Gorące dyskusje ostatnie 12h

 • avatar

  Kto chce kawałek?

  Ostatnio zmodyfikowałem i ulepszyłem drastycznie mój przepis na pizzę, który był pierwszym i jest jednym z najpopularniejszych przepisów na moim blogu (kilkaset tysięcy wyświetleń).

  Wkrótce mocna aktualizacja przepisu pisanego i odcinek z #pizza na Top Garze

  #kuchniamg78 #gotujzwykopem i #pokazmorde pokaż całość

  odpowiedzi (80)

 • avatar

  Premier Izraela w koszulce od Hugo Boss, TVN, piątek, godzina 19. Creme de la creme.

  #izrael #czarnyhumor

  odpowiedzi (19)

 • avatar

  Pamiętacie wpis @pawelczixd w temacie #warszawabezbarierek
  Jeśli nie, to https://www.wykop.pl/wpis/56835373/podsumowanie-akcji-warszawa-bez-barierek-ostatnio-/

  Jako osobie bez nogi - pozdro dla @MiszczJoda, nie jesteś tutaj jedyny ( ͡° ͜ʖ ͡°) - wkurzają mnie wszelkie utrudnienia poruszania się po mieście, gdy muszę przejść 500m więcej niż pierwotnie zakładałem.

  Wysłałem więc miesiąc temu takie pisemko do Komendy Stołecznej Policji takie coś:

  Informacja publiczna na temat ulatwień dla osób niepełnosprawnych
  Na podstawie art. 2 ust. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764 z późn. zm.), zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji w zakresie:
  zaprojektowanych ułatwień powstałych w związku z utrudnieniem poruszania się osób niepełnosprawnych spowodowanym ustawieniem barierek na Placu Powstańców Warszawy.
  Niniejszy plac, sąsiadujący z ul. Świętokrzyską, to ważny szlak komunikacyjny na mapie miasta Warszawa.
  Barierki takowe w znacznym stopniu utrudniają się poruszanie osobom starszym oraz - w szczególności - osobom niepełnosprawnym. W związku z powyższym, na podstawie ww. przepisów, wnoszę o informację:
  1. kiedy planowane jest usunięcie barierek?
  2. czy Komenda Stołeczna Policji podjęła środki mające na celu minimalizację uciążliwości tychże barierek dla osób niepełnosprawnych?
  Jeśli nie - dlaczego? Jeśli tak - jakie środki zostały podjęte?
  3. czy Komenda Stołeczna Policji wzięła pod uwagę stopień znacznego ograniczenia możliwości poruszania się osób niepełnosprawnych w związku z postawieniem barierek?
  4. W jaki sposób policja pomaga osobom niepełnosprawnym w komunikacji zablokowanym barierkami szlakiem?


  KSP czekała dokładnie 2 tygodnie, aby odpowiedzieć, jak niżej:
  https://www.wykop.pl/cdn/c3201142/comment_rHq931vkS6t1rMns0mCeTwJYU9D2cJThdFVGAWqEkMg0ydEcAd8owt0WNWlw2c0UXdlFRsEyO6GJGOETVmnl75mImdteJksxQnyo.jpg

  No ok, nie Wasze zabawki, to piszę tam, gdzie kazaliście.
  Wymodziłem więc takie pismo do Komendy Rejonowej Policji Warszawa I, zgodnie z tym co napisało KSP.

  Informacja publiczna na temat ulatwień dla osób niepełnosprawnych
  Na podstawie art. 2 ust. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764 z późn. zm.), zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji w zakresie:
  zaprojektowanych ułatwień powstałych w związku z utrudnieniem poruszania się osób niepełnosprawnych spowodowanym ustawieniem barierek na Placu Powstańców Warszawy.
  Niniejszy plac, sąsiadujący z ul. Świętokrzyską, to ważny szlak komunikacyjny na mapie miasta Warszawa.
  Barierki takowe w znacznym stopniu utrudniają się poruszanie osobom starszym oraz - w szczególności - osobom niepełnosprawnym. W związku z powyższym, na podstawie ww. przepisów, wnoszę o informację:
  1. kiedy planowane jest usunięcie barierek?
  2. czy Komenda Rejonowa Policji Warszawa I podjęła środki mające na celu minimalizację uciążliwości tychże barierek dla osób niepełnosprawnych?
  Jeśli nie - dlaczego? Jeśli tak - jakie środki zostały podjęte?
  3. czy Komenda Rejonowa Policji Warszawa I wzięła pod uwagę stopień znacznego ograniczenia możliwości poruszania się osób niepełnosprawnych w związku z postawieniem barierek?
  4. W jaki sposób policja pomaga osobom niepełnosprawnym w komunikacji zablokowanym barierkami szlakiem?


  Pytanie kieruję do Państwa komendy zgodnie z odpowiedzią komendy stołecznej na identyczne pytania.

  Oto co odpisali:

  https://www.wykop.pl/cdn/c3201142/comment_9SjYJbiv0Z5A0Af4rcjadkyQRNoL2UYenDW8GEIAIIEw7Bx98d5u0pQMvgWppTdgnjUZ7Hulr9g5jSHWeeAdIpdMKN5n8a43PWEF.jpg

  Oj, tak to się bawić nie będziemy, więc poszły teraz do nich dwa pisma.

  Pierwsze:

  Wezwanie do usunięcia naruszenia prawa
  W odpowiedzi na pismo z dnia 12 maja 2021 (datowane na 7 maja), na podstawie art.52 §3 w związku z art.3 §2 pkt 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2002r. nr 153 poz.1270 z późn. zm.) niniejszym wzywam do usunięcia naruszenia prawa poprzez udzielenie informacji publicznej, żądanej pismem z dnia 29 kwietnia 2021 roku.
  W przypadku dalszej bezczynności organu wniesiona zostanie skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.


  Należy zauważyć, iż w piśmie z Gabinetu Komendanta Stołecznego Policji l.dz. G-2026/1817/21 z dnia 28 kwietnia 2021r wskazano, iż to Komenda Rejonowa Policji Warszawa I jest odpowiedzialna za wspomniany teren, oraz że to Komenda Rejonowa Policji Warszawa I odpowiada za wspomniane barierki - co wskazuje na wzajemne wykluczanie się odpowiedzi wspomnianych organów.

  Podkreślam, iż nie bycie dysponentem wspomnianych barierek nie zwalnia Komendy Rejonowej Policji Warszawa I z odpowiedzi na zadane pytania oraz nie zwalnia Komendy od możliwości pomocy osobom niepełnosprawnych w okolicy barierek.

  Dlatego wzywam do natychmiastowego usunięcia naruszenia prawa poprzez odpowiedź na poniższe, zadane wcześniej pytania:
  1. kiedy planowane jest usunięcie barierek?
  2. czy Komenda Rejonowa Policji Warszawa I podjęła środki mające na celu minimalizację uciążliwości tychże barierek dla osób niepełnosprawnych?
  Jeśli nie - dlaczego? Jeśli tak - jakie środki zostały podjęte?
  3. czy Komenda Rejonowa Policji Warszawa I wzięła pod uwagę stopień znacznego ograniczenia możliwości poruszania się osób niepełnosprawnych w związku z postawieniem barierek?
  4. W jaki sposób policja pomaga osobom niepełnosprawnym w komunikacji zablokowanym barierkami szlakiem?


  Oraz pismo drugie:

  Informacja publiczna na temat barierek
  Na podstawie art. 2 ust. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764 z późn. zm.), zwracam się z wnioskiem o UDOSTĘPNIENIE WSZYSTKICH INFORMACJI posiadanych przez Komendę Rejonową Policji Warszawa I na temat barierek na Placu Powstańców Warszawy.


  DODATKOWO wnoszę o odpowiedź na poniższe pytania:
  1. Kto jest dysponentem ustawionych barierek?
  2. Czy Komenda Rejonowa Policji Warszawa I komenda była poinformowana o fakcie ustawienia takich barierek? Jeśli tak, to kto poinformował Komendę Rejonową Policji Warszawa I o postawieniu barierek oraz jaka była opinia Komendy Rejonowej Policji Warszawa I na ten temat? Jeśli komenda nie była poinformowana o fakcie ustawienia barierek, to czy w momencie stwierdzenia ich ustawienia, czy podjęto działania mające na celu weryfikację kto i dlaczego postawił barierki oraz czy zrobiono to zgodnie z obowiązującymi przepisami?
  3. Kto określił zakres wypłotowania?
  4. Czy Komenda Rejonowa Policji Warszawa I komenda była poinformowana o zakresie wypłotowania? Jeśli tak, to kto poinformował Komendę Rejonową Policji Warszawa I o zakresie oraz jaka była opinia Komendy Rejonowej Policji Warszawa I na ten temat? Jeśli komenda nie była poinformowana o fakcie zakresie wypłotowania, to czy w momencie stwierdzenia ich ustawienia, czy podjęto działania mające na celu weryfikację zakresu wypłotowania zgodnie z obowiązującymi przepisami?


  Teraz czekam, co odpiszą. Tutaj pytanie do @Watchdog_Polska, czy nie chcecie się przyłączyć do tematu, bo wygląda ciekawie ( ͡° ͜ʖ ͡°)

  pokaż spoiler #warszawabezbarierek #warszawa #protest #bekazpisu #policja
  pokaż całość

  odpowiedzi (37)