Popularność #rozrywka

8:2,7:0,9:3,5:0,5:0,9:0,11:0,14:0,8:0,9:1,6:0,4:0,9:0,6:0