Popularność #swiat

14:0,10:0,23:0,12:0,9:0,9:1,10:0,11:1,14:0,11:0,11:0,16:0,15:1,15:0