Przeszkadza Ci #polityka na Wykopie?
Zarejestruj konto i sam decyduj jakie tematy chcesz wyświetlać!
 •  

  @konik_polanowy, @arkan997, @FranzAK, @JPRW, @Patryk_z_lasu, @matkaPewnegoMirka, @baqs, @javoss, @qweasdzxc

  Sporo ciekawostek. Trochę też ogólników, ale z grubsza polecam.

  Na Ukrainie 21 kwietnia ubiegłego roku odbyła się druga tura wyborów prezydenckich, w wyniku których Wołodymyr Zeleński otrzymał bezwarunkowe zwycięstwo. Jednym z głównych dokumentów, na którym prezydent powinien się skupić w swojej pracy jest jego program wyborczy. Portal "Słowo i dilo" przeprowadził analizę wykonanych i niewykonanych obietnic i podzielił wszystko tematycznie.
  Przypomnijmy, że tylko w programie wyborczym Zeleński złożył 71 obietnic, z czego spełnił 6, a całkowicie nie spełnił jedną.
  źródła, wykresy itd.:
  https://www.slovoidilo.ua/persony/Zeleńskii-volodymyr-oleksandrovych
  No więc zacznijmy!

  Ochrona socjalna
  Nie można powiedzieć, że w tej dziedzinie istnieją szczególne postępy w realizacji obietnic programowych. Na przykład Zeleński obiecał wprowadzić jednorazową "deklarację zerową" dla biznesu – każdy biznesmen za 5% wartości będzie mógł zadeklarować i zalegalizować swoje dochody, a otrzymane środki miały być przeznaczone na zmniejszenie obciążenia taryfowego dla osób o niskich dochodach. Taka deklaracja nie została jeszcze wprowadzona. W ubiegłym roku szef parlamentarnej komisji finansów, polityki podatkowej i celnej Danyło Hetmancew powiedział, że projekt ustawy o amnestii podatkowej zostanie przedstawiony dopiero na wiosnę. Biorąc pod uwagę obecną sytuację pandemii koronawirusa i kryzysu gospodarczego - to nie jest dobry moment.
  Również Zeleński obiecał zapewnić przejście od solidarnego do oszczędnościowego systemu emerytalnego. Tak naprawdę, jest to zadanie Gabinetu Ministrów – w programie działalności rządu Denisa Szmygala jest taki punkt, ale brzmi to, jak "stworzenie warunków dla skutecznego funkcjonowania systemu emerytalnego". Oznacza to, że sam system akumulacyjny nie jest obiecany.
  Znaczy progres nastąpił w realizacji obietnic zapewnienia monetyzacji dotacji i świadczeń, ale to najwyraźniej zasługa poprzedniej władzy. Monetyzację dotacji wprowadził rząd Wołodymyra Hrojsmana w marcu ubiegłego roku.

  Ochrona zdrowia
  Obietnica Zeleńskiego, że zawód lekarza stanie się prestiżowym i wysoko płatnym praktycznie powielany w programie gabinetu Denisa Szmygala. Chodzi o zapewnienie przyzwoitych warunków i poziomu płatności dla lekarzy. Za wcześnie na jakiekolwiek wyniki.
  Od 1 kwietnia na Ukrainie rozpoczął się drugi etap reformy medycznej. To trochę ruszyło z martwego punktu obietnicę Zeleńskiegowprowadzenia obowiązkowego bezpłatnego corocznego badania lekarskiego (niektóre pakiety diagnostyczne będą teraz dostępne bezpłatnie) i wdrożenia medycyny ubezpieczeniowej (uruchomiono pierwsze programy gwarancji medycznych).
  Zeleński obiecał także ograniczyć administracyjną nadbudowę systemu opieki zdrowotnej. Zasadniczo wiąże się to z reformą medyczną i przejściem szpitali na bezpośrednie finansowanie do Krajowej Służby Zdrowia. Ponieważ nowy gabinet zamierza kontynuować reformę medyczną, obietnica może zostać spełniona.
  Dopiero pod koniec kadencji prezydenta będziemy mogli przekazać status jego obietnicy, o tym, że szpitale otrzymają nowoczesny sprzęt. Sprzęt jest dostarczany, ale jest jeszcze za wcześnie, aby mówić o spełnieniu obietnicy.

  Edukacja
  Obietnice Zeleńskiegosą stosunkowo podobne do obietnic dotyczących medycyny: dostarczanie szkołom nowego sprzętu, uczynienie zawodu nauczyciela prestiżowym i wysoko płatnym, ograniczenie administracyjnego nadbudowy systemu. Teraz to całe zadanie dla nowego gabinetu.
  Ponadto Zeleński obiecał otworzyć rynek ukraiński dla najlepszych zagranicznych instytucji edukacyjnych. Zasadniczo rynek edukacji był otwarty dla zagranicznych uczelni już wcześniej. Dlatego będziemy monitorować otwarcie oddziałów uniwersytetów na Ukrainie oraz współpracę międzynarodową.
  Na średnim poziomie jest poziom realizacji obietnic dotyczących edukacji prywatnej. Na przykład Zeleński obiecał znieść wszelkie bariery, aby prywatne i publiczne instytucje edukacyjne miały równe prawa. W raporcie Rady Ministrów z 2019 r. stwierdza się, że stworzono możliwości dla prywatnych uczelni, aby otrzymać finansowanie budżetowe i być wykonawcami rządowego zamówienia na szkolenie specjalistów. Gabinet Szmygala również może kontynuować politykę rozszerzenia równości.
  Również w programie Zeleńskiego jest obietnica, że państwo zagwarantuje przejrzyste i łatwe licencjonowanie, wsparcie i rozwój edukacji prywatnej. Nie tak dawno temu zarządzenie o licencjonowaniu prywatnych instytucji edukacyjnych zostało zaktualizowane.

  Digitalizacja
  Digitalizacja to jedna z głównych tez wyborczych Zeleńskiego. I ma już jedną spełnioną obietnicę - miał promować rozwój umiejętności cyfrowych ludności, niezależnie od wieku. Pod koniec stycznia ruszyła platforma cyfrowa online https://osvita.diia.gov.ua/. Każdy Ukrainiec ma dostęp do edukacji online (oprócz lekcji dla uczniów szkół są również filmy dotyczące tworzenia CV, płatności online czy jak ćwiczyć w domu przyp. Aryo)
  Ogólnie rzecz biorąc, z obietnicami cyfryzacji wszystko jest w porządku. Na Ukrainie uruchomiła usługę "Dija" (po polsku "działanie"), za pomocą którego można załatwić już niektóre sprawy urzędowe online. Prezydenty obiecał zautomatyzować i przełożyć procesy społeczne na formę elektroniczną.
  Zeleński obiecał również, że informacje o tworzeniu i wykorzystaniu budżetów, przetargach i zakupach będą dostępne dla wszystkich. 19 kwietnia weszła w życie zaktualizowana ustawa "o zamówieniach publicznych", zgodnie z którą wszystkie zamówienia od 50 tysięcy ₴ odbędą się w systemie Prozorro. Ponadto w pierwszym czytaniu przyjęto projekt ustawy "o zakupach obronnych", który przewiduje ich odtajnienie. Dlatego proces nadal trwa.
  Na razie nie zrobiono nic, aby Ukraińcy mogli podejmować ważne decyzje online (oprócz petycji na portalu prezydenta z możliwością podpisu nie powstało nic nowego w tej kwestii przyp. Aryo.)

  Ochrona środowiska
  Tutaj też jest pewien postęp. W programie wyborczym Zeleński obiecał wprowadzić sortowanie i przetwarzanie śmieci, a także odejście Ukrainy od tworzyw sztucznych-odpowiednie projekty ustaw są już w Radzie Najwyższej Pierwsza kwestia czeka na przegłosowanie, a druga drugiego czytania.
  W programie Zeleński obiecał ustanowić kontrolę nad wyczerpaniem czarnoziemów. W listopadzie ubiegłego roku na Ukrainie utworzono organizację partnerstwa publiczno-prywatnego, która zajmie się monitorowaniem stanu gleb, a także doprowadzeniem ich do międzynarodowych standardów. Praca jest w toku.
  W procesie jest też obietnica ustanowienia kontroli nad wylesiania i zanieczyszczeniem rzek. W ubiegłym roku powstało na Ukrainie wyposażone laboratorium monitorowania wody z nowoczesnym sprzętem do pomiaru ilości zanieczyszczeń. W przyszłości nadal trzeba wdrożyć europejskie standardy monitoringu. Jeśli chodzi o lasy-uruchomiono projekt pilotażowy "Las w smartfonie" (ukr. Ліс у смартфоні), opracowano również mapę wycinki online.
  Infrastruktura
  Na razie są problemy z obietnicą przywrócenia lotnisk w każdej stolicy obwodów (odpowiednik naszych województw). Zadania długoterminowe i bardzo kosztowne finansowo, podczas gdy w warunkach kwarantanny i uszczuplenia budżetu rząd zaczął na tym programie oszczędzać: na przykład, finansowanie odbudowy lotniska w Dnieprze zmniejszyło się z 1 mld do 100 mln $.
  Zeleński obiecał podpisać porozumienie o "otwartym niebie" z Unią Europejską. Według premiera Denysa Szmygala Ukraina proponuje podpisanie dokumentu na szczycie Partnerstwa Wschodniego, który zaplanowano na 18 czerwca.

  Prezydent ma obietnicę budowy dróg zgodnie ze standardami europejskimi. Rada Najwyższa uchwaliła ustawę, która zapewniła stworzenie ram prawnych do przeprowadzenia audytu bezpieczeństwa dróg. Planuje również dalszą aktualizację standardów budowlanych.

  Administracja publiczna
  Największa liczba zrealizowanych obietnic Zeleńskiego pochodzi właśnie z tej sfery. Nie jest to zaskakujące: obietnica przygotowania jakiegoś projektu ustawy jest znacznie łatwiejsza do wykonania niż zreformowanie konkretnej gałęzi rządu.
  Szef państwa spełnił obietnice przygotowania projektów ustaw "o odwołaniu deputowanego parlamentu" i "o impeachmencie prezydenta Ukrainy". Pierwszy otrzymał już opinię od Trybunału Konstytucyjnego i czeka na rozpatrzenie, drugi-przyjęty i podpisany. Spełniono również obietnice, że wybory do parlamentu i rad lokalnych odbędą się na listach otwartych. Pod koniec ubiegłego roku parlament przyjął zmiany w kodeksie wyborczym, który likwiduje wybór większości na rzecz otwartych list (więcej tutaj: https://www.ukrinform.pl/rubric-polytics/2738088-parlament-ukrainy-uchwali-nowy-kodeks-wyborczy-wideo.html)
  Jedyny problem to nie w pełni programowa obietnica, że pierwszy projekt ustawy będzie "o władzy ludowej". Zamiast niego Zeleński pierwsze co złożył to zmiany w ustawie Ukrainy "o zamówieniach publicznych".
  Na razie wszystko idzie do tego, że nie zostanie spełniona obietnica, aby nie koncentrować administracji w Kijowie. Przeniesienie biura prezydenta z ul. Bankowej odmówiono w zeszłym roku, a przenosić inne struktury państwowe też nie ma sensu.
  Jest też ciekawa obietnica Zeleńskiego nie handlować zasadami, reputacją i krajem dla zachowania władzy (ciekawa obietnica jak tak obserwujemy szpagaty logiczne rządu w Polsce :). Ciekawe jak będzie za kilka lat). Jej wykonanie ocenimy po zakończeniu kadencji prezydenta.

  System prawny
  Tutaj Zeleński ma jeszcze jedną spełnioną obietnicę - wprowadzenie materialnej zachęty i ochrony demaskatorów korupcji. Odpowiednia ustawa została przyjęta i weszła w życie. Przewiduje ona, że osoba, która zgłosiła przestępstwo korupcyjne (w wysokości w 5 tys. lub więcej razy więcej niż krajowe minimum egzystencjalne), ma prawo do wynagrodzenia. Również nowe prawo zachowuje i rozszerza ochronę demaskatora korupcji.
  Nie ma postępu z obietnicą, że skazany za korupcję otrzyma konfiskatę mienia i dożywotni zakaz zajmowania stanowisk publicznych. Zgodnie z obowiązującym prawem, nabycie przez urzędnika korupcyjnych aktywów podlega karze pozbawienia wolności na okres do dwóch lat z pozbawieniem prawa do zajmowania pewnych stanowisk na okres do trzech lat z konfiskatą mienia (konfiskatę wprowadził poprzedni rząd przy. Aryo).
  Co do obietnicy, że podejrzany o korupcję nie będzie mógł wyjść za kaucją, to odpowiednia ustawa prezydencka czeka na rozpatrzenie w parlamencie. Ponadto, w Parlamencie prezydencki projekt ustawy o reformie Służby Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU), która przewiduje rezygnację z nietypowych funkcji. SBU nie będzie zaangażowany w walkę z przestępczością gospodarczą (tym będzie zajmować się specjalna komórka policji). Taka obietnica jest w programie Zeleńskiego.

  Bezpieczeństwo narodowe
  Wołodymyr Zeleński obiecał, że decyzja o przystąpieniu Ukrainy do NATO zostanie podjęta w ogólnoukraińskim referendum. W najbliższym czasie Państwo z pewnością nie dołączy do Sojuszu (nie dołączy, bo sam proces przygotowania referendum jest drogie + koronawirus uniemożliwia głosowanie. No i samo NATO nie zechce Ukrainy mającej wojnę i zagrabione tereny przyp. Aryo)
  Prezydent obiecał także wynagrodzenie wojskowym na poziomie standardów NATO. W tym roku Sztab Generalny planuje uruchomienie reformy pieniężnej dla żołnierzy. Ponadto w parlamencie na drugie czytanie czeka projekt ustawy "o ochronie społecznej i prawnej żołnierzy i ich rodzin". Przewiduje on m.in. wzrost wynagrodzeń. Ale do standardów natowskich, oczywiście daleko. Spełnienie obietnicy, że armia stanie się prestiżową służbą, również zależy w znacznym stopniu od wynagrodzeń wojskowych.
  Również w trakcie realizacji obietnicy, aby podnieść kwestię gwarancji Budapeszteńskich oraz u partnerów w UE, w celu wspierania Ukrainy w dążeniu do zakończenia wojny. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ukrainy poinformowało, że kwestia ta jest stale na porządku dziennym.

  Gospodarka i Przemysł
  Obietnice Zeleńskiego: zapewnienie "odszarzenia" gospodarki, swobodna konkurencja i rozwój produkcji krajowej są też zadaniami nowego gabinetu ministrów. Na razie o wnioski jeszcze za wcześnie.
  Zeleński obiecał wdrożyć paszport ekonomiczny Ukraińca - każde dziecko będzie miało prawo do gromadzenia na swoim koncie części ze sprzedaży przez państwo dóbr naturalnych. W Radzie Najwyższej już zarejestrowano odpowiedni projekt ustawy, ale jak będzie realizować pomysł w przypadku jego przyjęcia, zagadka.
  Podobnie jak wielu ukraińskich polityków, Zeleński obiecał niezależność energetyczną Ukrainy, zapewnienie jej potrzeb kosztem własnych zasobów energetycznych. U takich obietnic nie jest łatwy los. Nikt nie może ich spełnić.
  Praktycznie spełniono obietnicę utworzenia przejrzystego rynku ziemi. Ustawa została już przyjęta, rynek będzie działał od 1 lipca przyszłego roku, ale możemy ocenić jego przejrzystość dopiero po pewnym czasie.
  Również można już uznać za spełnioną obietnicę, że podatki staną się proste i zrozumiałe. Niedawno Zeleński podpisał ustawę "o zmianie niektórych aktów prawnych Ukrainy dotyczących wprowadzenia jednolitego konta do płacenia podatków, opłat, jednolitej wpłaty na obowiązkowe państwowe ubezpieczenie społeczne", które pomogą uprościć płatności podatkowe i przyczynić się do zmniejszenia liczby błędnie zapłaconych podatków.

  źródło:
  https://www.slovoidilo.ua/2020/04/22/stattja/polityka/rik-pislya-vyboriv-analiz-vykonannya-prohramy-zelenskoho

  #aryoconcent #ukraina #ukrainainfo
  pokaż całość

  źródło: media.slovoidilo.ua

 •  

  Szok. Wszyscy żyją koronawirusem, a tymczasem SBU zatrzymała Walerija Szajtanow - generała-majora SBU Ukrainy.
  Szajtanow dowodził grupą specjalną Alfa. Artykuł na censor.ua bazujący na raporcie opublikowanym przez SBU wskazuje, że Szajtanow został zwerbowany przez rosyjskie FSB przed 2014 rokiem, kiedy ukraiński i rosyjski kontrwywiad współpracowały ze sobą i przeprowadzały różne treningi na poligonach.

  Szajtanow przekazywał do FSB dane na temat lokalizacji agentów SBU, wszelkich tajnych akcjach, współpracownikach i współpracy z zagranicznymi służbami. Z takim człowiekiem wewnątrz struktur wyłapanie agentów lub ich zabicie było dla Rosjan banalne.

  Dodatkowo planował serię zamachów na terenie Ukrainy oraz kolejną próbę zabójstwa Adama Osmajewa (w 2017 r. już raz próbowano, wtedy zabójcę obezwładniła żona Osmajewa). Osmajew jest Czeczenem walczącym po stronie ukraińskiej. Jest oskarżony w Rosji o próbę zamachu na Putina.

  Z kolejnych ciekawostek 18 lutego 2014 r. Szajtanow był dowódcą grupy Alfa, której nakazał szturm budynku "профспілок" zajętego przez ludzi z Majdanu.
  Na skutek tego szturmu budynek stanął w płomieniach, 3 osoby spłonęły żywcem, a jeszcze kilka zmarło już w szpitalu. Do dziś tłumaczył się, że wykonywał rozkazy z góry i do dziś sprawa nie została wyjaśniona.

  W kwietniu 2014 r. jako zastępca oddziału Alfa w Donbasie nakazał nie strzelać do rosyjskich terrorystów, którzy zajmowali lotnisko w Kramatorsku, co poskutkowało buntem w jego oddziale, a Szajtanowa odsunięto od pełnienia funkcji dowódczej.

  Później pracował w sztabie i przekazywał informacje do FSB. Pracował niestrudzenie i zawsze był chętny do każdej akcji. Otrzymał stopień generał-major od Poroszenki.

  pokaż spoiler No a teraz już wiemy, czemu był taki chętny do każdej akcji. Ciekawe ilu ludzi przez niego zginęło, o których nie wiemy... za każdy zamach chciał 200 tys. $, a na koniec wszystkiego rosyjskie obywatelstwo i emeryturę rosyjskiego wojskowego


  https://censor.net.ua/ua/news/3188936/kontrrozvidka_zatrymala_za_pidozroyu_v_derjavniyi_zradi_i_zdiyisnenni_teraktiv_generalmayiora_sbu_shayitanova

  #ukraina #ukrainainfo #aryoconcent #donbaswar #rosja
  pokaż całość

  źródło: youtube.com

 •  

  Kijowska Ławra Peczerska - zmarł drugi mnich z klasztoru. Do tej pory potwierdzono 90 przypadków #koronawirus #covid19 w tym klasztorze. Pierwszy przypadek śmierci wciąż jest tematem dyskusji, gdyż zmarłemu wykonano dwa testy i były one negatywne.

  Aktualny bilans w Kijowie 495 chorych 12 wyzdrowiałych 9 zmarłych.

  Koszt szybkiego testu (wg. dnia 10.04.20) na Ukrainie na koronawirusa 700-850 uah, a testu laboratoryjnego 1500 uah. Niektóre kliniki oferują darmowy powtórny test laboratoryjny, jeśli wynik okazał się pozytywny. Ministerstwo Zdrowia Ukrainy pozwoliło na wykonywanie testów przez wszystkie kliniki i przychodnie prywatne, ale zobowiązało je do raportowania wszelkich wypadków wykrycia osób chorych na koronawirusa.
  Władze dozwoliły również tworzyć miejscowym organom na tworzenie "tymczasowych szpitali" bez potrzeby uzyskiwania serii pozwoleń. Dane zebrane o chorych na wirusa dozwolono przetwarzać bez zgody chorego oraz prawnie zezwolono osobom niebędącym lekarzami na pomoc w walce z wirusem. W ustawie mowa o - profesorach uniwersytetów, internistów itd.
  Mychajło Raducki, kierownik komitetu Rady Najwyższej z pytań zdrowia narodu, pogotowia i ubezpieczenia zdrowotnego informuje przy tym, że zatwierdzone zmiany są tymczasowe, gdyż wpisano do zmian, że działają jedynie w czasie stanu nadzwyczajnego. Ukraina wprowadziła stan nadzwyczajny w związku z koronawirusem 25 marca.

  źródła:
  https://zik.ua/news/ludyna/koronavirus_v_ukraini_u_8_rehioniv_vidpravyly_nimetski_test_systemy_dlia_vyiavlennia_covid_19_961824

  https://censor.net.ua/ua/news/3188622/kyyevopecherska_lavra_zakryvayetsya_na_karantyn_tam_vje_ponad_90_pidtverdjenyh_vypadkiv_zahvoryuvannya

  #aryoconcent #ukraina #ukrainainfo
  pokaż całość

  źródło: ukranews.com

 •  

  Z kolejnych złych wieści, to reforma z 2015 roku o decentralizacji, która pozwala na utworzenie zjednoczonej wspólnoty terytorialnej przez mieszkańców kilku wiosek lub miast nie cieszy się wystarczającą popularnością.

  Reforma miała na celu umożliwienie tworzeniu lokalnym społecznościom wspólnot, które mają bezpośredni dostęp do pieniędzy z budżetu oraz mogą decydować o kierunku rozwoju regionu. Każda z miejscowości zarządzała lokalne wybory i wystawiała swojego kandydata do rady wspólnoty, a ci decydowali o tym, na co przeznaczyć pieniądze z budżetu, jaki otrzymywali (niezależny od miasta, jeśli jakieś jest w okolicy). W ten sposób można robić remonty dróg, szpitali czy innych krytycznie ważnych obiektów, o których w centralnie zarządzanym państwie nikt by nie pomyślał.

  Dziwię się, że idzie to tak wolno, bo korzyści z tego są spore dla mieszkańców i usuwa się pośredników do pieniędzy z budżetu państwa. No i regiony, gdzie jest dużo firm czy kopalń, tam mogą otrzymać spore dochody bez proszenia się Kijowa. Przy pierwszych wspólnotach niektóre regiony chwaliły się zwiększeniem budżetu 2-3 krotnie

  Wspólnota otrzymuje dochody ze swojego terytorium:
  - 60% podatku od dochodu osób fizycznych płacących podatki
  - 100% podatku od nieruchomości
  - 100% jedynego podatku
  - 5% akcyzy z alkoholu, benzyny i papierosów
  - zniesienie podatku od dochodu komunalnej własności tejże wspólnoty
  - 100% dochodu z usług administracyjne dla mieszkańców
  - 25% ekologicznego podatku


  Na przykładzie mojego obwodu Chmielnickiego, to jest raptem 45 wspólnot. Widać masę żółtych plam. Szkoda, bo to realna zmiana sposobu zarządzania państwem.

  Wg. Wikipedii wspólnoty obejmują 10 milionów osób z 38.

  Mapa i dane do przejrzenia:
  https://www.drv.gov.ua/ords/portal/!cm_core.cm_index?option=ext_gromada&prejim=1&pmn_id=145

  Tak z ciekawostek, bo sobie skaczę po tych portalach rządowych i przeglądam dane. Nie wiem jaki podwykonawca robi te serwisy rządowe na Ukrainie, ale zawsze są bardzo przejrzyste, bardzo często z mapami i danymi do pobrania.

  Portal otwartych danych:
  https://data.gov.ua
  Portal prezydenta:
  https://www.president.gov.ua
  Parlament:
  http://mportal.rada.gov.ua
  Sąd konstytucyjny:
  http://www.ccu.gov.ua
  Rada Bezpieczeństwa Narodowego:
  https://www.rnbo.gov.ua

  Adresy wszystkich innych rządowych instytucji, ministerstw i służb:
  https://www.kmu.gov.ua/catalog

  #ukraina #aryoconcent #ukrainainfo #mapyboners
  pokaż całość

  źródło: Clipboard.jpg

  •  

   @Aryo: Czym jest ten ekologiczny podatek?

   Z tego co widzę w Ukrainie, do najniższego strzebla wpływa więcej podatków niż w Polsce :/

  •  

   @Grewest: to podatek nakładany na zakłady przemysłowe i kopalnie. Coś podobnego istnieje w Polsce

   Z tego co widzę w Ukrainie, do najniższego strzebla wpływa więcej podatków niż w Polsce :/

   Procentowo może tak, ale jak widać słabo to się rozwija

   +: Grewest
 •  

  Najważniejsza reforma ostatnich lat. Ukraińskie rolnictwo odżyje, a wartość ziemi poszybuje w górę, dając nowe możliwości ich właścicielom.

  Ukraiński parlament przyjął w życie prawo o obrocie ziemią

  Dotychczas ziemia rolna była własnością państwa i mogła być jedynie dzierżawiona. Uwolnienie rynku ziemi, które zapowiadała i wcieliła w życie rządząca ekipa, pozwoli na kupno gruntów.

  Zgodnie z ustawą przez pierwsze trzy lata ziemię będą mogły kupować jedynie osoby fizyczne będące obywatelami Ukrainy, a w jednych rękach będzie mogło znaleźć się maksymalnie 100 ha - zaznacza agencja. Dopiero po tym okresie grunty będą mogły kupować osoby prawne - do 10 tys. ha. Kwestia sprzedaży ziemi obcokrajowcom ma być poddana pod referendum. Ze sprzedaży wyłączone są grunty państwowe i komunalne.

  Ukraińskie władze liczą, że uwolnienie rynku handlu ziemią pozwoli na wzrost PKB o 2-3 punkty procentowe w pierwszym roku obowiązywania ustawy.

  źródła:

  https://www.president.gov.ua/en/news/prezident-zaklikav-parlamentariv-pidtrimati-zakonoproekti-ne-60385
  https://forsal.pl/amp/1465312,ukraina-parlament-przeglosowal-ustawe-o-otwarciu-rynku-ziemi.html

  #ukraina #ukrainainfo #aryoconcent

  Przy okazji fajne maseczki noszą ( ͡° ͜ʖ ͡°) na Ukrainie jest nakaz noszenia masek
  #covid19 #koronawirus

  Ustawa przegłosowania siłami trzech partii:
  206 - Sługa Narodu - prozachodnia partia prezydenta Zeleńskiego
  13 - Europejska Solidarność - prozachodnia partia Petra Poroszenki
  13 - Głos - prozachodnia partia Swiatosława Wakarczuka
  12 - Zaufanie - odłam z nieistniejącego Bloku Petra Poroszenki, ale raczej prozachodni

  Przeciwko głosowało 24. deputowanych w większości po jednej osobie. Za wyjątkiem partii Batkiwszczyna (w teorii prozachodnia partia Julii Tymoszenko) 12 osób przeciw
  pokaż całość

  źródło: president.gov.ua

 •  

  Parlament Ukrainy przegłosował w pierwszym czytaniu akt "O zmianach w niektórych aktach prawnych Ukrainy po pytaniach o funkcjonowaniu bankowego systemu."

  Akt jest nazywany prawem "antyKołomojski" i został stworzony z myślą o Pryvat Bank, aby nie pozwolić na ponowne przejęcie sektora bankowego przez oligarchów.

  Prywatbank, największy komercyjny bank na Ukrainie, został znacjonalizowany w 2016 roku z powodu niewypłacalności. Narodowy Bank Ukrainy wyjaśniał wówczas, że różnica między rezerwami a ryzykiem kredytowym tej instytucji wyniosła 96 miliardów hrywien (ok. 15 mld zł). Po nacjonalizacji bank centralny oświadczył, że Prywatbank wykorzystywany był do prania brudnych pieniędzy.

  Kołomojski, który określany jest jako patron prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, zaskarżył tę decyzję do sądu i ma nadzieję, że uda mu się odzyskać swoją byłą własność.

  Ustawa dotyczy "udoskonalenia niektórych mechanizmów regulowania sektora bankowego". Uniemożliwia ona byłym właścicielom banków, które uznano za niewypłacalne, odzyskania swych aktywów. Właściciel lub były właściciel może ubiegać się o rekompensatę jedynie w formie pieniężnej, a jej wysokość ustala uznawana na arenie międzynarodowej firma audytorska, określona przez sąd.

  W ten oto sposób Ihor Kołomojski i jego kolega oligarcha Oleksandr Szpałak nie otrzymają z powrotem odratowany przez rząd bank. Ciekawostka: od 2008 roku przez upadające banki na ratowanie oraz na fundusze gwarancyjne Ukraiński rząd musiał wydać 20 mld $. To jest tradycyjny schemat oligarchów "zarobki nasze, ale straty wasze". Przed nacjonalizacją i ratunkiem Prywat Banku Ihor Kołomojski sam prosił o przejęcie banku przez rząd. Dziś, gdy bank prosperuje dobrze, to Kołomojski domaga się jego odzyskania.

  Ta zmiana to realna deoligarchizacja i pojawienie się realnych konsekwencji za destabilizację banków. Mogliby jeszcze Kołomojskiego do więzienia wsadzić, to byłoby jeszcze lepiej.

  Co ciekawe Międzynarodowy Fundusz Walutowy przyjął z aprobatą przyjęte zmiany.
  Nie obyło się bez rozłamu. Za przyjęciem zmian przeciwko Kołomojskiemu najbardziej był prezydent Zełeński. Doszło nawet do konfliktu wewnątrz jego partii, ale w ostatecznym rozrachunku ZA zmianami zagłosowały partie: Sługa Narodu prozachodnia partia Zeleńskiego, Głos prozachodnia partia Swiatosława Wakarczuka i Europejska Solidarność - prozachodnia partia Petra Poroszenki.

  Przeciwko była partia Batkiwszczyna od Julii Tymoszenko (o ironio najgłośniej krytykująca Zeleńskiego, że nie walczy z oligarchatem) oraz prorosyjska partia "Za Życie", ci ostatni zawsze głosują przeciw wszelkim zmianom, bo stan wegetatywny kraju jest korzystny dla Rosjan.

  Aby prawo weszło w życie musi zostać zatwierdzony jeszcze przy drugim czytaniu i podpisany przez prezydenta, ale to będzie prawdopodobnie formalność.

  Źródła:
  https://forsal.pl/amp/1465181,ukraina-parlament-przyjal-w-pierwszym-czytaniu-wymagana-przez-mfw-ustawe-o-bankach.html
  https://biz.censor.net.ua/news/3185466/rada_prinyala_antikolomoyiskiyi_zakon_v_pervom_chtenii
  https://biz.censor.net.ua/news/3165064/kabmin_vnes_v_radu_zakonoproekt_o_nevozmojnosti_vozvrascheniya_privatbanka_kolomoyiskomu
  https://nv.ua/ukr/biz/finance/tomash-fiala-rozpoviv-skilki-derzhava-vitratila-na-poryatunok-bankivskoji-sistemi-novini-ukrajini-50049343.html

  #ukraina #ukrainainfo #banki #aryoconcent #finanse #ekonomia
  pokaż całość

  źródło: pbs.twimg.com

  •  

   @Dpdp:

   weźmie odszkodowanie to jeszcze lepiej

   Nie rozumies,z jak działał schemat. Banki pożyczały na zerowy 0% ogromne kwoty dla swoich właścicieli. W przypadku kryzysu i bankructwa rząd musiał płacić na ratowanie banku. Miał więc podwójny profit, bo miał i bank i pieniądze. Teraz może odzyska trochę $$$ i to nie do końca pewne ile, bo mogą mu pomniejszyć o kwotę, jaką rząd przeznaczył na ratowanie ( ͡° ͜ʖ ͡°) zdecyduje arbitraż pokaż całość

  •  

   @Dpdp: No i dodatkowo system bankowy nie będzie w rękach oligarchy, to pozwoli ustabilizować kraj w dobach kryzysu. Każdy kryzys był pogłębiany przez właśnie takie schematy i upadek dziesiątek różnych banków, co w cywilizowanych krajach jest raczej sporadyczne

  • więcej komentarzy (2)

 •  

  Rosjanie nie mogą sprzedać od tygodnia swojej ropy. Saudowie zalewają świat ropą w cenie 6 dolarów dla Azji, 7 dolarów dla USA i 8 dolarów dla Europy, a Putin ma zamiar walczyć do końca. Dmitrij Pieskow rzecznik prasowy Putina wygłosił, że rozerwanie umowy z Arabią Saudyjską to "zemsta Putina" na USA, bo to rynek Amerykański najbardziej ucierpi.

  https://www.finanz.ru/novosti/birzhevyye-tovary/putin-reshil-voevat-s-saudovskoy-araviey-do-konca-1029020811
  https://www.forbes.ru/biznes/394745-obval-za-kotoryy-zaplatyat-rossiyane-kto-i-zachem-ustroil-mirovoy-ekonomicheskiy

  Dodatkowo Rosjanie rezygnują z planów zwiększenia wydobycia. Nadwyżka wydobycia ropy za sprawą upadku umowy OPEC oraz światowego kryzysu wynosi 5 do 10 mln baryłek ropy dziennie. Zdaniem Rosjan cena na ropę może być nawet ujemna w niektórych miejscach świata (wg. newsa z pierwszego linka próbowali już oddać ropę z ceną -3$, czyli dopłacając, byleby się pozbyć i to nie wyszło albo coś źle zrozumiałem)

  https://www.finanz.ru/novosti/birzhevyye-tovary/rossiya-otkazalas-ot-planov-uvelichivat-dobychu-nefti-1029024042

  Tymczasem obserwatorzy OBWE wykryli najnowsze rosyjskie systemy elektroniczne (zdjęcie we wpisie) takie jak np. Leer-3, Svet-Ku i Sinitsa, o czym od wielu lat informują Ukraińcy. Niestety nadal trafiają się pożyteczni idioci głoszący, że trwa tam wojna domowa i nikt nikogo nie napadał. No i oczywiście, że słaba ukraińska armia walczy z górnikami

  Trochę o tych systemach elektronicznych
  https://www.defence24.pl/nowe-systemy-elektroniczne-armii-rosyjskiej
  https://informnapalm.org/en/svet-ku-another-novel-russian-ew-system-luhansk/

  #donbaswar #finanse #ukraina #aryoconcent #ukrainainfo #rosja
  pokaż całość

  źródło: pbs.twimg.com

 •  

  Przyszło potwierdzenie, że wczorajszy atak Rosjan skończył się utratą dwóch punktów obronnych przez Ukraińców oraz utratą około 1 km strefy, która docelowo miała być zdemilitaryzowana.

  Rosjanie pokazali zdobyte kałasznikowy, ckm i zbitego ukraińskiego drona. Rosjanie pokazali również zdjęcia jednego z zabitych ukraińskich żołnierzy, którego nie udało się Ukraińcom ewakuować. Miał 22 lata, pochodził z Połtawy.

  Potwierdzone straty od Ukraińców
  4 zabitych na pierwszej pozycji
  5 rannych

  1 zabity na drugiej pozycji (ten ze zdjęcia)
  4 rannych

  + 5 cywili z lekkimi ranami na skutek bombardowania miejscowości Orichowe i Zolote. Najpewniej w celu opóźnienia wysłania wsparcia przez ZSU na atakowany odcinek frontu.

  #donbaswar #ukraina #aryoconcent #ukrainainfo
  pokaż całość

  . . . kliknij, aby rozwinąć obrazek . . .

  źródło: Clipboard.jpg

  +: yosemitesam, p.....e +27 innych
 •  

  No jednak te teorie o agenturze rosyjskiej w nacjonalistycznych kręgach Ukrainy nie sa tak całkiem pozbawione podstaw.

  Rosjanie skutecznie zażądali uwolnienia ukraińskiego polityka, który w przeszłości posługiwał się symboliką natychmiast przywodzaca na myśl nazistów. Delikwent został uwolniony wraz z separatystami i przekazany do Rosji w ramach ostatniej wymiany jeńców pomiędzy Ukrainą i Rosją.
  Edward Kowalenko był przed laty związany z radykalnie nacjonalistyczna UNA UNSO (miał dążyć do rozłamu i przejecia władzy), a potem w jakiejś innej małej partii, która można zakwalifikowac jako patriotyczno słowianofilską (ale ocena pobieżna, bo kto tam ich zna).
  Kilka lat temu przed aneksją Krymu jej przedstawiciele byli na zjedzie partii LDPR W.Żyrinowskiego w Rosji.
  Nie był jedynym z ukraińskich kregów nacjonalsitycznych, którzy przed ''Krymem i Donbasem'' promowali braterstwo ludzi rosyjskich i kumali się z Duginem. Chociaż bardziej chodzi o mniejsze środowiska, bo Swoboda była antyrosyjska i bez aneksji.

  Kowalenko został zatrzymany w 2015 za organizowanie mityngów sprzeciwiajacych się mobilizacji i walce na Donbasie i skazany na 5 lat.
  W ostatnim czasie był częstym gościem rosyjskiej propagandowej tv w internecie news front.
  Media ukraińskie piszą teraz, że mógł być prowokatorem działajacym od lat na rzecz Rosji.

  Zdjęcia poniżej pochodzą z 2004 gdy Kowalenko zorganizował ten ''malowniczy'' marsz w celu poparcia prozachodniego W.Juszczenki. Sztab Juszczenki od razu się od tego poparcia odcinał. Mówi się, że mogło chodzić o skompromitowanie Juszczenki na rzecz prorosyjskiego kandydata.
  Według opisu Kowalenko miał powiedzieć, że jego partia wspiera Juszczenke i podnieść reke w gescie wiadomego pozdrowienia i wygłosić formułe ''Jedna Ukraina, jedna nacja, jeden naród, jeden prezydent!”.
  Incydent do dyskredytowania Ukrainy i Juszczenki usiłowały wykorzystać rosyjskie i współpracujące z Rosjanami i eursceptyczne organizacje i think tanki.

  źródła
  odin
  dwa
  i inne

  Głowy za wszystkie szczegóły nie daję, bo pierwszy raz o tym słysze i relacjonuję to co przeczytałem.

  #ukraina #ukrainainfo #rosja #ruskapropaganda
  pokaż całość

  źródło: ttrrdde.jpg

 •  

  Trzy miesiące temu w tym wpisie dodałem informacje o harmonogramie pracy partii Zeleńskiego, tego śmiesznego komika co wygrał wybory na Ukrainie ( ͡° ͜ʖ ͡°)

  Zeleński jest prezydentem od 20 maja 2019 (219 dni), a jego partia "Sługa Narodu" ma władzę od 21 lipca 2019 (157 dni). Pierwsze co zrobili, to rozpisali swój harmonogram

  ✔️ - wykonane
  ❌ - niewykonane
  ✔️❌ - wykonane częściowo
  ❓ - brak danych
  (16) - liczba dni opóźnienia od obietnicy granicznego terminu wykonania

  O to i małe podsumowanko co zostało zrobione:

  Krótka lista reform do przeprowadzenia:

  Do 15.09.19
  ✔️- opracować budżet na 2020 r.
  ✔️- dopuścić do współtworzenia ustaw naukowców, ekspertów i przedstawicieli biznesu (w jako doradcy)

  Do 20.09.19

  ✔️- zapewnić zapasy gazu i węgla na okres zimowy

  Do 01.10.19

  ✔️ - stworzyć rynek sprzedaży ziemi (od dwóch kadencji zapowiadane przez poprzednie partie)
  ✔️(1) - skasować listę obiektów państwowych (przygotowanie do prywatyzacji)
  ✔️(16)(7) - przygotować projekt o legalizacji wydobycia bursztynu i hazardu
  ✔️(2) - uchwalić prawo o koncesjach (do stymulowania inwestycji)
  ✔️- przygotować ustawę o służbie śledzącej przestępstwa finansowe
  ✔️- uchwalić prawo uchwalić ustawę o konsolidacji funkcji regulowania rynków finansowych usług
  ✔️- stworzyć warunki dla obniżenia przez komercyjne banki kredytowych stawek i dostępności kredytowania biznesu i hipoteki (aktualnie pierwsze pomysły to uproszczenia w przepisach i obniżenie podatków)
  ✔️-opracować i wnieść do przegłosowania do parlamentu projekty do zwiększenia ochrony praw własności, ochrony praw twórców, ochrony praw osób prawnych i przeciwdziałania przejmowaniu firm (rejderstwo)
  ✔️(1) - uchwalić prawo o uprawomocnionych ekonomicznych operatorach

  Do 01.11.19

  ❌- uchwalić prawo o wewnętrznym transporcie wodnym (Ukraina posiada tu ogromny potencjał)

  Do 01.12.19

  ✔️❌- przegłosować ustawę o służbie śledzącej przestępstwa finansowe
  ✔️❌ - uchwalić ustawę o rynku ziemi i skasować moratorium na sprzedaż ziemi rolnej
  ✔️❌ - sformować listę strategicznych przedsiębiorstw, jakie nie zostanę sprywatyzowane i co najmniej 500 przedsiębiorstw przekazać funduszowi mienia państwowego w celu tzw. małej prywatyzacji.
  ✔️ - rozpocząć przygotowanie wielkich prywatyzacji i zaprosić wielkich inwestycyjnych doradców
  ❌ - przeprowadzić negocjacje i napisać nowe umowy zwycięzcom konkursów dotyczących wydobycia surowców (miliardowe straty na umowach od wielu lat)
  ✔️- wykonać audyt i uporządkować państwowe rejestry. Stworzyć warunki dla elektronicznych wyborów i spisu ludności
  ✔️(8) - zabezpieczyć uruchomienie celnej służby Ukrainy i nie dopuścić do niej korupcję
  ❌- uchwalić prawo o legalizacji hazardu i wydobycia bursztynu
  ✔️(19) - Zawęzić strefy "nieformalnego zatrudnienia" i zwiększyć kary za prowadzenie biznesu w "szarej strefie".
  ✔️- opracować kampanię informacyjną dla wyjaśnienia praw po reformach spółdzielń mieszkaniowych

  Do 01.01.20 - teoretycznie mają jeszcze czas, ale skoro część została już wykonana, to nie widzę powodu aby też ich nie było:

  ✔️- uchwalić prawo co do stymulowania inwestycji i wzmocnienia ochrony działalności zagranicznych inwestorów
  ❌- dopracować i uchwalić nową wersję kodeksu pracy, a dokładniej zmniejszyć liczbę zbędnych wymogów dla pracodawcy
  ✔️❌- przeprowadzić pilotażowe konkursowe projekty z przekazania koncesji morskich portów "Olwija" i "Cherson".
  ✔️❌- przygotować plan restrukturyzacji "Ukrzaliznycia" (najprawdopodobniej podział na mniejsze podmioty)
  ✔️- uchwalić prawo o średnioterminowym planowaniu rządowego finansowania budownictwa dróg
  ✔️- zatwierdzić plan co do deregulacji przekazywania dokumentów oraz umożliwienie przekazywania ich w formie elektronicznej
  ✔️❌- uprościć i zmniejszyć koszt podłączenia osób prawnych i fizycznych do sieci gazowej i elektrycznej
  ✔️- przygotować nowe koncesje na wydobycie gazu i ropy (Ukraina posiada bardzo dużo gazu i ropy, ale jej nie wydobywała)
  ✔️- wprowadzić procedurę, gdzie przy bankructwie firmy sprzedaż mienia byłaby tylko przez system ProZorro (co oznacza zmniejszenie prawdopodobieństwa ustawionych aukcji komorniczych i zwiększenie szansy powrotu pieniędzy do wierzycieli)
  ✔️- przeprowadzić kadrowy reset w najbardziej skorumpowanych organach władzy, rekrutacja poprzez konkursy, dopuszczenie osób z zagranicy m.in. urząd ds. budowy dróg, inspekcja architektoniczno-budowlana, państwowa inspekcja ekologiczna, urząd bezpieczeństwa transportu, urząd katastralny itd.
  ✔️- zabezpieczyć szybkie i jawne formalności związane z opłaceniem cła oraz uruchomienie systemu "Jednego okna" przy płaceniu podatków na granicy
  ❌- uchwalić nową krajową strategię regionalnego rozwoju na następne 6 lat "Strategia 2021 - 2027"

  Lista trochę się wydłużyła:

  ✔️❌- przygotować się do wprowadzenia rynku ziemi
  ✔️- opracować plan działań, który pozwoli awansować Ukrainie w rankingu łatwości prowadzenia biznesu "Doing Business"
  ✔️❌- rozpocząć przygotowania do wielkiej prywatyzacji i przekazać państwowemu funduszowi nieruchomości 500 państwowych firm, które mają zostać sprzedane
  ✔️- wyznaczyć top-5 priorytetowych obiektów dla przygotowania na wielką prywatyzację
  ❓- wykonać sprzedaż na elektronicznej aukcji (ProZorro) ponad 40 obiektów z grupy "małej prywatyzacji" oraz pakietów aukcji
  ✔️- stworzyć elektroniczny rejestr inżynierów-geodetów i nadać im prawo do państwowej rejestracji ziemi
  ✔️- upublicznić 100% decyzji, które dotyczyły pozwoleń na przeniesienie górnych części gleby (na Ukrainie zbieranie czarnoziemu przemysłowo jest nielegalne bez pozwolenia)
  ❌- normatywnie zatwierdzić wprowadzenie dokumentacji z zagospodarowania terenu wyłącznie w formie elektronicznej
  ✔️- stworzyć nowy rządowy program tworzenia miejsc pracy
  ✔️- wprowadzić praktyki zarządzania skopiowane z największych korporacji do 10 największych firm państwowych
  ❌- wprowadzić 2-letni okres moratorium na kontrole u przedsiębiorców i zmiękczyć odpowiedzialność przy opóźnieniach dotyczących stosowania kas fiskalnych
  ✔️-zakończyć procedurę unbundlingu Naftogazu
  ✔️❌- stworzyć procedury podłączania do elektrycznych i gazowych sieci, którymi władają firmy posiadające monopol i zmniejszyć koszt podłączenia
  ✔️- przygotować normatywnie-prawną bazę dla początku procesu inwentaryzacji leśnych zasobów Ukrainy
  ❌- zabezpieczyć wydawanie pozwoleń na międzynarodowy przewóz towarów i niegabarytowych pojazdów wyłącznie w formie elektronicznej
  ❌- naprawić efektywną wagowo-gabarytową kontrolę na drogach
  ❌- stworzyć żandarmerię wojskową
  ❌- stworzyć nowy, zjednoczony system dowodzenia siłami obrony zgodny ze standardami NATO
  ❌- opracować i zatwierdzić strukturę planu obrony Ukrainy
  ✔️- stworzyć koncepcję jednolitego rejestru weteranów
  ❓- opracować projekt działania platformy "e-weteran"
  ✔️- usprawnić procedury wydawania praw jazdy obywatelom
  ✔️- uprościć procedury akredytacji szkół jazdy
  ✔️❌- uruchomić serwisy internetowe z możliwością otrzymania dokumentów do renty, niezdatności do pracy itd.
  ✔️- wprowadzić mechanizm automatycznego przyznania emerytury osobom, które uzyskały wiek emerytalny, bez kontaktu z urzędem, a w szczególności z urzędnikami ( ͡º ͜ʖ͡º)
  ❌- sformować prawne podstawy dla podstawowej i profilowej szkoły za nowymi standardami oświaty
  ✔️❌- całkowite uruchomienie Narodowego Funduszu Śledczego
  ❌- opracować projekt o mediach
  ✔️❌- zlikwidować totalną korupcję w państwowym architektoniczno-budowlanym urzędzie kontroli, poprzez przeniesienie wszystkich usług urzędu na serwisy online, gdzie nie będzie kontaktu z urzędnikiem
  ❓- wprowadzić wyłącznie sądowy tryb oskarżenia co do przygotowania robót budowlanych oraz skasować deklaracje o gotowości obiektu do eksploatacji
  ✔️- wprowadzić automatyczną rejestrację w rejestrze dokumentów do zezwoleń
  ✔️- wprowadzić w życie pierwszy etap projektu "eDziecko"
  ✔️- wprowadzić zmiany w programie zabezpieczenia rejestrów nieruchomości i biznesu, żeby zatrzymać nielegalny dostęp do nich

  Do 01.02.2020

  - udoskonalić pracę systemu medycyny ratowniczej
  - stworzyć jednolity państwowy system informacyjny transplantacji

  Do 01.05.2020

  - zreformować przemysł węglowy (a właściwie likwidacja nierentownych kopalń lub ich sprzedaż)

  Do 01.07.2020

  - sformować prawne podstawy do pracy notariatu w formie elektronicznej
  - zatwierdzić listę obiektów na rok 2020 – 2023, które wymagają koncesji i przygotować się do konkursów

  Do 01.10.2020
  - wprowadzić przechodzenie celnych procedur drogą wprowadzenia w Ukrainie programu autoryzowanego ekonomicznego operatora
  - zabezpieczyć utworzenie nowego organu śledzącego finansowe przestępstwa i przekazać temu organowi funkcję podatkowej milicji, a zabrać te uprawnienia innym organom (w celu uniknięcia dublowania się uprawnień)

  Do 01.01.2021

  - zakończyć proces decentralizacji rządu
  - zakończyć decentralizację "sektoralną" i wyznaczyć zasady formowania administratywno-terytorialnego rządu
  - zakończyć tworzenie się lokalnych gromad (coś na wzór powiatów)

  #ukraina #ukrainainfo #aryoconcent #polityka
  pokaż całość

 •  

  Chwilami będzie bełkot ( ͡° ͜ʖ ͡°)( ͡° ͜ʖ ͡°)

  TL:DR i mój komentarz artykułu:

  pokaż spoiler Autor artykułu jest negatywnie nastawiony do zmian i z tego względu to wybrałem, gdyż wypisał najbardziej kontrowersyjne zmiany.


  pokaż spoiler Rząd Zeleńskiego tnie wydatki socjalne. Wysokość dziesiątek świadczeń socjalnych i zapomóg będzie ustalana i waloryzowana poprzez uchwały budżetu na kolejne lata, zamiast automatycznego mechanizmu opartego o kwotę "minimum egzystencji". Stratni są oczywiście wszyscy korzystających z zapomóg, gdyż rząd dezaktywował bombę, która wybucha cyklicznie przy każdym kryzysie czy wzroście inflacji. Służby fiskalne zbierają mało podatków i z dużym opóźnieniem, natomiast socjalne zapomogi są waloryzowane i podwyższane natychmiast na podstawie "minimum egzystencji". W taki oto sposób budżet jest chronicznie niedofinansowany. Problemem jest też bardzo szeroka gama zapomóg, ale w tej chwili nierealnym jest ich zlikwidowanie z powodu bardzo dużej niepopularności takich decyzji. Stąd też większość zapomóg będą ustalać "ręcznie" uchwałami i prawdopodobnie ich wysokość będzie powiększana tylko nieznacznie w porównaniu do inflacji, aż ich koszt % dla budżetu spadnie do akceptowalnego poziomu. Są też działania zmniejszające ograniczenia pracodawców. Dziś większość miejsc pracy to szara strefa, wiele osób pracuje poniżej płacy minimalnej ustalanej od "minimum egzystencji". Stąd również i w tej kwestii rozważa się "'zamrożenie" wzrostu płacy minimalnej do czasu aż pracodawcy realnie będą chcieli płacić wyższe kwoty oraz zaczną wychodzić z szarej strefy. Autor opisuje to wszystko jako katastrofę i faktycznie biednym nie będzie łatwiej, ale z drugiej strony ja widzę tu światełko na końcu tunelu, a ten rząd zdecydowanie nie tnie wydatków dla poprawienia swoich słupków wyborczych. To są zmiany na wiele lat w przód.


  ARTYKUŁ:
  https://tyzhden.ua/Economics/237666

  Prezentując projekt budżetu na następny rok, do drugiego czytania, w rządzie już mówiono o zwiększeniu w nim wydatków socjalnych, które podawane są jako najdroższa pozycja w budżecie. Na pierwszy rzut oka, na te potrzeby Ministerstwo Polityki Społecznej w projekcie budżetu na rok 2020 naprawdę planuje rekordową przez wszystkie lata niepodległości kwotę — 293,4 mld ₴ (na 2019 rok było założone 237,2 mld ₴). W rzeczywistości jednak koszty społeczne będą mniejsze nawet w porównaniu do 2019 roku.

  Po prostu, aby ukryć zmniejszenie wydatków, w rządzie uciekają się do sztuczek. Przekazali Ministerstwu Polityki Społecznej obowiązek finansowania programów społecznych, na które w 2019 r. wypłacono 64,8 mld ₴ bezpośrednio z Ministerstwa Finansów Ukrainy. Chodzi o subwencje lokalnych budżetów na wypłatę świadczeń socjalnych różnych kategorii ludności i udzielanie ulg oraz dotacji na paliwo. Ponadto, w budżecie Ministerstwa Polityki Społecznej na rok 2020 zwiększono w porównaniu z 2019 r. wsparcie Funduszu Emerytalnego o 5,1 mld ₴. To oznacza, że wydatki na programy Ministerstwa Polityki Społecznej bez uwzględnienia wsparcia funduszu Emerytalnego wyniesie 120,8 mld ₴ wobec 134,5 mld ₴, założonych w budżecie na 2019 rok.
  Czyli następuje zmniejszenie wydatków o więcej niż 10% (lub na 13,7 mld ₴). I to nie biorąc pod uwagę inflacji, która nawet przy bardzo optymistycznych rządowych prognozach, jest spodziewana na poziomie 5,5%. Przy czym, jak wynika z analizy poszczególnych kierunków wydatków Ministerstwa Polityki Społecznej na 2020 r., planuje się zabrać tylko tym, którzy mają najmniejsze możliwości przeciwdziałania temu, a w tym samym czasie najbardziej potrzebują wsparcia społecznego państwa.


  Kreatywność

  Jeszcze podczas wyścigu wyborczego, w drużynie obecnego prezydenta, aktywnie krytykowano mierność proponowanych standartów socjalnych, w szczególności minimalnej płacy na Ukrainie wobec realnych potrzeb obywateli. Po nominacji na stanowisko premiera ten temat podnosił Aleksiej Goncharuk. Podczas wielkiego media-maratonu prezydenta sam Wołodymyr Zeleński, stwierdził, że minimum egzystencji dla Ukraińców powinno być gdzieś w okolicy 4300 ₴ przy dzisiejszym kursie (listopad 2019). Ten sam kierunek był zadeklarowany tekstem "zrobić zdecydowane kroki, w zbliżeniu, w 2020 roku, wielkości płacy minimalnej do realnego poziomu minim egzystencji, jaki może wynosić 4251 ₴”. Ta deklaracja była widoczna już w pierwszej wersji projektu budżetu na 2020 rok, wpisanej do parlamentu we wrześniu.

  Jednak już podczas dyskusji Ministerstwo Finansów poinformowało, że w przypadku ustanowienia określonej wielkości płacym dodatkowe wydatki z budżetu stanowiłyby 366,3 mld ₴. Dlatego przed urzędnikami stoi zadanie:
  jak wykonać obietnice przywódców państwa, płacą minimalną równą minimum egzystencji, nie powiększając go w rzeczywistości?Uciekają się do kreatywności, która może mieć daleko idące konsekwencje.


  Nowa minister polityki socjalnej Julia Sokolowskaja wprowadziła radykalne zmiany co do obliczania minimum egzystencjalnego, odwołując się do tego, że dziś "przestało to być kryterium ubóstwa i jest używane jako fiskalny wskaźnik". Argument — do niego "uzależniano" ponad 150 rodzajów wypłat i wskaźników finansowych, wśród których oprócz świadczeń socjalnych, rent i emerytur, jest podatek turystyczny, alimenty, opłaty za wydanie licencji, usługi administracyjne, cło, opłata sądowa, mandaty, płace urzędników, stypendia, diety w podróżach służbowych i tym podobne. Tak jak, według Sokołowskiej, to właśnie ta “zależność" i pozbawia możliwości zwiększyć jego rozmiar do rzeczywistego wskaźnika i pomagać tym, którzy naprawdę tego potrzebują, bo "podnosząc minimum egzystencji, automatycznie zwiększamy inne wydatki", to trzeba go odwołać.

  Jeśli jednak uważniej przeanalizować przygotowany i będący w realizacji tej ustawy od Ministerstwa Polityki Społecznej "O wniesieniu zmian do niektórych aktów prawnych", to okazuje się, że pod przykrywką “uniezależnienia” minimum egzystencjalnego, od tak naprawdę niezwiązanych z polityką socjalną wskaźników, starają się zminimalizować rolę tzw. minimum egzystencji w ogóle.

  Bodaj czy nie najbardziej skandaliczną w przestrzeni informacyjnej dziś stała się norma o zmianach w art. 10 Ustawy "O pomocy państwa dla rodzin z dziećmi". W niej proponowano, aby ograniczyć liczbę rodzin, którym wypłaca się to świadczenie, do tylko tych, u których średni miesięczny łączny dochód rodziny na osobę nie przekracza 15% ogólnej ilości takiej pomocy, co zostało zatwierdzone w budżecie na najbliższy rok. Proponowana norma wywołała ostrą reakcję nawet ze strony UNICEF jako taka, która może znacznie pogorszyć sytuację z ochroną dzieci na Ukrainie. To spowodowało szybką reakcję ministra polityki społecznej: Sokolowska stwierdziła, że od takiej zmiany rezygnują.

  W rzeczywistości inicjatywa ta była prawie niewinna w porównaniu z resztą inicjatyw społecznych nowego ministerstwa polityki społecznej. Oczywiście, byłaby kolejnym ciosem dla sytuacji demograficznej w kraju, podkopałaby zachęty do rodzenia dzieci w rodzinach z dochodami zbliżonymi do średniej. Jednak ograniczenie jej przyznania od przeciętnego dodatkowego dochodu z zapomogi na członka rodziny na poziomie 15%, czyli 6,15 tys. ₴, oznaczałoby przynajmniej, że potrzeby tych rodzin są zabezpieczone na poziomie powyżej minimum socjalnego. I w takich rodzinach na pewno nie chodzi o jedyne źródło utrzymania dla dziecka lub matki. W przeciwnym razie mieliby prawo ubiegać się o tę pomoc.

  Natomiast znacznie groźniejsze konsekwencje dla pogłębienia ubóstwa może mieć “odwiązanie
  “ od minimum socjalnego szeregu świadczeń. Ministerstwo Polityki Społecznej deklaruje, że zmiany sugerują zachować powiązanie płacy do "emerytur i rent według wieku i innych rodzajów świadczeń i pomocy, co jest głównym źródłem jego istnienia"", jednak rzeczywiste zmiany, które są oferowane przygotowanym w resorcie projektu ustawy, świadczą, że pod nóż trafi w rzeczywistości większość wypłat, które są nie tylko głównym, a często jedynym źródłem istnienia dla niektórych kategorii obywateli, którzy nie mogą sami o siebie zadbać.


  Nie bez przyczyny w art. 5 Podstaw prawodawstwa Ukrainy o obowiązkowym państwowym ubezpieczeniu społecznym wyłączana jest norma o tym, że jest ona prowadzona na zasadzie "zapewnienia poziomu życia, nie poniżej minimum egzystencji, ustalone przez prawo, poprzez zapewnienie emerytur, innych rodzajów świadczeń i pomocy, które są głównym źródłem dochodu".

  Od teraz proponuje się nie uzależniać minimum egzystencji do państwowych standardów dla dzieci-sierot i dzieci pozbawionych opieki rodziców, a wyznaczać rozmiar standardu co rok, podczas uchwalania budżetu co rok.. Identycznie, jeśli obowiązujące prawo przewiduje, że "minimalna gwarantowana wysokość alimentów na jedno dziecko nie może być mniejsze niż 50% procent minimum socjalnego dziecka odpowiednie do wieku", te proponowane zmiany przewidują, zmianę minimum socjalnego na dowolnie ustalony przez rząd wskaźnik. Niezrozumiałym jest też logika odwołania norm o przyznaniu wsparcia, którego objętość wynosi minimum egzystencji, na dzieci samotnych matek (czy ojców) lub na wypadek śmierci ojca (lub matki).

  Odłącza się od minimum socjalnego również publiczną pomoc dla niepełnosprawnych, wsparcie w opiece nad nimi obcych osób, oraz szeregu kategorii ciężko chorych dzieci i osób chorych psychicznie. Usunięte zostało uzależnienie od minimum egzystencji wypłat w związku z utratą zdolności do pracy, które są w wyniku wypadku przy pracy, realizowanych z Funduszu obowiązkowych ubezpieczeń społecznych. Dotyczy to też i wypłat dla nieletnich dzieci ubezpieczonych w systemie obowiązkowych ubezpieczeń społecznych osób zmarłych w wyniku wypadków przy pracy.
  Mimo że nowa głowa ministerstwa polityki społecznej obiecała zwracać szczególną uwagę na opiekę nad dziećmi, to zmiany do ustawy "O pomocy państwa dla rodzin z dziećmi" oferują całkowite rozmycie kryteriów ustalania takich dzieci i ich rodzin i oddać to pytanie na łaskę rady Ministrów. Na przykład, działająca wersja ustawy przewiduje, że "niskodochodowa rodzina z dziećmi — to rodzina, która z ważnych lub niezależnych od niej przyczyn ma średni łączny dochód poniżej minimum egzystencji". Zmiany ministerstwa polityki społecznej przewidują, że definicja ta jest całkowicie usunięta, a jednocześnie, nie będzie zastąpiona nowym wskaźnikiem. W ten sposób rząd będzie miał możliwość w trybie ręcznym określić, jakie rodziny i z jakimi dochodach mogą ubiegać się o państwową pomoc społeczną. Przy czym mogą zmienić kryteria nawet i co rok, przy rozpatrywaniu budżetu państwa.


  Minister Sokolowskaja twierdziła również, że utrzyma zależność minimum egzystencjalnego emerytur wg. według stażu pracy emeryta. W rzeczywistości zmiany w art. 28 Ustawy "O obowiązkowych państwowych ubezpieczeniach emerytalnych" zastępują normę, że "minimalna wielkość emerytury mężczyzn mających 35 lat, a u kobiet od 30 lat stażu pracy jest ustanowiony w wysokości minimum socjalnego dla osób, którzy utracili zdolność do pracy". I zastąpić go dowolnie ustawianym przez rząd wskaźnikiem.

  Dlatego, choć ministerstwo polityki społecznej i przekonuje, że w 2020 r. wielkość wypłat różnych kategorii zostanie zapisana na poziomie, który przewidywałby utrzymanie zależności do minimum egzystencji, to w przyszłości nie będzie żadnych zabezpieczeń przed zamrożeniem i spadkiem w wyniku inflacji. To właśnie dzięki przywiązaniu do minimum egzystencji, przez te wszystkie lata rosły wypłaty osobom niepełnosprawnym, na utrzymanie dzieci, pozbawionych opieki rodzicielskiej, na wychowanie dzieci samotnych matek, inne kategorie obywateli słabszych społecznie. Skasowanie takiego powiązania i wymiana jej na dowolnie definiowane przez rząd wskaźniki oznacza, że w przyszłości istnieje możliwość ich nieograniczone obniżanie.

  Ponadto, ułatwia nie indeksować lub nie indeksować wystarczająco poszczególne wypłaty. Jest to o wiele prostsze niż z jednym uniwersalnym wskaźnikiem jak minimum egzystencji. Wskaźnik minimum egzystencji jest wg. wzoru i zwraca na siebie uwagę, bo jest jednym z kluczowych wskaźników podczas dyskusji na temat budżetu państwa, zarówno parlamentarzystów, jak i w mediach. Natomiast poszczególne wskaźniki dla różnych wypłat mogą być indeksowane na różne sposoby, a to i spadek w liczbach bezwzględnych pod pretekstem braku środków finansowych. W związku z tym wzorcowymi są też zmiany zaproponowane przez ministerstwo polityki społecznej art. 9 ustawy “O wynagrodzeniu". Chodzi o wykreślenie normy, że płaca minimalna nie powinna być niższa niż minimum egzystencji dla osoby w wieku produkcyjnym, i zastąpienie jej bardzo niewyraźnie tekstem, że płaca minimalna jest ustalana z “uwzględnieniem", ale już nie tylko przy użyciu minimum egzystencji, ale i “możliwości finansowych budżetu państwa".

  Zmienić zasady

  Tygodnik Tydzień już nie raz zwracał uwagę na błędy systemowe państwowej polityki społecznej na Ukrainie. W szczególności na to, że ona jest skierowana nie do obrony tych, którzy nie mogą o siebie zadbać, to szkodzi to rozwojowi gospodarczemu, zmniejsza narodowe bogactwo i sprawia, że kraj ogólnie tylko ubożeje. Przecież ciągła redystrybucja od tych, którzy zarabiają, na rzecz tych, którzy nie chcą tego robić, działa de motywująco na większości ludzi i niepewność w korzystaniu z owoców swoich wysiłków i blokuje rozwój kraju.

  System społeczny na Ukrainie naprawdę od dawna potrzebuje reform i zwiększenie ukierunkowania. Polityka społeczna powinna być skierowana na stałą kompresję przestrzeni dla nadużyć “symulantami”, którzy mogą, ale nie chcą samodzielnie zarabiać na przynajmniej minimalny poziom życia dla siebie i swoich rodzin lub prowadzą aspołeczny tryb życia. Priorytetem reform powinna być likwidacja licznych pseudo-ulgowcom (na Ukrainie jest sporo grup uprzywilejowanych np. politycy, górnicy itd, którzy korzystają na zniżkach podatkowych i zapomogach), które otrzymują hojne wypłaty, dzięki korupcyjnym schematom, które dały im możliwość uzyskać odpowiednie korzyści.

  Ważne jest, aby ukierunkować energię biednych, edukować i zachęcać ich do pracy w tych dziedzinach, gdzie ich praca może być maksymalnie potrzebna. I w ten sposób zwiększyć liczbę obywateli, którzy mogą korzystać z owoców wzrostu gospodarczego, a każdego, kto nie chce pracować, należy przerzucić do osób, które świadomie odrzuciły proponowane do poprawy własnego życia możliwości. Fizycznie i psychicznie zdolni do wykonywania pożytecznych dla społeczeństwa pracy ludzie nie powinni mieć złudzeń, że mogliby przetrwać nawet na minimalnym poziomie tylko dzięki państwowym i społecznym zapomogom, głoszonym jako te, które mają "pokonać lub zmniejszyć nierówności społeczne". To właśnie te kierunki pracy powinny stać się priorytetem dla polityki społecznej w tej lub innej władzy, która naprawdę będzie starać się pokonać lub przynajmniej zminimalizować skalę ubóstwa w kraju.

  Zupełnie inna sytuacja jest z opieką społeczną tych, którzy naprawdę potrzebują wsparcia publicznego, ponieważ obiektywnie nie ma możliwości, aby zapewnić wymagany poziom życia na własną rękę. Tutaj rola społeczna państwa powinna się tylko nasilać, a wielkość pomocy odpowiadać rzeczywistemu minimum egzystencji dla następujących kategorii obywateli. Jednak ze strony obecnego rządu widzimy próby, pod przykrywką naprawdę ważnych zmian, przeciągania radykalnych inicjatyw w celu “mechanicznego” (w sensie nienaturalnego) zmniejszenia wydatków na politykę społecznej. Ciekawe, że obecna minister Julia Sokolowskaja w przeszłości, w latach 2015-2016, zajmowała stanowisko dyrektora Departamentu Wydatków Budżetowych Sfery Społecznej u boku Ministerstwa Finansów Ukrainy. To prawdopodobnie tłumaczy jej podejście do polityki, przez tradycyjnie nieodłączne podejście ministerstw wszystkich państw świata, na minimalizację kosztów, a nie rozwiązanie tych lub innych zadań, które stoją przed odpowiednimi organami. Jednak ograniczanie pomocy społecznej jest bez wątpienia kursem nie tylko nowej minister polityki społecznej, a drużyny Zeleńskiego w ogóle.

  Do tego podejście nowego rządu, w szczególności Ministerstwa Polityki Społecznej, do reformy sfery nie jest skierowane na ograniczenie niekontrolowanego niewłaściwego wykorzystania środków na programy społeczne, jak na rzeczywiste "karanie za ubóstwo" tych, którzy nie mogą z niej uciec na podstawie obiektywnych, niezależnych od nich przyczyn. Konsekwencją takiej polityki będzie gwałtowne pogorszenie poziomu życia i przejście na ręczny tryb ustalania świadczeń socjalnych i gwarancji szeregu kategorii obywateli, dla których te środki są głównym, a często nawet jedynym środkiem na życie. Więc nie to, że nie podołamy biedy na Ukrainie, ale i zakonserwujemy ją lub nawet zwiększymy jej skalę i głębokość.

  Zapraszam do komentowania ( ͡° ͜ʖ ͡°)

  #ukraina #aryoconcent #ukrainainfo #finanse #polityka

  @Qbiik @mieszko111 @arkan997 @willard @adam2a @jakubbaumann @sp3cooland @ryzawy-jezdziec @SmokeProspector @baqs @Mortisowy @korplog @Dzieciok @William_Lawson @wyindywidualizowanyentuzjasta @lunettes @kuciaq @DeMax @fryderykst @Nemrod @S_____ @Arctic_Slav @DerMirker @Eugenex @fenriz_ @nektar @olrajt @szurszur @wojtinho23 @Grewest
  pokaż całość

  źródło: ft.com

 •  

  Przedstawiciele partii Sługa Narodu, zgodnie z obietnicą prezydenta zaprezentowali i przegłosowali dzisiaj ustawę, która zdejmuje zakaz sprzedaży ziemi. Oznacza to, że Ukraińcy otrzymają dostęp do legalnej sprzedaży i kupna ziemi.

  Moratorium na sprzedaż cudzoziemcom pozostaje w sile. Wg. Zeleńskiego zdjęcie tego ograniczenia uzależnia od referendum, ale z tego, co rozumiem, to firmy z zagranicznym kapitałem też mają prawo na kupno ziemi. Warunki oczywiście jasne firma musi być zarejestrowana na Ukrainie i płacić też tam podatki.
  Za zdjęciem ograniczeń sprzedaży ziemi właściwie głosowała sama partia Sługa Narodu, bo dotychczasowy koalicjant w postaci partii Julii Tymoszenko "Batkiwszczyna" przeszedł jednak do opozycji.

  Głosowanie próbowała zerwać opozycja w postaci m. in. prorosyjskiej parti "Za życie", czy "Opozycyjny Blok". Porównywali sprzedaż ziemi do sprzedaży ludzi do nazistowskich obozów czy że to zdrada prostych Ukraińców.

  Wypowiadał się też twórca projektu tej ustawy. Powiedział, że ustawa przyczyni się do wzrostu efektywności wykorzystania ziemi i nie pozwoli Moskalom zagłodzić Ukraińców, a Ukraińcy wreszcie mają prawo na dysponowanie swoją własnością ( ͡° ͜ʖ ͡°) Niby nic, ale ton i słownictwo takie, że aż śmiechłem pod nosem. Tymczasem ministerstwo rozwoju ocenia, że cena ziemi wzrośnie nawet do 2 tys $ za hektar i może zwiększyć rozwój PKB Ukrainy o 3% w skali roku.

  Ja oczywiście jestem gorącym zwolennikiem tej zmiany.

  http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=67059

  #ukraina #ukrainainfo #libertarianizm #aryoconcent #polityka
  pokaż całość

  źródło: youtube.com

 •  

  #ukraina #ukrainainfo

  Nie ma jak nadanie Świętu Niepodległości odpowiedniego formatu. Na przykład w Lublinie gościem specjalnym oficjalnych obchodów - będzie... Ihor MAZUR, wiceszef UNA-UNSO, zbrodniarz wojenny z Czeczenii i Donbasu.

  Zatrzymany na podstawie listu gończego Interpolu został właśnie wypuszczony za poręczeniem innego banderowca, konsula generalnego Ukrainy w Lublinie Wasyla PAWLUKA. Mazur będzie sobie mieszkał w lubelskim Konsulacie i już zapowiedział, że jutro razem z personelem tej placówki złoży kwiatki pod pomnikami na placu Litewskim.

  Co dodaje sprawie dodatkowej aury prowokacji - jak podał serwis UNA-UNSO, banderowski bandyta jechał do Polski na zaproszenie m.in. chełmskiej eurposłanki PiS Beaty MAZUREK.

  Mamy więc do czynienia nie tylko ze skandalem prawnym, ale i ze sprofanowaniem polskiego święta narodowego. To jak naplucie na groby Orląt Lwowskich i Przemyskich walczących 101 lat temu z ukraińskimi nacjonalistami, jak szyderstwo ze wszystkich ofiar Rzezi Wołyńskiej, którą UNA-UNSO oficjalnie pochwala i chciałaby powtórzyć. Nie ma słów dla takiego upodlenia fundowanego właśnie Polsce i Polakom...

  Konrad Rękas,
  prezes Powiernictwa Kresowego

  https://www.facebook.com/powiernictwo/photos/a.352276534970618/1154345171430413/
  pokaż całość

 •  

  #ukraina #ukrainainfo

  Za zatrzymanym przez polskie służby na wniosek Rosji wiceszefem skrajnie nacjonalistycznej ukraińskiej UNA-UNSO wstawiają się proukraińscy dziennikarze i politycy, m.in. wicemarszałek Sejmu Małgorzata Gosiewska. Wcześniej Ihor Mazur czcił pamięć zbrodniarzy z OUN-UPA, w tym odpowiedzialnego za mordy na Polakach Romana Szuchewycza.

  https://kresy.pl/wydarzenia/srodowiska-proukrainskie-bronia-zatrzymanego-wiceszefa-una-unso-ktory-wczesniej-gloryfikowal-oun-upa-i-szuchewycza/
  pokaż całość

 •  

  #ukraina #ukrainainfo

  https://kresy.pl/wydarzenia/danuta-kuron-przy-obiekcie-ku-czci-upa-na-podkarpaciu-te-ziemie-byly-ukrainskie/

  Polscy nacjonaliści nie chcą pogodzić się z tym, że te ziemie były ukraińskie – powiedziała podczas wizyty na zniszczonych pomnikach UPA w Werchratej Danuta Kuroń. Skrytykowała też „agresywną, antybanderowską retorykę władzy”. Podczas akcji upamiętniającej upowców ze strony aktywistów polskich i ukraińskich padło więcej osobliwych wypowiedzi.

  Jak informowaliśmy, grupa polskich i ukraińskich działaczy odwiedziła w niedzielę Werchratę na Podkarpaciu, gdzie kilka lat temu doszło do zniszczenia dwóch obiektów ku czci UPA. W miejscu jednego ze zniszczonych pomników postawili „kozacki krzyż” z tryzubem. Ponadto polska część tej grupy wezwała do odnowienia nie tylko zniszczonych mogił, ale także pomników UPA w Polsce. Apel w tej sprawie odczytali kolejno polscy działacze: Jarosław Chołodecki, Danuta Kuroń, Bartosz Piechowicz, Rafał Suszek, Danuta Przywara i Izabella Chruślińska. Podpisali się pod nim także tacy działacze jak Zbigniew Bujak, Władysław Frasyniuk, Janusz Onyszkiewicz, Henryk Wujec i inni. Według Chruślińskiej, uroczystość była zainicjowana przez grupę osób z „polskich środowisk aktywnych w dialog polsko-ukraiński”. Zaprosili oni do niej Ukraińców z Polski i Ukrainy.

  „Polscy nacjonaliści nie chcą pogodzić się z tym, że te ziemie były ukraińskie”powiedziała Danuta Kuroń, znana z mocno proukraińskich poglądów i ściśle współpracująca ze Związkiem Ukraińców w Polsce żona zmarłego Jacka Kuronia, przyjmując przy tym i promując narrację historyczną strony ukraińskiej. Podkreśliła, że działacze przyjechali do Werchratej „żeby nie zapomnieć, że zniszczone groby trzeba odnowić”. Dodała, że polskie społeczeństwo „musi dać pieniądze na postawienie nowej tablicy” oraz, że trzeba zrobić wszystko, żeby stało się to w ciągu najbliższego roku. Uważa, że powinna to być „normalna tablica”, której nie można by łatwo rozbić.

  Ja pitole skąd biorą się tacy .... idioci
  pokaż całość

 •  

  Hej Mirki. Jest taka sprawa. Jaki gość zakpił sobie z prawa w sercu miasta, w którym się wychowałem. Nie jest to przestępstwo. Zwykłe wykroczenie, art. 51 KW. Tyle że w parku kulturowym i internecie. Film na Facebooku zobaczyło już ponad 2,5 miliona osób. Do mnie dotarł z USA. Nie chcę, żeby ktoś robił mojemu miastu taką reklamę. Nie chcę, żeby tacy ludzie kpiący z naszego dziedzictwa i kultury byli bezkarni. Dlatego mam prośbę, zgłoście jego konto na Instagramie za pornografię. Wiem - to nie pornografia. Ale innej nauczki dla niego nie widzę. Gość jest już w Kijowie.

  https://www.instagram.com/p/B1GqyK-Fyht/

  #wykopefekt #ukrainiec #imigranci #polska #krakow #kultura #patostreamy #gownowpis #historia #ladnapani #tyleczki #policja #gruparatowaniapoziomu #lgbt #ukraina #ukrainainfo
  pokaż całość

  źródło: screen.png

  •  

   @bylem_bordo: Może się mylę, ale nikogo nie obchodzi co myślisz. Żyjemy w demokracji. Większość rządzi, a nie jednostka. Jeśli większość będzie miała z tym problem to coś z tym zrobią. Jako większość możesz rozumieć zgrupowanie mieszkańców albo wybranych reprezentantów (rządzący). Możesz wyrazić swoje niepokoje pisząc do urzędu miasta czy gdzie tam się kieruje takie wyjęte z dupy żale. Osobiście uważam, że miasto dostało fajną promocję, dupeczka była fajna, a takie żale w stylu "ktoś zrobił coś fajnego, ale mi się to nie podoba" uważam za kompletną głupotę wstrzymującą ogólno-pojęty rozwój i postęp społeczeństwa. (PS oni nie kpią z kultury i dziedzictwa - tak Ci się tylko wydaje, ale masz prawo być w błędzie). pokaż całość

  •  

   dupeczka była fajna, a takie żale w stylu "ktoś zrobił coś fajnego, ale mi się to nie podoba" uważam za kompletną głupotę wstrzymującą ogólno-p

   @Julo133: Zgłosiłem do wydziału kultury i dziedzictwa narodowego, odpowiedzialnego za park kulturowy. Rządzi większość, ustalając pewne normy. Ustalono, że na Rynku Głównym nie można chodzić nawet bez podkoszulka. Problem polega na tym, że jeśli prawo nie jest egzekwowane, to prowadzi to do patologicznych sytuacji. Takich jak ta na obrazku. Jeśli ktoś kpi z prawa i pewnych społecznych zasad, to należy to egzekwować. Jeśli nie ma na to środków, to jest to problem. A w starym mieście jest już tyle nieegzekwowanych wykroczeń, że w piątkowy czy sobotni wieczór nawet wojsko mogłoby mieć problem z wyegzekwowaniem prawa. Dlatego walczę z tym, bo to się wymyka spod kontroli. A mieszkańcy... no cóż. Jestem w kontakcie z resztką mieszkańców Starego Miasta. W obrębie Plant zostało ich 1000. Większość nie wytrzymała hałasu, pijaństwa i turystyki. Wyobraź sobie, że mieszkasz w swoim rodzinnym domu. W ciągu kilkunastu lat systematycznie otacza go coraz większa ilość osób popełniających wykroczenia. Dzwonisz na Policję i Straż Miejską. Coraz częściej. Z czasem nie masz już na to czasu. Policja i Straż Miejska przyjeżdża za późno. Czasem coś zrobi, częściej nic. Wiesz, że to co się dzieje dookoła jest bezprawne. Wiesz, że masz prawo do ciszy i spokoju w swoim domu. Ale ludzie łamiący prawo mają to gdzieś. I wiedzą, że nikt tego od nich raczej nie wyegzekwuje. Bo to przecież Rynek Główny, a nie wieś. Tutaj tak jest. Jak się nie podoba, to się wyprowadź. A prawo? Jebać prawo, ustalone demokratycznie przez większość. pokaż całość

  • więcej komentarzy (17)

 •  

  1. Zeleński podpisał się pod nakazem, który opóźnia wprowadzenie mandatów za samochód zarejestrowany za granicą.

  pokaż spoiler z powodu wysokiej akcyzy i cła Ukraińcy rejestrowali samochody za granicą tzw "euroblachy" są dziś gigantycznym problemem. Przed kandydaturą Zeleńskiego wprowadzono drakońskie kary za samochody na zagranicznych rejestrachach. Zeleński tymczasem obiecywał przesunięcie rozpoczęcia karania, a przedtem chce znacznego obniżenia wysokości cła i akcyzy


  źródło: https://www.radiosvoboda.org/a/news-zelenskyi-euroblyakhy-shtrafy/30175245.html

  2. Zeleński podpisał się pod zmianami dotyczącymi usprawnienia sądu antykorupcyjnego.

  pokaż spoiler Nowo utworzony sąd antykorupcyjny (działa od 5 września) będzie zajmował się wyłącznie sprawami przekazanymi mu od Narodowego Antykorupcyjnego Centrum Ukrainy, czyli grupy detektywów zajmujących się tego typu przestępstwami. Ma to na celu odciążyć ten sąd od drobnych spraw, a pozwolić na szybkie zamykanie spraw dotyczących "grubych ryb"


  źródło: https://www.radiosvoboda.org/a/news-zelensky-antykprupcijny-sud/30174963.html

  3. Wołodymyr Wiatrowicz został zwolniony przez nowo utworzoną Radę Ministrów z posady dyrektora ukraińskiego IPN.

  pokaż spoiler Według różnych spekulacji decyzja o jego zwolnieniu zapadła zaraz po powrocie Zeleńskiego z Polski, gdzie zadeklarował, że ma zamiar poprawiać stosunki z Polską.


  źródła: https://www.radiosvoboda.org/a/30173789.html
  https://www.bbc.com/ukrainian/news-49741116

  4. Hrywnia w ostatnich trzech tygodnia ciągle się umacnia. Jej kurs wrócił do tego jaki był 3 lata temu. Za 1$ trzeba zapłacić 24,67₴.

  źródło: https://www.radiosvoboda.org/a/news-gryvnya-dolar-kurs-rekord/30173381.html

  5. Parlament głównie przy pomocy głosów z partii Sługa Narodu zatwierdził zmiany w systemie zakupów publicznych.
  - po pierwsze zmniejszenie progu zakupów, które muszą iść przez system ProZorro z 50 tys. ₴ na 0 ₴. Oznacza to, że wszystkie zakupy będą musiały przejść przez ten system, a wszystkie przetargi muszą być jawne, wraz z pełną dokumentacją
  - po drugie dodanie personalnej odpowiedzialności kierownika organizacji budżetowej, w której zostaną znalezione nieprawidłowości.
  - po trzecie dodanie mechanizmów blokujące tzw. oskarżycielski trolling, czyli zmawianie się uczestników przetargów do zaskarżania jej wyniku dla jego zablokowania i restartu do momentu aż przetarg pójdzie po myśli firm blokujących (słynne blokady zakupów paliwa dla Ukrzaliznycia, gdzie interweniować musiało ministerstwo transportu)
  - po czwarte dodanie automatycznego odrzucania anomalnie niski cen, gdyż wg. audytów te zazwyczaj oznaczają tragiczną jakość lub przekręty w trakcie realizacji zamówienia (np. blokowanie inwestycji i domaganie się aneksu z lepszą stawką)
  - podobny mechanizm dla przetargów przy zawyżonych cenach
  - zmiękczenie mechanizmu odrzucania uczestników przetargów ze względów formalnych

  źródło: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1076-2018-п

  6. Najważniejsza zmiana dla małych przedsiębiorców. Rada przyjęła w drugim czytaniu projekt ustawy №1053-1. Nowa ustawa przewiduje:
  - znacznie uproszczenie procedury rejestracji kas fiskalnych, który zakłada, że można zarejestrować kasę fiskalną wyłącznie online bez wizyty w urzędzie
  - wprowadzenie możliwości "programowej" kasy fiskalnej, czyli zamiast specjalistycznego urządzenia może być zwykły smartfon z odpowiednią aplikacją.
  - znaczne zmniejszenie kosztu opłaty rachunku przy użyciu kas fiskalnych poprzez zmniejszenie kosztów operacji bankowych
  - fiskalizacja operacji rozliczeniowych programowych kas fiskalnych na serwerach organu kontrolującego, co pozwoli na łatwą legalizację operacji
  - dodanie kontroli społecznej przy legalizacji dokumentów rozliczeniowych potwierdzających przeprowadzenie operacji (tu nie wiem o co chodzi, bo nie doczytałem w pełni ustawy)

  Z grubsza zmiana najważniejsza dla mikro przedsiębiorców.

  #aryoconcent #ukraina #polityka #ukrainainfo
  pokaż całość

  źródło: gdb.rferl.org

 •  

  Jak będzie tylko 2 plusy, to ostatni raz coś wrzucam ( ͡° ͜ʖ ͡°)

  Obraz prezydenta Zeleńskiego nierozerwalnie jest związany z rowerem, na którym podróżowała postać przez niego grana, czyli Andrzej Gołobordko. W maju nawet przedstawiono partyjne logo ze "sługą", gdzie wymachiwał buławą podczas jazdy na rowerze — to przeróbka plakatu reklamującego drugi sezon serialu Zełeńskiego. Potem z tego pomysłu zrezygnowano. Podobno słusznie uznając, że w parlamentarnej kampanii nacisk trzeba robić na zespole, a nie na nośnik buławy w osobie nowego prezydenta, ale fakt pozostaje faktem: od Zieleńskiego dosłownie oczekuje się, aż powtórzy serialową postać, która w szaleńczym pędzie niszczy stare układy.
  Zeleński już wielokrotnie tłumaczył, że zasady bezpieczeństwa służb ochrony państwa zabraniają mu powtórki takich scen. Tymczasem to, co widzimy w wykonaniu jego drużyny (partii Sługa Narodu) od ostatniego tygodnia, a to przecież ich debiut w parlamencie, to właściwie i jest ta szalona jazda na rowerze, z buławą w ręce.
  Już oczywiste jest, że stawia się na intensywność pracy, mało kto nie porównał obecny rząd z oszalałą drukarką, która rozrzuca góry ustaw jedną po drugiej. Komentatorzy nie mają czasu, aby wypowiedzieć się na temat jednych projektów ustaw, gdy pojawia się stos innych. Opozycji zostaje tylko zostać i burczeć z powodu naruszania "zasad i przyzwoitości". Są jak leśne dziadki, mogą oni jedynie zaciskać usta i z ławki i obserwować "rowerzystów-ustawodawców".
  Wiele postronnych obserwatorów mówi, że prezydentowi kategorycznie brakuje koncepcyjnej wizji dla kraju i zadań, które stoją przed nim. Krytycy mają tu oczywiście rację. Zeleńskiemu brakuje wiele czego, co byłoby charakterystyczne dla dojrzałego męża stanu. Rower też jest nie z tegoż "arsenału", ale to właśnie ten metaforyczny rower pozwala zrekompensować wiele wad.
  Określenie o tzw. piątej prędkości Władimira Zeleńskiego w nowym parlamencie pojawiło się nie bez przyczyny. Szybkość daje stabilność, której nie ma przy niższym tempie i braku dobrych umiejętności jazdy. Zaciska więc pedał z całych sił, aby jakieś nieuniknione błędy i głupoty szybko pozostały w tyle, a razem z nimi jęki niezadowolonych. Coś się wam nie podoba? My już dawno minęliśmy ten temat.

  Krótka lista reform do przeprowadzenia:

  Do 15.09.19
  - opracować budżet na 2020 r.
  - dopuścić do współtworzenia ustaw naukowców, ekspertów i przedstawicieli biznesu (w jako doradcy)

  Do 20.09.19

  - zapewnić zapasy na okres zimowy

  Do 01.10.19

  - stworzyć rynek sprzedaży ziemi (od dwóch kadencji zapowiadane)
  - skasować listę obiektów państwowych obiektów (przygotowanie do prywatyzacji)
  - przygotować projekt o legalizacji wydobycia bursztynu i hazardu
  - uchwalić prawo o koncesjach (do stymulowania inwestycji)
  - przygotować ustawę o służbie śledzącej przestępstwa finansowe
  - uchwalić prawo uchwalić ustawę o konsolidacji funkcji regulowania rynków finansowych usług
  - stworzyć warunki dla obniżenia przez komercyjne banki kredytowych stawek i dostępności kredytowania biznesu i hipoteki (aktualnie pierwsze pomysły to uproszczenia w przepisach i obniżenie podatków)
  -opracować i wnieść do przegłosowania do parlamentu projekty do zwiększenia ochrony praw własności, ochrony praw twórców, ochrony praw osób prawnych i przeciwdziałania przejmowaniu firm (rejderstwo)
  - uchwalić prawo o uprawomocnionych ekonomicznych operatorach

  Do 01.11.19

  - uchwalić prawo o wewnętrznym transporcie wodnym (Ukraina posiada tu ogromny potencjał)

  Do 01.12.19

  - przegłosować ustawę o służbie śledzącej przestępstwa finansowe
  - uchwalić ustawę o rynku ziemi i skasować moratorium na sprzedaż ziemi rolnej
  - sformować listę strategicznych przedsiębiorstw, jakie nie zostanę sprywatyzowane i co najmniej 500 przedsiębiorstw przekazać funduszowi mienia państwowego w celu tzw. małej prywatyzacji.
  - rozpocząć przygotowanie wielkich prywatyzacji i zaprosić wielkich inwestycyjnych doradców
  - przeprowadzić negocjacje i napisać nowe umowy zwycięzcom konkursów dotyczących wydobycia surowców (miliardowe straty na umowach od wielu lat)
  - wykonać audyt i uporządkować państwowe rejestry. Stworzyć warunki dla elektronicznych wyborów i spisu ludności
  - zabezpieczyć uruchomienie celnej służby Ukrainy i nie dopuścić do niej korupcję
  - uchwalić prawo o legalizacji hazardu i wydobycia bursztynu
  - Zawęzić strefy "nieformalnego zatrudnienia" i zwiększyć kary za prowadzenie biznesu w "szarej strefie".
  - opracować kampanię informacyjną dla wyjaśnienia praw po reformach spółdzielń mieszkaniowych

  Do 01.01.20

  - uchwalić prawo co do stymulowania inwestycji i wzmocnienia ochrony działalności zagranicznych inwestorów
  - dopracować i uchwalić nową wersję kodeksu pracy, a dokładniej zmniejszyć liczbę zbędnych wymogów dla pracodawcy
  - przeprowadzić pilotażowe konkursowe projekty z przekazania koncesji morskich portów "Olwija" i "Cherson".
  - przygotować plan restrukturyzacji "Ukrzaliznycia" (najprawdopodobniej podział na mniejsze podmioty)
  - uchwalić prawo o średnioterminowym planowaniu rządowego finansowania budownictwa dróg
  - zatwierdzić plan co do deregulacji przekazywania dokumentów oraz umożliwienie przekazywania ich w formie elektronicznej
  - uprościć i zmniejszyć koszt podłączenia osób prawnych i fizycznych do sieci gazowej i elektrycznej
  - przygotować nowe koncesje na wydobycie gazu i ropy (Ukraina posiada bardzo dużo gazu i ropy, ale jej nie wydobywała)
  - wprowadzić procedurę, gdzie przy bankructwie firmy sprzedaż mienia byłaby tylko przez system ProZorro (co oznacza zmniejszenie prawdopodobieństwa ustawionych aukcji komorniczych i zwiększenie szansy powrotu pieniędzy do wierzycieli)
  - przeprowadzić kadrowy reset w najbardziej skorumpowanych organach władzy, rekrutacja poprzez konkursy, dopuszczenie osób z zagranicy m.in. urząd ds. budowy dróg, inspekcja architektoniczno-budowlana, państwowa inspekcja ekologiczna, urząd bezpieczeństwa transportu, urząd katastralny itd.
  - zabezpieczyć szybkie i jawne formalności związane z opłaceniem cła oraz uruchomienie systemu "Jednego okna" przy płaceniu podatków na granicy
  - uchwalić nową krajową strategię regionalnego rozwoju na następne 6 lat "Strategia 2021 - 2027"

  Do 01.01.2021

  - zakończyć proces decentralizacji rządu
  - zakończyć decentralizację "sektoralną" i wyznaczyć zasady formowania administratywno-terytorialnego rządu
  - zakończyć tworzenie się lokalnych gromad (coś na wzór powiatów)

  Aktualne szalone tempo wraz z dominacją "Sługi Narodu" zwyczajnie robi bezsensowną wszelką opozycyjną działalność parlamentarną. Zdjęto immunitet z deputowanych, zaraz przegłosują kary za nie stawienie się w parlamencie na głosowaniach. Życie opozycyjnych deputowanych będzie smutne. Nie chodzić do pracy nie będzie można i będą tylko obserwować szaloną twórczość "monowiększości" i czasem będą pojękiwać na mównicy.
  Wygląda więc na to, że Wołodymyr Zeleński przekonał sam siebie o tym, że po tej kadencji będzie musiał odejść. Skoro tak, to teraz musi zrobić, jak najwięcej, to ważne, aby nie marnować czasu. Jest gotów męczyć kolejne nadchodzące pięć lat i informuje, jak należy naciskać tych, kto otrzymał władzę w jego imieniu. Czy im się uda? Na razie za wcześnie, aby o tym mówić. Nowy prezydent ma realną władzę od kilku dni. Przed przejęciem parlamentu Zeleński był jak rowerzysta bez buławy, a dziś wymachuje nią we wszystkie strony. ( ͡° ͜ʖ ͡°)

  Nie da się pominąć faktu, że początkujący pokazują, że przy dobrej woli, sprycie i ciężkiej pracy można osiągnąć coś, czego nie udawało się od 20 lat. Mowa oczywiście o zdjęciu immunitetu z rządzących, a w tej sprawie lata temu było nawet referendum, ale temat przekładano z kadencji na kadencję.

  Interesujący jest też fakt, że partia "Sługi Narodu" korzysta z nowej taktyki. Aby pominąć biurokratyczną maszynkę budowaną w parlamencie od lat, nowa partia "kanibalizuje" ustawy, które leżą odrzucone do poprawki w poprzednich latach. Przerabiają je pod swoje potrzeby i stawiają do przegłosowania na nowo. Stąd też i tempo i lista najbliższych kluczowych dla Ukrainy reform zbliża się tak szybko.

  pokaż spoiler O to pędzi rowerzysta z buławą i nie ma litości dla nikogo. Zabije sam siebie albo uratuje Ukrainę młodą (ಠ‸ಠ)?. Dobra rymy mi nie wychodzą


  #ukraina #ciekawostki #ekonomia #gospodarka #polityka #dobrazmiana #liberalizm #europa #ukrainainfo #aryoconcent
  pokaż całość

  źródło: rowerzysta.jpg

  •  

   @Aryo: Mnie zastanawia jedno.To są gigantyczne ilości prawniczych tekstów. tysiące stron. Tego nie da się obrobić w 5 minut. Ktoś to musiał wcześniej przygotować. Oznacza to, że jest jakieś ukryte bardzo duże zaplecze prawne, które od miesięcy przygotowywało te ustawy.
   Ten pośpiech oznacza też duże zagrożenie błędami i niedoróbkami, które wysypia się w ciągu kilku najbliższych miesięcy... Ciekawe jak sobie z tym poradzą i czy nie nie spowoduje to wzrostu niezadowolenia... Z niektórych takich niedoróbek mogą wyjść grube afery. Zwłaszcza, że w niektórych wypadkach te niedoróbki mogą się okazać wprost przygotowanymi dziurami do robienia przewałów (a przynajmniej na takie wyglądać). pokaż całość

  •  

   @rajwyk: dlatego właśnie w wciskają gaz do dechy ( ͡° ͜ʖ ͡°)

  • więcej komentarzy (7)

 •  

  W Kijowie obok lotniska odsłonięto pomnik znanego Kijowianina Igora Sikorskiego, który jest uważany za ojca współćzesnych śmigłowców. Szkoda, że musiał wyemigrować, aby osiągnąć sukces

  Całkiem fajny pomnik. Nie wiem kto wykonał zlecenie, ale jakoś tak zauważyłem, że na Ukrainie ilość szczegółów i jakość pomników jest o wiele lepsza niż w Polsce.

  pokaż spoiler Szkoda, że z drogami tak nie ma ( ͡° ͜ʖ ͡°)


  pokaż spoiler Ps. Miasto nie płaciło za pomnik. Witalij Kliczko organizuje zbiórki na różne akcje i remonty i każdy chętny może dać jakąś kwotę. W ten sposób odremontowano również kilka parków w mieście.


  https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/2770808-klicko-vidkriv-pamatnik-sikorskomu-bila-aeroportu-kiiv.html

  #aryoconcent #ukraina #ukrainainfo #lotnictwo
  pokaż całość

  źródło: rubryka.com

  •  

   @oydamoydam:

   Jak uważasz. Skończyłem kiedyś kierunkowe studia ze sztuki i według mnie ten pomnik jest według obowiązujących kanonów po prostu nieco kiczowaty. Zaliczam go do sztuki postsowieckiej.

   Skoro tak. To mogę zgodzić się, że twoja wiedza jest szersza niż moja i nie będę wdawać się w dyskusję, bo moje argumenty są oparte o moje postrzeganie sztuki, a że jestem człowiek prosty to trafia do mnie prosta sztuka pokaż całość

  •  

   @Aryo: Take tam. Tym się zajmują historycy sztuki.

   Czym jest pomnik - obiektem o charakterze kommemoratywnym dedykowanym osobie, wydarzeniu, idei czy też polem do indywidualnej interpretacji, w której wyobraźnia artysty nie powinna podlegać ograniczeniom? Uczestnicy seminarium prześledzą kolejne etapy rozwoju sztuki pomnikowej od dosłownej ilustracji, poprzez metaforę, kształty całkowicie abstrakcyjne po formy, które trudno wpisać w rzeźbę rozumianą jako dyscyplinę artystyczną.

   https://www.radiokrakow.pl/kultura/kontrowersje-wokol-pomnikow/
   pokaż całość

  • więcej komentarzy (7)

 •  

  Podsumowanie obietnic poprzedniego rządu wg. dziennikarzy Slovo i Dilo

  Rząd Hrojsmana spełnił 53% obietnic, 39% nie wykonał, a 8% jest w procesie.

  Jeśli brać pod uwagę obietnice z planu działań rządu, który utworzono po wygranych wyborach to:
  61% obietnic wykonano i 39% obietnic nie wykonano.

  Rząd Zeleńskiego rozpocznie swoją pracę pod koniec sierpnia i wtedy nowy prezydent zyska realną władzę. Jedną z propozycji nowo formowanego rządu jest zmniejszenie liczby komitetów i komisji z 27 do 22. Natomiast Zeleński poinformował, że do końca 2019 r. chce przeprowadzić "Ziemską reformę", czyli znieść memorandum na sprzedaż ziemi oraz umożliwić prywatyzację ziemi należącej do państwa, bo aktualne prawo blokuje inwestycje z zagranicy i ogranicza liczbę miejsc pracy na wsiach, bo w wielu miejscach nie ma aktywnych przedsiębiorstw od czasu rozpadu ZSRR i kołchozów

  #ukraina #aryoconcent #ukrainainfo
  pokaż całość

  źródło: ECCHDQ6XYAAdsDZ.jpeg

  +: Nemrod, o..x +5 innych
 •  

  Zgodnie z decyzją MSW ten pan ze zdjęcia został dzisiaj zwolniony z posady komendanta MSW w Dnieprze. Teraz tylko czekam na wynik postępowania karnego za przekroczenie swoich uprawnień ( ͡° ͜ʖ ͡°)

  Przyczyna zwolnienia: https://www.wykop.pl/wpis/42870047/oho-wlasnie-wybuchla-afera-w-dnieprze-ciekawe-czy-/

  źródło: https://www.slovoidilo.ua/2019/07/29/novyna/polityka/holova-naczpoliczii-dnipropetrovskoyi-oblasti-hluxoverya-zvilnenyj#.XT7UAMIMLww.twitter

  #ukraina #ukrainainfo #aryoconcent
  pokaż całość

  źródło: media.slovoidilo.ua

  +: musztym, z....m +20 innych
 •  

  Obietnice Zeleńskiego. Do tej pory prezydent Ukrainy dał 155 obietnic.

  142 obietnice są w procesie.
  7 obietnic nie wykonał:
  - obiecywał, że będzie codziennie kręcić filmiki dla wschodnich regionów, gdzie będzie promować zachodni kierunek rozwoju. Co prawda na wielu kanałach prezydent porusza te tematy, ale nie jest to "codziennie" ( ͡° ͜ʖ ͡°)
  - obiecywał, że podpisze dokument o walce z kontrabandą na granicy do 8 lipca. Podpisał go 9 lipca
  - obiecywał, że wniesie swój projekt ustawy, która dodaje odpowiedzialność karną za "bezprawne wzbogacenie się" (łapówki) do 2 czerwca. Prezydent wniósł projekt swojej ustawy 3 czerwca.
  - obiecywał, że pierwszym jego projektem prawa, które skieruje do rozpatrzenia, będzie dotyczący "władzy ludu", czyli zwiększenie udziału społeczeństwa w tworzeniu władzy poprzez referenda i utworzenie mechanizmów głosowania przez internet (coś jak w Szwajcarii czy Estonii). Zeleński pierwszą propozycję, jaką skierował do rozpatrzenia, do parlamentu, dał tą dotyczącą uproszczeń przy publicznych przetargach. Więc znów niespełniona obietnica
  - Zeleński obiecywał, że mianuje na stanowiska tylko nowych ludzi. Niewykonane. Nie chce mi się rozpisywać, ale jest kilka osób, które objęły posady zastępców a były w poprzednich rządach
  - obiecywał, że jego pierwszą decyzją będzie ta dotycząca rozwiązania parlamentu. Pierwsza jego decyzja dotyczyła przejęcia dowodzenia nad Siłami Zbrojnymi Ukrainy od byłego prezydenta Petra Poroszenki
  - obiecywał, że jego pierwszą decyzją będzie ta dotycząca utworzenia planu wprowadzenia "władzy ludu". To przyczyna niewykonania jest jak wyżej.

  A teraz 6 obietnic wypełnionych:
  ✓ obiecał, że podczas przejazdu prezydenta nie będą zamykane ulice
  ✓ obiecał, że nie zrezygnuje z rozmów w formacie Normandzkim
  ✓ obiecał, że spotka się z przedstawicielami biznesu Donbasu i omówi rozwój regionu i potrzeby dla przedsiębiorców
  ✓ kupił mieszkanie rodzinie górnika, który zginął w kopalni Lisowa. Tak właściwie to on nie chciał niczego nikomu obiecywać, ale dziennikarka go podpuściła, więc założyli się między sobą, że każde z nich dorzuca się po 50% na mieszkanie. Zeleński opłacił je oczywiście ze swojej kieszeni
  ✓ obiecał kontynuować Mińskie spotkania w sprawie pokoju
  ✓ obiecał wnieść projekt ustawy, który doda nowy sposób impeachmentu prezydenta, czyli poprzez zwykłe referendum (to właściwie jedna z wielu proponowanych zmian wg. tzw "władzy ludu")

  #ukraina #aryoconcent #ukrainainfo #aryoconcent #polityka

  Do pełnego podsumowania obiecanego w tym wpisie pozostało 268 dni
  https://www.wykop.pl/wpis/40623537/osoby-plusujace-ten-wpis-zawolam-dokladnie-za-rok-/

  pokaż spoiler muka
  pokaż całość

  źródło: i.iplsc.com

 •  

  Oho właśnie wybuchła afera w Dnieprze. Ciekawe czy Zeleński zareaguje.

  W połowie września 2018 r. ukraiński patrol policji zatrzymał kierowcę Range-Rovera, który łamał przepisy. Okazało się, że kierował nim kierownik Dniepropietrowskiego MSW. Kierownik, zamiast przyjąć mandat, to wolał wezwać oddział specnazu Kord. Specjalsi zatrzymali policjantów i odwieźli na przesłuchanie do swojej siedziby..

  Policjant mówi w czasie rozmowy, że osoba kierująca samochodem nie miała dokumentu zwalniającą ją z przestrzegania przepisów ruchu drogowego, a on do policji wstąpił, żeby pomagać i do tej pory jemu to się udawało i łapówek żadnych nie brał. Fakt, że został zatrzymany jak przestępca za wykonywanie swojej pracy, to lekko mówiąc nieprzyjemne uczucie.

  Wg różnych źródeł nagranie z kamerek policjantów próbowano zniszczyć, ale na szczęście ktoś zachował kopię. Kto wie co to za model Ranger-Rovera? Pewnie kierownik dostał go w prezencie od jakiegoś bezdomnego, bo przecież w MSW nie zarabiają kokosów ( ͡° ͜ʖ ͡°)

  #ukraina #aryoconcent #ukrainainfo
  pokaż całość

  źródło: youtube.com

 •  

  Wszystkie głosy zostały zliczone

  Większość partii obecnych w poprzednim parlamencie nie wywalczyła reelekcji. Banderowska Swoboda zdobyła tylko 1 mandat. Na Nadię Sawczenko oddano zaledwie 8 głosów. Aż 2/3 nowo wybranych deputowanych po raz pierwszy zasiądzie w Radzie Najwyższej.23 to osoby zarejestrowane oficjalnie jako bezrobotne

  #ukraina #ukrainainfo #aryoconcent pokaż całość

  źródło: pbs.twimg.com

 •  

  Według różnych relacji deputowany Sieriej Paszyński, który do tej pory przez dziwne zbiegi okoliczności trafiał do rady najwyższej. Tym razem zajął trzecie miejsce (wg. exit polls) w jednomandatowym okręgu wyborczym znajdującym się w miejscowości Korosten. No i teraz robi się ciekawe

  W trakcie wyborów miało miejsce wiele dziwnych zdarzeń. W jednym punkcie głosowania trafili się dziennikarze przebierańcy, którzy agitowali za Paszyńskim. W innym punkcie ktoś zniszczył karty do głosowania w miejscu, gdzie wg. ankiet liderami byli jego przeciwnicy. Konkurent Paszyńskiego zgłaszał, że ktoś zrobił kopię jego grupy na Facebook i ogłosił, że rezygnuje z wyborów.

  W związku z tym zrobiło się ostatnio wesoło w Korostenie. Przyleciał smigłowiec mi-8 z grupą specnazu, który ma chronić karty do głosowania. Zwykłymi busami przywieźli też setkę dodatkowych policjantów, a ochronie punktów wyborczych wydano Ak-47 (xd) do czasu aż wszystko zostanie policzone.

  Najwidoczniej postanowiono dopilnować, aby tym razem nie było cudu nad urnami na korzysć Paszyńskiego xD

  Ciekawostki o Siergieju Paszyńskim:
  - cztery razy z rzędu był wybierany do parlamentu
  - podczas Majdanu pomógł odjechać pojazdowi, w którym znaleziono snajperkę (wciąż toczy się przeciwko niemu postępowanie, a jego przegrana w wyborach zniesie z niego immunitet)
  - strzelił w plecy mieszkańcu Obwodu Kijowskiego. Wtedy Paszyński tłumaczył się, że to była samoobrona
  - To Paszyński w 2016-17 r. był organizatorem zakupu zezłomowanych BMP-1 z Czech, które potem przechodziły generalny remont w Żytomierzu, aby potem sprzedać je w cenie nowych pojazdów w cenie 205 tys. $ za sztukę

  No cóż... całkiem sporo się tam dzieje jak na miasteczko z 60 tys. mieszkańców

  #ukraina #ukrainainfo #aryoconcent
  pokaż całość

  źródło: youtube.com

  +: 0......9, sabusro +8 innych
 •  

  Mandat deputowanej z ramienia partii Sługa Narodu Zeleńskiego pewnie zdobyła Iryna Wiereszczuk.
  Pisze o tym, bo pamiętam z rok temu ktoś wrzucił na mirko wpis, że to jedna z najbardziej pozytywnie nastawionych do PL osób pojawiajacych sie w ukraińskich tv.
  Wiereszczuk mniej wiecej do okresu Majdanu była merem Rawy Ruskiej leżacej kilometr od granicy z PL. Potem ukończyła dodatkowy kierunek na uczelni w Warszawie w ramach polsko amerykańskiego programu Wolności. Na Ukrainie działała w think tanku, który w uproszczeniu promował Miedzymorze i Trójmorze i pojawiaa się w telewizjach jako komentator polityczny.
  Odcinała się od Bandery i krytykowała ukraińskich nacjonalistów (miała za to małą falę hejtu na fb), ale także polskich narodowców. Umiejscowiłby ją w centrum. Ale pomimo to komentowała kilka razy dla telewizji Karnowskich. Zresztą często komentowała też dla ukraińskich telewizji za którymi stoją siły proRU.

  Koledzy Wjatrowycza chyba jej nie lubią, bo widziałem bóldupili, że dostała kilka czy nawet nascie razy wiecej głosów niż Wjatrowycz.

  #ukraina #ukrainainfo
  pokaż całość

  źródło: irrnn.jpg

 •  

  W Kijowie nieznani sprawcy ostrzelali z granatnika siedzibę kanału telewizyjnego "112".

  Nikomu nic się nie stało. Kanał tv jest własnością oligarchy z prorosyjskiego "Opozycyjnego Bloku". Zamach miał miejsce o godzinie 3:40, kiedy budynek był pusty, a sprawcy celowali w napis z nazwą kanału.

  Te zbiegi okoliczności zostaną wykorzystane przez rosyjskie media jako uciskanie i terroryzowanie prawdziwie niezależnych mediów przez faszystów z Ukrainy, którzy nie mogą się pogodzić, że Rosja jest przyjacielem, a ten kanał mówi o tym prawdę i tylko prawdę

  #ukraina #ukrainainfo #aryoconcent
  pokaż całość

  źródło: 284583.jpg

 •  

  Zeleński nadał obywatelstwo czternastu cudzoziemcom, którzy ubiegali się o obywatelstwo, a walczyli w Donbasie po stronie ukraińskiej armii

  W Donbasie służy m. in. grupa taktyczna "Belarus" oraz niedobitki batalionu składającego się z Uzbeków, Tatarów, Kazachów i Czeczenów, który utracił sporo stanu po bitwie o Debalcewe, ale byli bardzo pomocni w okresie najcięższych walk.

  Od 2015 r. na Ukrainie można legalnie służyć w armii bez posiadania obywatelstwa tegoż kraju. Prawo zmieniono głównie dla ochotników z Białorusi i Rosji.

  https://belsat.eu/pl/news/jako-cudzoziemcy-walczyli-o-ukraine-teraz-zostali-jej-obywatelami/

  #aryoconcent #donbaswar #ukrainainfo
  pokaż całość

  źródło: belsat.eu

 •  

  W Kijowie do pacjentki nie przyjechała karetka, a później ta po samodzielnym przybyciu do szpitala zmarła, czekając na lekarza.

  Pracownicy przykryli jej ciało płachtą i zostawili ją tak jeszcze na kilka godzin

  ( ಠ_ಠ)

  #ukraina #aryoconcent #ukrainainfo

  źródło: pbs.twimg.com

 •  

  Kołomojski wzywa Zeleńskiego do pójścia drogą Grecji i zerwania współpracy z Międzynarodowym Funduszem Walutowym.

  Czyli on proponuje ponowny kryzys gospodarczy i jeszcze większe zbiednienie? A no tak. Przecież ma ogromne aktywa i mógłby sobie kupować wszystko za bezcen ( ͡° ͜ʖ ͡°)

  btw. Apropos nacjonalizacji Prywat Bank. Kołomojski nie chce z powrotem banku. On oczekuje od rządu "rekompensaty". Czyli najpierw stwórz bank działający na zasadzie piramidy finansowej, błagał rząd dopłacił na ratowanie banku, a jak rząd przejął bank i uratował to domaga się rekompensaty, ale swoje straty liczy w sposób jakby bank był całkowicie zdrowy i świetnie prosperujący. Przecież to jest genialne! To jest kilkukrotne ruchanie przeciętnego Ukraińca i wmawianie, że sam się prosił. Podziwiam

  https://www.ft.com/content/91df13ce-7d58-11e9-81d2-f785092ab560

  #ukraina #finanse #ukrainainfo #aryoconcent
  pokaż całość

  źródło: ft.com

 •  

  Przejścia z Moskiewskiego Patriarchatu do Kijowskiego.

  Aktualnie liczba przejść wynosi 527 parafii. Stanowi to 4,6% wszystkich parafii, jakie posiada Moskiewski Patriarchat na Ukrainie. Wykres dynamiki przejść pokazuje, że największy boom na zmianę kościoła już minął.

  https://i.imgur.com/T8IXFFW.png

  Przyczyny są łatwe do wyjaśnienia. Media rosyjskie po początkowym szoku szybko dostosowały retorykę na temat autokefalii i przejścia traktują jak walkę z rosyjskością. Mimo iż o zmianie zwierzchnika parafii decydują wierni, to duchowni mają ogromny wpływ na to, co się dzieje na terenie świątyń. Zdarzały się przypadki odbierania zebranych podpisów przez tychże duchownych osobom, które zbierały je w celu zmiany zwierzchnika. Największy problem to jednak pieniądze Moskiewski patriarchat ma o wiele większe środki od Kijowskiego, a na pewno, jeśli chodzi o grę geopolityczną, to nie zdziwię się, jak i do tego celu dopłacają im z budżetu Federacji Rosyjskiej. Według duchownych Kijowskiego patriarchatu Moskwa znacznie zwiększyła płace dla duchownych służących na Ukrainie. Otrzymali też gwarancje wsparcia finansowego. To znacznie umocniło w wierze wielu niezdecydowanych. Ostatnio większość parafii przechodzi bez duchownych i wskazuje się właśnie wyżej wspomnianą przyczynę.

  W skrócie Ukraina przegrywa, a wszystko rozbija się o pieniądze na propagandę w telewizji oraz wsparcie finansowe kościoła. Ukraina nie ma na to pieniędzy. Te 527 parafii to niezłe wsparcie dla Kijowa, ale nie łamie przewagi, jaką Moskwa posiada, szczególnie na wschodzie.

  #ukraina #aryoconcent #rosja #ukrainainfo
  pokaż całość

  źródło: screenshot-uk.wikipedia.org-2019-05-05-09-54-55-053.png

 •  

  Gdzie i na kogo głosowano.

  #ukraina #aryoconcent #ukrainainfo

  źródło: 1142860_7438002.png

  +: Juran, m..1 +14 innych
 •  

  Zieleński wygrał wszędzie tylko nie w obwodzie Lwowskim

  #aryoconcent #ukraina #ukrainainfo

  źródło: media.slovoidilo.ua

 •  

  Osoby plusujące ten wpis zawołam dokładnie za rok do podsumowania czy Zeleński okazał się dobrym wyborem. Zrobię też zrzut ekranu z komentarzy o nim na wykopie.

  Zarchiwizuję też moje wpisy/komentarze dotyczące moich obaw wobec niego. Mam również spis z jego programu wyborczego i listę obietnic. Zobaczymy się za 365 dni ( ͡° ͜ʖ ͡°)

  #ukraina #ukrainainfo #aryoconcent #polityka pokaż całość

  źródło: i.iplsc.com

  +: K........o, maniac777 +1874 innych
 •  

  Kappa. Przewaga Zieleńskiego tylko rośnie w sondażach.

  #ukraina #aryoconcent #ukrainainfo

  źródło: liveuamap.com

 •  

  Niedoszły zamachowiec został ciężko ranny w Kijowie, po tym jak próbował zamontować ładunek wybuchowy w samochodzie ukraińskiego oficera służącego w Donbasie.

  Dobrze mu tak ( ͡° ͜ʖ ͡°)

  #aryoconcent #ukraina #ukrainainfo #donbaswar

  źródło: 21817992_0.jpg

  +: M..........d, qweasdzxc +18 innych
 •  

  Niezły plot twist

  Legendarna czołgistka separatystów uciekła na Ukrainę. Zakochała się w ukraińskim wywiadowcy

  Swietłana była prawdziwą gwiazdą – w tzw. Ługańskiej Republice Ludowej nakręcono o niej pierwszy długometrażowy film „Opołczenoczka”. Tytuł oznacza w dowolnym tłumaczeniu „członkini pospolitego ruszenia” lub „ochotniczka”. Nakręcony przez rosyjskiego reżysera film opowiada historię heroicznej obrony Donbasu przed „faszystami” z Kijowa.

  Według rosyjskiej propagandy w Donbasie z ukraińską armią miało walczyć właśnie „pospolite ruszenie” złożone z miejscowych. Tymczasem Driuk, która była pierwowzorem głównej bohaterki filmu, dziś opowiada, że w Donbasie służą Rosjanie, jedynie udających miejscowych.

  Według dziennikarzy kobieta miała zakochać się w oficerze ukraińskiego wywiadu. Oszukała swoich kolegów z pułku mówiąc, że wyjeżdża na leczenie do rosyjskiego Rostowa nad Donem. Po drodze zabrała teczkę zawierającą dokumenty potwierdzające udział Rosjan w walkach w Donbasie, np. fakt dostarczania do Donbasu najnowszego rosyjskiego wyposażenia wojskowego. Ponadto dzięki uzyskanym od niej informacjom, ukraińscy dywersanci mieli zniszczyć osiem czołgów należących do „separatystów”. Ukraińcy ewakuowali także z Doniecka dwójkę jej dzieci – co było jednym z warunków współpracy.

  Kobieta jest gotowa zeznawać przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym w Hadze na temat 30 innych kadrowych rosyjskich oficerów, którzy dowodzą siłami tzw. separatystów. Driuk opowiedziała też, że Rosjanie wprowadzili specjalne procedury maskowania swojej obecności. Rosyjscy żołnierze po przyjeździe do Donbasu podpisują rozkaz 00100, zakazujący kontaktów z „aborygenami”, w szczególności z kobietami.

  Kobieta zapowiada, że jak będzie trzeba, jest gotowa wrócić na front i walczyć po stronie Ukrainy.

  https://belsat.eu/pl/news/legendarna-czolgistka-separatystow-uciekla-na-ukraine-zakochala-sie-w-ukrainskim-wywiadowcy/

  #ukraina #ukrainainfo #aryoconcent #donbaswar

  A tu o innej znanej kobiecie wykorzystywanej w rosyjskiej propagandzie:
  https://belsat.eu/pl/news/bialoruska-snajperka-z-donbasu-opowiada-jak-stala-sie-narzedziem-rosyjskiej-propagandy/
  pokaż całość

  źródło: belsat.eu

 •  

  Mam mało czasu i chęci na pisanie wiadomości. Na Ukrainie trwa afera korupcyjna w zbrojeniówce, gdzie udział mógł brać Poroszenko

  Równolegle kandydat na prezydenta V. Zieleński też prowadzi biznes w Rosji twierdząc, że niczego tam nie ma i nie otrzymuje dotacji od rosyjskiego ministerstwa kultury, ani nie ukrywa rosyjskiej współpracy w swoich filmach. Póki co niczego nie wyjaśnił ¯\_(ツ)_/¯

  U Tymoszenko też jakaś afera wybiła, ale jeszcze nie czytałem o niej

  #ukraina #ukrainainfo #aryoconcent
  pokaż całość

  źródło: youtube.com

  +: manekin, o..x +7 innych
 •  

  Nikt nie poparł Jurija Bojkę z Opozycyjnego Bloku i opozycji. Nie został nawet włączony do zarządu platformy "Za Życie".

  Trochę się konkurencja pro RU wykrusza. Zaczynają kłócić się o władzę tuż przed wyborami. ( ͡° ͜ʖ ͡°) @szurszur

  #ukraina #ukrainainfo

  •  

   @szurszur gra się tam obawami o rewizjonizm polski w stosunku do Lwowa?

  •  

   @dertom: Tak ci prorosyjscy z wschodniego obozu tym grają dosyć czesto. Powtarzaja to co w rosyjskich programach propagandowych.
   Takie głosy były tez wśród obozu Swobody no tu jest taka różnica, że u neobanderowców to mówiły pomniejsze postacie ( i to nie widizałem niczego w ostatnim półroczu), a u tych wschodnich główne lica polityczne.
   Do tego co najmniej dwie takie osoby ma własne telewizje informacyjne, więc oni to wtłaczają milionom z głownie wschodniej częsci kraju.
   No i nie wiem czy teraz w Swobodzie te hasła sa jeszcze powtarzane, bo kompletnie ich nie widać w kampanii.

   Natomiast widziałem i u umiarkownych zdałoby sę ukrianskich dziennkarzy pewną obawę co do polskich zamiarów aneksyjnych. Propaganda wpływa i na takich.
   Ale to tez raczej nie ostatnio.
   Tak jak ktoś wczoraj chyba pisał na Wypoku u nas wielu wierzy w roszczenia terytorialne Ukrainy wobec Polski to tam jest coś w tym stylu tylko na odwrót.
   Oczywiscie zaborczą Ukraina u nas straszą często ci mniej lub bardziej prorosyjscy a tam Polska straszą zbliżone środowiska.
   pokaż całość

  • więcej komentarzy (4)

 •  

  Poroszenko podpisał się pod ustawą, która cementuje kurs Ukrainy do wstąpienia do UE i NATO. Zmiany w konstytucji zobowiązują rząd do zachowania dążenia do UE i NATO, a prezydent ma tego pilnować (ma prawo do cofania ustaw do poprawek). Na podpisaniu tej ustawy był obecny Donald Tusk

  #aryoconcent #europa #ukraina #ukrainainfo #ue #nato pokaż całość

  źródło: pbs.twimg.com

  •  

   @maniac777: Peruwiańczycy są sami sobie winni, skompromitowali Order Słońca wręczając go osobie która związek z Peru miała tylko wtedy gdy założyła tą ich śmieszną czapkę.

   +: A..x
  •  

   @putinex: Wręczyli najwyższe peruwiańskie odznaczenie premierowi kraju w celu zbiorowego uhonorowania ważnych dla Peru Polaków, a Ty nazywasz to kompromitacją... świetnie. Natomiast "czapeczka" równie "śmieszna" co ta poniżej:

   Lepiej się poczułeś wyśmiewając i dezawuując wręczane z wdzięczności dla Polaków najwyższe odznaczenia i stroje ludowe kraju z drugiego końca świata?

   źródło: v.wpimg.pl

  • więcej komentarzy (6)

 •  

  #lwow #polska #ukrainainfo #ukraina

  Jak pisaliśmy, w niedzielę ochrona Cmentarza Łyczakowskiego zatrzymała cztery osoby, które uszkodziły pudła zasłaniające posągi lwów stojące przed Łukiem Sławy na Cmentarzu Obrońców Lwowa (tzw. Cmentarzu Orląt), będącym wydzieloną częścią Cmentarza Łyczakowskiego. Początkowo informowano, że byli to czterej mężczyźni, nie podając ich obywatelstwa. W poniedziałek źródło w policji obwodu lwowskiego przekazało portalowi Zaxid.net, że zatrzymani to dwa polskie małżeństwa, wszyscy w wieku 25 lat.

  https://kresy.pl/wydarzenia/regiony/ukraina/media-zatrzymani-na-cmentarzu-orlat-we-lwowie-to-dwa-polskie-malzenstwa/
  pokaż całość

 •  
  h...............y

  +8

  Ukraińcy to niewdzięczny naród, skrajnie nacjonalistyczny. Te ciągłe modły do nazistów, do ss galizien itd. to kompletna kpina. [...] Młodzi Polacy, siedźcie w chałupach. To nie jest nasza "wojna". Obserwować, ewentualnie wyrazić zaniepokojenie. Nie obstawać za żadną ze stron.
  #ukraina #rosja #ukrainainfo #aryoconcent

  źródło: youtube.com

Ładuję kolejną stronę...

Archiwum tagów