorowym instynkcie roju. Dzięki temu może on współdziałać z tymi prawami natury, dla utrzymania zdrowia i siły roju i dla własnego pożytku. Rój stanowi bowiem organizm wyższego rzędu, poza którym pojedyncza pszczoła czy truteń istnieć nie mogą. Dlatego ich los podporządkowany jest absolutyzmowi praw roju.

  Kiedy patrzymy na tłumy ludzkie, przewalające się ulicami wielkich metropolii, wydaje się nam, że składają się one z jednostek gnanych swoimi sprawami i troskami, w poszukiwaniu marzenia o szczęściu. Takie jednak uproszczenie prowadziłoby nas do zapoznania tych praw życia społecznego, które działały, kiedy tych metropolii jeszcze nie było, które jednak działają w nich chociaż w pewnym stopniu okaleczone, i które będą działać, kiedy te metropolie utracą sens i opustoszeją.

  W rzeczywistości, zaakceptowanie praw życia społecznego w całej ich złożoności, nawet wówczas kiedy trafiamy na trudności w ich pełnym poznaniu, ułatwia nam ich zrozumienie. Dzięki tej akceptacji i zrozumieniu, lub choćby instynktownemu ich wyczuciu, jednostka może realizować swoje cele w zgodzie z nimi, i w takiej działalności dojrzewa jej osobowość.Dzięki dostatecznemu zrozumieniu tych praw przez społeczeństwo, realizuje się jego postęp kulturalny i ekonomiczny, oraz dojrzewa jego zdolność do prowadzenia rozważnej polityki.

  Spojrzenie psychologa na społeczeństwo i jego naturalne prawa, choćby z uwagi na nasze doświadczenie zawodowe, ujmuje na pierwszym planie jednostkę ludzką, a potem rozszerza perspektywę na rodziny, małe grupy, a wreszcie społeczeństwa i ludzkość. Na początku musimy więc przyjąć, że los jednostki zależy w znacznym stopniu od zbiegu okoliczności. Kiedy jednak stopniowo rozszerzamy zasięg obserwacji, uzyskujemy coraz lepsze wypełnienie obrazu związkami przyczynowymi, a dane statystyczne stają się coraz bardziej stabilne i godne zaufania.

  Aby omówić wyczerpująco wzajemną zależność między osobowością i losem jednostki a stanem społeczeństwa i jego rozwojem, należało by do dotychczasowego stanu nauki dodać dzieło opracowane w języku pojęć obiektywnych. Poniżej przytoczę więc tylko niezbędne przykłady takiego rozumowania, aby w ten sposób otworzyć drogi dla apercepcji zagadnień przedstawionych w dalszych rozdziałach tej książki. Najlepsi pedagodzy różnych czasów i kultur rozumieli to, jak ważnym dla kształtowania się kultury, charakteru i rozsądku człowieka jest zakres i jakość pojęć, które opisują zjawiska psychologiczne. Bogactwo pojęć i nazw w tej dziedzinie, jakimi posługuje się dana jednostka i społeczeństwo, i to w jakim stopniu zbliżająsię one do światopoglądu obiektywnego, warunkująrozwój naszych postaw moralnych i społecznych. Poprawność rozumienia samych siebie i innych ludzi określa zasadnicze przesłanki dla naszych wyborów i decyzji, tych codziennych, jak i tych ważkich w naszym życiu i działalności społecznej, a także dotyczących spraw politycznych.

  Zasób i jakość światopoglądu psychologicznego danego społeczeństwa jest także warunkiem realizowania się jego socjopsychologicznej struktury, tej potencjalnie założonej w zróżnicowaniu psychologicznym naszego gatunku, o której już wspomniano. Tylko wtedy, kiedy umiemy zrozumieć człowieka, poznać jego naturę i problemy, realistycznie ocenić jego uzdolnienia, nie zastępując tego wszystkiego jakąś etykietką, możemy być mu pomocni w rozwiązaniu jego trudności, lub na drodze jemu odpowiedniej adaptacji i samorealizacji w życiu społecznym. To ostatnie daje korzyści jemu i przyczynia się do wytworzenia stabilnej i twórczej struktury społeczeństwa. Taka struktura powinna wynosić na naczelne stanowiska jednostki obdarzone pełnią normalności psychicznej, wysoce uzdolnione i odpowiednio naukowo przygotowane. Wtedy także inteligencja podstawowa szerokich rzesz wypowie się po ich stronie, ofiarując im odruchowy szacunek.

  Równocześnie jednak istnieli zawsze mniej wybitni ale liczniejsi wychowawcy narodów, którzy zafascynowani swoimi wielkimi ideami, rzeczywiście wartościowymi, ale często zbyt ciasno pojętymi, a czasem warunkowanymi nazbyt emocjonalnie, lub nawet kryjącymi produkty patologicznego myślenia, sięgali i sięgają po metody wychowawcze, które zubażają i zniekształcają rozwój światopoglądu psychologicznego jednostek i społeczeństw. Ci wyrządzają społeczeństwom trwałą krzywdę pozbawiając je tych wartości, które są wszechstronnie potrzebne i użyteczne. Kiedy tacy pedagodzy działają w imię rzeczywiście wartościowych idei, nie zdają sobie sprawy z tego, że podkopują te wartości, którym pragną służyć i otwierają drogi ideologiom znacznie mniej wartościowym.

  Równocześnie, w każdym społeczeństwie istnieje wspomniana już niewielka ale aktywna mniejszość osób z różnymi dewiacjami światopoglądu psychologicznego, które są spowodowane nosicielstwem różnych anomalii psychicznych, o których będzie mowa obszerniej, albo długotrwałym oddziaływaniem na nich osób psychicznie nienormalnych szczególnie w dzieciństwie. Ludzie tacy wywierają potem szkodliwy wpływ na kształtowanie się światopoglądów innych osób i społeczeństw. Czynią to przez oddziaływanie bezpośrednie lub przez swoje pisma i inne środki przekazu. Bywają szczególnie szkodliwi, kiedy zaangażują się na służbę jakiejś ideologii społecznej.

  Wiele więc przyczyn, które uchodzą łatwo uwagi polityków, socjologów i moralistów składa się na dobry rozwój lub inwolucję tego zakresu pojęć, który w każdych czasach ma znaczenie istotne dla życia jednostek i społeczeństw. Kiedy dzięki nowoczesnym naukom to zrozumienie staje się coraz bardziej zaawansowane, tym samym coraz bardziej prymitywnymi wydadzą się nam doktryny społeczne zrodzone w umysłach ludzi z końca XVIII i w XIX wieku, w czasach ubóstwa poznania psychologicznego. Sugestywność tych doktryn polega na ich upraszczającym rzeczywistość ludzką schemacie, łatwo przyswajalnym i dlatego użytecznym dla celów propagandowych. Te braki dostrzegamy już w świetle naturalnego języka pojęć psychologicznych. Kiedy analizujemy je w świetle obiektywnego zrozumienia człowieka, doktryny te muszą ulec rzeczowej dyskwalifikacji.

  Wyobraźmy więc sobie, że udało się nam skonstruować dostatecznie wiarygodną metodę inwentarzową która badałaby zasób i poprawność światopoglądu psychologicznego. Poddawszy takim próbom odpowiednio wybrane grupy reprezentatywne, otrzymalibyśmy wskaźniki zdolności danego społeczeństwa do rozumienia zjawisk i zależności psychologicznych u siebie i u innych narodów. Byłyby to zarazem podstawowe wskaźniki zdolności danego narodu do samorządnego rozwoju i prowadzenia rozumnej polityki.

  Weźmy pod uwagę inny przykład z powyższym psychologicznie powiązany: Dorosły człowiek rozwija najlepiej swoje sprawności umysłowe oraz realizm pojmowania, kiedy poziom i jakość jego wykształcenia oraz wymagania wykonywanego zawodu odpowiadają jego indywidualnym uzdolnieniom. Z osiągnięcia takiej pozycji wyciąga on korzyści materialne i odczuwa moralne zadowolenie. Równocześnie korzysta na tym społeczeństwo. Człowiek taki ma także poczucie sprawiedliwości społecznej w stosunku do siebie.

  Jeżeli różne okoliczności, łącznie z deficytami światopoglądu psychologicznego, zmusiły danego człowieka do takiej działalności, gdzie jego uzdolnienia nie mogą być wykorzystane, gdzie także podlega często mniej od siebie uzdolnionemu zwierzchnikowi, wówczas zdaje on sobie zazwyczaj sprawę z tej sytuacji i jej przyczyn. Czuje się pokrzywdzony wśród obowiązków, które nie dają szansy samorealizacji. Nie wykonuje on swojego zawodu lepiej niż pracownik z wystarczającymi uzdolnieniami, czasami gorzej. Zdarza się, że ma dobre pomysły często niedoceniane. Łatwo wchodzi w konflikty z przełożonymi i często zmienia pracę. Łatwo uczy się nowej, co na pewien czas daje mu możność wykorzystania swoich uzdolnień. Myśli takiego pracownika odbiegają łatwo od jego pracy do spraw, które interesują go bardziej, albo w świat marzeń, gdzie jest mu dane być tym, czym być powinien. Na skutek tego częściej ulega wypadkom. Nie wytwarza się jednak u niego zdrowy krytycyzm wobec górnych granic swoich możliwości. W swoich marzeniach sięga wysoko, do stanowisk których wymagania by go przerastały. Chciałby naprawić ten niesprawiedliwy świat. Trzeba tylko zdobyć odpowiednią władzę. Radykalizm i idee rewolucyjne znajdują naturalny grunt wśród takich osób o zaniżonej adaptacji społeczno-zawodowej.

  Z drugiej strony, osoby które, dzięki przynależności do grupy uprzywilejowanej lub organizacji, osiągają stanowiska, gdzie ich obowiązki, a szczególnie trudniejsze problemy, nie znajdują odpowiedzi w ich uzdolnieniach i umiejętnościach, ulegają objawom zawyżonej adaptacji społeczno-zawodowej. Unikając spraw trudniejszych a istotnych, demonstratywnie zajmują się sprawami mniejszej wagi. W ich zachowaniu pojawia się stopniowo komponenta aktorstwa. Już po kilku latach wykonywania takiej roli, można wykazać odpowiednim badaniem testowym, jak spada poprawność ich rozumowania. Aby utrzymać swoją pozycję, zaczynają zwalczać tych, którzy przewyższają ich uzdolnieniami lub ich krytykują. Spychając ich z odpowiadających im stanowisk, przyczyniają się do zaniżenia ich adaptacji. To prowadzi do znanej nam już krzywdy i do marnotrawienia społecznego kapitału uzdolnień. Ludzie o zawyżonej adaptacji społeczno-zawodowej stają się zwolennikami rządów silnej ręki, które mają chronić ich pozycje przed opiniami krytycznymi. Taka jednak pozycja i walka prowadzi do permanentnych stresów, które niszczą ich zdrowie. Cierpią więc na choroby zwane „cywilizacyjnymi" a ich organizmy starzeją się szybciej. Wyjaśnienie im tego bywa czasem nader kłopotliwym obowiązkiem psychologa.

  Zaniżona adaptacja jednych ludzi i zawyżona innych, a także liczne adaptacje jakościowo niewłaściwe, to jest obraz chorego społeczeństwa. Prowadzi to do marnotrawienia ludzkich możliwości, narastania niezadowolenia i napięć między jednostkami i grupami społecznymi. Dlatego traktowanie zagadnienia ludzkich uzdolnień i ich odpowiedniego wykorzystywania jako spraw prywatnych należy uważać za co najmniej naiwne pojmowanie istotnego problemu społecznego. Od tego bowiem, jak ten podstawowy kapitał społeczny jest aktywizowany, zależy to, czy będzie postęp czy inwolucja we wszystkich dziedzinach życia społecznego. Od tego zależy ostatecznie to, czy będzie ewolucja czy rewolucja.

  Skonstruowanie dostatecznie wiarygodnych metod psychologicznych, przy pomocy których moglibyśmy oceniać korelację pomiędzy uzdolnieniami jednostek a ich adaptacją społeczno-zawodową, byłoby technicznie łatwiejsze niż realizacja poprzedniej propozycji dotyczącej jakości pojęć psychologicznych. Można by więc badać sytuację w różnych krajach. Wskaźnik korelacyjny zbliżający się do 1,0 dawałby rękojmię, że dany kraj spełnia podstawowy warunek ładu społecznego i jest na drodze do dynamicznego rozwoju. Niski wskaźnik byłby ostrzeżeniem o potrzebie reform społecznych. Wskaźnik bliski zeru lub nawet ujemny byłby uważany za alarm zagrożenia rewolucyjnego.

  Przytoczone powyżej przykłady nie wyczerpują zagadnienia czynników, które wpływają na kształtowanie się struktury socjopsychologicznej społeczeństw, która winna wyrastać z naturalnego zróżnicowania psychologicznego, z poczucia sensu jego istnienia, a także z poszanowania dla tradycji. To poczucie sensu istnienia odpowiedniej struktury społecznej jest zakodowane już na poziomie naszego instynktu gatunkowego i rozwija się wraz z naszą inteligencją podstawową inspirując zdrowy rozsądek. Dlatego najbardziej liczna część ludności krajów bliska uzdolnieniom przeciętnym akceptuje swoją skromną pozycję społeczną, jeżeli tylko spełnia ona wymagania adaptacyjne i zapewnia godziwe warunki bytowania.

  W zdrowym społeczeństwie ta przeciętna większość akceptuje z odruchowym szacunkiem role społeczne osób z lepszymi uzdolnieniami i wykształceniem, jeżeli osoby te zajmują odpowiednie pozycje w tej strukturze. Tym niemniej, ci sami ludzie reagują krytycyzmem i tracą ten szacunek, kiedy dostrzegają człowieka podobnie przeciętnego, który kompensuje swoje braki zachowaniem rolowym bo dzierży pozycję będącą zawyżoną adaptacją. Trafność tych ocen, jakie feruje ten krąg ludzi przeciętnych ale rozsądnych, może i powinna być zastanawiająca tym bardziej, jeżeli weźmiemy pod uwagę to, że wiele istotnych zagadnień naukowych, technicznych, ekonomicznych i politycznych nie mogło zostać dostatecznie rozumianych. Działa jednak inteligencja podstawowa w ramach naturalnego rozsądku. Niestety, w warunkach polskich te powszechne wartości zostały w znacznym stopniu stępione i zastąpione nawykami o patologicznej genezie.

  Dojrzały polityk rzadko może liczyć na to, aby trudne zagadnienia ekonomii, polityki szczególnie zagranicznej lub obronności znalazły pełne zrozumienie w tych szerokich kręgach jego społeczeństwa. Jednak może i powinien on liczyć na to, że zrozumienie dla wszystkiego tego, co dotyczy zależności międzyludzkich wewnątrz tej struktury społecznej, znajdzie oddźwięk u tej najliczniejszej części jego narodu. Te fakty usprawiedliwiają częściowo ideę demokracji. Dlatego funkcjonuje ona zadawalająco w tych krajach, gdzie tę strukturę społeczeństwa i odpowiednią tradycję ukształtowała już historia, a poziom edukacyjny jest dostatecznie dobry. Tym niemniej nie są to przesłanki wystarczające, aby podnosić demokrację do poziomu kryterium moralnego w polityce. Tam, gdzie tę strukturę w znacznym stopniu zniszczono i zastąpiono ją patologiczną jej karykaturą realizacja demokracji musi natrafić na niebywałe trudności.

  Ten sam polityk powinien być świadom tego, że w każdym społeczeństwie istnieją ludzie, którzy noszą już psychologiczne skutki wadliwej adaptacji społeczno-zawodowej. Jedni chcą bronić swoich pozycji nie usprawiedliwionych ich umiejętnościami. Inni walczą o to, aby wolno im było używać własnych uzdolnień i poszukiwać odpowiedniej samorealizacji w życiu społecznym. Kiedy te walki zaczynają przesłaniać inne wartościowe cele i potrzeby, rządzenie krajem staje się coraz trudniejsze. Dlatego wytwarzanie się prawidłowej struktury społecznej stanowi podstawowy warunek ładu i wyzwolenia zdolności twórczych narodu. Tam, gdzie tę strukturę zniszczono, sięgnięcie po naukowo uzasadnione środki jej odbudowy może okazać się koniecznością. Prawidłowość tej struktury stanowi bowiem kryterium jakości ustroju społecznego.

  Polityk powinien być także świadom i tego, że w każdym narodzie świata istnieją ludzie, u których ich inteligencja podstawowa, naturalny światopogląd psychologiczny i moralny rozsądek rozwinęły się nieprawidłowo. Niektórzy z tych ludzi noszą tego przyczyny w sobie, inni ulegli w młodości oddziaływaniu osób psychicznie nienormalnych. Tacy ludzie, u których sposób pojmowania spraw psychologicznych, moralnych i społecznych jest odmienny zarówno od przeważającego światopoglądu naturalnego co i od wymagań języka obiektywnego, stanowią czynnik destruujący rozwój pojęć psychologicznych u innych ludzi, jak także stosunki międzyludzkie i formowanie się omawianej struktury społecznej.

  Znaczna część tych ludzi wiąże się łatwo tworząc rozgałęzioną siatkę porozumień luźno związaną z życiem społeczeństwa — j e g o patologiczną podszewkę. Ci ludzie i ta ich sieć biorą udział w procesach genezy zła, od czego nie jest wolny żaden kraj. W tej podstrukturze rodzi się marzenie o opanowaniu władzy i narzuceniu społeczeństwu swojej woli i swojego sposobu przeżywania i pojmowania. To marzenie udało się zrealizować w dziejach świata wiele razy, w różnych czasach, kulturach i krajach. Dlatego zrozumieniu takiego zjawiska i jego ostatniej olbrzymiej realizacji, jak i wiecznego nim zagrożenia, zostaną poświęcone nasze dalsze rozważania.

  W niektórych krajach o ludności niejednorodnej występują jeszcze inne zjawiska, które destruująte permanentne procesy kształtowania się światopoglądu psychologicznego i moralnego, oraz struktury społecznej. Są to przede wszystkim różnice rasowe, etniczne lub cywilizacyjne, które istnieją we wszystkich prawie krajach powstałych z podbojów. Pamięć dawnych krzywd i wynoszenie się zwycięzców ponad narody podbite dzielą potem ludność przez wieki. Przezwyciężenie takich skutków wydaje się możliwe, kiedy przez kilka pokoleń działają świadomość ich przyczyn i dobra wola.
  Odmienność wierzeń religijnych i związanych z tym tradycji okazują się przyczynami trudności raczej mniej niebezpiecznymi, ponieważ wytworzenie się ponadwyznaniowej struktury społecznej i więzi patriotycznej okazało się możliwe. Niektóre religie jednak głoszą wyższość swoich wyznawców, w stosunku do innych. Dramatyczne problemy rodzą się z doktryn, które głoszą taką wyższość i wpajają swoim wyznawcom pogardę dla innych ludzi, lub nawet uznawanie ich za nie całkiem przynależnych do naszego gatunku.

  Takie doktryny stają się nader uciążliwe, jeżeli jakaś grupa społeczna lub religijna żąda odpowiednio do nich wyższych stanowisk dla swoich członków, które w istocie mają mieć charakter zawyżonej adaptacji w stosunku do ich realnych uzdolnień. Niszczy to strukturę społeczną i prowadzi do wspomnianego już obrazu chorego społeczeństwa.

  Prawidłowa struktura społeczna, utkana z jednostek indywidualnie przystosowanych, a więc dynamicznie twórcza jako całość, może kształtować się tylko wówczas, kiedy proces ten podlega swoim naturalnym prawom, a nie żadnym koncepcjom doktrynalnym. Jednostka powinna mieć możność znalezienia swojej drogi do samorealizacji dla dobra własnego i społecznego, znajdując na niej pomoc i dobrą radę ze strony organizacji społecznej działającej w oparciu o zrozumienie praw natury, a w imię dobra tej jednostki i dobra społeczeństwa.

  Nadmierna rozległość państw kolosów, liczebność i zróżnicowanie ich populacji wydaje się być inną przeszkodą dla rozwoju światopoglądu psychologicznego i społecznego obywateli, oraz dla formowania się zdrowej struktury społecznej. Indywidualne poznanie człowieka zostaje wtedy zastąpione ogólnikami odnoszącymi się do różnych grup społecznych lub etnicznych a nawet sloganami, co degraduje rozwój światopoglądu psychologicznego. Jednostce brakuje wtedy oparcia o swoją bliską ojczyznę, jej strukturę społeczną i tradycję, co pozbawia ją wartości koniecznych dla psychicznego wzrastania. Obywatel nie czuje się także realnie zdolny do wpływania na sprawy polityki ogromnego kraju i staje się skłonny do wycofywania się w świat swoich interesów. Struktura społeczna rozpływa się w przestrzeni i ludzkiej masie. Pozostają powiązania majątkowe, rodzinne, etniczne, klanowe i lobbistyczne. W takich krajach zanika pojęcie „społeczeństwo".

  W takich warunkach przepisy prawa, a nie indywidualne zrozumienie człowieka i sytuacji, zaczynają regulować sprawy życia. Moralność prawnicza wypiera naturalną, co można uważać za symptom choroby kolosów. Ubożeje światopogląd psychologiczny. Stosunki międzyludzkie stają się formalne, szorstkie, lub brutalne. Rządzenie takim krajem staje się trudne. Wypada postawić pytanie o zasadniczym znaczeniu: Czy dobre rządzenie i zdrowa ewolucja społeczna i kulturalna krajów kolosów są w ogóle możliwe? Obserwacja największych krajów naszego świata, które mają różne ustroje polityczne, wydaję się dawać odpowiedź negatywną.

  Gdyby mnie ktoś zapytał np. Co należałoby uczynić, aby uleczyć Stany Zjednoczone, które między innymi trudnościami zdradzają symptomy choroby kolosów, poradziłbym podzielić ten kraj znowu na trzynaście ale odpowiednio większych stanów mających bardziej naturalne granice. Takim stanom należało by nadać znaczny zakres autonomii w sprawach administracji, ekonomii, sądownictwa i kultury. Takie stany dawałyby obywatelom poczucie własnej bliższej ojczyzny, a równocześnie tworzyłyby warunki zdrowego współzawodnictwa między nimi. To ułatwiłoby rozwój naturalnych stosunków, światopoglądu psychologicznego i struktury społecznej. Wtedy rozwiązywanie innych trudności stałoby się łatwiejsze.

  Podobnie w kwestii zjednoczenia Europy należy się wypowiedzieć przeciwko tworzeniu państwa kolosa. Europa ojczyzn jest warunkiem koniecznym zachowania naszych tradycji kulturowych i ich twórczej roli, oraz pełnowartościowego rozwoju duchowego obywateli. Wydaje się, że najlepsze warunki kształtowania się struktury społecznej mają kraje liczące od 7 do 15 milionów ludności. Dlatego koncepcja podpodziału zbyt dużych państw na mniejsze organizmy o podobnym jak wyżej zakresie autonomii posiada pewne socjopsychologiczne uzasadnienie.

  Społeczeństwo ludzkie nie jest ani organizmem, gdzie każda komórka podporządkowana jest dobru całości, ani rojem owadów, gdzie zbiorowy instynkt pełni funkcję dyktatorską. Ale także społeczeństwo nie może być zbiorem egocentrycznych jednostek powiązanych tylko interesami ekonomicznymi i formalnąorganizacjąadministracyjnąi prawną. Jest ono aktywną strukturą socjopsychologiczną utkaną z jednostek o najwyższej organizacji psychicznej i dlatego najbardziej zróżnicowanych. Znaczny zakres indywidualnej autonomii człowieka wynika z tego stanu rzeczy i pozostaje w nader złożonym stosunku wobec jego wielorakich uzależnień psychicznych i zobowiązań moralnych w stosunku do innych ludzi, tej zbiorowości i wobec ludzkości.

  Wyodrębnianie więc osobistego interesu jednostki i przeciwstawianie go interesowi społecznemu jest rozumowaniem sztucznie upraszczającym rzeczywiste stosunki, których naturę należy śledzić i poznawać. Stawianie pytań opartych na takim wyodrębnieniu jest więc logicznie defektywne, ponieważ zawierająone błędną sugestię i dlatego nie można dla nich znaleźć prawdziwej odpowiedzi.

  W rzeczywistości bowiem, wiele pozornie sprzecznych interesów jednostki i zbiorowości, różnych grup i podstruktur społecznych, można ze sobą pogodzić, kiedy kierujemy się dostatecznie dogłębnym poznaniem człowieka i jego roli w społeczeństwie. Taki wyższy poziom poznania spraw życia wymaga przezwyciężenia postaw emocjonalnych i odrzucenia prymitywnych a sugestywnych doktryn. Jeżeli zdołamy przenieść tego rodzaju zagadnienia na wyższy poziom obiektywnego poznania, zgodność tych dwóch interesów wyłania się sama.

  Rój owadów o najlepszej nawet organizacji społecznej jest skazany na zagładę, kiedy jego zbiorowy instynkt działa dalej wedle swojego kodu filogenetycznego, mimo że straciło to swój biologiczny sens. Jeżeli na przykład matka roju pszczelego nie dokonała na czas swojego oblotu godowego, bo trwała nader niesprzyjająca pogoda, wówczas zacznie ona składać jajka nie zapłodnione, z których wylęgać się będą same trutnie. Pszczoły pozostaną jednak wierne swojej królowej, bo tak nakazuje im instynkt. To prowadzi do zagłady roju po wymarciu robotnic. Wtedy tylko „siła wyższa" w postaci pszczelarza może uratować taki rój. Pszczelarz musi znaleźć i zniszczyć matkę trutową a po trzech dniach podłoży rojowi zdrową i zapłodnioną matkę wraz z kilkoma jej pszczółkami. Przy takich operacjach dobremu bartnikowi dostanie się często kilka bolesnych żądeł.

  W związku z powyższym przykładem, nasuwa się pytanie: Czy ten ludzki rój, który obsiadł nasz glob, może znaleźć drogę wyjścia z sytuacji, kiedy nasz instynkt indywidualny i zbiorowy, jak także nasz naturalny światopogląd psychologiczny i moralny, nie zapewniają wystarczających odpowiedzi, na których można by oprzeć umiejętne przeciwdziałanie? W takiej sytuacji znalezienie obiektywnej wiedzy o makrosocjalnym zjawisku, przeciw któremu buntuje się natura normalnego człowieka, ale także ulega fascynacji nim, będzie wskazaniem najlepszym z możliwych.

  Ci ludzie sprawiedliwi, którzy głoszą, że jedyną drogą jaka nam pozostała jest zaufanie do Dobrego Bartnika i powrót do jego przykazań, widzą prawdę ogólną. Stają się oni jednak skłonni do bagatelizowania prawd empirycznych, szczególnie przyrodniczych, które są niezbędną podstawą dla zrozumienia makrosocjalnego zjawiska i celowego działania w praktyce. Prawo natury uczyniło nas bardzo różnymi, a Opatrzność wyznaczyła nam różne drogi. Jeżeli więc człowiek dzięki swoim indywidualnym właściwościom, wyjątkowym okolicznościom życia i naukowemu wysiłkowi opanował dostatecznie sztukę obiektywnego rozumienia zjawisk wspomnianego rodzaju, to stało się to w zgodzie z prawami natury i z Jej Woli. Jeżeli więc społeczeństwa i ich mądrzy ludzie zdołają zaakceptować to zrozumienie natury makrosocjalnych zjawisk patologicznych, przezwyciężając w tym celu egotyzm światopoglądu naturalnego, znajdą drogi optymalnego postępowania oparte o poznanie etiologii, natury i — Achillesowej pięty takiego zjawiska.

  Podobnie jak żeglarz wyposażony w dobrą mapę akwenu czuje się bardziej swobodny w wyborze drogi i manewru wśród wysp i zatok, człowiek który rozumie lepiej siebie, innych ludzi i złożone zależności życia społecznego, staje się bardziej niezależny w wyborze drogi i zdolny do przezwyciężania trudno zrozumiałych sytuacji. Równocześnie ta lepsza wiedza
  czyni tego człowieka bardziej skłonnym do zaakceptowania swoich obowiązków wobec społeczeństwa i odporządkowania się wynikającej z tego dyscyplinie. Rozszerzeniu tej wiedzy o przyrodnicze zrozumienie niektórych zjawisk, których nie da się pojąć ani opisać w kategoriach naturalnego światopoglądu, poświęcona jest ta praca. Człowiek zaś, który zrozumie naturę makrosocjalnego zjawiska patologicznego, staje się odporny na jego fascynujące działanie.

  W dalszej perspektywie nadchodzących czasów, coraz lepsze zrozumienie praw, które rządzą życiem społeczeństw i ich patologicznymi stanami, doprowadzi nas niechybnie do krytycznych refleksji nad brakami dotychczasowych doktryn socjalnych. Oparcie się na głębszym zrozumieniu praw natury będzie naturalną konsekwencją takiego krytycyzmu i drogą do poznania ich działania w dawnych i istniejących ustrojach społecznych. Z tego rodzi się idea nowa, skonstruowania dla dobra narodów doskonalszego ustroju społecznego i politycznego, który, bez pośrednictwa jakiejkolwiek doktryny, byłby oparty bezpośrednio na takim obiektywnym zrozumieniu praw naturalnych.

  Zbudowanie takiego ustroju, lepszego od wszystkich istniejących, jest nie tylko zapładniającą koncepcją teoretyczną i wizją lepszej przyszłości. Może okazać się ono potrzebą czasu możliwą do zrealizowania. W szeregu bowiem krajów zaistniała sytuacja, gdzie zniszczono wypracowane przez historię struktury społeczeństw i ich formy ustrojowe, a na to miejsce wprowadzono systemy patologiczne, utrzymywane przemocą, ale nie zdolne do twórczego funkcjonowania. Wprowadzanie takich krajach demokracji okazuje się drogą pełną błędów i niepowodzeń. Przed tymi narodami stoi wielkie zadanie konstruktywne, które będzie wymagać takiej nowoczesnej wiedzy i zorganizowanego wysiłku twórczego." - Ponerologia polityczna - Andrzej Łobaczewski

  #demokracja #spoleczenstwo #izolacja #adaptacja #adaptacjazawyzona #adaptacjazanizona #ponerologia #ponerologiapolityczna #psychologia #doktryny #doktryna #rewolucja #inwolucja #religie #prawonaturalne #natura #lobaczewski #panstwo #ustrojspoleczny #ustrojpolityczny #fascynatorstwo
  pokaż całość

 •  
  G.....5

  +10

  W ogóle w Gwatemali podpalili kongres.

  Powtórzę jeszcze raz - puścili z dymem kongres. Przed budynkiem postawili też gilotynę (ʘ‿ʘ)

  Ciekawe czy nasi "politycy" też potrzebują takiej demonstracji, żeby się ogarnęli?

  #anarchizm #antykapitalizm #rewolucja #protest #gwatemala

  . . . kliknij, aby rozwinąć obrazek . . .

  źródło: streamable.com

 •  

  V jak vendetta: tyrania i rewolucja
  Jak film "V jak vendetta" obrazuje działania totalitarnej władzy przy bierności społeczeństwa oraz motyw rewolucji i siły symboli w motywowaniu mas. Znalezisko: https://www.wykop.pl/link/5810673/v-jak-vendetta-tyrania-i-rewolucja/

  #kultura #film #rewolucja #ciekawostki
  pokaż całość

  źródło: youtube.com

  +: P.....e, humpf +32 innych
 •  
  T.....r

  +11

  Jak trump nie zaakceptuje wyników, to protesty BLM to były przy tym łagodne, co się będzie działo pod białym domem.
  #usa #wybory #antykapitalizm #rewolucja #libertarianizm #polityka

  źródło: i.ytimg.com

 •  

  Pięćdziesiąt osób przegania dziesięć tysięcy. To jest wojna i rewolucja!

  #protest #tojestwojna #rewolucja #bialystok

  źródło: youtube.com

 •  

  #polska #niepopularnaopinia
  Polacy przez lata są dymani ekonomicznie i nic nikt z tym nie robi a wychodzą na ulice bo ABORCJA (nie twierdzę że temat nie jest warty uwagi ale na litość boską...) i MASECZKI młode pokolenie głupsze od rodziców wychowanych w komunie... Za dosłownie 3 dni nikt nie będzie pamiętać o waszej #rewolucja i nie zapomnijcie do #pracbaza za 2500zl netto xD xD xD inflacja? A co to takiego? pokaż całość

 •  

  John Titor domniemany podróżnik w czasie z roku 2036, w roku 2000 pisał w necie m.in. następujące informacje o tym co było w jego czasach, poza tym że w USA w międzyczasie odbyła się wojna domowa na tle rasowym i ideologicznym, oraz duża wojna międzynarodowa w której użyto broni atomowej.
  Ale same sprawy postępu technicznego o których mówił to m.in:
  Szybka bezprzewodowa sieć jest upowszechniona, telewizja i telefonia są obsługiwane przez Internet, książki i podobne media są rozpowszechniane przez Internet i wyświetlane u każdego indywidualnie na ręcznych komputerkach. Microsoft i Yahoo! już nie istnieją. Napster i podobne firmy wciąż rozprowadzają muzykę przez sieć. Elektryczność nie jest z reguły dostarczana na długie dystanse, ale jest wytwarzana lokalnie. W użyciu są odnawialne źródła energii, głównie energia słoneczna którą każdy sam produkuje na dachu swojego domu.
  #ciekawostki #timetravel #johntitor #blm #podrozwczasie #rewolucja #usa
  pokaż całość

  •  

   @Jacob7320: Hipoteza rzeczywistości jako symulacji sięga do czasów starożytnych filozofów, chociaż oni siłą rzeczy mówili o rodzaju snu, a nie wizji świata kreowanego jakoś cyfrowo. Wiadomo, każdy używa własnych dostępnych narzędzi i języka do opisu.
   Moim zdaniem jest pewien pośredni dowód na realność symulacji. To efekty mandeli. Ja je tłumaczę jako wynik braku idealnej synchronizacji updatów i lub ich wersji na wielu serwerach spiętych w symulację Świata. Gracze wpięci w niektóre serwery mają inne dane wspomnieniowe odnośnie losowych drobiazgów o bardzo niskim priorytecie, więc pomijanych często w updatach. Oczywiście to w ogromnym uproszczeniu i skrócie. To moja autorska hipoteza.
   (⌐ ͡■ ͜ʖ ͡■)
   pokaż całość

  •  
   c...................g

   0

   @Squatlifter:
   Einstein już dawno doszedł do wniosku, że czas płynie inaczej kiedy się poruszasz.

   To dlatego w różnych rejonach świata, cywilizacje rozwinięte są na różnych poziomach.

   Teraz potrafimy się komunikować na odległość, więc informacja pokonuje niekiedy i tysiące lat.

   To może być kwantowa przyczyna powstawania szamanizmów. Oni po prostu odbierali wifi w czasie.

  • więcej komentarzy (8)

 •  

  Ciekawe czy Białorusini po obaleniu Łukaszenki zburzą to więzienie w Mińsku (podobnie jak było ze zburzeniem Bastylii)?

  #bialorus #rewolucja

  źródło: 1380657684-IMG_6974.jpeg

 •  

  #bialorus #wybory #rewolucja

  Elektorat Łukaszenki.

  W skrócie telegraficznym:
  Babsko: Uważam, że osoby stojące w łańcuszkach muszą zostać potraktowane jeszcze brutalniej. Bo normalne osoby siedzą w domu, moi siedzą w domu. A protestują narkomani i pijacy, polali im i zapłacili. Idą na protesty, bo nie mają czym się zająć.

  Reporterka: Skąd pani wie, że zapłacono?

  Babsko: A ja przecież widzę, aaa i sami tak mówią, młodzież chwali się.

  Reporterka: Ile im płacą?

  Babsko: 50 euro dają.
  ***
  To wszystko co trzeba wiedzieć o wyborcach Łukaszenki

  https://t.me/tutby_official/11052

  PS Z uwagi na słabą frekwencję, Łukaszenko ściągnął na wiec poparcia traktory, kombajny i ciężarówki. I to wcale nie żart, no chyba że to są białoruskie transformesri.
  pokaż całość

  źródło: photo_2020-08-16_12-20-17.jpg

 •  

  Trochę mi szkoda Białorusi że akurat teraz musiała im się trafić rewolucja. Na świecie epidemia. W USA prawie wojna domowa o ile nie juz a będzie jeszcze gorzej przed wyborami. W Polsce też mamy swoje problemy. Unia Europejska w głębokim kryzysie, Niemcy pakują miliardy euro w swoje firmy by te mogły przetrwać. Przejebane.

  Chciałbym żeby zjawił się jakiś jeździec na białym koniu którego każdy będzie się bał a który będzie trzymał porządek wprowadzają ład i prawo tak jak swego czasu USA (oczywiście kosztem wszczynania niepotrzebnych wojen by machina pracowała)

  #covid19 #epidemia #bialorus #rewolucja #usa #chiny
  pokaż całość

  •  

   @eskejper: chyba trochę za dużo propagandy łykasz

  •  
   m.................r

   0

   ze tam gdzieś na wschodzie ludzie w obozach umierają

   @eskejper: Usa? Raczej na zachodzie, prawie 3 mln niewolników i drugie tyle pod nadzorem, nie mówiąc już o bazach poza ich granicami do likwidowania zbędnego elementu (vide mazury)
   Czy może masz na myśli ich sojuszników Turcje lub Arabie Saudyjską z ich obozami reedukacyjnymi?
   Naprawdę nikogo to nie obchodzi podobnie jak to co przytoczyłem, a Ujgrowie? Kolejny temat do urabiania społeczeństwa by pod płaszczykiem dobrego wujka zniszczyć i odebrać życie jeszcze większej liczbie ludzi.
   pokaż całość

  • więcej komentarzy (6)

 •  

  Znalezisko - Rocznica zburzenia Bastylii: końca absolutyzmu, początku rewolucji francuskiej

  Bastylia była znienawidzonym symbolem absolutyzmu. 14 lipca 1789 r. grupa awanturniczych Paryżan dokonała szturmu na królewskie więzienie. Jej burzenie rozpoczęło się nocą z 14 na 15 lipca, za sprawą jednego człowieka – Pierre’a Franҫoisa Palloy’a.

  Bastylia - początek końca Burbonów

  W 1789 r. monarchia francuskich Burbonów dobiegała końca. Nieudolny Ludwik XVI zasiadł na tronie w 1774 r., w wieku 20 lat, jako następca swego dziadka, Ludwika XV. Rządy Ludwika XVI były pasmem wielu nieszczęść. Wystarczy wspomnieć o odrzucaniu reform (według władcy zbyt radykalnych) usprawnienia skostniałego systemu monarchii absolutnej, przez stopniowe wprowadzanie do uczestnictwa reprezentantów tak zmarginalizowanego stanu trzeciego. Prowadzona w ten sposób polityka doprowadziła do załamania monarchii. Jeszcze w 1789 r. należało zrezygnować z obrony przywilejów i absolutyzmu. Ludwika XVI wyniósł, a następnie zmiażdżył, wadliwy system rządzenia, którego nie potrafił zreformować. A mógł zostać przecież dobrym kartografem, zegarmistrzem lub ślusarzem. Katastrofa była nieuchronna.

  Za panowania Ludwika XIII Bastylia stała się więzieniem państwowym. W lipcu 1789 r. znajdowało się w niej siedmiu więźniów, którzy nie żyli wcale w bardzo trudnych warunkach. Jeden z nich, markiz de Sade, podburzał lud wykrzykując ze swej celi za pomocą kloacznej rury, że w więzieniu morduje się więźniów. Gubernator wysłał go do szpitala psychiatrycznego.

  W 1789 r. gubernatorem Bastylii został Bernard René Delaunay. Miał do dyspozycji jedynie 11 dział ośmiofuntowych i 4 działa czterofuntowe. Działa ustawiono na lawetach okrętowych, z których można było oddać tylko jeden strzał. Obsługiwali je inwalidzi, którzy nie mogli sprawnie działać. 10 VII nocą wybito dwa otwory strzelnicze w dwu wieżach, przez które widniały działa.

  Po obfitym w wydarzenia 14 lipca 1789, Bastylia kapitulowała. Nie została jednak wzięta szturmem. To ówczesna prasa paryska rozpoczęła tworzenie legendy, że stołeczny lud zdobył Bastylię, traktowaną jako symbol królewskiego despotyzmu. Zadając śmierć gubernatorowi i prewotowi kupców lud paryski targnął się na reprezentantów władzy królewskiej. A ta podczas zachodzących wydarzeń, zachowała się biernie. Burzenie Bastylii uznano za czyn patriotyczny, który trwał do początku 1791 r.

  Ten wpis jest fragmentem artykułu, którego autorem jest Grzegorz Kietliński. Całość jest w linku znaleziska.

  ------
  Jeśli interesujesz się historią i lubisz konkretne materiały (takie z rzetelną bibliografią i ciekawymi zdjęciami/filmikami), to zaplusuj komentarz pod tym wpisem - mniej więcej codziennie wrzucam jedno znalezisko i z chęcią bym Cię zawołała (。◕‿‿◕。) #rozowaihistoria
  ------

  #historia #ciekawostkihistoryczne #histmag #ciekawostki #mikroreklama #swiatnauki #liganauki #qualitycontent #swiat #francja #europa #rewolucja
  pokaż całość

  źródło: Zdobycie Bastylii (domena publiczna).jpg

  •  

   I pomyśleć, że 12 lat temu wybrałem się zwiedzać Paryż. Stacja metra Bastylia wydała mi się dobrym miejscem, no bo pewnie jakieś ruiny czy coś... no cóż... nie trafiłem, ale miasto oprócz tego, że dość średnie, gdzie fajne miejscówki są porozrzucane na całym obszarze, to na szczęscie jest super skomunikowane i wszędzie łatwo dotrzeć na jakichś dziennych biletach. Aaa, w moim hoteliku na recepcji pracowała najśliczniejsza Murzynka jaką w życiu widziałem... ehhh, jak tylko sobie przypomnę ( ͡° ͜ʖ ͡°) pokaż całość

  •  
   u........8

   0

   Komentarz usunięty przez autora

  • więcej komentarzy (36)

 •  

  Ja sie pytam czemu nie ma nic o odlocie Maxa Kolonko na głównej xD #rewolucja #maxkolonko

 •  

  31 lat temu świat wyglądał inaczej. Jeden człowiek staną sam i zatrzymał jadącą kolumnę czołgów. Oby nigdy nie było potrzeby powtarzania tak szaleńczych czynów.
  #tienanmen #chiny #protest #rewolucja

  źródło: 31.jpg

 •  

  Wiesz dlaczego współczesna „lewica' to syf? Bo nie ma w niej często grama lewicowości...
  Serio.. Takich jak ja, na „lewicy” często nazywa się Tankami/Czołgami/ Panzerami...

  Wyjaśnię Ci dlaczego na ogół lewica kojarzy się z jakimiś dziwactwami, bzdurami i innym liberalnymi bredniami dotyczącymi często 0,0001% społeczeństwa...

  Ale od początku...Wiesz, kiedyś było sobie takich dwóch gości – Karol Marks (o aparycji borsuka) i Fryderyk Engels (typowy zawadiaka XIXw)... i tak obaj sobie filozofowali, dumali i stwierdzili wbrew powszechnej opinii że kiedyś było...GORZEJ!
  Rozumiesz.. przeanalizowali historię, z czaili co było kiedyś, jak jest w ich czasach no i tak sobie wydumali że kapitalizm to tylko okres przejściowy w historii...

  Czaisz to.. kiedyś była starożytność i było niewolnictwo – było w Starożytnym Rzymie,w Grecji ( 300 Spartan, Aleksander Macedoński vel. Wielki i inne Achillesy ) w Persji (Price of Persia), w Babilonie czy w innym Summerze.
  Czaisz co to niewolnictwo nie? Kilku cwaniaczków łapało kogoś tam i do roboty gnali – de facto niewolnik był własnością swojego Pana i ten Pan mógł z nim zrobić co chciał – kazał mu pracować – to ten pracował – chciał sobie go zabić – to go posyłał do Koloseum czy na inną Arenę..
  Wiesz.. niewolnikom to za bardzo nie pasiło i się buntowali – Spartakus i inni wzniecali powstania. No system nie za bardzo wydolny bo jak jacyś Hunowie lub inni Goci napadali na Rzym to się okazywało że od środka niewolnicy rozpierdal robili bo ile można tyrać na kogoś za jedzenie i dach nad głową – i to bez luksusów.

  Wiesz … system jebnął i kilku bogatych cwaniaczków dobrało się z religijnymi cwaniaczkami i tak mniej więcej powstał Feudalizm … religijni cwaniaczkowie – oczytani, wykształceni wciskali ciemnym, zabobonnym CHŁOPOM – dawniej niewolnikom – wszelakie brednie by ci posłusznie pracowali na bogatych Panów... Chłop już nie był formalnym niewolnikiem – miał swoją ziemię którą obrabiał - oczywiście większość urobku oddawał Panu/ Szlachcicowi/ Rycerzowi...
  Pytasz dlaczego? Bo ci religijni / Kler – mu nawciskali że tak ma być i że w ogóle ten chłop to ma tylko zapieprzać i raz po raz się pomodlić – a Pan i Klecha będą w luksusie urządzać sobie bankiety, chlać wino, jeść dobre jedzonko i raz po raz synów chłopa posyłać na wojenki by Pan miał jeszcze więcej ziemi do obróbki i co za tym idzie... więcej chłopów do roboty...

  Dzięki temu że Panowie i Kler się dorabiali na robocie chłopstwa stać ich było na spełnianie swoich wszelakich zachcianek – dzięki temu np. odkryto i skolonizowano Amerykę... tyle że chłop już mniej potrzebny był – bo po co chłopa do Ameryki wywozić i kazać mu tam pracować – i co gorsza mu...płacić -skoro można było wykorzystać do roboty miejscowych Indian za darmochę... no tyle że „zasoby ludzkie” Indian w miarę szybko się kończyły i w końcu brakowało rąk do roboty. I tu mądry, biały Pan z Europy sobie poradził.... Zaczęto ściągać czarnych z Afryki do roboty – też za darmo..

  W międzyczasie towary z Nowego Świata napływały do Europy a chłopi z czaili się że, między nimi a afrykańskimi niewolnikami zbyt wielkiej różnicy nie ma....
  Czaisz to? Chłopi do tego stopnia mieli wyjebane na swoich Panów i państwa w których żyli że, bez różnicy było im to kto nimi rządzi – na kogo robią.
  I temu chłop miał to gdzieś by bronić polskiego pana i jego dorobku przed ruskim, pruskim czy austriackim – nowym Panem. Zarówno stary jak i nowy Pan chłopa karał jak za mało pracował. Więc lepiej było się nie wychylać... No byli tacy Kościuszkowcy – Kosynierzy co się wychylali ale oni to nie o Pana aa o siebie, swój i swoich rodzin interes walczyli..

  KAPITALIZM – docieramy do sedna...
  Wiesz... wraz z rozwojem kapitalizmu – fabryki, manufaktury, rewolucja przemysłowa, silniki parowe, kolej żelazna etc, etc.. – bogaci i klerykalni cwaniacy zauważyli że nie da się dłużej trzymać chłopów w Feudalnej ciemnocie i że trzeba im nadać jakimś posmak wolności – nadać prawa...
  Np. Ruski Car zniósł w Polsce pańszczyznę..
  Tyle że możni/ kler / biznes nie nadawali praw temu że byli fajni i zależało im na ludziach aa temu że była taka konieczność – świat szedł do przodu... Dziadzia Marks to skumał i opisał ale – hajda dalej!
  Chłop stał się ROBOLEM – tyle że możni nie odpuścili trzymania ludzi w ciemnocie i turbo religijne pranie mózgu zastąpiono podobnym idiotyzmem – NACJONALIZMEM ….
  Nawciskano robolowi z jednego kraju że, jest lepszy od robola z innego kraju – czaisz że to zadziałało?
  Wiesz, kiedyś USA było kolonią Wielkiej Brytanii … mieszkający w Ameryce chłopi, robole i niewolnicy zasuwali dzień i noc na lokalnych władców aa lokalni władcy część zysku musieli oddawać angielskiemu królowi... bogatym USAńczykom było nie w smak płacić podatków na króla temu robolom i chłopom nawciskali kitu że mieszanka Francuzów, Niemców, Anglików i innych Polaków jest jednym Amerykańskim narodem – brednia nie? No brednia ale podziałała … Robole i Chłopi poczuli się KIMŚ!
  Chwycili za broń i zaczęli tłuc się z Anglikami o niepodległość USA... zwykli ludzie byli podnieceni wolnością aa bogacze byli zadowoleni że w końcu większość zysku jest dla nich a nie dla króla co tapla się w złocie w Londynie...
  Robole przelali swoją krew – pach – niepodległe USA … no i z powrotem do roboty!

  Po czasie w Wielkiej Brytanii robole pokapowali się że, jak się stawia panom opór to idzie coś ugrać dla siebie... i tak zaczęto zakładać związki zawodowe – to te organizacje od strajkowania.
  Robole mieli swoje roszczenia – nie chcieli by ich dzieci musiały pracować w fabrykach i sami też nie chcieli pracować po czternaście godzin dziennie za marne grosze – no jakoś im to nie pasiło.
  I tak robole wstrzymywali pracę, okupowali fabryki a bogacz/ burżuj się wkurwiał że robota stoi... najpierw wysyłano na zbuntowanych wojsko i policję – wiesz... interes ma się kręcić a nie stać.
  Jednak po czasie ktoś zauważył że strzelanie do swoich nie jest zbyt fajne – w dodatku ci, których kule ominęły robili rozpierduchę na mieście w ramach zemsty... no i tak bogaci musieli iść na ustępstwa..

  No i do akcji w końcu wchodzi Dziadek Borsuk Marks z Zawadiaką Engelsem.
  Siedzieli, filozofowali i zauważyli że wszystko w historii ma swoje przyczyny i skutki.

  Była starożytność i niewolnicy którzy roboli za jedzenie i kąt do spania – jebło – po tym stopniowo następował feudalizm – chłopi mieli więcej praw niż niewolnik i nawet jakiś hajs za robotę dostawali, dodatkowo z biegiem czasu nabywali jakieś tam prawa, przywileje etc.
  Zauważyli że z rozwojem gospodarki, rozwijają się też prawa roboli – ale oni sami muszą je wywalczyć – Rozwój Gospodarczy – Rozwój Praw.

  Dziadek Marks też pokapował się, dlaczego w kapitalizmie bywają kryzysy gospodarcze. Zasada w miarę prosta ,,robola nie stać na to, co sam produkuje a bogacz nie obniża cen towarów bo szkoda mu tracić wysoki zysk – więc towar zalega na magazynie i następuje nadprodukcja”

  No a wracając do nacjonalizmu to ten wymysł burżuazji obrócił się przeciwko niej samej... Bo wiesz, w swoich krajach musieli iść robolom na rękę i popuszczać pasa, ale zysków tracić nie chcieli.... a wiesz, bogole posiadali kolonie a w nich niewolników. Więc gdy robolom u siebie w kraju popuszczano, to w koloniach niewolnikom dokręcano śrubę.
  I tak np. Belgowie w swoim Kongo – czarnoskórym niewolnikom zafundowali system motywacji do roboty... ucinali ich dzieciom dłonie jeśli ci nie wyrabiali narzuconej przez pana normy...
  No i w końcu nacjonalizm w koloniach zadziałał tak że niewolnicy zaczęli się buntować, chwytać za broń, strzelać i jebać maczetami białych panów...

  A dziadek Marks stwierdził że, wcześniej tylko filozofowie analizowali świat, aa on chciał go zmieniać.
  Stwierdził że człowiek w kapitalizmie aa zwłaszcza jego praca jest tylko towarem.. Kubek jest towarem, kiełbasa jest towarem, okręt i gacie również... ale praca? Robota? Ano tak.
  Wiesz, w kapitalizmie aby coś mieć,kupić to musisz wpierw mieć zysk. A aby mieć zysk to musisz coś sprzedać... to wiesz, bogol co miał fabrykę to sobie towary sprzedawał... a co miał bidny robol, aa chwilę wcześniej oderwany od pługa chłop sprzedać skoro nie miał nic? Ano siebie... to znaczy swój czas, swoją pracę... i tak bogol zatrudniał robola w fabryce, kazał mu zapieprzać masę godzin – wytwarzać towary a w zamian za to otrzymywał marne grosze, w porównaniu do tego co burżuj zarobił.. np. robol pracował w fabryce krzeseł. W ciągu 12godzinnego czasu pracy, robol wytworzył 36 krzeseł – aa jego dniówka wynosiła wartość … pół krzesła.
  Jeśli krzesło na ryku kosztowało 20 dolarów, to robol wytwarzał dzienny zysk o wartości 720 dolarów, samemu otrzymując dniówkę – 10 dolców.
  Co z resztą hajsu? Ano burżuj brał do siebie i za to wygodnie żył on i jego rodzinka... Gdy burżuj urządzał bankiety, chadzał do zoo czy chlał do oporu – w tym czasie robol gibał w fabryce za tyle, byle móc przeżyć – byle by był w stanie następnego dnia wrócić do roboty.
  Takie zjawisko nazwano wyzyskiem.

  Marks stwierdził że nacjonalizm nie ma żadnego logicznego uzasadnienia i że robol z Rosji, Niemiec czy USA ma więcej wspólnego interesu z robolem z Chin czy Indii niż Turecki burżuj i Turecki robotnik... zmasakrował nacjonalizm. Doszedł do wnioski że każde społeczeństwo dzieli się na klasy, które mają sprzeczne z sobą interesy.
  Z jednej strony mamy burżuja który chce jak największego zysku, jak najniższym kosztem – z drugiej strony mamy robola który chce większego zysku – mniejszym nakładem swojej pracy.
  A robole wywalczali to za pomocą strajków – Marks nazwał to Walką Klas – biedni przeciwko bogatym, wyzyskiwani przeciwko wyzyskiwaczom.

  Wraz z Engelsem stwierdzili że kapitalizm to tylko okres przejściowy w historii i że po osiągnięciu pewnego rozwoju gospodarcze, aa co z tym idzie – rozwoju praw – to wówczas należy zlikwidować podział klasowy – uznając burżuazję za niepotrzebną , a wręcz stojącą naprzeciw możliwości rozwoju wolności zwykłego człowieka...

  A że Marks się nie pierdolił to przeszedł od słów do czynów i założył Międzynarodowe Stowarzyszenie Robotników – międzynarodówkę.
  Przekonywali innych do swoich racji, urządzali strajki, bunty itd.. Marks dalej prowadził rozważania filozoficzne i doszedł do wniosku że kapitalizm, zastąpi nowy system społecznoekonomiczny – SOCJALIZM – baa! Poszedł krok dalej i stwierdził że po socjalizmie, na całym świecie zapanuje komunizm!

  Socjalizm złapał poparcie, gdyż robole stwierdzili że bardziej będzie opłacało im się pracować na siebie i swój zysk, w dodatku na rozwój całego społeczeństwa aa nie tylko na zysk burżujów.
  W sensie – jedzenie,szpitale, szkoły, infrastruktura, kolej żelazna dla wszystkich ludzi oraz demokracja począwszy od parlamentu aż po zakład pracy zamiast dyktatura oligarchii w parlamencie i burżuja w zakładzie pracy.

  Jednak jak wiadomo nic nie trwa wiecznie, to i Marks wziął i se umarł. Engels też. Jednak, ruch socjalistyczny rozrastał się na całym świecie, co nie było na rękę burżuazji, królom etc.

  Marks przewidział jedno – jeśli jest zjawisko nadprodukcji to trzeba gdzieś towar zutylizować z jak największym zyskiem. A że burżuazja lubiła sobie powojować rękoma i krwią roboli z fabryk, powołując się na NACJONALIZM – by móc podbijać fabryki, kopalnie i kolej żelazną innych burżujów, by móc jeszcze większą ilość roboli wyzyskiwać by mieć jeszcze większy zysk dla siebie – to, toczono różne wojny by wytrzepać stary sprzęt (przemysł zbrojeniowy okazał się dochodowym interesem) i móc wyprodukować nowym. Tak więc Hiszpanie wojowali z Anglikami, Rosjanie z Turkami a Francuzi z Prusami/ Niemcami.

  Tylko że małe, lokalne wojenki nie przynosiły wielkich zysków burżuazji – więc zrobiono jedną wielką rozpierduchę na cały świat.
  Jacyś Serbowie odpalili Ferdka (nie, nie Kiepskiego) więc Austriacy i Niemcy wzięli się za łby z Francuzami, Anglikami i Rosjanami a zaraz potem na imprezę weszli Włosi i USAńczycy z swoim sprzętem i krwią roboli i tak wybuchła I Wojna Światowa...

  Interes burżuazji się kręcił jak talala – jednych robotników wysłano na front by przelewali swą krew i wypstrykiwali stary sprzęt – a pozostałych roboli zagoniono do fabryk by produkowali nowy. Jednak, aby była kasa dla wojska - bo burżuazja za darmo produkować nie będzie -to na roboli w fabrykach nałożono wysokie podatki, by z ich podatków zapłacić burżujom za dostawy sprzętu – tak więc robola wydymano podwójnie – raz burżuj gówno płacił „bo kryzys, bo wojna” , dwa – musieli płacić wyższe podatki bo.... kryzys i wojna.

  Interes się kręcił – burżuazja zarabiała krocie – jednak nie wzięto pod uwagę jednego czynnika.... WKURWIENIA ROBOLI!

  Robole na froncie przestawali się wzajemnie wyżynać, a robole w fabrykach mieli dość turbo wyzysku. Każdy się zczaił że ta wojna w ogóle nie ma sensu i służy tylko interesom burżuazji.

  No i w Rosji, gdzie ludzie głodowali aa Car opływał w luksusy system się zawalił. Rewolta po rewolcie – robole i chłopi się wkurwili i postanowili powojować w swoim, nie Cara i burżuazji interesie.
  Po czasie do władzy doszli Bolszewicy aa Cara wraz z rodzinką odjebano. Na czele Bolszewików stał Lenin, zagorzały marksista który obiecał ludziom budowę socjalizmu, demokrację, wolność i wszystko to co Marks z Engelsem naskrobał.
  Ludziom bardziej podobała się wizja socjalizmu i końca wojny niż kapitalizmu i dopiero się zaczęło... Z fabryk pognano burżujów, a na obszarach wiejskich – właścicieli ziemskich / obszarników...też pognano.
  Cała Władza w Ręce Rad! – Wojna Wojnie! – głosili Bolszewicy... Ale rzeczywistość nie była taka super jak się z początku wydawało.
  Ruska burżuazja wykorzystała nacjonalizm i miłość do zabitego Cara i wybuchła Wojna Domowa...
  Z jednej strony złożona z robotników i chłopów Armia Czerwona – z drugiej strony Biali – narodowcy, burżuje, militaryści, konserwatyści – wszystko to co było domeną burżuazji.

  Socjalizm miał branie nie tylko w rosyjskim społeczeństwie – ale i na całym świecie. Robole w całej Europie buntowali się masowo przeciwko rządzącej nimi burżuazji aa ciemiężone narody zaczęły walczyć o niepodległość.
  Tego było już za wiele – stwierdziła światowa burżuazja – nie dość że robole wewnątrz się buntują to jeszcze w Rosji socjalizm wprowadzają, co będzie jak u nas to nastąpi? Ta ruska rewolta? – i jebs! Wysłano do Rosji korpus interwencyjny Aliantów by poskromili rosnących w siłę Bolszewików i Armię Czerwoną...no ale nie pykło... i Biali i Alianci dostali wpierdol od komunistów.
  Jeszcze w międzyczasie Bolszewicy chcieli posyłać w świat swą rewolucję.. zaczęła się wojna z Polską ...no ale się nie udało. Wycieńczona wojną domową, interwencją Aliantów i kryzysem gospodarczym Rosja nie dała rady pokonać Polski która dopiero co odzyskała niepodległość aa już sama atakowała Ukrainę...
  No to Bolszewicy zaczęli wprowadzać socjalizm tylko u siebie. W krótkim czasie zlikwidowano ogromny analfabetyzm, uprzemysłowiono kraj – a ruski robol i chłop mógł pozwolić sobie na pójście do kina... Masę pospolitych bandytów, zwolenników Caratu, burżujów a czasem, przypadkowo niewinnych ludzi pozamykano w łagrach – obozach pracy przymusowej...

  W Niemczech po wojnie sytuacja była podoba jak w Rosji – bieda, nędza, kryzys, niepokoje wewnętrzne. Jednak społeczeństwo Rosji a Niemiec znacznie się różniło i tu, komuniści aż tacy nakokszeni nie byli.... W siłę zaczął brać nacjonalizm i ostry szowinizm. Gdy w Rosji ludzie czaili kto jest winny katastrofalnej sytuacji (burżuazja) to w Niemczech jeden koleś z wąsem, malarz, ćpun i weteran wojenny stwierdził że wszystkiemu winni są ….. heh... Żydzi.
  Serio! Niemcy niby naród wówczas nie głupi aa takie bajki łyknęli....

  Bieda ? Żydzi! Głód? Żydzi! Wojna Przegrana? Komuchy i Żydzi! Inflacja? Żydzi, Komuchy, Cyganie, Geje!

  Burżuazji Hitler był na rękę – przez swój zidiociały szowinizm, rasizm i antykomunizm ogromnie przysłużył się interesom bogoli... komuszki, którzy mogli zagrozić interesom burżuazji zostali wraz Żydami na których zrzucono wszelakie zło – zamknięci w obozach koncentracyjnych...
  Spytasz dlaczego Niemcom odjebało przy Hitlerze?
  Wyobraź sobie że nie masz co jeść, wszędzie szerzy się narkomania – komuszki atakują najsilniejszych, a Ty dobrze wiesz że z burżuazją nie warto zadzierać bo będą strzelać.
  Obok stoją Naziole w całkiem fajnych mundurach i mówią że wszystko to wina żydowskiej burżuazji która ograbia Twój biedny naród – jesteś głodny, dzieci Ci z głodu płaczą i żyjesz PRZED drugą wojną światową – nie wiesz na co stać nazistów... Jesteś głodny, ćpasz bo to legalne i pomaga uciec od problemów... naziści ci dają chleb, wciskają bzdury o wyższości i tragedii Twojego narodu – nie wiesz co robić...zaczynasz popierać Hitlera który daje Ci chleb i pracę... Mówi o tym jak to fajnie jest w Włoszech rządzonych przez faszystów – chleb, praca, punktualne pociągi, porządek...

  No i gdy Hitler budował swoje wielkie Niemcy, to zaczął ciągnąć hajs od światowej burżuazji. Kupę złota po Żydach – aa burżuazja sprzedawała mu towary – bo zysk!

  Na drugim krańcu Europy powtórka z Niemiec – tam jednak dochodzi do wojny domowej – z jednej strony Faszyści, konserwatyści i zwolennicy monarchii – z drugiej strony komuszki, demokraci, anarchiści.
  Faszystów wspiera Hitler i Mussolini, aa Republikę – Stalin. Światowa burżuazja jak ma do siebie – handluje z każdym byle by zarobić.
  Ochotnicy z całego świata jadą ponapierdalać się po obu stronach konfliktu – zależnie od poglądów które wyznawali... No niestety faszyści wygrali...
  Hitler postanowił sobie zbrojnie zająć Czechosłowację by rozwijać swą ekspansywną, burżuazyjną gospodarkę. Stalin Polsce w 1938r proponował wspólną obronę Czechów i Słowaków, jednak Polacy Czechosłowacji postanowili jeszcze...dojebać...
  USAńskie korporacje doskonale współpracowały z Hitlerem .. kasa się kręciła.. a że kosztem ludzi? Burżuazja od zawsze tak robiła...
  Potem zaczęła się Druga Wojna światowa – Hitler chciał podbić cały świat i oczyścić go z podludzi... tak – nazizm to było apogeum burżuazyjnego nacjonalizmu.... Kierowany antykomunizmem akwarelista postanowił zaatakować ZSRR... no nie udało się.. Armia Czerwona nie dała się pokonać, dodatkowo USA'ńczycy jak zobaczyli co Hitler odpierdala, to też włączyli się do wojny i faszystowska oś -Włochy, Japonia, Niemcy- dostała wpierdol od zachodniej burżuazji i wschodnich komunistów.

  Po wojnie, tak się potoczyło że komuniści opanowali pół świata – od Berlina po Pekin...
  Co robili ci straszliwi komuniści? Likwidowali wszędzie gdzie się pojawili analfabetyzm, dawali pracę, budowali szkoły, fabryki, szpitale, bloki mieszkalne – wydłużali długość i zwiększali standard życia mieszkańców.
  Komuniści-Marksiści przejęli władzę w Chinach, na Kubie, w Polsce, Jugosławii, Rosji, Węgrzech, Bułgarii, Rumuni, Afryce...

  Burżuazja jednak nie mogła przyglądać się temu w nieskończoność – to godziło w jej kolonialne interesy – obroty spadały!
  Temu niby największe imperium świata – USA zaatakowało malutki Wietnam który starał się komunizować ..i wiesz co? Jankesi dostali od Wietnamczyków wpierdol i uciekli...

  Niestety, era Realnego Socjalizmu (PRL) skończyła się.. na całym świecie, tam gdzie rządzili komuniści rozpoczęła się era nowej burżuazji – grabieży majątku państwowego – niszczenia szkolnictwa i służby zdrowia – wyprzedaży ogromnych fabryk w której pracę miały tysiące osób..Dlaczego? Proste... by burżuazja zachodnia mogła zarobić i zyskać monopol na produkcję … kurwa wszystkiego – od gaci, przez banki, służbę zdrowia i szkolnictwo po żywność, leki i sprzęt RTV, AGD...biznes.

  A teraz popatrz...co robi współczesna Lewica? Walczy o legalizację szkodliwych narkotyków, sercem broni sex workingu. Okoniem staje do normalności i promuje dziwactwa...
  Pieprzą jakieś brednie sprzeczne z naturą – oskarżają koty o mordowanie ptaków.... a czy kurwa ptak robactwa nie morduje? A czy większy robal nie zżera mniejszego?

  A czym jest komunizm zapytasz? Rozwinięciem socjalizmu... demokracją totalną, wolnością – socjalizmem bez państwa, parlamentu. To tyle... Tak, jestem komunistą.

  -----------------------------------------------------------------
  link do oryginału: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=889159684866360&id=100013170093377
  nie zgadzam się z tym całkowicie, jestem wolnościowym komunistą ale wklejam bo warto przeczytać
  #antykapitalizm #komunizm #socjalizm #lewica #neuropa #rewolucja
  pokaż całość

 •  

  Własność prywatna to kradzież.

  Piszę to dla Was, zwykłych ludzi. Robotników budowlanych, szwaczek,stolarzy, magazynierów, ekspedientów i ekspedientek w sklepach, nauczycieli czy pracowników służby zdrowia.

  O kogo,o co dba kapitał?
  O nikogo! Firmy prywatne de facto zajmują się wyłącznie akumulacją i maksymalizacją zysku, wykorzystując do tego siły i czas pracowników najemnych.

  Czym,kim jest kapitał? To dyrektorzy,prezesi,kierownicy i wielcy prywaciarze którzy czerpią zyski.
  Zauważ że z Twojej pracy nie żyjesz tylko Ty i Twoja rodzina. Z Twojej pracy żyje również szef i dzieci szefa - z tym że, dzieci szefa nazywają TWOJE dzieci biedakami.

  Dlaczego tak jest? Bo sprzedajesz siebie, swój czas, swoje życie, swoje siły tzw pracodawcy (de facto pracobiorcy, ale o tym później) za jakąś dziwną stawkę, która wgl nie ma przełożenia na to, co TY wykonujesz.

  Dla przykładu. Jesteś pracownikiem fizycznym w fabryce i produkujesz dajmy na to meble. Produkujesz towar, na który Cię nie stać. W ciągu jednej zmiany (8 godz,o nadgodzinach za chwilę) wytwarzasz kilkanaście kompletów przykładowych mebli.
  Ile jeden taki zestaw kosztuje? Dużo! Ciebie nie stać. Twoja miesięczna pensja nie starczy na jeden zestaw.
  Towar, jak to bywa w kapitalizmie, wytwarzany jest z najgorszej jakości materiału - dosłownie z szajsu.
  Ty produkujesz. Na swoją wypłatę zarabiasz w ciągu 4 godzin a resztę miesiąca pracujesz ZA DARMO! Pracujesz na szefa, dyrektora i ich dzieci - to zjawisko nazywamy wyzyskiem.
  Oni akumulują kapitał, odkładają pieniądze na kupkę i się śmieją że jakiś robol cały miesiąc na nich pracuje.

  Czasem masz "obowiązek" zostać nadgodziny. Szef czy inny majster wmawia Ci że Ty zarobisz, jeśli stracisz np. 2 godziny swojego życia, dodatkowe 60 zł. Przelicz, ile ONI zarobią w te dwie godziny - zostajesz dwa dni i Twoja pensja jest już wygenerowana.
  Ty na tym nie masz dużego zysku, to "GÓRA" zarabia. Oni żyją z Twojej pracy.Jeśli świadczenie pracy, potraktujemy jako towar, to wówczas pracobiorcą nie jesteś Ty, a Ci którzy z Twojej pracy żyją.

  No i teraz je*ło. Jest kryzys - prywaciarze na których pracowaliśmy masowo wręczają wypowiedzenia lub wysyłają na przymusowe urlopy póki co... a jesteś pewien że po urlopie będziesz miał gdzie wrócić? Sytuacja nie poprawi się w ciągu miesiąca. Ona się pogorszy!

  Masz oszczędności? Nie, nie masz tego zbyt wiele. Dyrektor, prezes, szef - oni się nie podzielą z Tobą kapitałem. Ich to nie obchodzi że Ty, Twoje dzieci będą za miesiąc, dwa zagrożone głodem. Oni, jak smoki w powieściach fantasy siedzą na kupce kapitału/pieniędzy/złota i nie mają zamiaru się podzielić.

  Świadczyłeś swoją pracę, sprzedawałeś się - dostawałeś ułamek tego co,oni zarabiali na Tobie. Marnowałeś swój czas, zostawałeś nadgodziny, zapier******ś w weekendy - koniec. Urwało się - cześć Wojtek, cześć Paulinka - po kryzysie wróćcie do pracy! Może jak zlikwidują Kodeks Pracy a bezrobocie skoczy do 30% to będziecie jeszcze więcej czasu spędzać w pracy, wyrabiać jeszcze więcej towaru by ktoś inny, stojący za bramą nie zajął Waszego miejsca. Tym czasem, radźcie sobie. My kapitał mamy, a Wy robole sobie radźcie.

  Dopiero teraz zdajesz sobie sprawę że, tacy socjalistyczni "partyzanci" jak ja mieli rację. Że "góra" wyciska z nas tyle pracy ile może, że zarabia na nas krocie, że warto organizować się w związki zawodowe.
  Dwa miesiące temu jeszcze uznawałeś/łaś mnie za szarlatana, marzyciela czy czerwonego wariata. Dopiero teraz zdajesz sobie sprawę z tego co ja powtarzam od 7 lat!
  KAPITALIZM NIE DZIAŁA! Akumulacja zysku na krótką metę zdaje się być fajna dopóki coś nie pie****nie!
  A jak pier***nie to niech każdy liczy na siebie - czyli "GÓRA" na pieniądze które Ty latami dla niej wypracowywałeś, a Ty?...NIE LICZ NA GÓRĘ...

  Czy to koniec świata? TAK! To koniec świata jaki znaliśmy dotychczas. Po pandemii wszystko się zmieni...

  A co robić teraz? Jak żyć? Opieka Społeczna już teraz niedomaga. Co zrobisz gdy Tobie, Twojej rodzinie, Twoim dzieciom głód zajrzy w oczy? Myślisz że to niemożliwe? Spójrz na to co się dzieje w USA czy Włoszech...chcesz tego?

  Jedyna szansa na przetrwanie tego trudnego czasu,dla nas, zwykłych ludzi to samoorganizacja!

  Jeśli jesteś mieszkańcem Powiatu Wągrowieckiego skontaktuj się ze mną na PW. Dołącz do rozrastającej się grupy Czerwonych Gerylasów. Wyjaśnię Ci co i jak! Nie będę zmuszał Cię do czytania wielkich tomisk Marksa czy podsuwał przy każdej okazji Deklaracji Członkowskiej PPS.

  My, zwykli ludzie, musimy sobie pomagać i radykalnie działać!

  Samopomoc!Organizacja!Solidarność!

  Link do oryginału.
  ________________
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=872027276579601&id=100013170093377

  #komunizm #socjalizm #antykapitalizm #kryzys #rewolucja
  pokaż całość

  •  
   f.................e

   0

   @Riczard: Doinformowany to ty jesteś, na receptę przepisuję Proudhona

  •  

   @Riczard:

   Świetny pomysł oddać państwu/partii/wodzowi

   fatalny

   (nie mitycznemu kolektywowi czy ludzu pracujacym bo komunizm ksiazkowy to utopia

   a ja właśnie proponuję w końcu oddać ludowi pracującemu

   i stanelo by jak zawsze na czyms w klimacie ZSRR czy Chin za Mao)

   twoim zdaniem oddanie środków produkcji ludziom pracy (decentralizacja) prowadzi do centralizacji większej od zaplanowanej centralizacji? (skoro lepiej oddać partii niż ludziom?)
   i czy ty sugerujesz, że w ZSRR czy w Chinach za Mao to ludzie pracy samodzielnie posiadali fabryki, a nie, że był tam autorytarny rząd, który zarządzał całym przemysłem?
   nie dość, że to ahistoryczne to jeszcze nielogiczne

   Zdecydowanie wole kapitalizm z jego wadami i przepychanki ze zlymi korporacjami niz totalitaryzm panstwowy

   ja jestem przeciwnikiem totalitaryzmu i centralnego planowania, dlatego nie podoba mi się i kapitalizm, i faszyzm, i bolszewizm
   pokaż całość

  • więcej komentarzy (18)

 •  

  Chociaż współczesny świat jest zdominowany przez kulturę i cywilizację Zachodu, która od czasów Renesansu poczyniła niezwykłą ekspansję w postaci rewolucji naukowej, stworzenia światowego handlu i budowy wielkich imperiów kolonialnych, nie możemy zapominać o innej wielkiej cywilizacji, której historia jest znacznie dłuższa, a dokonania, chociaż w przeciągu ostatniego pół tysiąca lat przyćmione przez Zachód, do dziś budzą respekt.

  Link do znaleziska - Jak XII-wieczne Chiny znalazły się na krawędzi rewolucji przemysłowej

  Zachęcam do wykopania!
  Poniżej wołam osoby, które wyraziły chęć otrzymywania powiadomień o nowych wpisach.Jeśli ktoś chciałby dopisać się do listy, proszę o zostawienie plusa przy przeznaczonym do tego komentarzu pod niniejszym wpisem. Zachęcam również do obserwacji pierwszego tagu, którym opatrzone zostało linkowane znalezisko (tag autorski - historykon)
  Zapraszam wszystkich do odwiedzenia i subskrybowania mojego kanału historycznego na YT ➡️ Andrzej Włusek - Historia poza horyzont
  Jeśli podobają Ci się moje filmy i uważasz, że powinienem rozwijać dalej kanał to zostań moim patronem na patronite ➡️ który znajdziesz TUTAJ

  Dodatkowe Tagi: #qualitycontent #ciekawostkihistoryczne #zwyczaje #swiat #liganauki #zainteresowania #swiatnauki #rewolucja #przemysl #gospodarka
  pokaż całość

  źródło: 400px-China_CIA_map.png

 •  

  i oni to łyknęli, dzięki nim mamy teraz taki zyebany naród:
  -hipergamia,
  -rozwiązłość seksualna,
  -powolny aczkolwiek skuteczny wzrost chorób wenerycznych nie notowanych wcześniej na terenach Rzeczypospolitej,
  -rozwody.

  a pomyślcie sb, ze to dopiero początek.
  Ta dekada (tinder, badoo itd) zezwieżęciła do granic możliwości polskie spoleczeństwo, które i tak nie bylo idealne , ale zawsze jednak można było zbudować jakieś więzi (rodzinne, przyjacielskie) - teraz? za chuja

  #p0lka #blackpill #logikarozowychpaskow #logistyka #feminizm #takaprawda #spiski #spisek #nwo #zydzi #rewolucja
  pokaż całość

  źródło: 1578403828614.jpg

 •  

  ”Sumienie” lewicy, samozwańczy celebryta Jan Hartman znowu przemówił. Musi, bo przecież jego zdaniem Kościół zaatakował „najświętsze z świętych” tabu lewicy. Hartman zaczyna zrazu jak ruszający ze stacji parowóz. Syczy, gwiżdże i puszcza dużo pary.”
  Czerwone stulecie czyli Hartmanowi do sztambucha

  ”Tymczasem lewica, której to członkiem jest krakowski profesor, tylko w XX wieku ma na sumieniu więcej ofiar, niż…. wszystkie wojny od początku świata. Religijnych nie wyłączając. Stosy trupów nie przeszkadzają jednak w należeniu do pogrobowców czerwonych katów i morderców i unoszeniu z tego powodu dumnie głowy. Katolik jednak powinien się wstydzić za rzekome przewiny innych katolików popełnione przed wiekami, choć liczba ofiar Kościoła jest niewielka w porównaniu do ofiar „postępu”. Du Hartman, a gdzie demokracja? Gdzie równość?” #polska #komunizm #lewica #bekazlewactwa #kosciol #socjalizm #iwojnaswiatowa #rewolucja #krakow #uniwersytetjagiellonski
  pokaż całość

  źródło: x3.wykop.pl

  +: Poszukiwacz_drogi, H................s +6 innych
 •  

  Ktoś znowu zaczyna aferę zbożową zamiast namawiać ludzi do zamiany/stworzenia innego serwisu gdzie @Moderacja nie będzie bandą opłacanych i zupełnie nieobiektywnych propagandzistów? Przecież można wypoku sobie odmówić na te pół roku-rok. Jakby zrobiła tak większość (wystarczy nawet równa połowa) użytkowników to Białek miałby zbroję zapełnioną do pełna. Ja, tak już kiedyś wspominałem, z dniem 1 stycznia usuwam konto i szukam innego portalu na którym będę miał dostęp do swobodnej rozmowy na tematy które tutejsza @Moderacja wkurwia sie do granic możliwości i odpierdala szopkę która wkurwia i zniechęca starych jak i nowych użytkowników. Pokażmy raz że jesteśmy w stanie zmienić coś, chociażby jakąś gównostronkę ze śmiesznymi obrazkami. Francuzi potrafią wyjść na ulicę, potrafią podjąć próby zaprzestania dymania ich w dupę, potrafią zrobić kukłę gościa który teoretycznie rządzi w ich kraju i ściąć ją na gilotynie. Francja, która dla nas jest memem o poddawaniu sie. U nas taka rewolucja na skalę kraju jest niemożliwa, nie dzisiaj, nie z dzisiejszą mentalnością i neofickim zapałem do krzewienia myśli coraz to nowych pojebów w rzędzie. Zacznijmy od małych rzeczy, zacznijmy od zmian w tak mało znaczących (a przynajmniej tak powinno chyba być) sprawach jak wejścia na stronę która zmienia się w boisko gdzie grają tylko mody, użytkownik, czy weteran, czy nowy, może wyłapać bana za wyrażanie zadania z którym jakiś upośledzony mod poprostu się nie zgadza, mało tego, może dostać bana za coś czego zupełnie nie ma w regulaminie. To chyba kurwa logiczne że ludzie nie zgadzają się ze sobą we wszelakich kwestiach, to nasza natura, każda jednostka jest unikalna, każda ma prawo do wyrażania swoich własnych, indywidualnych przemyśleń. Ale nie tutaj. Tutaj np.(podaję ten przykład bo dostałem za to ostrzeżenie i usunięcie komentarza) napisanie że Żydzi zabijają kobiety i dzieci (co jest faktem, media w wielu krajach potwierdzały że izraelscy snajperzy strzelali do kobiet i dzieci, bo byli atakowani w swoimi kraju, który tak naprawdę nie jest ich) jest ANTYSEMITYZMEM I MOWĄ NIENAWIŚCI. Już pominę fakt że taki snajper doskonale wie do kogo strzela, widzi cel, patrzy jak się porusza, oddaje strzał. Jako jeden z niewielu na polu bitwy ma pewność jak wielu i jakich ludzi zabił. W tym kraju nie będzie lepiej jeżeli nie jesteśmy w stanie przeciwstawić się takiemu nic nie znaczącemu faktowi jakim jest ograniczenie możliwości wypowiadania się otwarcie na stronie internetowej. Ale żeby coś zmienić trzeba zrobić pierwszy krok. Może niech tym pierwszym krokiem będzie pokazanie że tak jak UŻYTKOWNICY wykopu, nie wykop, potrafią dokonać cudów, zbiórek dla bezdomnych, odnajdywania zaginionych, zajebania interesów ludzi którzy z wykopkiem zadarli, użytkownicy którzy stanowią część jednej z największych internetowych społeczności w Polsce, potrafią powiedzieć "dość", złapać byka za jaja, i zmienić coś tak kurewsko mało znacząego, jak chociażby stronka ze śmiesznymi obrazkami. Mały krok dla nas, wielki... #rewolucja #wykop #moderacjacontent #afera #elfikmaslabecyckipowinnasiecieszyczektostraciczasnaudestpanianieichwinternecie #gownowpis #zrobmycoskurwa #boldupy pokaż całość

  •  

   Komentarz usunięty przez moderatora

  •  

   @ImpudentGnat: no właśnie Gluchowski po kilku nieudanych próbach wydania książki wysłał ją na bloga i jak ludzie powiedzieli "WOW, to naprawdę jest zajebiste" wydawca sam się odezwał że chce Metro 2033 wydać. Typo sam nie wiedział że właśnie wcześniejsze porażki doprowadzą do ogromnego sukcesu, pomysł wrzucania swojej powieści na blog to był już akt desperacji, czynność która miała tylko zapewnić jakiś komfort psychiczny pisarzowi, że ktoś w ogóle przeczytał jego książkę. Świetną książkę tak nawiasem mówiąc. Więc jak już coś uskrobię żeby móc z wydawcą rozmawiać i gówno z tego wyjdzie to wtedy wezmę pod uwagę twoje rady, ba, pewnie poproszę o jakieś porady:) pokaż całość

  • więcej komentarzy (25)

 •  
  p.........0

  +9

  #francja #rewolucja

  źródło: 47382901_2246121658996591_9128630882280669184_o.jpg

 •  

  Jak dokonać masowej adopcji krypto w tym kraju? ( ͡° ͜ʖ ͡°) Jak zmienić Polskę? ( ͡° ͜ʖ ͡°)
  o tak:
  https://www.youtube.com/watch?v=JmzzL_8y0s0
  #kryptoheheszki #kryptowaluty #rewolucja #wstawacskurwysyny

 •  
  C..............o

  +8

  Jako, że cytaty teoretyków marksistowskich cieszą się ogromną popularnością i poważaniem (szczególnie dla @Smieszek_Poza_Kontrolo i @Justycjariusz), postanowiłem dzisiaj wrzucić kolejny cytat, tym razem Włodzimierza Lenina:

  Komunista – to słowo łacińskie. Communis – znaczy wspólny. Społeczeństwo komunistyczne oznacza, że wszystko jest wspólne: ziemia, fabryki, wspólna praca – oto czym jest komunizm.

  #antykapitalizm #socjalizm #komunizm #zsrr #rosja #rewolucja #neuropa #4konserwy #historia #ciekawostki #ciekawostkihistoryczne
  pokaż całość

  źródło: vignette.wikia.nocookie.net

 •  

  @Mano_World: Mireczki i Mirabelki! Stało się! Nadchodzi Rewolucja!!! Nadchodzi Wolność! Nadchodzi prawdziwy Wykop Coin! Nadchodzi Nowa Polska!!! ( ͡° ͜ʖ ͡°)
  Historyczna chwila!
  Wykop Coin od dziś można kupić za POL i za PLN!!!
  1 POL = 1 PLN
  POL - Waluta Nowej Polski - https://pol.world

  PRE-ICO Wykop Coina - 30% Bonusu do każdego zamówienia - do końca czerwca!
  https://wykopcoin.pl

  Każdy kto da plusa bierze udział w #rozdajo Wykop Coina - 1000 sztuk dla 10 osób które wylosowane zostaną już w poniedziałek o 12!

  Do boju!!!

  Kto pierwszy zostanie Wykop Coinowym milionerem?? ( ͡° ͜ʖ ͡°)

  #wykopcoin #rewolucja #wykop #kryptowaluty #krypto #wypok #afera #nowapolska #polska #revolution #burza #koniecswiata
  pokaż całość

 •  

  Eduard Limonow w Polsce?

  Mam mozliwosc sciagniecia do Polski Eduarda Limonowa, slynnego rosyjskiego rewolucjonisty, nacbola, przyjaciela Dugina. Jego ankieta na wiki: https://pl.wikipedia.org/wiki/Eduard_Limonow

  Czy jest to dla Was postac interesujaca? Chcielibyscie zobaczyc z nim wywiad w podobnym formacie, jak z Saakaszwilim?

  #rosja #nacjonalizm #komunizm #rewolucja #wywiad #zsrr #maciejczuk
  pokaż całość

  źródło: Eduard Limonov_1056.jpg

 •  

  Moda na dojazd rowerem do szkoły. Aż brakuje stojaków! ( ͡° ͜ʖ ͡°)ノ⌐■-■

  Z kameralnej akcji dla miłośników dwóch kółek zrobiła się moda na dojazd rowerem do szkoły. Tegoroczna edycja "Rowerowego maja" już jest wielkim sukcesem - pod szkołami brakuje stojaków, trzeba organizować dodatkowe. Za kilkanaście lat te dzieci mogą dojeżdżać jednośladami do pracy.

  Pytanie tylko, czy do tego czasu zdążymy z budową infrastruktury, co idzie nam opornie – bywały lata, kiedy nie powstał ani jeden kilometr ścieżki. Większość dzielnic Krakowa wciąż nie ma rowerowego połączenia z centrum, a nic tak przecież nie zachęca do przesiadki z czterech kółek na dwa jak dobrze zaprojektowane drogi dla rowerów (DDR), i to w dużej ilości. A że krakowianie chcą jeździć dwoma kółkami nie tylko rekreacyjnie, widać w statystykach – wystarczy porównać ruch rowerowy od stycznia do kwietnia w ubiegłym roku z analogicznym okresem 2018 r. Wzrost o 70 procent!

  Rowerowy maj
  Na rower wsiadają też najmłodsi krakowianie. Właśnie rozpoczęła się druga edycja akcji „Rowerowy maj”, która przywędrowała do nas z Gdańska. Frekwencja jest większa niż w ubiegłym roku, zaskoczeni są organizatorzy (magistracki wydział gospodarki komunalnej i wspierające go stowarzyszenie Kraków Miastem Rowerów), nauczyciele, rodzice, ale też dzieci. Akcja jest trochę międzyszkolną rywalizacją, tak naprawdę jednak chodzi o promowanie roweru jako środka transportu. Dzieci nie muszą być dowożone do szkoły samochodem, jeżeli mieszkają w miarę blisko, chętnie wsiądą na rower. I wsiadają.


  – Jest tyle dzieciaków, że pod szkołami nie ma gdzie zapiąć roweru, wszystko zajęte. Żeby załapać się na wolny stojak, wyjeżdżamy z domu wcześniej, tyle że na ten sam pomysł wpadło już wiele dzieciaków i ich rodziców – opowiada Adam Łaczek, aktywista rowerowy. – Nie przesadzę, jeżeli powiem, że zrobiła się nam w Krakowie moda na dojazd do szkoły dwoma kółkami.

  Dzieci przypinają rowery, gdzie się da

  Stojaków rzeczywiście brakuje (warto przypomnieć, że są przy każdej szkole; ustawiał je tam Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu kilka lat temu), dzieci przypinają rowery, gdzie się da. Szybko zareagowało Krakowskie Biuro Festiwalowe – kilka szkół dostało właśnie barierki, które wykorzystywane są podczas imprez masowych. Kolejne zamówienia spływają. Dzieci dojeżdżają nie tylko rowerami, korzystają z deskorolek, hulajnóg i rolek, ten sprzęt zostaje w szkolnych szatniach.

  – Mieliśmy obawy, czy się uda. Z ankiet wyszło, że niewiele dzieci będzie zainteresowanych, a teraz – ogromne zaskoczenie! – opowiada Tomasz Król ze Szkoły Podstawowej nr 105. – I po dzieciakach widać, że poranna przejażdżka im służy. Przeważnie wchodziły rano do klasy zaspane, niektóre zestresowane; dziś są uśmiechnięte, dotlenione i oczywiście w kółko opowiadają, co ciekawego spotkało je w drodze. Bezcenna rzecz!

  Rowerowy dzienniczek

  Tomasz Król koordynuje „Rowerowy maj” w swojej szkole i przy okazji realizuje autorskie pomysły. Każdego ranka czeka na dzieci przed szkołą, robi zdjęcia i krótkie filmy, które potem wszyscy oglądają na monitorze przy wejściu do szkoły. Drobiazg, a cieszy, dzieci na te „produkcje” czekają. Oczywiście dostają też naklejki, którymi zapełniają rowerowy dzienniczek (tak jest we wszystkich szkołach).

  Nie byłoby tego sukcesu, gdyby nie projekt STARS – kilka lat temu magistrat postanowił realizować go w wybranych szkołach. To projekt unijny, którego celem jest promowanie dojazdu do szkoły na rowerze; urzędnikom pomagało stowarzyszenie Kraków Miastem Rowerów (dając know-how). W wielu europejskich miastach projekt dawno już się skończył, w Krakowie ma się dobrze. Gmina finansuje go z własnych środków.

  źródło: Gazeta Wyborcza - Kraków

  #krakow #rowerowykrakow #rower #kolarstwo #zdrowie #rewolucja #cospozytywnego
  pokaż całość

  źródło: i.imgur.com

 •  
  R........S

  +6

  Kurna. #coolkidsofdeath to zespół z którym zdecydowanie najbardziej utożsamiam się lirycznie.
  Druga płyta to po prostu arcydzieło. Kopalnia wielkich cytatów.
  #czujedobrzeczlowiek Za każdym razem kiedy go słucham. Czy to normalne? A co jest normalne?

  Zburzcie każdy gmach publiczny
  Bibliotekę, dom kultury
  Na ich gruzach nowe państwo
  Stworzą wściekłe psy i szczury
  Zaczynamy, czas na sygnał
  Każdy z was jest chyba gotów
  Głośnym strzałem w swoją głowę
  Rozpoczynam rzeź idiotów

  Ktoś przyłącza się do rzezi?

  #punk #rock #polskamuzyka #rewolucja #anarchizm
  pokaż całość

  źródło: youtube.com

  +: y........m, aRonja +4 innych
Ładuję kolejną stronę...

Archiwum tagów