•  

  Napisałem do UOKIK w sprawie firm kurierskich. Głównie chodziło mi o to w jaki sposób są realizowanego usługi przez te firmy. Paczki są zostawiane w przypadkowych miejscach lub pod drzwiami bez uzgodnienia z klientem. Chyba każdy miał jakąś niemiła przygodę z kurierem. Najgorsze w tym wszystkim jest to że taki kurier ma w to wyjebane bo tylko czeka za zwolnienie ;) no i nic się w tym temacie nie zmieni bez naszej interwencji. W każdym razie UOKiK mi odpisało w skrocie: potrzebne są oficjalne skargi kierowane listownie. Aby urząd się temu przyjrzał. Do czego was zachęcam.

  Cały meil od UOKIK:

  Szanowny Panie,

  Na wstępie uprzejmie informuję, że pod niniejszym adresem działa Konsumenckie Centrum E-porad prowadzone przez Stowarzyszenie Aquila z siedzibą we Wrocławiu, Stowarzyszenie Euro – Concret z siedzibą we Wrocławiu oraz Stowarzyszenie dla Powiatu z siedzibą w Środzie Śląskiej (a nie Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów), które realizuje zadanie publiczne finansowane ze środków UOKIK. Centrum udziela w formie mailowej porad w prostych sprawach konsumenckich i nie jest władne do podejmowania działań innego rodzaju.

  Ponadto wyjaśniam, że UOKIK nie posiada kompetencji do działania w indywidualnych sprawach konsumentów.

   

  Odnosząc się do Pana wiadomości wnioskuję z niej, że pyta Pan nie o swoją indywidualną sprawę, ale możliwość działania w interesie ogółu osób, które korzystają z usług tego przedsiębiorcy przewozowego. Wyjaśniam, że jeżeli podejrzewa Pan praktyki naruszające zbiorowy interes konsumentów ze strony przedsiębiorcy to wskazuję, że zadaniem Prezesa UOKiK jest działanie w interesie publicznym i przeciwdziałanie praktykom naruszającym zbiorowe interesy konsumentów, co wynika z art. 24 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tj. Dz.U. z 2018, poz. 798 z późn. zm.). Prezes UOKIK posiada kompetencję  do ukarania nieuczciwych przedsiębiorców.

  Należy jednak pamiętać, że mianem zbiorowego interesu konsumentów nie określa się sumy wielu indywidualnych interesów konsumentów (np. 100 pokrzywdzonych klientów dewelopera), a sytuację w której dochodzi do naruszenia interesów potencjalnie nieograniczonej liczby konsumentów (co potwierdza np. wyrok Sądu Apelacyjnego z dnia 10 lipca 2008 r., sygn. akt. VI ACa 306/08). Z powyższego wynika, że Prezes UOKiK prowadzi postępowania tylko w przypadkach najistotniejszych z punktu widzenia interesów zbiorowości konsumentów.

  Weryfikacja spraw, które wymagają interwencji Prezesa UOKiK, odbywa się w oparciu o przejrzyste kryteria:

  skala naruszenia – rozumiana jako potencjalnie szeroki krąg konsumentów będących adresatami bezprawnej praktyki przedsiębiorcy;stopień naruszenia – rozumiany jako potencjalnie poważny uszczerbek albo zagrożenie ekonomicznym interesom konsumentów;sposób naruszenia – rozumiany jako charakter bezprawnych działań przedsiębiorcy;dostępność instrumentów indywidualnej ochrony prawnej – rozumianej jako możliwość ochrony przed negatywnymi skutkami bezprawnej praktyki przedsiębiorcy z wykorzystaniem instrumentów indywidualnej ochrony prawnej;potencjalnie wysokie korzyści płynące z władczej interwencji dla zbiorowości konsumentów – rozumiane jako zakładane wysokie korzyści dla zbiorowych interesów konsumentów płynące z władczego rozstrzygnięcia Prezesa UOKiK w stosunku do nakładów niezbędnych do ich osiągnięcia.

   

   

  Zasady zgłaszania zawiadomień do Prezesa UOKiK są podobne jak w przypadku innych organów administracji. Należy jednak pamiętać, że zawiadomienie stanowi jedynie sygnał dla Prezesa UOKiK dot. stosowania praktyk i wyłącznie od jego decyzji zależy czy postępowanie zostanie wszczęte czy też nie.

   Jednakże, co do zasady konsumenci, chcący zwrócić uwagę Prezesa UOKiK na niepokojące praktyki rynkowe powinni przesyłać zawiadomienia na podstawie art. 100 ust. 1 ww. ustawy, stanowiącego, iż każdy może zgłosić Prezesowi Urzędu na piśmie zawiadomienie dotyczące podejrzenia stosowania praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów.

   

  Zawiadomienie od zainteresowanego – jeśli jest zasadna – może, ale nie musi być przyczynkiem do wszczęcia postępowania o naruszenie zbiorowych interesów konsumentów. Prezes UOKiK nie ma bowiem obowiązku wszczynania na wniosek skarżącego postępowania w każdej takiej sprawie. Ponadto zgłaszający skargę nie będzie stroną postępowania w sprawie naruszenia zbiorowych interesów konsumentów (otrzyma on jedynie informację o sposobie rozpatrzenia zawiadomienia, od której nie przysługuje odwołanie/zażalenie). Takie uprawnienia posiada tylko przedsiębiorca, wobec którego toczy się postępowanie. Przesądza o tym art. 101 ust. 1 ustawy.

  Art. 105 ustawy przewiduje też, że nie wszczyna się postępowania w sprawie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów, jeżeli od końca roku, w którym zaprzestano ich stosowania, upłynęły 3 lata.

  Zawiadomienie powinno zawierać: 

  wskazanie przedsiębiorcy, któremu jest zarzucane stosowanie praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsumentów;opis stanu faktycznego będącego podstawą zawiadomienia;wskazanie przepisu ustawy, którego naruszenie zarzuca zgłaszający zawiadomienie;uprawdopodobnienie naruszenia przepisów ustawy;dane identyfikujące zgłaszającego zawiadomienie.

  Do zawiadomienia dołącza się wszelkie dokumenty, które mogą stanowić dowód naruszenia przepisów ustawy.               

  Skargi mogą być wnoszone pisemnie na adres Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie (kod pocztowy 00-950) przy pl. Powstańców Warszawy 1.

  #allegro #dhl #dpd #kurier #pocztapolska #chinskiecuda #zakupy #sklepyinternetowe #amazon #cebuladeals sorry za tagi ale pomyślałem że dzięki temu trafi to do osób które często coś kupują przez neta

  •  

   Głównie chodziło mi o to w jaki sposób są realizowanego usługi przez te firmy. Paczki są zostawiane w przypadkowych miejscach lub pod drzwiami bez uzgodnienia z klientem.

   @ziobro2: Nigdy mi się nic takiego nie zdarzyło, a zamawiam rzeczy w necie od 6 lat jak nie biedniej, DPD, DHL, UPS, POCZTEX, POCZTA POLSKA, dawny K-EX teraz Geis, no cokolwiek XD
   Nigdy żaden kurier mi nie zostawił paczki pod drzwiami. Zawsze dzwonią, a ja proszę o zostawienie paczki u jakiegokolwiek sąsiada, bo nie mam z nikim spiny i czasem im za to czekolade kupie ( ͡° ͜ʖ ͡°)
   A robiąc takie akcje sprawisz, że kurier nie będzie czekał, tylko będzie miał wyjebane i jedź na drugi koniec miasta po paczke, a jak ktoś mieszka na wsi to z 30 kilometrów, bo nie ma u niego DPD XD
   No zajebisty pomysł, nie ma co XD

Gorące dyskusje ostatnie 12h