•  

   @llorT: Nie. Co najwyżej może być "osobą powszechnie znaną".

   Określenie “grono osób powszechnie znanych”, (…) obejmuje osoby, które wprost lub w sposób dorozumiany godzą się na podawanie do publicznej wiadomości wiedzy o swoim życiu. Nie są to jednak tylko aktorzy, piosenkarze lub politycy, lecz także osoby prowadzące inną działalność, na przykład gospodarczą lub społeczną. Powód, który jak sam twierdzi był właścicielem dużego przedsiębiorstwa i prezesem znanego nie tylko w P. klubu sportowego, był zapraszany na różnego rodzaju spotkania organizowane przez PZPN. Niewątpliwie powód nie był więc osobą anonimową lecz szeroko znaną. W tej sytuacji opublikowanie jego wizerunku samo przez się nie mogło naruszać jego prywatności, gdyż uczestnicząc w różnego rodzaju spotkaniach był fotografowany.

   Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 20 lipca 2007 roku (I CSK 134/07)

   +: llorT
  •  

   Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 20 lipca 2007 roku
   @kado4: I od tamtej pory nic się nie zmieniło w tej kwestii?

  •  

   @llorT: W jakim kontekście pytasz? O co chodzi?

Gorące dyskusje ostatnie 12h