•  

  Polscy strażacy w Szwecji i kto za to zapłaci...

  Pozwolę sobie napisać parę zdań, bo teorie, pytania, pretensje ale trochę też niepotrzebna pycha mnożą się w zawrotnym tempie więc może kogoś to zainteresuje.

  UMOL

  Polska jest członkiem Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności, którego celem jest reagowanie na katastrofy i klęski żywiołowe. W ramach tego mechanizmu państwa członkowskie (28 z UE + m.in. Turcja i Norwegia) tworzą tzw. Europejską Zdolność Reagowania Kryzysowego. Jest to dobrowolna pula zasobów (modułów, zespołów) różnego rodzaju, które mogą być wykorzystane w sytuacjach kryzysowych na całym świecie.

  Polska w ramach tego mechanizmu wystawia m.in. moduły poszukiwawczo-ratownicze, pomp wysokiej wydajności, chemiczne (CBRN) i moduły gaszenia pożarów lasów z użyciem pojazdów. Moduły przechodzą cykliczne szkolenia, ćwiczenia, certyfikacje, krajowe i międzynarodowe itd. Powinny uzyskać zdolność reagowania w określonym czasie oraz być samodzielne i samowystarczalne przez pewien określony czas aby maksymalnie usprawnić wejście do działań.

  Przykładowe ćwiczenia/szkolenia modułów:
  - CBRN: link
  - gaśniczego: link
  - poszukiwawczo-ratowniczego: link
  - szkolenia modułów międzynarodowe: link

  Wśród zasobów jakie wystawiają inne kraje są m.in. moduły uzdatniania wody, powietrznej ewakuacji medycznej, szpitale polowe, zespoły górskie, jaskiniowe, zespoły eksperckie różnych dziedzin i wiele innych.

  URUCHAMIANIE ZASOBÓW

  Zasada działania całego mechanizmu zakłada ograniczoną kontrolę ze strony UE - tzn. główna decyzyjność i odpowiedzialność spoczywa na poszczególnych państwach członkowskich. UE pełni funkcję głównie koordynacyjną, monitorującą i wspierającą.

  Z grubsza procedura udzielania pomocy wygląda tak:
  1. Państwo zgłasza zapotrzebowanie na pomoc do Centrum Koordynacji Reagowania Kryzysowego UE
  2. Centrum przekazuje zgłoszenie państwom członkowskim poprzez specjalne punkty kontaktowe (w Polsce to Państwowa Straż Pożarna).
  3. Państwa członkowskie odpowiadają na wezwanie zgłaszając swoje zasoby.
  4. Państwo potrzebujące pomocy akceptuje konkretną pomoc.
  5. Moduł jest dysponowany do działań.

  Na zgłoszenie Szwecji odpowiedziały m.in. Francja, Niemcy, Włochy, Dania, Norwegia.

  FINANSOWANIE

  Koszty działania zasobów z puli UMOL ponoszą państwa członkowskie. ALE... w budżecie UE są środki przewidziane na wsparcie finansowe tych państw w zakresie szkolenia, modernizacji i wyposażenia modułów (które na co dzień działają na terenie kraju). Oraz częściowego pokrycia kosztów transportu na miejsce akcji.

  Mówiąc krótko: za działania na terenie Szwecji zapłaci głównie Polska. Za to nasza straż pożarna może liczyć na dodatkową kasę na rozwój ze środków UE. I oczywiście, przede wszystkim możemy liczyć na to samo, czyli pomoc ze strony państw członkowskich w razie potrzeby.

  PODSUMOWANIE

  Cieszymy się, bo mechanizmy ochrony ludności w ramach UE jak widać działają. Odpowiadamy na wezwanie, bo dysponujemy odpowiednimi modułami - po to je mamy, po to je zgłosiliśmy do UMOL, po to je szkolimy i utrzymujemy w gotowości. Nie oczekujemy kasy za działania, bo takie są zasady, w razie potrzeby od nas też nikt jej nie będzie oczekiwał. Jest pięknie i polityka niech się w miarę możliwości trzyma od tego z daleka.

  #strazpozarna #szwecja #bezpieczenstwo #ratownictwo #pozar #europa #uniaeuropejska