•  
  n.......................i

  +13

  Argument o wrodzonym charakterze homoseksualności w debacie odnośnie równouprawnienia (związki partnerskie i tak dalej) osób nieheteronormatywnych jest argumentem chybionym, słabym i potencjalnie szkodliwym dla sprawy.
  0. Cała argumentacja upada w momencie, hipotetycznego, udowodnienia woluntaryzmu orientacji innej niż heteroseksualna. Mało prawdopodobne ze względu na dostępne dane i anegdotyczne eksperymenty myślowe, ale dalej trzeba mieć to na uwadze.
  1. Skoro orientacja jest wrodzona a człowiek wolny, to naturalnie można skonkludować, że za preferencje nie będzie się karać, ale za czyny w kierunku ich spełnienia już tak. Typowo konserwatywne spojrzenie, zgodne z myślą podstawową.
  2. Argument ten nie jest w stanie zapewnić ochrony czynów i wyborów osób które miały się takimi urodzić, ponieważ nie dotyka tego problemu. Mało wartościowa jest obrona pożądań, a nie realnych wykładników danej konstytucji osobowościowej.
  3. Poleganie na nim daje w ręce przeciwników wolności argument odnośnie selekcji zarodków z konkretnymi cechami jako uzasadniony w kontekście etycznego współgrania pożądań i akceptowalnych społecznie zachowań, to jest heteronormatywności.
  4. Z samego faktu wrodzonej cechy pożądania nie da się wyprowadzić wiążących argumentów etycznych. Brak obwiniania za daną predyspozycję nie prowadzi bezpośrednio do braku dyskryminacji i wyprowadzenia kategorii pozytywnych.
  5. Pomimo istnienia naukowych i sprawdzonych teorii odnośnie, np. pigmentacji skóry nie pomagają one w wykorzenieniu takich zachowań jak rasizm. Niezależnie od tego jaka hipoteza odnośnie powstawania orientacji seksualnej będzie uznawana za wiążącą, tak bez odpowiedniej tolerancji społecznej może zostać wykorzystana przeciwko homoseksualistom.
  6. Większość argumentów pozostaje w mocy w momencie uznania orientacji za niezmienną niezależnie od jej pochodzenia, to jest czy powstała bezpośrednio lub nie na podstawie podjętych działań.
  #neuropa #lgbt #queer

  •  

   @nieublagany_ciezar_chwili: 6. Nie można uznać, orientacji za niezmienną jeśli powstała na podstawie podjętych działań. Jeżeli powstała w wyniku implikacji podjętych działań, to działania wpłynęły na ustanowienie orientacji, nie może ona być niezmienna.
   5. Hipoteza o wrodzonej orientacji nie może być wykorzystywana przeciwko homoseksualistom, bo wg tej hipotezy nie charakteryzowali się oni siłą sprawczą w kierunku samostanowienia własnej orientacji.
   4.Dowiedzenie się o fakcie wrodzoności i zrozumienia jakie implikacje fakt ten za sobą pociąga umożliwia eradykację powszechnie panujących dyskryminujących idiosynkrazji.
   3. Nie odnaleziono jeszcze genów odpowiedzialnych za orientację seksualną, co powoduje niemożliwość przedstawionej selekcji zarodków.
   2.Wrodzony homoseksualizm nie usprawiedliwia preferowanych partnerów seksualnych tej samej płci tak samo jak wrodzona leworęczność nie usprawiedliwia preferowania wykonywania czynności lewą kończyną górną.
   Orientacja seksualna nie jest jedną z cech konstytucji osobowościowej?
   1. Wszystko zależy od tego jakie to są czyny. Kto stwierdza czy są to czyny karalne? Czy za wykonywanie aktywności w kierunku zaspokojenia własnych preferencji posiadania wypełnionego przewodu pokarmowego bogatą w składniki odżywcze miazgą pokarmową powinno się karać? Wg Twojego wywodu logicznego za preferencje posiadania czystego mieszkania nie można karać, ale za czyny podjęte w kierunku osiągnięcia takiego stanu już tak. Twoja hipoteza wymaga konkretnego określenia charakteru czynu.

  •  
   n.......................i

   +1

   Wszystko zależy od tego jakie to są czyny. Kto stwierdza czy są to czyny karalne? Czy za wykonywanie aktywności w kierunku zaspokojenia własnych preferencji posiadania wypełnionego przewodu pokarmowego bogatą w składniki odżywcze miazgą pokarmową powinno się karać? Wg Twojego wywodu logicznego za preferencje posiadania czystego mieszkania nie można karać, ale za czyny podjęte w kierunku osiągnięcia takiego stanu już tak. Twoja hipoteza wymaga konkretnego określenia charakteru czynu
   Czyn jest konkretnie zdefiniowany jako taki, który jest, w tym przypadku, zgodny z preferencją odnośnie podmiotów w nim uczestniczących. Nie jest on równoważny tożsamości i cechom psychicznym. Karalność i tym podobne są zupełnie odrębną kwestią i niezwiązaną z wywodem.

   Wrodzony homoseksualizm nie usprawiedliwia preferowanych partnerów seksualnych tej samej płci tak samo jak wrodzona leworęczność nie usprawiedliwia preferowania wykonywania czynności lewą kończyną górną.
   Orientacja seksualna nie jest jedną z cech konstytucji osobowościowej?

   Oczywiście że nie usprawiedliwia. Człowiek jako istota rozumna jest w stanie dokonywać wyborów, jeśli uznajemy ją za wolną w danym zakresie, stąd nie podjęcie działania zgodnego ze swoją preferencją jest jednym z nich.

   Nie odnaleziono jeszcze genów odpowiedzialnych za orientację seksualną, co powoduje niemożliwość przedstawionej selekcji zarodków.
   Nawet jeśli obecnie nie znaleziono definitywnych determinantów seksualności, jest to dalej potencjalnym argumentem. Nie niemożliwym do uznania za ważny.

   Dowiedzenie się o fakcie wrodzoności i zrozumienia jakie implikacje fakt ten za sobą pociąga umożliwia eradykację powszechnie panujących dyskryminujących idiosynkrazji.
   Fakt wrodzonej predyspozycji nie ma żadnych implikacji, w tym do momentu jego uspołecznienia. Prostą analogią jest przykładowo alkoholizm.

   Hipoteza o wrodzonej orientacji nie może być wykorzystywana przeciwko homoseksualistom, bo wg tej hipotezy nie charakteryzowali się oni siłą sprawczą w kierunku samostanowienia własnej orientacji.
   Wrodzona orientacja i jej potencjalne konsekwencje mogą być przyczyną dyskryminacji. Można nienormatywność pożądania uznać za element składowy dyskryminacji ze względu na jego niekompatybilność z danym systemem etycznym. Jeśli uznać pożądanie za cechę wewnętrzną podmiotu i nie karanie za myśli, możliwym i nie niespotykanym jest dyskryminacja, ze względu na rozumność podmiotu, działań mających na celu spełnienie pragnień.

   Nie można uznać, orientacji za niezmienną jeśli powstała na podstawie podjętych działań. Jeżeli powstała w wyniku implikacji podjętych działań, to działania wpłynęły na ustanowienie orientacji, nie może ona być niezmienna.
   @onychomalacja Można. Przy założeniu, które nie jest niepodparte niczym, że fiksacja następuje na wczesnym etapie rozwoju, dzieciństwa.

   +: alkan
  •  
   n.......................i

   +2

   @Cymes: Warto było?

   +: Cymes, Rzuku

Gorące dyskusje ostatnie 12h