Na początku był byt - Świadomość Absolutna. Istniał tylko On w niezmierzonej pustce. Jednakże z nieznanych śmiertelnikom powodów Świadomość uległa rozłamowi, który wprawił w ruch zegar istnienia. Z każdą kolejną upływającą jednostką istnienia Świadomość słabła i traciła swoją potęgę, a w jej miejsce wyklarowały się 4 fundamenty wszechświata Czas - Sihr - Energia - Żywioły.

~Legenda o stworzeniu świata Stheiry

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
yyy?

Stheira jest to hobbistyczny projekt mający na celu stworzenie spójnego, logicznego i wciągającego świata hard-fantasy. W planach jest także opracowanie systemu RPG, jednak nie jest to celem samym w sobie. Wiki założona dnia 14 marca 2018 r. w celu organizacji postów i zwiększenia spójności informacji rozsianych w notatkach, internetach i historiach ustnych: http://pl.stheira.wikia.com/wiki/Stheira_Wiki
Zapraszam do lektury i kontaktu w razie pytań.

 •  

  UWAGA NIEESTETYCZNY RYSUNEK PONIŻEJ!

  -------------------------------------------------- #stheira --------------------------------------------------

  Dzisiaj kontynuujemy historię Migracji oraz zajmę się omówieniem sytuacji politycznej na Kontynencie w epoce Ars – przedstawię wam autorski system plemienno-klanowy oraz wyjaśnię kilka zagadek świata. Ponadto przedstawię wam hybrydy 4 żywiołów, czyli klany które specjalizują się np. w magii szkła, czy dźwięku. Ten post to kontynuacja tego.

  -------------------------------------------- Poprzednie posty -------------------------------------------

  Link do wiki projektu, na której znajduje się lista postów z Wykopu:
  http://pl.stheira.wikia.com/wiki/Indeks_post%C3%B3w_na_wykop.pl_(materia%C5%82_archiwalny)

  ------------------------------------------------ Wołam -----------------------------------------------------

  Osoby plusujące ostatni wpis:
  @SpaceMonkey, @Lisaros, @dlugi_, @JohnMarkII, @yeron, @jast, @orfan, @PodprzestrzennyKolektywPizzy, @FairyAngel

  -------------------- Wielka Migracja cz.2, Sytuacja polityczna epoki Ars ----------------------

  Wydaje mi się, że jest to najciekawsza historia z okresu Migracji, a stoi ona za podróżą Agirów, którzy to ruszyli na południe, przebyli pustynię i dotarli do wilgotnych lasów równikowych. Brzmi przyjemnie jednak ich tułaczka przez pustynię była skrajnie wymagająca i niemalże doprowadziła do wymarcia tego narodu. Jednak najlepsze wciąż przed nami.
  Jak wiecie żywiołem Agirów i ich domeną magiczną jest ogień, a jak pamiętacie z tego posta kontrola ognia w zasadzie jest magią elektryczności, która to przy odpowiedniej kontroli umożliwia przeprowadzenie elektrolizy pary wodnej, co odbierane jest jako miotanie ogniem… Jak się pewnie domyślacie nie jest to możliwe na pustyni, gdzie średnie stężenie tego gazu w powietrzu jest skrajnie małe. Z tego też powodu Agirowie przekonani byli, że Absolut skazał ich na pustynną śmierć odbierając im talent magiczny i posyłając na pustkowie. Te przekonanie wzbudziło wśród narodu zawiść i wewnętrzny bunt, który w niektórych osobnikach znalazł swe ujście przeciw Najwyższemu Rodu. Pomimo, że zbuntowani stanowili mniejszość w narodzie, Agirowie podzieli się:
  Po jednej stronie znalazły się klany wierne Misji i Tradycji pod przewodnictwem Najwyższego Rodu i protektoratem Zehirów, natomiast przeciw nim wystąpili mniej liczni protoplaści tak zwanych Odszczepieńców, czyli klanów, które to rozproszyły się po pustyni uwalniając się od kontroli ze strony Najwyższego Rodu i Zehirów. Wrócimy do nich później.
  Po wielu latach tułaczki Wierni Agirowie przebrnęli przez pustynię docierając do wilgotnych lasów równikowych. Tam też nauczyli się kontrolować ogień i podobnie jak inne rasy rozproszyli się po przyjaznych terenach, zakładając plemiona i klany.

  W opisie niejednokrotnie przywoływałem Zehirów nie wyjaśniając kim oni są, więc teraz postaram się nadrobić te braki.
  Jak pamiętacie z tego posta tuż po stworzeniu czterech podstawowych ras protoplaści Najwyższych Rodów łącząc swą moc stworzyli piątą rasę – Zehirów. To właśnie oni stać się mieli strażnikami Tradycji i Zasad spisanymi przez stworzone jednostki. Tak też się stało. Ta długowieczna i małoliczna rasa podróżuje po Kontynencie i poluje na wszelkiej maści rewolucjonistów czy „badaczy”, czyli w skrócie każdego kto mógłby wnieść chociaż najmniejszą destabilizację w systemie. W zasadzie nikt nie wie o nich zbyt dużo, ponieważ kiedy tylko się pojawią przynoszą ze sobą zniszczenie i śmierć. Ich potęga jest olbrzymia, a jeden osobnik Zehirów w stanie jest wybić całe klany. Kontaktują się oni także z głowami Najwyższych Rodów, którzy muszą być im posłuszni.
  Zehirowie nie posiadają terytorium, a jedyną bazą jaką posiadają jest olbrzymie drzewo na środku morza, które powstało w trakcie Anomalii, która stworzyła wszystkie rasy.
  Ze względu na całkowitą zależność Władców od Zehirów nie ma tutaj mowy o zaawansowanej dyplomacji czy rozwoju. Na całym kontynencie panuje system plemienno-klanowy. Narodził on się w sposób naturalny, kiedy to Najwyższy Ród osiedlił się, a dookoła niego osiadły inne plemiona, które były na rozkaz tegoż klanu. Z czasem główny pień narodu rozdzielał się i odnoga, która nie była pierwsza w kolejce do odziedziczenia najwyższego tytułu odchodziła osiedlając się w innym terenie. Podobne procesy zachodziły w okolicznych plemionach, które dzieliły się i podążały za odnogą Najwyższego rodu lub pozostając z jego główną częścią.

  Wśród szlacheckich linii dużą rolę przykładano do zachowania czystości magii. Warto jednak podkreślić, że „czystość” linii magicznej nie wynika jedynie z więzów krwi, a także z charakteru, sposobu walki czy decyzji życiowych. Wszędzie tam, gdzie pojawiały się „obce” naleciałości gałąź rodu była odcinana i wysyłana w różne części kraju. W ten sposób pień Daearów zawsze był skrajnie konserwatywny i statyczny, a pień Arrów zawsze gardził takim podejściem do życia. Zdarzało się także, że niektórzy mieszkańcy okolicznych plemion przewyższali tych z Pnia w „czystości” swojej magii. W takich sytuacjach byli oni wcielani do głównych klanów, a więc nic nie stało na przeszkodzie, aby zwykły plebejusz został mężem córki Najwyższego Wodza. Wystarczyło tylko wykazać się szlachetnością swej magii.

  Z odciętych gałęzi powstawały nowe, odległe klany, które to wielokrotnie były początkiem zupełnie nowej dziedziny magii, która to była niejako hybrydą podstawowych żywiołów. Ponadto bardziej odległe klany, w których nie przestrzegana była spójność krwi krzyżowały się z innymi narodami. W taki sposób powstały takie klany jak:
  Klan Lawy (ogień + ziemia), Klan Dymu (powietrze + ogień), Klany (różnych) Metali (ziemia + idea ognia), Klan Piasku (ziemia + idea powietrza) czy Klan Szkła (piasek + ogień). Możliwości jest ogrom, a przypomnę jeszcze, że poszczególne rasy różnią się fizycznie od siebie co daje ogrom możliwości jeżeli chodzi o hybrydy.

  Miałem także wrócić do Odszczepieńców, jednak za nim to muszę przedstawić wam jeszcze jedną ważną linię krwi.
  Otóż jak domyślacie się w trakcie Stworzenia nie powstały jedynie Najwyższe Rody, ale także pomniejsi magowie (którzy potem stanowili plemiona). Wśród tych pomniejszych rodów każdy Najwyższy Ród otrzymał jeden klan, który miał być jego „ochroniarzem” czy bardziej towarzyszem.
  Tak, więc Najwyższy Ród Daearów otrzymał Magów Kryształu – czyli najczystszy z możliwych przejawów magii ziemi (jak pamiętacie magowie ziemi kontrolują ten żywioł dzięki kontroli struktur krystalicznych). Potem stali się oni idealnym gwardzistami, którzy chronią głowę rodu.
  Nie wiadomo jaki klan początkowo został przydzielony do Nirrów, jednakże z czasem najlepszym towarzyszem Najwyższego Rodu zostali magowie lodu. Co dla wielu jest kontrowersyjne ze względu na ich prawdopodobne pokrewieństwo z Daearami. To właśnie dzięki Magom Lodu Nirowie są w stanie budować monumentalne arcydzieła stworzone z lodu.
  Arrom mieli towarzyszyć magowie dźwięku jednakże ze względu na podróżniczy charakter tego narodu rozdzielili się oni.
  Jeżeli chodzi Agirów to dla nich przydzielony został pewien klan, o którym milczy historia. Powód jest prosty – to właśnie ten klan stanął na czele Odszczepieńców, którzy zdradzili Najwyższy Ród. Opowiem wam teraz jego historię:

  Po odłączeniu się od Najwyższego Rodu tułali się oni po pustyni w dużo mniejszych grupach. Ostatecznie część z członków Odszczepieńców pozostało na pustyni, gdzie do dziś sieją strach w sercach podróżników. Pozostali opuścili pustynię rozchodząc się po świecie. Niestety niemalże wszyscy zostali wybicie przez Zehirów. Jedynie nieliczny klan, który uciekł na dalekie południe i skrył się na zalesionym archipelagu uniknął unicestwienia. Klan ten osiągnął mistrzostwa w magii elektryczności, to właśnie ten niezależny klan wytrenował prawdziwą moc stojącą za magią ognia. Badacze odkryli, że to właśnie używanie tej magii uchroniło ich przed Zehirami, którzy do tropienia swych ofiar wykorzystywali pole elektromagnetyczne wytwarzane przez rośliny i zakłócane przez Aurę. Niebywałe zaburzenia wytworzone przez magię elektryczności spowodowały, że Zehirowie spodziewali się na archipelagu olbrzymich roślin, które mogłyby być przeszkodą nie do przejścia nawet dla nich.

  Ciekawe czy ktoś dotarł aż tutaj ( ͡° ͜ʖ ͡°)

  -------------------------------------------- Dodatkowe tagi --------------------------------------------

  #conworld #fantasy #rpg #alternative #magia A co mi tam: #literatura ( ͡° ͜ʖ ͡°)
  pokaż całość

 •  

  -------------------------------------------------- #stheira --------------------------------------------------

  Jako, że postanowiłem rzucić #studbaza to przygotowałem największą ścianę w historii tego tagu jednak postanowiłem rozbić ją na dwa mniejsze posty. Wynika to z faktu, że więcej osób jest wtedy gotowe na czytanie moich wypocin ( ͡° ͜ʖ ͡°)

  Znacie już historię stworzenia świata, ras, a także znacie działanie magii w Stheira. Mając te podstawy możemy przejść do dalszej historii świata – Wielkiej Migracji i opisu sytuacji politycznej na Kontynencie w epoce Ars. Dzisiaj zajmę się trzema pierwszymi narodami: Daearowie (skała), Nirrowie (woda) oraz Arrowie (powietrze); Do każdego opisu, dorzuciłem jakąś ciekawostkę lub opisałem cechę, która jest mam nadzieję niesztampowa i charakterystyczna dla danego narodu. W ciągu tygodnia pojawi się wpis o Agirach (ogień), ogólnej sytuacji polityczne po Migracji oraz wyjaśnię jak to jest z tymi Zehirami. Zapraszam do lektury.

  -------------------------------------------- Poprzednie posty -------------------------------------------

  Link do wiki projektu, na której znajduje się lista postów z Wykopu:
  http://pl.stheira.wikia.com/wiki/Indeks_post%C3%B3w_na_wykop.pl_(materia%C5%82_archiwalny)

  ------------------------------------------------ Wołam -----------------------------------------------------

  Osoby plusujące ostatni wpis:
  @SpaceMonkey @Lisaros @Gacek_ @yeron @orfan @dlugi_ @JohnMarkII

  ---------------------------------------- Wielka Migracja cz.1 -------------------------------------------

  Jak wspomniałem w poprzednich postach protoplaści czterech żywiołów – stworzeni w ostatnim tchnieniu Absoluta rozeszli się w cztery strony świata. Początkowo podróżowali oni pod przewodnictwem Najwyższych Rodów, jednak w raz z rozrastaniem się narodów dzieliły się one na mniejsze – kilku rodzinne grupy, które osiedlały się w różnych lokalizacjach.
  W taki sposób Daearowie ruszyli na zachód, gdzie napotkali na swej drodze ogromne pasma górskie oraz wyżyny. Przez lata przedzierali się oni przez mniejsze i większe góry. Ostatecznie, po wielu latach główna część narodu, przewodzona przez Najwyższy Ród przebrnęła przez góry oraz tzw Wielki Mur – niemalże pionowe, zachodnie zbocze, gdzie rozlał się przed ich oczami malowniczy obraz rozległych, nadmorskich nizin. Najwyższy Ród osiedlił się w tunelach wydrążonych w Wielkim Murze, co było możliwe dzięki wieloletniemu rozwojowi magii i doskonaleniu swoich umiejętności drążenia tuneli w skale.
  W trakcie podróży głównym pożywieniem Daearów stały się niewielkie zwierzęta i niektóre gatunki roślin narastających skały; w zasadzie nie gardzili oni czymkolwiek co mogliby wchłonąć. Przez lata większość plemion kultywowała tradycję nie rozwijając się w stronę rolnictwa czy hodowli, za sprawą czego w zderzeniu z rozwojem, a później także z obecnością „w obiegu” wszelkiego rodzaju pożywienia z różnych zakątków świata zyskali miano obleśnych wszystkożerców, którzy pochłoną wszystko co napotkają na swojej drodze, a dodatkowo zrobią to w sposób wręcz skrajnie obrzydliwy. Ich system trawienny z pokolenia na pokolenie w doskonały sposób dostosował się do małej ilości pożywienia, dzięki czemu osobniki tej rasy w stanie są wydobyć z pożywienia niemalże każdy składnik jaki może przydać się organizmowi, co w połączeniu z dość unikatową cechą – częściową stałocieplnością (która zmniejszyła zapotrzebowanie tych organizmów na energię) umożliwiło przetrwanie tej rasy w dość trudnych warunkach.
  Najbardziej zachodnie klany (wraz z Najwyższym Rodem) przeniosły z wyżyn tereny nasiona nietypowej, wysokogórskiej rośliny, która doskonale przyjęła się na niezbyt żyznej glebie nadmorskiej. Rośliny te stały się ich głównym pożywieniem i towarem handlowym ze wschodnimi klanami Daearów. Wśród innych narodów przez lata uznawana będzie za dziwaczny i obrzydliwy, regionalny „przysmak”, jednakże bardzo unikatowy, a wręcz endemityczny okaz.

  Magowie wody – Nirrowie ruszyli na mroźną północ, gdzie początkowo zaludnili rozległą tajgę, a później systematycznie kolonizowali coraz to bardziej północne tereny, przez tundrę aż po wieczną zmarzlinę. Najwyższy Ród podróżował co kilka lat w trakcie lata, kiedy to po 2 miesiącach podróży osiedlał się na nowych terenach i regenerował zapasy. Ostatecznie dotarli oni na daleką północ, gdzie odnaleźli owiane legendami miejsce – Kisiw co oznacza „wyspa” – która właściwie jest zieloną doliną, otoczoną przez ogromne ilości lodu.
  Na środku doliny znajdują się gorące źródła, gdzie woda podgrzewana jest, tak samo jak cały okoliczny teren przez magmę znajdującą się szczególnie blisko powierzchni. Pomimo braku rozwiniętej fauny i flory pojawił się tutaj szczególnie wytrwały gatunek trawy, który w wyniku endocytozy wchłonął do swych komórek bakterie, które umożliwiły mu pozyskiwanie energii z podziemnego ciepła. Nirrowie charakteryzują się wysokim przyrostem naturalnym i wysoką śmiertelnością szczególnie w trakcie polowań nieprzyjaznych terenach północnych. Zasłynęli oni ze swej waleczności, oraz ze zdolności dostosowywania się do trudnych sytuacji.
  Kolejnymi do omówienie są Arrowie, którzy wyruszyli na rozległe stepy wschodu. Szybko wykazali się oni nadzwyczajnymi zdolnościami oswajania zwierząt i zaczęli ujeżdżać zarówno koniowate jak i bardziej nietypowe zwierzęta jak antylopy czy jelenie. Poza tym „dogadali się” z drapieżnymi ptakami czy większymi gryzoniami. Jednakże kodeks Arrów zakazał im oswajania czy udomawiania pewnych grup zwierząt, które określane były jako „Fjakar”, co oznacza święta ofiara; gatunki te stały się pokarmem magów powietrza, a ich spożywanie było zarówno codziennością jak i swego rodzaju uroczystością.
  Naród ten rozpierzchł się po całym terenie stepów i z upływem czasu nieliczne, najbardziej zewnętrzne klany osiedlały się na terenach granicznych z innymi narodami. Po kres epoki Ars Najwyższy Ród, oraz najbliżej spokrewnione klany żyły jako koczownicze ludy rozbijając swe namioty we wschodniej części kontynentu. Uznawali oni swą wieczną podróż jako święty akt, którego przerwanie może przynieść im pogardę od sił wyższych. Wśród tego ludu można zaobserwować niezwykle rozwiniętą jak na Kontynent „religię”, która odgrywała w ich życiu niezwykle istotną część. Kult nie opierał się na wierze w żadnego boga czy bóstwo, a w nieokreślone „coś” co uchroniło ich przed mieczem Zehirów, którzy pilnowali, aby na terenie Kontynentu nie była wyznawana żadna herezja.

  -------------------------------------------- Dodatkowe tagi --------------------------------------------

  #conworld #fantasy #rpg #sesja #niewiemjaktootagowac
  pokaż całość

 •  

  -------------------------------------------------- #stheira ---------------------------------------------------
  -------------------------------------------- Post informacyjny --------------------------------------------

  ajajaj byłem pewny, że pisałem o tym parę tygodni temu... Całkowicie wyleciało mi z głowy!

  Otóż jakiś czas temu założyłem Wikię i powolnie kompletowałem pierwszą wersję poprawionej historii stworzenia świata i ras. HOPSIUP Ogromnie się tym jaram, chociaż pracy jeszcze dużo zarówno pod względem merytorycznym jak i graficznym.

  Po co mi wikia?
  Przede wszystkim ma ona na celu poprawienie, uściślenie, zunifikowanie oraz skanonizowanie treści zawartych w notatkach, Internecie (w zasadzie na 3 różnych stronach) oraz w historiach przekazywanych ustnie ( ͡° ͜ʖ ͡°). Dlatego też zapraszam do lektury nawet wiernych czytelników, którzy znają już zarys historii stworzenia: na wiki znajduje się bardziej rozwinięta wersja.

  Jak założenie wiki wpłynie na ten tag?
  Nijak. Nadal będę wrzucał tutaj posty, a dopiero po dokładnej ich analizie (i mam nadzieję po przedyskutowaniu w komentarzach) umieszczał na wiki.
  Plan mam taki, aby wrzucać naprzemiennie coś nowego tutaj i coś starego na wiki. Zobaczymy jak to się uda, bo studia okazały się bardziej absorbujące niż się spodziewałem i średnio jest czas i moc na tworzenie (╯︵╰,)

  ----------------------------------------------- Wołam ------------------------------------------------------

  osoby plusujące ostatni wpis:
  @SpaceMonkey @Lisaros @Gacek_ @yeron @orfan @dlugi_ @JohnMarkII

  ----------------------------------------- Dodatkowe tagi --------------------------------------------------

  #conworld #fantasy #rpg #zainteresowania #chwalesie #oswiadczenie
  pokaż całość

 •  

  -------------------------------------------------- #stheira --------------------------------------------------

  Jak obiecał tak zrobił, chociaż z małym poślizgiem dostarczam kolejną część opisu magii. Ostatnim razem ktoś skarżył się, że post zbyt krótki, więc zwiększyłem 3-krotnie objętość tekstu względem cz 1.

  -------------------------------------------- Poprzednie posty -------------------------------------------

  Wstęp - czyli co to k#@#a jest
  Stworzenie świata
  Stworzenie Ras Kontynentu
  Wstęp do sytuacji geopolitycznej
  Historia Mędrca cz.1
  Małe AMA
  Najnowszy plan wydawniczy
  Magia - wstęp

  ------------------------------------------------ Wołam -----------------------------------------------------

  Osoby plusujące ostatni wpis:
  @KolejnyWykopowyJanusz @SpaceMonkey @jast @JohnMarkII @Lisaros @babec @MrocznaKapibara @MycroftHolmes @orfan

  ----------------------------------------------- Magia cz.2 -------------------------------------------------

  Zgodnie z zapowiedzią zaczniemy od opisania możliwości każdego żywiołu. Należy jednak patrzeć na nie z pewnym dystansem, ponieważ część z możliwości w zasadzie każdego żywiołu jest niedostępna dla jakiegokolwiek mieszkańca Kontynentu… Ich skill nie był w stanie rozwinąć się w wystarczającym stopniu aby opanować pewne techniki.

  1) Magia powietrza opiera się na ruchach powietrza (thx cpt obvious). Domeną tego typu talentu jest szybkość, precyzja i cięcie. Magia ta ma także potencjał do wpływania na inne gazy i do manipulacji ciśnieniem czy dźwiękiem.

  2) Magia ziemi jest definiowana poprzez siłę i oddziaływanie na ciała o budowie krystalicznej - głównie minerały. Najprostszą zdolnością magów ziemi jest władza nad skałami. Im czystsza jest dana mieszanina tym łatwiej jest wpływać na dany kryształ, a nawet mały dodatek kryształu w składzie ciała stałego czy roztworu teoretycznie umożliwia kontrolę nad danym obiektem. Możliwa jest także kontrola nad lodem, jednakże jest to o tyle trudne, że podczas manipulacji kryształami najczęściej dochodzi do wzrostu temperatury, a więc lód staje się niestabilny.

  Powyższe natury magiczne są dosyć proste i schematyczne… Teraz zaczyna się jazda:

  3) Magia wody opiera się na kontroli fal, oczywiście jak nazwa żywiołu wskazuje zazwyczaj ogranicza się do fal wodnych, rzadziej innych fal mechanicznych, jednak patrząc w perspektywie możliwa jest także manipulacja innymi rodzajami fal jak dźwięk czy elektromagnetyzm. Takie zdefiniowanie tego żywiołu daje furtkę do manipulacji innymi cieczami, w zasadzie dowolnymi ciałami sprężystymi, a także patrząc na temat bardziej ekstremalnie całą materią – chociażby manipulując falami elektromagnetycznymi (kontrola nad wszelkimi oddziaływaniami).

  4) Magia ognia w zasadzie jest magią elektryczności, czyli opiera się na kontraście ładunków. Z uporządkowanego ruchu elektronów powstaje chaotyczny płomień… Właśnie tutaj zaczyna się robić ciekawie. Mag ognia w zasadzie przeprowadza elektrolizę kropelek wody znajdujących się w powietrzu (para wodna) w wyniku czego cząsteczki wody zostają rozdzielone na wodór i tlen, które natomiast w wybuchowej reakcji zostają znowu połączone w parę wodną. W takim settingu magia ognia umożliwia także kontrolę nad magnetyzmem, plazmą, laserami czy światłem.
  Co ciekawe sporo czasu zajęło pierwszym magom ogarnięcie sztuki władania ogniem. Przez wiele lat po Stworzeniu tułali się oni po pustyni, gdzie jak wiadomo pary wodnej niewiele… Protoplaści Najwyższego Rodu przekonani byli, że Absolut się na nich wściekł i dlatego pozbawieni zostali możliwości tkania… Ostatecznie osiedlili się w wilgotnej strefie równikowej dzięki czemu nie mają problemu ze swoim żywiołem i nikt nawet nie przypuszcza, że magia ognia to tak naprawdę "magia elektrolizy" (a raczej elektryczności). Prawdopodobnie opowiem kiedyś nieco więcej o Wielkiej Tułaczce

  Kolejną kwestią, którą chciałem dzisiaj poruszyć jest tzw Magia Energii. Zdolność władania tą magią posiadają mieszkańcy mniejszego kontynentu zwanego Wyspą. Zacznę może od podstaw, czyli czym różnią się ci magowie od Żywiołaków i z czego to wynika?
  Jak wiecie (lub nie) świadome życie na Wyspie powstało w sposób naturalny - w wyniku procesów ewolucyjnych z niewielką domieszką promieniowania magicznego. Różnice w magii „naturalnej” i żywiołów mają swój początek już na etapie kształtowania Aury. Przede wszystkim energia magiczna nie jest ukierunkowywana, tak jak ma to miejsce wśród ras Stworzonych - poprzez kanały aury (których ten gatunek w ogóle nie posiada), a zachowuje się bardziej naturalnie i może być kształtowana w sposób dowolny. Z podobnego zjawiska korzystają zwierzęta i rośliny wykorzystujące swą nikłą świadomość do podtrzymania swej egzystencji. Jednak wracając do tematu… Magowie Energii mają dowolność w kształtowaniu swojej Aury, a więc nie są ograniczeni przez żadną z klas magii. Taka technika daje niebywałą przewagę względem Magii Żywiołów, która staje się niezwykle ograniczona i mało znacząca, jednakże nie obyło się bez wad. Otóż występowanie kanałów aury niebywale ułatwia korzystanie z magii, a więc Wyspiarze zazwyczaj naginają rzeczywistość w sposób bardzo prosty np. poprzez zwiększanie danej siły, dodawanie nowej czy zakrzywianie toru lotu obiektu. Odbywa się to w sposób wręcz prymitywny: mag nie formuje Aury w żaden sposób, a wysyła jej strumień w stronę celu i przekształca Aurę w realną siłę np. popychającą. Dołączam filmik, który pokazuje trening współczesnych Magów Energii.

  Na małym kontynencie wykształciła się swego rodzaju klasyfikacja potęgi maga. Zazwyczaj zwyczajny wieśniak posiadał rangę 0, czyli nie był w stanie wcale używać magii, natomiast bardziej Świadomy przeciętniak osiągał rangę 1 czy 2. Dla skali i ukazania jaki podział społeczny pojawił się wśród społeczności dodam, że jeden z najpotężniejszych Magów Energii – Wielki Cesarz 100-letniego Imperium Całego Znanego Świata i Okolic (tytuł skrócony) posiadał rangę 100k!
  Na czym opiera się więc tak rozstrzelona skala? Śpieszę z wyjaśnieniami.
  Skala określa ile strumieni Aury jednocześnie jest w stanie kontrolować dany mag. Mierzona jest ona w jednostce „kiankero” [lub po prostu kian]. Słowo to oznacza mackę/ogon (< słowa te nie są rozróżniane w lokalnym języku). Tak więc Wielki Cesarz 100-letniego Imperium Całego Znanego Świata i Okolic w stanie był kontrolować około 100k ogonów, więc był w stanie wykonywać 100 tysięcy czynności jednocześnie.
  Jednakże schodząc trochę z tematu przez większość życia zmuszony był on do wykorzystywania większości kian do sztucznego podtrzymywania swojego życia (średnia długość życia na Wyspie – 30 lat; wiek Imperatora – ponad 100 lat).

  Wspominałem na początku, że Magia Energii jest znacznie bardziej wymagająca niż Magia Żywiołów, więc jak to możliwe, że najpotężniejsi z Legionu w tak ogromnym stopniu przewyższają Najwyższe Rody? Tutaj pojawia się ten „trick”, o którym wspominałem w poprzednim poście. Jednakże żeby to klarownie objaśnić muszę bardziej wgłębić się w naturę Aury.

  W poprzednim poście wspomniałem, że energia ukierunkowana w formie Aury pochodzi ze Świadomość… to nie jest do końca prawdą, ponieważ sama Świadomość na mocy zasady zachowania energii musi ją skądś pozyskiwać. Tutaj wchodzimy w bardziej mistyczny element magii. W celu objaśnienia tematu zejdę do poziomu podstawowych zwierząt narodzonych w sposób naturalny. (W Stheirze znajdują się także zwierzęta, które powstały jako spaczenie po Wyładowaniu, jednak o tym kiedy indziej.).
  Jak być może się domyślacie Świadomość wykształca się ze zwykłej samoświadomość, więc bardziej inteligentne zwierzęta są w stanie używać magii na bardzo prymitywnym poziomie.
  - Pierwsze przejawy świadomości mają już niektóre prymitywne zwierzęta, które nie są w stanie pozyskiwać i kontrolować Aury. Moc ich świadomości umożliwia jedynie lepszą kontrolę swojego ciała i zachodzących procesów.
  - O rangę wyżej stoją zwierzęta, których świadomość nagina Strukturę Rzeczywistości – należą do niej m.in. niektóre ptaki. Pojawia się tutaj nie tylko kontrola energii własnej, ale także po raz pierwszy „przesiąkanie” Aury poprzez nagięcie w strukturze przestrzennej.
  - Przedostatni poziom jest dużo rzadziej spotykany i występuje głównie u inteligentnych zwierząt społecznych m.in. małp humanoidalnych. Ich świadomość powoduje poważne zaburzenie w Strukturze dzięki czemu mogą one korzystać z magii za pomocą Aury, jednakże nie są w stanie jej dostatecznie kontrolować, a tym bardziej strumieniować.
  - Najwyższym znanym przejawem świadomości jest Świadomość ludzi, która to nie tylko nagina Strukturę Rzeczywistości, ale powoduje w niej rozdarcie, które staje się łącznikiem z… tzw Strukturą Mistyczną (Sihr) zwaną 5 wymiarem. (Nie będę rozwijał tego tematu bardziej, bo ten post i tak jest wystarczająco długi, ale wrócę do tego tematu innym razem.) To właśnie przez to rozdarcie wydostają się strumienie Aury, które można w pełni kontrolować.

  Skoro wyjaśnienia mamy za sobą przejdę do meritum. Mag Energii jest w stanie za pomocą Aury nie tylko wpływać energetycznie na świat realny, ale także Sihr i na to co pomiędzy. W związku z tym, kiedy Legionista walczy z przeciwnikiem i zada mu śmiertelny cios, a Świadomość jego adwersarza odrywa się od ciała, aby zniknąć na zawsze w wymiarze mistycznym zwycięzca jest w stanie pochwycić Świadomość przeciwnika, związać ze swoją Świadomością i uwięzić w rozdarciu pomiędzy światem realnym i mistycznym. W ten sposób Magowie Energii osiągali olbrzymią moc posiadając niezbyt rozwiniętą Świadomość (chociaż bardziej rozwiniętą niż przeciętny Mag Żywiołów).
  Oczywiście wiąże się to z olbrzymimi konsekwencjami społecznymi i olbrzymią śmiertelnością wśród mieszkańców o czy wspominałem.

  -------------------------------------------- Dodatkowe tagi --------------------------------------------

  #conworld #fantasy #rpg #zainteresowania #magia #youtube #mistycyzm
  pokaż całość

  źródło: youtube.com

  •  

   @Heibonna: Przejrzałem poprzednie posty i mam parę pytać.

   Świadomość ma każdy. Zależy od wrodzonych predyspozycji, ale także można ją powiększyć pośrednio przez zdobywanie "doświadczenia" i "mądrości". I bezpośrednio przez pochłanianie świadomości innych ludzi. Ale to dotyczy bardziej Legionu(?). W każdym razie czy można w podobny sposób zdobywać świadomość zwierząt albo jakiś potworów. Polowania na chimery, mantikory etc.

   Magia żywiołów jest mocno oklepana, ale cały świat oparty o nią to już znaczniej mnie. I do tego, że fajnie dołożyłeś fizykę do tego. Tylko ziema i ogień są bardziej rozbudowane. Nie myślałeś, żeby zrobić coś w stylu magia - kontrola nad odpowiednim stanem materii + dodatkowe cechy
   np. magia ziemi - kontrola nad ciałami stałymi plus np. grawitacja albo zwiększanie umiejętności poprzez użycie kryształów

   Źrenice ma tylko lider Najwyższego Rodu? Czy każdy z rodu? Jakaś procedura przebudzenia?

   Wracając do tematu ptaków. Używać świadomości można rzadko, więc wyewoluowałyby mniej więcej takie same jak u nas, a nie cosie o aerodynamice cegły. Oprócz przykładowych smoków, które muszą sobie non-stop pomagać w lataniu. Więc muszą mieć sporą świadomość.
   I co w takiej sytuacji z kimś pokroju DaVinciego. Można by stworzyć jakieś prymitywne lotnie i pomagać magią.

   Takie luźne myśli.
   pokaż całość

  •  

   @yeron: Dzięki za zainteresowanie! :)

   Świadomość ma każdy. Zależy od wrodzonych predyspozycji, ale także można ją powiększyć pośrednio przez zdobywanie "doświadczenia" i "mądrości". I bezpośrednio przez pochłanianie świadomości innych ludzi. Ale to dotyczy bardziej Legionu(?).

   Wszystko się zgadza.

   W każdym razie czy można w podobny sposób zdobywać świadomość zwierząt albo jakiś potworów. Polowania na chimery, mantikory etc.

   Bardzo dobre pytanie! Owszem, były takie próby jednak szybko okazało się, że jest to wybitnie trudne za sprawą zjawiska zwanego Dysonansem Świadomości. Nie jest ono do końca zbadane, ponieważ po epoce Ars, czyli w czasie kiedy badania naukowe stawały się bardziej popularne praktyka "wysysania dusz" została zakazana i wręcz zapomnięta. Już związywanie Świadomości innych gatunków ludzi (kiedy Legion najechał ludy Kontynentu) często kończyło się porażką, czego skutkiem było wiele błądzących po Kontynencie świadomości, które nie posiadały ciała...
   Wracając do meritum, z jakiegoś powodu Świadomości organizmów różnych od siebie na poziomie fizycznym czy magicznym "odrzucały się" co uniemożliwiało związania Świadomości.

   Tylko ziema i ogień są bardziej rozbudowane.

   Nie do końca się zgodzę - mag wody kontrolujący jakiekolwiek fale jest czymś co w zasadzie mogłoby kontrolować całą rzeczywistość na poziomie atomowym.
   Co do magii powietrza to rzeczywiście jest słabo rozbudowana jednak jest to zabieg trochę celowy. Po pierwsze miało to dać mi możliwość do dodania w przyszłości jakiegoś atrybuty związanego bardziej z duchowością - mag powietrza jako mag duchów czy coś - jednakże muszę obczaić jak potoczy mi się fabuła świata. Drugim powodem było unikanie zbytniego faworyzowania magów powietrza... W zasadzie mogą oni poruszać się z mega prędkością, ciąć niczym najostrzejszym nożem z niepodważalną precyzją, do tego manipulować innymi gazami i dźwiękiem... Teoretycznie mogliby odessać powietrze z płuc...

   Nie myślałeś, żeby zrobić coś w stylu magia - kontrola nad odpowiednim stanem materii + dodatkowe cechy

   Myślałem, ale niesie to za sobą sporo komplikacji m.in magowie wody żyjący wśród lodu nie mogą władać lodem. W zasadzie wplotłem elementy tego do mojego systemu (mag wody może władać cieczami falując; mag powietrza gazami; a większość kryształów to ciała stałe) jednakże nie uczyniłem z tego głównego wyznacznika, a logiczny element żywiołu.

   Źrenice ma tylko lider Najwyższego Rodu? Czy każdy z rodu? Jakaś procedura przebudzenia?

   Źrenice posiadają wszyscy synowie lidera, a zdecydowanie rzadziej córki. W zasadzie to oczy "wybierają" gałąź rodu, w których się ukazują. Jedni uważają, że to cecha dziedziczona w jakiś losowy sposób, a inni że Absolut wybiera następców. Generalnie będą jakieś rytuały z tym związane, ale w przyszłości się tym zajmę.

   Wracając do tematu ptaków.
   Używać świadomości można rzadko.


   Aura w ciele zwierząt o 2 rzędy niżej niż ludzie ma odrobinę charakterystykę. Przez fakt, że jedynie przecieka przez zakrzywienie to można powiedzieć, że "pływa" ona w ciele. Zwierzęta te w zasadzie nie kontrolują tego procesu. Aura tak jakby zwiększa ilość energii dostępnej w ciele w wyniku czego np zwiększa wydzielanie ATP dzięki czemu mięśnie mają więcej energii do zużycia. Ten typ magii nie ma ograniczeń co do częstości używania, ponieważ jest ona cały czas w ciele, a zwierzęta to po prostu nauczyły się wykorzystywać np poprzez zwiększanie jej stężenia w okolicy danej części ciała.
   Innym przykładem tego typu naturalnej magii jest jeden z gatunków, który z wyglądu przypomina naszą fretkę... Jedną z cech odróżniających ją od naszego gatunku jest kokon na ogonie, który wytwarza delikatną poświatę... Owa fretka nauczyła się koncentrować Aurę właśnie w tym kokonie, dzięki czemu w sytuacji zagrożenia jest w stanie błysnąć bardzo jasnym światłem i oślepić przeciwnika.

   Można by stworzyć jakieś prymitywne lotnie i pomagać magią

   Jak najbardziej! Jednakże jak wspominałem u ludzi występuje to ograniczenie w ilości użyć ze względu na strumieniowanie Aury. Zaleta jest taka, że siła wytworzona przez Aurę nie potrzebuje punktu podparcia i człowiek w zasadzie może unieść sam siebie, więc lewitować... w takiej sytuacji lotnia mogłoby być bardzo efektywna
   pokaż całość

   +: yeron
  • więcej komentarzy (8)

 •  

  -------------------------------------------------- #stheira --------------------------------------------------

  I stało się! Po 3 miesiącach od porządnego posta nadchodzi porządna ścianka o systemie magii. Pozwoliłem sobie podzielić ponad 2 stronicowy dokument na 2 mniejsze coby przyjemniej się czytało. Tutaj opowiem ogólnie o magii oraz wstępnie o Magii Żywiołów, a za tydzień opiszę możliwości każdego z żywiołów oraz Magię Energii.

  -------------------------------------------- Poprzednie posty -------------------------------------------

  Wstęp - czyli co to k#@#a jest
  Stworzenie świata
  Stworzenie Ras Kontynentu
  Wstęp do sytuacji geopolitycznej
  Historia Mędrca cz.1
  Małe AMA
  Najnowszy plan wydawniczy

  ------------------------------------------------ Wołam -----------------------------------------------------

  Osoby plusujące ostatni wpis:
  @KolejnyWykopowyJanusz @gram_w_mahjonga @Lisaros @Melcma @JohnMarkII @SpaceMonkey @jast @babec @dlugi_ @orfan @MycroftHolmes

  ----------------------------------------------- Magia cz.1 -------------------------------------------------

  Magia w #stheira to w zasadzie sztuka wpływania na rzeczywistość za pomocą Świadomości. Talent magiczny jest niejako wynikiem rozwiniętej świadomości danej jednostki, a co za tym idzie magia jest wszechobecna w życiu codziennym i społecznym mieszkańców, a także odgrywa bardzo ważną rolę w kulturze i sztuce obu gatunków na planecie.

  Niemalże każdy osobnik jest w stanie posługiwać się magią, oczywiście nie bez ograniczeń. Pomimo braku typowej many występuje prosta zależność pomiędzy poziomem Świadomości, a możliwościami magii. Dotyczy to również możliwej częstotliwości jej używania.
  Tak więc przeciętny mieszkaniec Kontynentu może użyć swojego talentu raz dziennie, a członek Najwyższego Rodu już parę razy. Warto zauważyć, że przeciętny obywatel Legionu może używać magii w parokrotnie większej częstotliwości niż członek Najwyższego Rodu. Jednakże nie wynika to stricte z rozwiniętej Świadomości, a z pewnego… tricku. O tym opowiem w następnej części, kiedy przejdę do szczegółów mocy Legionu.
  Poza wyżej wymienionymi ograniczeniami pojawia się jeszcze kwestia tego jakimi zaklęciami posługuje się dana jednostka. Otóż najczęściej dany osobnik ogranicza się do jednego rodzaju techniki. Opanowanie tejże jest niezwykle długotrwałym procesem i wymaga ogromu pracy. Nawet głupi wyrzut kamienia na wysokość kilku metrów wymaga lat praktyk. Z tego powodu zwyczajny południowy Nir – ogrodnik, przez całe swoje życie szkoli się w podlewaniu upraw bez konieczności noszenia wiader…

  Sztuka magii na przestrzeni wieków zmienia się wraz ze wzrostem i zmianami Świadomości wśród cywilizacji.
  Dzisiaj oraz w następnym poście zajmę się I Fazą, która dominuje w epoce Ars oraz na początku kolejnej epoki. Podobnie jak z innymi aspektami Stheiry zmuszony jestem rozbić temat na 2 części, a konkretnie Magię Żywiołów stosowaną na Kontynencie oraz Magię Energii. Oczywiście nazwy są umowne i wynikają jedynie kwestii kulturowych, a nie rzeczywistych możliwości tych technik.

  Chcąc wywołać jakiś wpływ na rzeczywistość magowie muszą przekuć energię swojej Świadomości na inną formę energii. Przejściowo jest to Aura, czyli swego rodzaju duchowa energia, która może zostać ukierunkowana. To właśnie od tego ukierunkowania zależy efekt magii.
  Tutaj przejawia się ograniczenie ras stworzonych, na które Absolut celowo skazał te rasy. Jak wiecie każdy naród na Kontynencie ma przypisany żywioł nad którym może sprawować kontrolę. Nir'owie - woda, Arr'owie - powietrze, Agir'owie - ogień, Daear'owie - ziemia. W procesie stworzenia zablokował On kanały Aury w taki sposób, aby magowie żywiołów zmuszeni byli do nadawania Aurze konkretnego kształtu, a tym samym uniemożliwić im władzę nad innymi aspektami świata niż konkretne żywioły.

  Odrobinę odchodząc od tematu dodam, że właśnie z faktu, że konkretnie ukierunkowana Aura determinuje dziedzinę, na którą może wpływać Magia wynika wyjątkowość magicznych symboli, którymi wielokrotnie się posługiwałem. Na obrazku widzicie kanały Aury oraz wygląd magicznych symboli - łatwo zauważyć analogię.

  -------------------------------------------- Dodatkowe tagi --------------------------------------------

  #conworld #fantasy #rpg #zainteresowania #magia #gimp
  pokaż całość

  źródło: Aura.png

 •  

  #stheira
  Ponad miesiąc mnie nie było z różnych przyczyn. Najpierw Święta, potem poprawki, a teraz #sesja. Kolorowo nie jest, więc i czasu brakuje. Przychodzę dzisiaj do was z garścią informacji i krótkim planem wydawniczym.

  Rozpocząłem kilka tematów, które chciałbym dokończyć:
  - sytuacja polityczna na Kontynencie
  - kultura i obyczaje ludów zamieszkujących te terytorium
  - 6 rasa, a raczej 2 gatunek. Ich pochodzenie oraz krótki streszczenie sytuacji politycznej
  - system magii i Świadomości
  - historia Mędrca część 2
  - projekt pewnych 7 postaci, które już nakreśliłem (chociaż nie publikowałem)

  Mam nadzieję zamknąć te tematy w najbliższym czasie jednak nie jestem pewny czy mi się to uda, ponieważ... zgodnie z propozycją @jast odpalam projekt #rpg, a może nawet #larp . Rozmawiałem na ten temat ze znajomymi, którzy wyrazili chęć gry. Deadline - lipiec 2018. Projekt ten będzie moim priorytetem.

  Myślę także o założeniu bloga, który pomoże mi porządkować posty i segregować je. Oczywiście nadal będę wrzucał wpisy na mirko.

  Wydaje mi się, że to wszystko co chciałem przekazać. Po zakończeniu sesji (marzec) biorę się ostro do roboty. Wrzucę kilka postów z wyżej wymienionych tematów i zacznę nakreślać system RPG.

  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  Atencja:
  #fantasy #magia #blog #zainteresowania #conworld
  osoby plusujące ostatni wpis:
  @SpaceMonkey, @orfan, @Melcma, @Lisaros, @KolejnyWykopowyJanusz, @babec, @JohnMarkII
  pokaż całość

 •  

  -------------------------------------------------- #stheira --------------------------------------------------

  Przeprowadziłem szybkie #ama na pewnej grupce ludzi zajmujących się conworldzeniem tak samo jak ja. Postanowiłem wrzucić tutaj te pytania wraz z odpowiedziami.( ͡° ͜ʖ ͡°)
  Informuję ponadto, że informacje dotyczą epoki Ars, którą dotychczas wstępnie opisywałem - od narodzin świata do pojawienia się Mędrca.
  -------------------------------------------- Poprzednie posty -------------------------------------------

  Wstęp - czyli co to k#@#a jest
  Stworzenie świata
  Stworzenie Ras Kontynentu
  Wstęp do sytuacji geopolitycznej
  Historia Mędrca cz.1

  ------------------------------------------------ Wołam -----------------------------------------------------

  Osoby plusujące ostatni wpis:
  @Freakz @KubaxW @orfan @Melcma @gram_w_mahjonga @SpaceMonkey @JohnMarkII @Lisaros @jast @wielooczek @Hardok

  ------------------------------------------------- AMA -------------------------------------------------------

  Czy mieszkańcy uniwersum mają kontakt ze swoim stwórcą? Czy pytają o sens istnienia? Jakiej odpowiedzi im wtedy udzielasz?

  Stwórca umarł, wpędzając w ruch zegar życia, więc kontaktu brak... Chociaż są przesłanki, że kieruje on losem świata z pomocą magii o niezidentyfikowanym źródle, ale nie ma sposobu, żeby się z nim skontaktować.
  Co do sensu istnieniu:
  Mieszkańcy Kontynentu bardzo dobrze go znają. Podczas Stworzenia Absolut przekazał im, aby doskonalili Świadomość i ostatecznie stali się jego "następcą". Tego procesu dopilnowują Najwyższe rody i Zehirowie.
  Legion natomiast poszukuje celu istnienia w lokalnych religiach i potędze. Na ich ziemiach non stop toczą się wojny, kres którym daje odkrycie Kontynentu i olbrzymia inwazja jednocząca Przybyszów.
  Odpowiedzi na resztę pytań znajdziesz w poście zatytuowanym "Stworzenie Świata"
  W kwestii kontaktu z dosłownym twórcą (mną) to nie mają takiej możliwości.

  1. Co z tymi żywiołami, jak bardzo powiązane są z istotami żywymi?
  2. Trzymasz się bardzo podstawowych, typowych zestawów cech przypisywanych do elementów? (tzn jak ktoś posługuje się ogniem to jest porywczy, a lód to chłodna hehe kalkulacja)
  3. Ile % conworldu to Kod Lyoko?


  1. Żywioły poszczególnych nacji determinują głównie zdolności magiczne. W epoce Ars tylko poszczególny naród mógł kontrolować dany żywioł. Warto podkreślić, że zdecydowana większość (koło 99%) populacji to magowie, więc żywioły bardzo mocno i bezpośrednio rzutowały na kulturę i styl życia. Z biologicznego punktu widzenia, poza dostosowaniem konkretnych populacji np do wysokich temperatur czy surowych warunków, żywioł nie miał dużego znaczenia. Tutaj raczej większą rolę gra kwestia duchowości i energii.
  2. Tak, ale wynika to raczej z kwestii kulturowej i nakazu Zehirów. Tzn. Rodzi się 5 synów w rodzinie Agirów (ogień): 2 o cechach standardowych (porywczość, waleczność, duma, skłonności do głębokiej miłości) oraz 3 odstających od tego standardu (spokojniejsi, obojętni, fajtłapy). Po ukończeniu 16 roku życia ojciec posyła tę trójkę na skraj narodu, żeby założyli własne klany/plemiona, natomiast ta 2 idealnych pozostaje na rodzinnych terenach.
  Problem pojawia się jeżeli jakiemuś gospodarzowi urodzą się sami "dziwacy"... W ten sposób niektóre tereny wyludniały się.
  Zazwyczaj magowie o cechach pasujących do danego żywiołu są po prostu lepsi od tych o odrębnym zestawie cech. Porywczy mag ognia będzie potężniejszy od tego spokojnego.
  Jednakże warto też powiedzieć, że dzięki takiemu postępowaniu rodzą się całkowicie nowe podtypy magii żywiołów, o odrębnym zestawie cech i zdolności. W ten sposób mamy np magów dźwięku (pochodna Arrów), magów lodu (którzy zdominowali populację Nirów), czy magów metalu (którzy łączą cechy Daearów oraz Agirów.). Pomimo, że protoplaści są początkowo słabsi od "czystych" magów, to bardzo szybko ich rody mogą prześcignąć nawet Najwyższe Rody.
  3. Chyba nic poza sztandarem Zehirów. Może coś podświadomie... Planuję jeszcze, żeby główna baza Zehirów była ogromną wieżą, ale myślę, że to mało znaczące

  Masz tam jakieś fajne smoki czy inne, może bardziej kreatywne potworki?

  Do tego przydałby się osobny post, ale może opiszę pokrótce kilka okazów.
  Jeżeli chodzi o smoki to mam coś w tym stylu. Połączenie klasycznego smoka, węża i człowieka. Żyje to to w górach i jest wynikiem Wyładowania i magicznych mutacji. Poluje na co tylko może i jest jednym z najbardziej zabójczych istot. Do tego dochodzą pogłoski o inteligentnych jednostkach (chociaż nie będę zdradzał za dużo, bo spojlery fabularne :> )
  Z takich ciekawszych to mam parę mutantów w typie tego smoczka, ale o całkowicie innej postawie wobec świata; np. latającego pomidora, który wykorzystuje energię magiczną i se zapierdala bez celu. Ceniony ze względu na bust do siły po zjedzeniu. Ten gatunek niechybnie wyginąłby, gdyby nie fakt, że nieumiejętne polowanie może owocować eksplozją.
  Mam też olbrzymy, które podobnie jak pomidory nie mają celu istnienia i sobie krążąc po sawannach. Wysokość 4-10m, liczne deformacje ciał względem "ludzkiej postaci" i niestabilność niektórych części ciała. Wyobraź sobie 8-metrowca, któremu ciągle kolano wypada ze stawu, czy wrzody, które eksplodują na słońcu. Wspomniałem o "ludzkiej postaci" - naukowcy stwierdzili, że prawdopodobnie był to starożytny, humanoidalny gatunek, który na skutek Wyładowania stał się tym czymś.
  Dorzucę może jeszcze chmurę czegoś dziwnego, która pojawia się siejąc spustoszenie (działa jak kwas) po czym znika, oraz niemagicznego sfinksa wielkości połowy tego kamiennego z naszego świata

  Dlaczego ten świat powstał ? ( Co chcesz osiągnąć tworząc go? )

  Hmm w zasadzie od dzieciństwa wymyślałem swoje światy, w których moje zabawki i ja sam spędzałem mnóstwo czasu. Tak mi zostało pomimo, że zabawki i wyobrażanie sobie okolicy, w której się znajduje już mi nie wystarcza :P Przerodziło się to w skłonność do całkowite pochłaniania mnie przez światy, które oglądałem/czytałem. Dopowiadałem sobie historie i uzasadnienia. Kiedy wpadłem na tę grupę odkryłem, że to nie jest coś czego powinienem się wstydzić (jako przejaw dziecinności), a mogę to rozwijać. I oto jestem!
  Co chcę osiągnąć? W sumie nie mam jakiś ambicji z tym związanych. Moje "dzieła" nie są dobre pod kątem literackim, a fabuła to zlepek wielu innych dzieł.
  Ta amatorszczyzna umożliwia mi wyładowanie się artystycznie, czego mi wcześniej brakowało (niegdyś pisałem bloga, ale to nie dla mnie. Brak czasu i chęci do zgłębiania tematów powodował powierzchowne podejście do tematów. Teraz to ja decyduję co jest prawdą, a co nie i nie potrzebuje prowadzić analizy faktów, które przedstawiam). Do tego dochodzi zaspokojenie potrzeby atencji.
  Powiedziałbym, że celem jest świat, a nie opowieść

  Czy myślałeś o wpuszczeniu do niego innych ludzi? ( np. prowadzeniu RPG w tym uniwersum )

  Tego nie wykluczam, ale to minie jeszcze duuużo czasu i wymaga sporo pracy. Narazie mam tylko ramy i wybrane elementy. Może za rok pomyślę o tym

  -------------------------------------------- Dodatkowe tagi --------------------------------------------

  #conworld #fantasy #rpg #zainteresowania #niewiemjaktootagowac #kiciochpyta
  pokaż całość

 •  

  -------------------------------------------------- #stheira --------------------------------------------------

  Dzisiejszy tekst krótki, ale jako że brak mi atencji, postanowiłem wrzucić krótki jak na moje standardy post z #cosplay pierwszej wersji bardzo ważnej postaci w historii Stheiry - Mędrca. Na zdjęciu widoczna jest także młoda i piękna towarzyszka naszego bohatera, którą uratował z wojsk Legionu podczas najazdu. W komentarzu zbliżenie na Mędrca, z widocznymi magicznymi symbolami na jego lasce.

  -------------------------------------------- Poprzednie posty -------------------------------------------

  Wstęp - czyli co to k#@#a jest
  Stworzenie świata
  Stworzenie Ras Kontynentu
  Wstęp do sytuacji geopolitycznej

  ------------------------------------------------ Wołam -----------------------------------------------------

  Osoby plusujące ostatni wpis:
  @MycroftHolmes, @SpaceMonkey, @Lisaros, @orfan, @wielooczek, @JohnMarkII, @jast, @huzarius, @paprok

  ----------------------------------------- Historia Mędrca cz.1 -------------------------------------------

  Jak wspominałem we wcześniejszym poście, w historii świata miał miejsce najazd Legionu - wojsk z maniejszego kontynetu, na którym żyły bardzo wojownicze ludy. Jednak jak do tego doszło, że społeczeństwa tak mocno skupione na swoich problemach i odseparowane od siebie oceanem dowiedziały się o swoim istnieniu? Odpowiedzią jest postać przedstawiona na zdjęciu.
  W młodzieńczym wieku Gueben - obywatel z prowincji Hlofirsz zmuszony został przez okupantów do odbycia podróży mającej na celu podbicie potencjalnych wysp zachodnich. Niestety (lub stety) okręt uległ roztrzaskaniu, a nasz bohater cudem uszedł z życiem. Fale (lub inna Moc) przygnały go na Kontynent, gdzie odnalazła go młoda Arryjka. W tym momencie rozpoczęła się podróż młodzieńca po Kontynencie.
  Przez cały okres tułaczki Gueben (którego imię zostało zmiękczone przez ludy zamieszkujące Kontynent i nabrało brzmienia "Heijben") był ścigany przez oddział Zehirów, a więc nie mógł nigdzie zatrzymać się na dłużej ze względu na ogromną liczbę szpiegów i potężną moc oddziału. W okresie 30 lat przebył on cały znany Kontynent, a dzięki swojej tułaczce zdobył ogromną wiedzę co pozwoliło mu osiągnąć niesamowity poziom Świadomości. Nie było trzeba długo czekać i wśród wielu ludów pojawiły się pogłosy o wędrującym i nauczającym Mędrcu. Z oczywistych względów Zehirowanie nie byli zadowoleni z historii docierających do nich opiewających obce, wojownicze Imperia. Jednakże pospólstwo zostało zainspirowane i ujrzało świat zupełnie z innej strony, a to wystarczyło aby wzbudzić pierwszą i ostatnią w historii Kontynentu falę buntów jakże pacyfistycznych narodów.
  Ten czas niespotykanego dotychczas chaosu trwał niespełna kilka lat po czym został krwawo uciszony przez Zehirów (co jest niesamowite biorąc pod uwagę populację oprawców, której wielkość to ok 1000 osobników z niewielkim wsparciem Najwyższych Rodów). W tym czasie Mędrzec mógł odsapnąć, ponieważ prześladowcy skupili się uciszeniu społeczeństw. Nasz bohater zdając sobie sprawę ze swojej sytuacji postawił wszystko na jedną szalę i udał się do Najwyższego Wodza Arrów (jak się okazało był to ojciec kobiety z początku historii) i dogadał się z nim doprowadzając do śmierci ponad połowy populacji Legionu, ale także długofalowego upadku Kontynenty...
  CDN...

  -------------------------------------------- Dodatkowe tagi --------------------------------------------

  #conworld #fantasy #rpg #zainteresowania #pokazmorde #pokazrozowegopaska #niewiemjaktootagowac
  pokaż całość

 •  

  -------------------------------------------------- #stheira --------------------------------------------------

  Z małym poślizgiem prezentuje Wam kolejny post dotyczącym uniwersum Stheiry. Zapraszam do lektury

  -------------------------------------------- Poprzednie posty -------------------------------------------

  Wstęp - czyli co to k#@#a jest
  Stworzenie świata
  Stworzenie Ras Kontynentu

  -------------------------------------------------- Wołam ---------------------------------------------------

  Osoby plusujące ostatni wpis:
  @SpaceMonkey @PorryHatter @orfan @wielooczek @JohnMarkII @Lisaros @RealAKP @paprok @jast @MycroftHolmes @henoch

  --------------------------------- Wstęp do sytuacji geopolitycznej ---------------------------------

  W dzisiejszym poście chciałbym wprowadzić was pokrótce w sytuację na Kontynencie, a konkretniej chciałbym zrobić "wstęp do wprowadzenia", w którym omówię kilka istotnych spraw.

  Jako pierwszą kwestię mam zaszczyt przedstawić podglądową mapę cudownego świata Stheiry. Jest to wersja wręcz beta, o słabej jakości (częściowo celowo:) Na poniższym gifie dodatkowo zaznaczyłem schematyczny postęp rozprzestrzeniania się poszczególnych narodów oraz sytuację na dzień dotarcia pierwszych oddziałów Legionu - zjednoczonej armii całkowicie innej rasy niż przedstawione dotychczas (już niedługo o tym także opowiem:) Wydarzenie to stanowi zakończenie złotych czasów na Kontynencie oraz ogromny przełom w wielu dziedzinach życia mieszkańców uniwersum. Po tym czasie rozprzestrzenianie się narodów Kontynentu będzie w zasadzie uniemożliwione, więc na tym etapie zakończyłem.

  Poza wstępną prezentacją mapy chciałem omówić kluczową kwestię jaką jest sposób mierzenia czasu w #stheira. Aby cały opis miał ręce i nogi może zacznę od ogólników. Okres o którym będę mówił dotyczy Epoki Ars, która rozpoczyna się Narodzinami znanych ras, a umownie kończy się najazdem wojsk Legionu. W moim opisie zahaczę także o kolejną epokę zwaną Migracją. Z oczywistych względów sposób odliczania kolejnych okresów w historii różni się na Kontynencie i terenach rodzimych Legionu.

  Kontynent - właściwie od początku możemy mówić tutaj o jednym dość skomplikowanym systemie, który niósł za sobą duże problemy spowodowane logistyką słabo rozwiniętej cywilizacji na dużym obszarze.
  Najniższym poziomem określającym daty rzecz jasna jest dzień, następnie tydzień, miesiąc i rok. Tydzień 7 dni - miesiąc 30 lub 31 dni (występujących naprzemiennie) Dodatkowo co 4 lata dolicza się 1 dzień do ostatniego miesiąca roku. [Niedokładność tego systemu powodowała błąd wielkości 1 doby na ponad 100 lat - próby naprawy systemu nie przyniosły skutku]. Co więcej każde 12 lat daje kolejną jednostkę podziału, jaką jest era. Numeracja Er i ich liczba w kolejnej jednostce jest zależna od długości życia konkretnego władcy - Protektora. Następcy tego tytułu są wybierani w sposób przechodni po śmierci obecnego Władcy dzierżącego ten tytuł. Zdobywa go głowa Najwyższego Rodu, następnego narodu w cyklu Powietrze, Woda, Ziemia, Ogień. Podział na ery zainspirowany był przez konstelacje i ruch ciał niebieskich. Każdy rok posiada Patrona z puli 12, zgodnie z ustawieniem na nocnym niebie. Może przykłady bardziej rozjaśnią ten system, tak więc mamy:
  • 5 rok, 2 ery, Zang
  • 12 rok, ery Giganta, Unlak
  • 7r. 6e. Paraw
  Pojawia się pytanie: Co jeżeli władca umrze skoro występowanie er jest zależne jedynie od ruchu ciał niebieskich? Jeżeli tytuły zmieniałyby się natychmiastowo to mogłoby dojść do dużego zamieszania, zwłaszcza uwzględniając dystanse pomiędzy plemionami. Z drugiej zaś strony używane imienia zmarłego w dacie byłoby nie na miejscu. Rozwiązanie jest proste: Zmiana nazwy nie jest konieczna, ale ze względu na szacunek do osoby zmarłej zaleca się używanie wyrazu "ir" co można przetłumaczyć jako przyimek "po". A więc mamy np "5r. 2e. ir Zang".
  Kolejne pytanie, które się nasuwa dotyczy odległości i komunikacji. Skąd plemię znajdujące się na drugim krańcu globu ma wiedzieć o śmierci danego władcy i imieniu jego następcy? Jak pamiętacie Najwyższe rody obdarzone są źrenicami umożliwiającymi komunikację pomiędzy innymi posiadaczami tego talentu. Dzięki temu talentowi Władcy mogą na bieżąco informować się wzajemni o sytuacji, a następnie rozesłać posłańców do najbliższych plemion, które natomiast rozsyłają informacje swoim sąsiadom itd. Jednakże niektóre plemiona pozbawione dobrej drogi komunikacji zatrzymywały się na którymś z Protektorów nawet przez setki lat - to jest właśnie największa wada tego systemu.

  Tereny rodzime Legionu - Tutaj sytuacja wygląda o wiele prościej. System dni i tygodni jest bardzo podobny, natomiast co 4 lata odbywają się jednodniowe-48godzinne Mistrzostwa Śmierci. Rozwiązuje to kwestie lat przestępnych, chociaż także obarczone pewnym błędem. Ten natomiast regulowany jest co jakiś czas skróceniem lub wydłużenie Mistrzostw. Nie chciałbym się teraz wgłębiać w historię, więc wspomnę tylko, że prawie na całym kontynencie Legionu era mierzona jest od upadku Imperium 100-letniego, o którym w przyszłości. Nie występują tu skomplikowane systemy, a mówimy po prostu "124 r. (naszej ery)" jak ma to miejsce na Ziemi.

  Oczywiście wszystko zmienia się, kiedy za sprawą pewnych wydarzeń wojska Legionu najeżdżają Kontynent i rozpoczyna się się mieszanie kultur (i gatunków). W tym czasie krystalizuje się bardziej uniwersalny i jednolity koncept mierzenia czasu, jednak o tym opowiem przy lepszej okazji.

  -------------------------------------------- Dodatkowe tagi --------------------------------------------

  #conworld #fantasy #rpg #scianatekstu #zainteresowania #gif #mapa #niewiemjaktootagowac
  pokaż całość

  GIF

  źródło: giphy.gif (203KB)

 •  

  -------------------------------------------------- #stheira --------------------------------------------------

  Na wstępie wybaczcie za tak długą przerwę, jednak praca nad postem przedłużyła się i ostatecznie musiałem zmienić plany co do niego. Początkowo w drugiej części postu chciałem zamieścić mapę i opisać sytuację geopolityczną jednak ze względu na problematyczną mapę (linia brzegowa, tektonika itd) musiałem zrezygnować z pomysłu, ale mimo to mam nadzieję że się nie zawiedziecie ( ͡° ͜ʖ ͡°) W sumie może i na dobre to wyszło, bo post już jest przytłaczająco długi jak na standard Wykopu.

  -------------------------------------------- Poprzednie posty -------------------------------------------

  Wstęp - czyli co to k#@#a jest
  Stworzenie świata

  -------------------------------------------------- Wołam ---------------------------------------------------

  Osoby plusujące ostatni wpis:
  @kfleszer @wielooczek @Lisaros @RealAKP @MrocznaKapibara @Banderoza @SpaceMonkey @JohnMarkII @orfan @Onde @zyrafy_wchodza_do_szafy @paprok @Mazan @MycroftHolmes

  ---------------------------------------Krótki opis ras i gatunków---------------------------------------

  Jako krótkie przypomnienie z ostatniego postu wspomnę, że w wyniku degradacji Absolutu zostały stworzone elementy uniwersum, a w tym planeta i podstawowe formy życia. Ostatnim niepodważalnym skutkiem działania Świadomości Absolutnej było wyładowanie, które na zawsze zmieniło strukturę planety, a co najważniejsze zostały stworzone 4 świadome rasy (nie gatunki). Każda z nich reprezentuje jeden żywioł co jest kluczowe w dalszych rozważaniach na temat natury Magii, ras i Świadomości.
  O to kolejno nazwy ras: woda - Nir, ziemia - Daear [dajar], ogień - Agir, powietrze - Arr. W każdej z tych ras w pierwszej kolejności powstał Najwyższy Ród, czyli zwierzchnik całego narodu, jego duchowy przewodnik i ojciec założyciel wszystkich pomniejszych plemion. (Każda głowa rodu była inaczej tytułowana, jednak nie jest to teraz ważne.) Władza w Rodzie była przekazywana pokoleniowo.
  Cechą charakterystyczną dla tych wybitnych rodzin są wyjątkowe źrenice, które dają użytkownikom wyjątkowe zdolności. Bardzo ważnym i zapierającym dech w piersiach aspektem tych oczu jest możliwość komunikacji z innymi użytkownikami tego daru (również z innej rasy). Oznacza to, że władcy ogromnych narodów mogą komunikować się ze sobą nie ruszając się ze swoich stolic. Co więcej oczy te w mistyczny sposób są związane z planem Stwórcy, dając wgląd na Jego naturę oraz cel egzystencji gatunku, który był niezwykle prosty - wytworzyć Świadomość, która będzie w stanie zastąpić Absoluta.
  Już na początku istnienia został ustalony porządek świata i jego równowaga. Pierwsi ludzie, a zarazem członkowie Rady (tak określane są głowy Najwyższego Rodu w kontekście wzajemnego spotkania) spisali historię stworzenia oraz zasady wzajemnych stosunków na kamiennych tablicach. Oczywiście nie myślcie sobie, że już wtedy posługiwali się zaawansowanym pismem. Wszelkie zapiski z tamtych czasów wykorzystują symbole magiczne, których próbkę mogliście zobaczyć w poprzednim poście.
  Kolejnym ważnym wydarzeniem, które w tym samym czasie miało miejsce było utworzenie piątej rasy zwanej - Zehir. Jako połączenie mocy 4 żywiołów zyskali oni umiejętność władzy nad roślinnością. Ciężko mi opisać narodziny tej rasy bez wgłębiania się w naturę magii oraz jej możliwości, więc to pozostawię na przyszłego posta... Zadaniem Zehirów jest pilnowanie porządku na cały kontynencie (!) z czego wywiązują się w jedyny słuszny sposób - krwawo. Zehirowie utworzyli Zakon, który w późniejszym czasie tłamsił wszystkie problemy utrzymując tym samym pokój i harmonię w znanym świecie. To właśnie im przypadła ochrona tablic, o których wspominałem wyżej. Zakonowi także poświęcę osobnego posta, jednak teraz warte podkreślenia jest to, że oni także zostali obdarzeni niesamowicie potężnym wzrokiem; jednakże w odróżnieniu od innych ras cechę tę posiada każdy osobnik Zahirów, a nie tylko członkowie Najwyższego Rodu.
  Ostatecznie narody rozeszły się w 4 strony świata. Nir - mroźna północ, Daear - górzysty zachód, Agir - ciepłe, równikowe południe, Arr - płaski, głównie stepowy wschód, natomiast Zehir otrzymał jedynie morze, które powstało w wyniku Wyładowania.

  Celem posta było opisanie ras, a skupiłem się na okolicznościach narodzin, więc może w skrócie opiszę cechy charakterystyczne poszczególnych narodów:
  - Nir - najbardziej charakterystyczną cechą jest ich masa. Zdecydowana większość osobników tej rasy może poszczycić się umięśnieniem godnym Apolina lub (zwłaszcza w późniejszym wieku) dużymi zapasami energetycznymi w postaci tkanki tłuszczowej. Przeważa blady odcień skóry, średni wzrost oraz intensywne owłosienie - w zasadzie na całym ciele.
  - Daear - dosyć zbliżeni fenotypem do Nirów, jednak posiadają znacznie mniejsze skłonności do odkładania słoniny i trudniej im budować mięśnie. Bardzo charakterystyczną cechą tych osobników jest niezwykle niski wzrost oraz nieproporcjonalne oczy i dłonie. Uznawani przez inne rasy za dziwaków i okazy nadwyraz obrzydliwe.
  - Agir - w fantasy określiłbym ich mianem zwykłych ludzi. Znacznie ciemniejsza karnacja niż u Nirów i w zasadzie każda cecha dosyć wyśrodkowana względem pozostałych.
  - Arr - niezwykle wysoka i wątła rasa osiągająca ponad 2m wysokości. Do tego szpiczaste uszy i skośne oczy.
  - Zehir - słodka tajemnica; zawsze schowani w kapturach i mroku. Postacie legendarne i tajemnicze. Można podejrzewać, że ze względu na ich pochodzenie stanowią połączenie cech powyższych gatunków.

  Warta podkreślenia jest także możliwość krzyżowania się ras. Wynika to z faktu ich magicznej natury i sposobu narodzin.

  Na koniec zapowiem, że istnieje jeszcze jeden gatunek, który odegra kluczową rolę w fabule jednak na razie nic więcej nie mogę zdradzić.

  ~~~~ Zachęcam do dyskusji. Każdy może mieć swój wkład w historię. Podstawowa zasada to RuleOfFun, ale z poszanowaniem logiki~~~~

  -------------------------------------------------- Załącznik ----------------------------------------------

  Na grafice poniżej zaprezentowałem symbol Zehirów wraz z symbolicznym wyjaśnieniem intuicji jaka za nim stoi. [Δ - świadomość; O - generalne określenie całości, pełni, a więc trójkąt wpisany w okrąg oznacza pełnie świadomości - Absoluta. Reszta symboli wyjaśniona w poprzednim poście]
  Druga grafika przedstawia prostą wizualizację źrenic poszczególnych ras. Po lewej w formie nieaktywnej, a po prawej pełnia mocy. (jak widzicie Zehirowie posiadają tylko jedną formę)

  -------------------------------------------- Dodatkowe tagi --------------------------------------------

  #conworld #swiat #fantasy #rpg #scianatekstu #zainteresowania #niewiemjaktootagowac
  (plz nie bijcie za poziom #grafika #gimp)
  pokaż całość

  +: SpaceMonkey, P.........r +9 innych
  •  

   @Heibonna: Podoba mi się pomysł ze źrenicami :). Działaj dalej. A najlepiej namów kogoś do współpracy i stwórz z tego jakiś mini podręcznik na pewno komuś się przyda w sieci :). Pozdrawiam.

  •  

   @tao_silver Dzięki za miłe słowo! :)
   Akurat się złożyło, że na innej stronie ktoś też odniósł się do kwestii źrenic, tylko że zarzucił brak realizmu i zbyt dużą dokładność. W związku z tym odrazu uprzedzam, że te grafiki robione raczej podglądowo i z oczywistych względów efekt końcowy będzie mniej idealny i bardziej spersonalizowany (np tam gdzie lity kolor tam wzorki jak na naszych zrenicach). Kwestia techniczna.
   A co do podręcznika... Nie zamierzam tego w żaden (inny jak w formie luźnych notek) sposób publikować, ponieważ moje umiejętności i kunszt są na niskim poziomie. Do tego dochodzi kwestia małej ilości materiału i ciągle zmiany w projekcie. Robię to raczej w ramach relaksu :)
   pokaż całość

  • więcej komentarzy (6)

 •  

  W odniesieniu do tego posta, na który dostałem mega pozytywny odzew zarzucam pierwszą notkę na temat mojego projektu.

  Tagi
  Otwieram tag #stheira na którym będę udostępniał kolejne notki i opisy kolejnych elementów świata.
  Wołam:
  @kfleszer @Lisaros @Fevx @Banderoza oraz zamieszczam powiązane tagi (w przyszłych postach będę unikał spamowania tagami) #conworld #rpg #zainteresowania #scianatekstu #swiat #ciekawostki - że takie coś istnieje #gif #opowiadanie

  Słowem wstępu
  Dla osób, które nie widziały poprzedniego posta:
  Zajmuję się hobbistycznie tworzeniem conworldu, czyli świata stworzonego od zera z poszanowaniem praw fizyki. Historia, którą tutaj zamieściłem jest wstępem do serii postów na temat mojego projektu pod nazwą Stheira (wielojęzykowa dewiacja na temat słów świadomość (główny temat projektu) oraz mieszanina (ponieważ do tworzenia tego wszystkiego inspirację czerpię z otaczających mnie dzieł - w dużej mierze fantasy i anime).
  Wszystko to co zamieszczam nie jest gotowcem i na pewno nie jest ukończone. Zachęcam do dyskusji, która pozwoli mi rozwinąć siebie oraz mój projekt. Jeżeli macie pytania to śmiało pytać. Post nie jest długi i myślę, że właśnie takiej długości notki będę umieszczał, żeby was nie zanudzić. Myślę, że to najważniejsze co chciałem przekazać, w razie czego dopiszę w komentarzu adnotację ( ͡° ͜ʖ ͡°)

  Zaczynamy

  Uniwersum Stheiry zbudowane jest na kilku fundamentach, których wyobrażenie przedstawiłem niżej wraz ze sposobem zapisu oraz akcentami. Są to kolejno: - Świadomość - Czas - Magia - Energia - Żywioły (ogień, ziemia, woda, powietrze). Wszystkie te domeny związane są ze sobą, jednak tylko te, które są wyżej w hierarchii są w stanie wpływać na te niżej. Np. Magia może wpływać na energię, ale energia nie może wpływać na magię.
  Może zacznę od początku, czyli historii stworzenia. Na początku był byt-Świadomość Absolutna. Istniał tylko on - poza czasem, przestrzenią czy czymkolwiek. Jednakże z nieznanych śmiertelnikom powodów świadomość uległa rozłamowi, który wprawił w ruch zegar istnienia. Z każdą kolejną upływającą jednostką czasu Świadomość słabła i traciła swoją moc.
  Aby uchronić się przed zgubnym działaniem czasu Świadomość wytworzyła Magię, w której część jej Potęgi mogła zostać utrwalona (i demonstrować się po dziś dzień). Następnie z okruchów Świadomości powstały inne elementy. W ten sposób narodziła się Energia oraz pierwsze, z początku rzadkie cząstki materialne. Z czasem przybyło ich, a przestrzeń wypełniła się materią dysponującą energią.
  Z połączenia energii i materii powstały gwiazdy, planety i inny kosmologiczny shit znany z naszego świata. W tym czasie powstała także planeta zwana przez tubylców Eird. W niedługim czasie od uformowania się planety powstało życie, które przechodziło różne cykle rozwoju (podobnie jak na Ziemi) . Jednakże przez miliardy lat nie wykształcił się żaden świadomy organizm. Najbardziej złożone organizmy rozwinęły mniej lub bardziej zaawansowaną inteligencję jednak żadne z nich nie było świadome.
  Byt, którego potęga została zdegradowana słabł coraz bardziej. Ostatni namacalny objaw jego mocy wyraził się poprzez magiczne wyładowanie na zamieszkałym globie. Ten potężny pocisk energii magicznej odcisnął swoje piętno na różne sposoby, zarówno w kwestii geologicznej jak i biologicznej (mapka innym razem). Prawie doszczętnie zniszczył on życie na planecie, a duża część organizmów, które przetrwały uległy mutacjom, deformacjom, zyskały także wyjątkowe zdolności, a niektóre nawet zarodki Świadomości. Jednak to wszystko było tylko niezamierzonymi konsekwencjami tego wydarzenia, ponieważ głównym skutkiem miało być narodzenie nowego gatunku oraz 5 ras.
  I takoż się stało. Po wielu latach gatunek rozprzestrzenił się na cały kontynent, a jego dzieje są kluczowymi w historii tego świata. Jednakże o tym może innym razem…
  pokaż całość

  GIF

  źródło: Elementy.gif (146KB)

  +: k......r, wielooczek +13 innych
Ładuję kolejną stronę...

Archiwum tagów