•  

  Gdy próbuję odpalić ac wywala mi "retire from the race". Pomożecie? :(

  pokaż spoiler 9/11/2017 2:17:06 PM

  Skipped MoveUGC
  1: IGNOREDPI
  PID: 6932

  AC Launcher ver. 0.17.515.5004
  Running on: Microsoft Windows NT 6.2.9200.0 x64
  Searching for .config at: AssettoCorsa.exe -> G:\SteamLibrary\steamapps\common\assettocorsa\AssettoCorsa.exe.Config
  Current Culture: en-US / en-US
  Length:1
  assembly loading: Steamworks.NET.dll
  Loading G:\SteamLibrary\steamapps\common\assettocorsa\launcher\support\Steamworks.NET.dll
  assembly loading: CEF3.dll
  Loading G:\SteamLibrary\steamapps\common\assettocorsa\launcher\support\CEF3.dll
  Initializing Steam: True.
  Steam ID: 76561198136107699

  Error >>> 9/11/2017 2:17:06 PM
  System.BadImageFormatException
  Message:Próbowano załadować program w niepoprawnym formacie. (Wyjątek od HRESULT: 0x8007000B)
  TargetSite: SByte* apihash(Int32)
  Source:CEF3
  StackTrace: at Xilium.CefGlue.Interop.libcef.api
  hash(Int32 entry)
  at Xilium.CefGlue.CefRuntime.CheckVersionByApiHash()
  at Xilium.CefGlue.CefRuntime.CheckVersion()
  at Xilium.CefGlue.CefRuntime.Load(String path)
  at Xilium.CefGlue.CefRuntime.Load()
  at AC.Launcher.AppCef.initCef(String[] args)
  at AC.Launcher.AppCef..ctor(String[] args)
  at AC.Launcher.App..ctor(String[] args)
  at AC.Launcher.Startup.Main(String[] args)
  InnerException:
  17596 Kb
  336536 Kb
  PROCESSORARCHITEW6432 = AMD64
  EnableConfiguratorSupport = 0
  COMPUTERNAME = HELL-RAISER
  LOCAL
  APPDATA = C:\Users\jachu\AppData\Local
  CommonProgramFiles(x86) = C:\Program Files (x86)\Common Files
  OneDrive = C:\Users\jachu\OneDrive
  HOMEPATH = \Users\jachu
  PROCESSORREVISION = 3f02
  PATHEXT = .COM;.EXE;.BAT;.CMD;.VBS;.VBE;.JS;.JSE;.WSF;.WSH;.MSC
  TMP = C:\Users\jachu\AppData\Local\Temp
  TEMP = C:\Users\jachu\AppData\Local\Temp
  LOCALAPPDATA = C:\Users\jachu\AppData\Local
  PUBLIC = C:\Users\Public
  PROCESSOR
  IDENTIFIER = Intel64 Family 6 Model 63 Stepping 2, GenuineIntel
  USERDOMAIN = HELL-RAISER
  ProgramFiles(x86) = C:\Program Files (x86)
  ENABLEVKLAYERVALVEsteamoverlay1 = 1
  Path = C:\Steam;C:\Program Files (x86)\Common Files\Intel\Shared Libraries\redist\intel64\compiler;C:\ProgramData\Oracle\Java\javapath;C:\Windows\system32;C:\Windows;C:\Windows\System32\Wbem;C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\;C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\PhysX\Common;C:\WINDOWS\system32;C:\WINDOWS;C:\WINDOWS\System32\Wbem;C:\WINDOWS\System32\WindowsPowerShell\v1.0\;C:\Users\jachu\AppData\Local\Microsoft\WindowsApps;
  SteamAppId = 244210
  PROCESSORLEVEL = 6
  NUMBER
  OFPROCESSORS = 12
  windows
  tracingflags = 3
  SteamAppUser = ryderv7
  SteamUser = ryderv7
  PSModulePath = C:\WINDOWS\system32\WindowsPowerShell\v1.0\Modules\
  SteamStreamingHardwareEncodingIntel = 1
  CommonProgramFiles = C:\Program Files (x86)\Common Files
  SDL
  GAMECONTROLLERCONFIG = 030000004c050000c405000000000000,PS4 Controller,a:b1,b:b2,back:b8,dpdown:h0.4,dpleft:h0.8,dpright:h0.2,dpup:h0.1,guide:b12,leftshoulder:b4,leftstick:b10,lefttrigger:a3,leftx:a0,lefty:a1,rightshoulder:b5,rightstick:b11,righttrigger:a4,rightx:a2,righty:a5,start:b9,x:b0,y:b3,
  030000005e0400008e02000000007801,XInput Controller,a:b0,b:b1,back:b6,dpdown:h0.4,dpleft:h0.8,dpright:h0.2,dpup:h0.1,guide:b10,leftshoulder:b4,leftstick:b8,lefttrigger:a2,leftx:a0,lefty:a1,rightshoulder:b5,rightstick:b9,righttrigger:a5,rightx:a3,righty:a4,start:b7,x:b2,y:b3,
  USERMYDOCS = C:\Users\jachu\Documents
  ValvePlatformMutex = c:/steam/steam.exe
  ProgramData = C:\ProgramData
  ProgramW6432 = C:\Program Files
  ProgramFiles = C:\Program Files (x86)
  SteamControllerAppId = 244210
  SteamStreamingHardwareEncodingNVIDIA = 1
  FP
  NOHOSTCHECK = NO
  COMMONMYDOCS = C:\Users\Public\Documents
  SystemRoot = C:\WINDOWS
  INTEL
  DEVREDIST = C:\Program Files (x86)\Common Files\Intel\Shared Libraries\
  SESSIONNAME = Console
  CommonProgramW6432 = C:\Program Files\Common Files
  LOGONSERVER = \HELL-RAISER
  STEAMID = 76561198136107699
  USERPROFILE = C:\Users\jachu
  SteamGameId = 244210
  USERDOMAIN
  ROAMINGPROFILE = HELL-RAISER
  APPDATA = C:\Users\jachu\AppData\Roaming
  HOMEDRIVE = C:
  windowstracinglogfile = C:\BVTBin\Tests\installpackage\csilogfile.log
  SteamStreamingHardwareEncodingAMD = 1
  INSTALLDIR = G:\SteamLibrary\steamapps\common\assettocorsa
  USERNAME = jachu
  MICLDLIBRARYPATH = C:\Program Files (x86)\Common Files\Intel\Shared Libraries\compiler\lib\mic
  PROCESSOR
  ARCHITECTURE = x86
  ROOTDRIVE = G
  OS = Windows_NT
  ComSpec = C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
  SystemDrive = C:
  windir = C:\WINDOWS
  SteamPath = C:\Steam
  ALLUSERSPROFILE = C:\ProgramData

  <<< Error

  #assettocorsa

Gorące dyskusje ostatnie 12h

 • avatar

  Powiedzmy sobie szczerze: Kamil razem z żoną Ewą są wspaniałym przykładem dla dzieci i młodzieży.
  Kamil to absolutny top wszechczasów w skokach narciarskich, genialny sportowiec. Oboje są skromni, piękni i przesympatyczni. Nie da się ich nie lubić.
  #skoki #pjongczang2018

  odpowiedzi (24)

 • avatar

  prezent na 40stke handmade.. #handmade

  odpowiedzi (21)

 • avatar

  Wracam z imprezy do domu a na półpiętrze śpi menel. Nie zorientowałbym się nawet, gdyby nie chrapał.

  Nie jest zasikany ani zasrany, nie śmierdzi mocno poza alko.

  Mikro decyduje, co z tym zrobić. Wyłącznie rzeczy legalne i nienaruszające mojego komfortu bądź wygody, czyli ani go nie zaproszę, ani nie umyję, ani nie wyrucham.

  . . . kliknij, aby rozwinąć obrazek . . .

  odpowiedzi (35)