•  

    Jeśli chodzi o badanie katastrofy smoleńskiej to warto obalić jeden z mitów krążących od dłuższego czasu a mianowicie taki, że obowiązuje jakaś mityczna umowa polsko-rosyjska z 1993 roku dotycząca badania katastrof samolotów wojskowych i gwarantująca stronie polskiej wielkie uprawnienia i swobodę prowadzenia śledztwa a zamiast niej Komisja Millera wybrała załącznik 13 Konwencji Chicagowskiej i "oddała śledztwo Rosjanom". No to przeczytajmy tę umowę a konkretnie art. 11 dotyczący badania katastrof lotniczych:

    W przypadku zaistnienia incydentu w przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej lub Federacji Rosyjskiej będącego następstwem działalności lotnictwa wojskowego, Strony podejmują niezbędne kroki wykorzystując bezpośrednią łączność w celu niedopuszczenia do eskalacji incydentu i szybkiego usunięcia jego skutków oraz wymiany w trybie pilnym informacji o zaistniałych wydarzeniach. Strona polska takie informacje będzie przekazywać za pośrednictwem Attache Wojskowego Ambasady Federacji Rosyjskiej w Rzeczypospolitej Polskiej, Strona rosyjska za pośrednictwem Attache Wojskowego Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Federacji Rosyjskiej. Wyjaśnienie incydentów lotniczych, awarii i katastrof, spowodowanych przez polskie wojskowe statki powietrzne w przestrzeni powietrznej Federacji Rosyjskiej lub rosyjskie wojskowe statki powietrzne w przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzone będzie wspólnie przez właściwe organy polskie i rosyjskie. Jednocześnie Strony zapewniają dostęp do niezbędnych dokumentów z zachowaniem obowiązujących je zasad ochrony tajemnicy państwowej. W sytuacjach awaryjnych Strony zobowiązują się do udzielenia niezbędnej pomocy załogom wojskowych statków powietrznych

    To wszystko. Te kilka ogólnikowych zdań miałoby stanowić podstawę prawną badania katastrofy smoleńskiej? Przecież tam nic nie jest sprecyzowane i uregulowane włącznie z dostępem strony polskiej do miejsca katastrofy, wraku, dowodów rzeczowych o oddaniu wraku stronie polskiej nie wspominając. Przy braku dobrej woli jednej ze stron można sobie ten zapis interpretować dowolnie.

    Dla kontrastu link do załącznika 13 Konwencji Chicagowskiej (59 stron) http://www.ulc.gov.pl/_download/prawo/prawo_miedzynarodowe/konwencje/zal_13_0612.pdf

    #smolensk #katastrofa #prawo #macierewicz #4konserwy #neuropa #polityka

Gorące dyskusje ostatnie 12h