Popularność #swiat

11:1,6:0,6:2,11:0,10:1,13:0,12:1,13:0,12:0,4:1,16:0,14:0,14:0,5:0