Popularność #zainteresowania

7:0,10:1,8:0,10:1,11:0,7:0,4:0,4:0,7:0,5:0,4:0,7:0,9:1,3:1