•  

   @BoltoS no i to jest właśnie taka wiara ( ͡º ͜ʖ͡º) kilka drobnych literówek i się okazuje, że nie "był mesjaszem, synem bożym" tylko "miał na imię Janusz i lubił kompot z wiśni"

  •  

   @BoltoS: Tak w sumie może to stereotyp, ale z tymi wszystkimi wyjściami na pustynię by głosić to zawsze wydawało mi się, że te rejony nie obfitowały w roślinność? Jeżeli tak by było, to taki cieśla to w sumie byłby całkiem ekskluzywny zawód...

  •  

   @BoltoS: Bardzo fajnie, ale znaczenie czysto etymologiczne nie oddaje całej semiotyki danego słowa. "Almah" oznacza młodą kobietę, ale u Izraelitów młoda i niezamężna kobieta uchodziła po prostu za dziewicę. W tamtym czasie dziewice ubierały się nawet inaczej niż reszta kobiet. Co więcej słowo "almah" było w całym Piśmie Świętym użyte wielokrotnie i nigdy nie było użyte w stosunku do młodej ale zamężnej kobiety. Tłumacze mieli widoczny powód żeby akurat użyć greckie "parthenos".

   Reasumując, nawet użycie bezpośrednio określenia "młoda kobieta" dla osoby z tamtych czasów, w kontekście historycznym implikuje, iż była to dziewica.

   +: arekrob
  •  

   @TulipanowyPostumentMelodii:

   Wbrew powszechnemu mniemaniu słowo parthenos pierwotnie nie oznaczało dziewictwa w sensie fizycznym, że chodzi o błonę dziewiczą.Pierwotnie termin ten dotyczył dziewczyny nie będącej mężatką, niezależnie od tego czy posiadała błonę dziewiczą czy oddawała się mężczyznom. Nie była mężatką to prawnie nie mogła mieć dzieci; taką kobietę nazywano w świecie starożytnym parthenos. Toteż ewangelista pisząc Ewangelie według Mateusza tak rozumiał te słowo. Mateuszowi chodziło tutaj o oddanie tego, że Maria nie była jeszcze mężatką, a więc nie miała prawa posiadać dzieci. Tak też przetłumaczyli tłumacze Biblii Hebrajskiej na grecką Septuagintę, którzy byli przecież Żydami. Oddali termin prawidłowo, almah które może być rozumiano również jako dziewica w sensie prawnym, do parthenos dziewicy w sensie prawnym. Parthenos jako dziewictwo odnoszące tylko do kobiety która nigdy nie miała z nikim stosunku, tylko do kobiety posiadającej błonę dziewiczą, zaczęto odnosić dopiero w raz z rozwojem kultu maryjnego; a więc w II wieku. Tłumacząc teksty Nowego Testamentu, tłumacze posługują się późniejszą tradycją która nadinterpretuje dany cytat.
   Jeśli zaś chodzi o hebrajskie almah, odnosi się ono do dziewicy w sensie prawnym, nie mającej jeszcze męża lecz niekoniecznie nie mającą stosunków płciowych. Również może odnosić się do młodej kobiety, a więc mężatki nie posiadającej jeszcze dzieci. Natomiast hebrajskie betulah oznacza wyłącznie dziewicę, najprawdopobnie tylko w sensie prawnym, a nie tylko fizycznym. Popierają to starsze przekazy kultur, którzy używają odpowiednika słowa betulah do kogoś kto niekoniecznie zachowuje swe fizyczne dziewictwo. Również Żydzi, którzy zapewne zdawali sobie z tego sprawę, że Anat jest dziewicą, określającą odpowiednikiem ich betulah, dodali jej i Jahwe, syna Aszima. Również aluzyjna wzmianka o Anat i jej synu Szamgarze. Także ciekawe spostrzeżenie do Rebeki, gdzie określa się ją jako dziewicę terminem betulah, jednak autor specjalnie zaznacza, że nie miała stosunków płciowych. Gdyby chodziło o dziewictwo fizyczne, wzmianka byłaby niepotrzebna, jednak autor chciał specjalnie zaznaczyć, że Rebeka jest betulah, nie mającą stosunków płciowych. Betulah, almah i parthenos określające dziewicę, oznaczają ją w sensie prawnym, a nie w sensie fizycznym. To też należy się zastanowić nad interpretacją samej Marii i Jezusa.


   źródło: http://www.historycy.org/index.php?showtopic=41205&st=15

   +: arekrob

Gorące dyskusje ostatnie 12h