•  

  Gdy próbuję odpalić ac wywala mi "retire from the race". Pomożecie? :(

  pokaż spoiler 9/11/2017 2:17:06 PM

  Skipped MoveUGC
  1: IGNOREDPI
  PID: 6932

  AC Launcher ver. 0.17.515.5004
  Running on: Microsoft Windows NT 6.2.9200.0 x64
  Searching for .config at: AssettoCorsa.exe -> G:\SteamLibrary\steamapps\common\assettocorsa\AssettoCorsa.exe.Config
  Current Culture: en-US / en-US
  Length:1
  assembly loading: Steamworks.NET.dll
  Loading G:\SteamLibrary\steamapps\common\assettocorsa\launcher\support\Steamworks.NET.dll
  assembly loading: CEF3.dll
  Loading G:\SteamLibrary\steamapps\common\assettocorsa\launcher\support\CEF3.dll
  Initializing Steam: True.
  Steam ID: 76561198136107699

  Error >>> 9/11/2017 2:17:06 PM
  System.BadImageFormatException
  Message:Próbowano załadować program w niepoprawnym formacie. (Wyjątek od HRESULT: 0x8007000B)
  TargetSite: SByte* apihash(Int32)
  Source:CEF3
  StackTrace: at Xilium.CefGlue.Interop.libcef.api
  hash(Int32 entry)
  at Xilium.CefGlue.CefRuntime.CheckVersionByApiHash()
  at Xilium.CefGlue.CefRuntime.CheckVersion()
  at Xilium.CefGlue.CefRuntime.Load(String path)
  at Xilium.CefGlue.CefRuntime.Load()
  at AC.Launcher.AppCef.initCef(String[] args)
  at AC.Launcher.AppCef..ctor(String[] args)
  at AC.Launcher.App..ctor(String[] args)
  at AC.Launcher.Startup.Main(String[] args)
  InnerException:
  17596 Kb
  336536 Kb
  PROCESSORARCHITEW6432 = AMD64
  EnableConfiguratorSupport = 0
  COMPUTERNAME = HELL-RAISER
  LOCAL
  APPDATA = C:\Users\jachu\AppData\Local
  CommonProgramFiles(x86) = C:\Program Files (x86)\Common Files
  OneDrive = C:\Users\jachu\OneDrive
  HOMEPATH = \Users\jachu
  PROCESSORREVISION = 3f02
  PATHEXT = .COM;.EXE;.BAT;.CMD;.VBS;.VBE;.JS;.JSE;.WSF;.WSH;.MSC
  TMP = C:\Users\jachu\AppData\Local\Temp
  TEMP = C:\Users\jachu\AppData\Local\Temp
  LOCALAPPDATA = C:\Users\jachu\AppData\Local
  PUBLIC = C:\Users\Public
  PROCESSOR
  IDENTIFIER = Intel64 Family 6 Model 63 Stepping 2, GenuineIntel
  USERDOMAIN = HELL-RAISER
  ProgramFiles(x86) = C:\Program Files (x86)
  ENABLEVKLAYERVALVEsteamoverlay1 = 1
  Path = C:\Steam;C:\Program Files (x86)\Common Files\Intel\Shared Libraries\redist\intel64\compiler;C:\ProgramData\Oracle\Java\javapath;C:\Windows\system32;C:\Windows;C:\Windows\System32\Wbem;C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\;C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\PhysX\Common;C:\WINDOWS\system32;C:\WINDOWS;C:\WINDOWS\System32\Wbem;C:\WINDOWS\System32\WindowsPowerShell\v1.0\;C:\Users\jachu\AppData\Local\Microsoft\WindowsApps;
  SteamAppId = 244210
  PROCESSORLEVEL = 6
  NUMBER
  OFPROCESSORS = 12
  windows
  tracingflags = 3
  SteamAppUser = ryderv7
  SteamUser = ryderv7
  PSModulePath = C:\WINDOWS\system32\WindowsPowerShell\v1.0\Modules\
  SteamStreamingHardwareEncodingIntel = 1
  CommonProgramFiles = C:\Program Files (x86)\Common Files
  SDL
  GAMECONTROLLERCONFIG = 030000004c050000c405000000000000,PS4 Controller,a:b1,b:b2,back:b8,dpdown:h0.4,dpleft:h0.8,dpright:h0.2,dpup:h0.1,guide:b12,leftshoulder:b4,leftstick:b10,lefttrigger:a3,leftx:a0,lefty:a1,rightshoulder:b5,rightstick:b11,righttrigger:a4,rightx:a2,righty:a5,start:b9,x:b0,y:b3,
  030000005e0400008e02000000007801,XInput Controller,a:b0,b:b1,back:b6,dpdown:h0.4,dpleft:h0.8,dpright:h0.2,dpup:h0.1,guide:b10,leftshoulder:b4,leftstick:b8,lefttrigger:a2,leftx:a0,lefty:a1,rightshoulder:b5,rightstick:b9,righttrigger:a5,rightx:a3,righty:a4,start:b7,x:b2,y:b3,
  USERMYDOCS = C:\Users\jachu\Documents
  ValvePlatformMutex = c:/steam/steam.exe
  ProgramData = C:\ProgramData
  ProgramW6432 = C:\Program Files
  ProgramFiles = C:\Program Files (x86)
  SteamControllerAppId = 244210
  SteamStreamingHardwareEncodingNVIDIA = 1
  FP
  NOHOSTCHECK = NO
  COMMONMYDOCS = C:\Users\Public\Documents
  SystemRoot = C:\WINDOWS
  INTEL
  DEVREDIST = C:\Program Files (x86)\Common Files\Intel\Shared Libraries\
  SESSIONNAME = Console
  CommonProgramW6432 = C:\Program Files\Common Files
  LOGONSERVER = \HELL-RAISER
  STEAMID = 76561198136107699
  USERPROFILE = C:\Users\jachu
  SteamGameId = 244210
  USERDOMAIN
  ROAMINGPROFILE = HELL-RAISER
  APPDATA = C:\Users\jachu\AppData\Roaming
  HOMEDRIVE = C:
  windowstracinglogfile = C:\BVTBin\Tests\installpackage\csilogfile.log
  SteamStreamingHardwareEncodingAMD = 1
  INSTALLDIR = G:\SteamLibrary\steamapps\common\assettocorsa
  USERNAME = jachu
  MICLDLIBRARYPATH = C:\Program Files (x86)\Common Files\Intel\Shared Libraries\compiler\lib\mic
  PROCESSOR
  ARCHITECTURE = x86
  ROOTDRIVE = G
  OS = Windows_NT
  ComSpec = C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
  SystemDrive = C:
  windir = C:\WINDOWS
  SteamPath = C:\Steam
  ALLUSERSPROFILE = C:\ProgramData

  <<< Error

  #assettocorsa

Gorące dyskusje ostatnie 12h

 • avatar

  Mirki i Mirabelki ogłaszam #rozdajo, ale nie takie zwykłe, bo w tym #rozdajo można także pomóc innym!

  Dla tych, którzy nie chcą pomóc, a chcą tylko drona, przechodzę od razu do rzeczy! :)

  Rozdajo dotyczy używanego (kilka razy), w pełni sprawnego drona Eachine H8S 3D - jak widać na załączonym zdjęciu. Wyniki zostaną ogłoszone w niedzielę 24.09 wieczorem (powiedzmy, do 21:00). Aby wziąć udział wystarczy plus, ale zielonki, które założą konto po opublikowaniu posta niestety nie mogą wziąć udziału. :(

  Teraz przechodzimy do ważniejszej kwestii, czyli pomocy!

  Dużo się mówiło i mówi o zniszczonych lasach po nawałnicy, która przeszła 11.08.2017 r. na Pomorzu, ale za mało o zniszczonych domach, o ludzkiej tragedii, o problemach, jakie mają i jeszcze długo mieć będą okoliczni mieszkańcy...

  O skali zniszczeń możecie się przekonać, oglądając zdjęcia panoramiczne, które wykonaliśmy ponad tydzień po tych wydarzeniach:

  Wirtualny spacer obrazujący skalę zniszczeń

  W pomoc na rzecz osób, które utraciły nieraz dorobek całego życia, zaangażowało się mnóstwo wspaniałych osób z całej Polski. My również chcemy dołożyć swoją cegiełkę, dlatego przygotowaliśmy dla Was specjalną ofertę:

  1. Połowę dochodu z umów na wykonanie wirtualnego spaceru Google Street View, podpisanych do końca września, przeznaczymy na pomoc najbardziej potrzebującym. Liczy się data podpisania umowy, a nie termin realizacji (tzn. umowę podpisujemy we wrześniu, ale spacer możemy wykonać w dogodnym dla Was terminie). Niektóre firmy pomagają teraz, a realizację spaceru odkładają na wiosnę przyszłego roku.

  2. Jeżeli masz w swojej ofercie produkty, które mogą przydać się osobom potrzebującym, to za naszą pracę możemy rozliczyć się w barterze - my wykonamy dla Ciebie usługę, a Ty pomożesz osobom, które dotknęła tragedia.

  Chcesz pomóc lub dowiedzieć się więcej?
  Skontaktuj się z nami!
  AdPhoto Wirtualne Spacery Google

  Tak więc Mirki i Mirabelki, jeśli znacie kogoś kto był, jest lub może być zainteresowany wykonaniem takiego spaceru w swojej firmie, to powiedzcie mu o tym, może akurat skorzysta z naszych usług, a przy okazji będzie mógł pomóc!

  Do tej pory udało się nam zebrać 570 zł, cały czas pracujemy i liczymy, że dzięki Waszej pomocy, zbierzemy jeszcze więcej!
  pokaż całość

  odpowiedzi (6)

 • avatar

  Jak powiedzieć po angielsku, że: on podał się do ojca?

  odpowiedzi (147)

 • odpowiedzi (8)