•  

  Ci tzw. sędziowie SN nie dość że złamali konstytucje i ustawę o sądzie najwyższym, złamali także ten nieszczęsny KPC na który się powołali. Kompletna kompromitacja. Jak będzie tu jakiś neuropek bronił jeszcze tych pajacyków wklejajcie im ten screen.
  #neuropa #tklive #polityka #4konserwy

  źródło: google.png

  •  

   Jak będzie tu jakiś neuropek bronił jeszcze tych pajacyków

   @Thorkill: neuropa żyje w swoim swiecie ( ͡° ͜ʖ ͡°)

  •  

   @Thorkill: No nie bardzo...
   Art. 755. § 1. Jeżeli przedmiotem zabezpieczenia nie jest roszczenie pieniężne, sąd udziela zabezpieczenia w taki sposób, jaki stosownie do okoliczności uzna za odpowiedni, nie wyłączając sposobów przewidzianych do zabezpieczenia roszczeń pieniężnych.

   +: p_z_jedenastu, G............3 +30 innych
  •  

   @Thorkill: Wy tu o zabezpieczeniu ( ͡° ͜ʖ ͡°)

   +: p_z_jedenastu, G............3 +11 innych
  •  

   @Kempes: Nawet jak SN wymyślił to KPC jako zabezpieczenie "zawieszenia" ustawy, decyzję o tym zgodnie z polskim prawem powinien podjąć sąd rejonowy w Warszawie.

  •  

   @Thorkill: Sąd Najwyższy, powołując się na art. 755 par. 1 kpc, postępuje zgodnie ze ścieżką wytoczoną przez Trybunał Sprawiedliwości w orzeczeniu w sprawie C-432/05 Unibet

   Na mocy zasady pierwszeństwa prawa unijnego, sądy krajowe mogą, w razie sprzeczności prawa krajowego z prawem unijnym, całkowicie odmówić zastosowania ustawy krajowej (np. sprzecznej z zasadą skutecznej ochrony sądowej).

   Czy mógł zrobić tak ja sugerujesz ty? Kto, może tak. Ciekawe czy ktoś już tak postępował w UE.

  •  

   @Thorkill: Także BARDZO SIĘ MYLISZ, że ktokolwiek w SN złamał Konstytucję RP, Ustawę o SN albo NIESZCZĘSNE KCP ( ͡° ͜ʖ ͡°)

  •  

   @Kempes: Wkleiłem konkretny przepis KPC który mówi jak wół to co mówi. Czyli to KPC też już jest niezgodne z prawem unijnym czy o co chodzi?

  •  

   @Thorkill: TS stwierdził, że:
   Zasadę skutecznej ochrony sądowej należy interpretować w ten sposób, że wymaga ona istnienia w porządku prawnym państwa członkowskiego możliwości skorzystania ze środków tymczasowych polegających na zawieszeniu stosowania przepisów krajowych do czasu wydania przez właściwy sąd rozstrzygnięcia w przedmiocie ich zgodności z prawem wspólnotowym, jeżeli ich zastosowanie jest konieczne w celu zapewnienia całkowitej skuteczności przyszłemu orzeczeniu w przedmiocie istnienia uprawnień dochodzonych na podstawie prawa wspólnotowego (C-432/05, pkt 77).

  •  

   @Kempes: Wklej nam jeszcze Kempes ten wyrok TSUE w sprawie niezgodnych z prawem UE połowów dorsza przez rybaków brytyjskich w 1990 r. Brakuje go jeszcze w tym wątku( ͡° ͜ʖ ͡°)

  •  

   @Thorkill: Ja tylko pokazuję na co się powołano... Piszesz bezkrytycznie, że niby SN złapamał prawo, co nie jest prawdą w świetle własnie tych orzeczeń, które już zapadły.
   Pewnie, że możesz się z nich śmiać, nic innego nie pozostaje jak tylko próba szydzenia. Ale to nie spowoduje, że sędziowie SN staną się nagle winni złamania przepisów.
   Już pisałem, profesorowie SN ograli magistró PiS. Koniec kropka.

  •  

   Piszesz bezkrytycznie, że niby SN złapamał prawo

   @Kempes: Przecież masz przepis KPC wyżej. Rozumiesz go? Przecież jest prosty jak wół i nie ma tu żadnego pola do interpretacji. A właśnie został wczoraj złamany.

  •  

   sami prawnicy i lekarze w Polsce... jakie kolego masz podstawy do tego by przeciwstawiać swoją wiedzę składowi siodemkowemu SN?

   +: JezdziecApokalipsy
  •  

   @Thorkill: Idź z tym do Ministerstwa Sprawiedliwości, oni na pewno cię chojnie wynagrodzą za to co znalazłeś. Bo to burzy cał "misterny plan" sędziów SN.
   Proszę tylko daj nam znać w jaki sposób Minister SPrawiedliwości ci się odwdzięczył za tą twoją sprytną i światłą podpowiedź ( ͡° ͜ʖ ͡°)

  •  

   jakie kolego masz podstawy do tego by przeciwstawiać swoją wiedzę składowi siodemkowemu SN?

   @Scrape: Masz wyżej te podstawy, art. 734 kpc.

  •  

   @FlaszGordon: Tak nieistniejąca neuropa żyje w swoim świecie, że nawet Ministerstwo Sprawiedliwości myśli tak jak nieistniejąca neuopa #lewackalogika ( ͡° ͜ʖ ͡°)
   No chyba, że tak pracują same lajkoniki bez głębszej znajomości prawa (✌ ゚ ∀ ゚)☞

  •  

   @Thorkill:
   Bzdury opowiadasz. SN wyraźnie wskazał, ze zastosowanie tego przepisu prowadziłoby do naruszenia prawa UE, a to oznacza, że należy odmówić jego zastosowania. Każdy sąd ma taki obowiązek na mocy art. 91 ust. 2 i 3 Konstytucji:
   2. Umowa międzynarodowa ratyfikowana za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie ma pierwszeństwo przed ustawą, jeżeli ustawy tej nie da się pogodzić z umową.
   3. Jeżeli wynika to z ratyfikowanej przez Rzeczpospolitą Polską umowy konstytuującej organizację międzynarodową, prawo przez nią stanowione jest stosowane bezpośrednio, mając pierwszeństwo w przypadku kolizji z ustawami.

   A o tym, że stosując taki przepis doszłoby do naruszenia prawa UE, wiadomo już ze znanego Ci wyroku Factortame:
   https://curia.europa.eu/arrets/TRA-DOC-PL-ARRET-C-0213-1989-200407016-06_00.html

   TRYBUNAŁ,

   stanowiąc w przedmiocie pytań skierowanych do niego przez House of Lords wyrokiem z dnia 18 maja 1989 r., orzeka, co następuje:

   Prawo wspólnotowe należy interpretować w ten sposób, że sądy krajowe rozstrzygające spory dotyczące prawa wspólnotowego zobowiązane są nie zastosować normy prawa krajowego, jeżeli uznają, że stanowi ona jedyną przeszkodę dla zarządzenia przez nie środków tymczasowych.

   +: G............3, krzych0 +21 innych
  •  

   @Thorkill: "na podstawie art. 732 w związku z art. 755 § 1 k.p.c. w
   związku z art. 267 akapit 3 TFUE oraz art. 4 ust. 3 TUE, do
   rozstrzygnięcia kwestii wstępnej po udzieleniu przez Trybunał
   Sprawiedliwości Unii Europejskiej odpowiedzi na pytania prawne
   nr 1-5, zawiesić stosowanie przepisów art. 111 § 1 i 1a, art. 37
   oraz art. 39 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym
   (Dz. U. z 2018 r., poz. 5 ze zm.);"
   SN powołał się na art. 732 w związku z innymi przepisami i tak to należy rozumieć

  •  

   SN wyraźnie wskazał, ze zastosowanie tego przepisu prowadziłoby do naruszenia prawa UE

   @Roxar123: No i super. Które przepisy KPC i inne ustawy i przepisy konstytucji SN uznał jeszcze wczoraj za niezgodne z prawem UE? No i powiedz mi od kiedy SN stał się arbitrem w uznawaniu co w polskim prawie jest niezgodne z prawem UE? No i czemu przez tyle lat tolerował (aż do wczoraj) istnienie niezgodnych w prawem UE przepisów?
   Tyle ciekawych pytań, tyle ważkich decyzji ustrojowych a do odpowiedzi na nie SN wysyła rzecznika. Czemu ten komuch się schował i udaje ze go nie ma, pytam się po raz kolejny?

  •  

   SN powołał się na art. 732 w związku z innymi przepisami i tak to należy rozumieć
   @Xoltron: No przykro mi ale w tej wyliczance którą wrzuciłeś art. 734 kpc akurat nie ma. Nie wiem jak to należy rozumieć, SN chyba też nie wie.

  •  

   @Thorkill: SN stwierdził, że istnieje prawdopodobieństw naruszenia przepisów UE przez wskazane przepisy ustawy, wobec czego zadał pytanie prejudycjalne do TSUE. To jest chyba bardzo normalne i wynika z traktatów, że sądy mogą pytania prejudycjalne zadawać. Ba, powiem Ci nawet, że TSUE jest powołany do orzekania w tych sprawach.

   +: G............3, Roxar123 +13 innych
  •  

   @Xoltron: No ale my tu nie o tym. My rozmawiamy cały czas o "zawieszeniu" ustawy.

  •  

   @Thorkill: Zawiesił przepisy ustawy, ponieważ gdyby tego nie zrobił to orzeczenie TSUE byłoby bezprzedmiotowe, a możliwość zawieszenia przez sąd krajowy przepisów w formie zabezpieczenia jest zgodna z orzecznictwem TSUE.

  •  

   Zawiesił przepisy ustawy, ponieważ gdyby tego nie zrobił to orzeczenie TSUE byłoby bezprzedmiotowe,

   @Xoltron: A co z art. 7 konstytucji. On już nie obowiązuje SN?

  •  

   @Thorkill: No, a co ma to do przedmiotowej sprawy? Wiesz, że np. ratyfikowana umowa międzynarodowa za zgodą wyrażoną w ustawie ma pierwszeństwo przed zwykłymi ustawami? I tutaj ma SN wątpliwość, że zwykła ustawa o SN jest niezgodna z prawem UE, a jako że SN nie ma kompetencji do interpretacji prawa UE to zadaje pytanie prejudycjalne.

  •  

   No, a co ma to do przedmiotowej sprawy?

   @Xoltron: Wszystko. Przecież SN porusza się w tej sprawie w sprzeczności wobec konstytucji, ustawy o SN i KPC na który się zresztą sam powołał.
   Ty twierdzisz że jakiś tam wyrok TSUE w sprawie rybaków brytyjskich sprzed 30 lat mu to umożliwia. Zdajesz sobie że to jest kompletny absurd i całkowita anarchizacja systemu prawnego w Polsce?

  •  

   @Thorkill: Czaisz, że TSUE nie wypowiedział się tam, że jak będzie sprawa robaków to można zawiesić stosowanie przepisów nakazujących zabijanie robaków, tylko wyraził pogląd, że każdy sąd najwyższy w kraju powinien mieć możliwość zastosowania takiego rodzaju zabezpieczenia i na to się powołał?

   Jak TSUE stwierdzi, że "ej no sorry SN w Polsce, ale powołujecie się na stary wyrok z robakami, to nie ma nic wspólnego i gadacie głupoty" to jeszcze będzie możliwość postawienia sędziów ze składu orzekającego przed nową izbą dyscyplinarną z powodu rażącej obrazy przepisów prawa, ale jak na razie to nie ma organu, oprócz TSUE, który moze stwierdzić, że ten wyrok SN to bujda na resorach i go nie stosujemy, bo tak samo ja mogę sobie podważać KAŻDY wyrok sądu w KAŻDEJ sprawie, bo mam do tego TAKIE SAME kompetencję, jak każda inna osoba z Prezydentem RP na czele.

   A co tam jest niezgodne z Konstytucją? ten art. 7? Błagam XD

  •  

   Czaisz

   @Xoltron: Przykro mi. Nic z tego nie rozumiem, poza tym że jakiś obleśny komuch i kilku jego kumpli z izby pracy SN sobie coś tam wymyśliło niby sprytnego prawnie, ale po głębszym przyjrzeniu się wyszło, że to jakiś stolec rzadki z tego wyszedł. Taki klasyczny kaktus. No i teraz część osób nie wie co zrobić z tą kupą, a cześć udaje że ona nie śmierdzi.

  •  

   @Thorkill : No może, ale najlepszy myk jest taki, że nie ma organu, który może podważyć to zabezpieczenie i powiedzieć, że go nie zastosuje. Fajnie nie? Więc ta dyskusja nie ma sensu.

   Bo to tak samo, jak jakby Kaczyński ukradł milion złotych, sąd by stwierdził, że rzeczywiście i ma to oddać + naprawić szkodę, a Kaczyński stwierdziłby, że on się z wyrokiem nie zgadza, bo sąd nie uwzględnił jakiegoś dowodu, który według niego jest istotny. Oczywiście Kaczyński możesz podmienić na Kowalski.

   To jest clue tej sprawy, że NAWET jeżeli uznać by Twoje argumenty za słuszne i wskazać, że SN nie ma tutaj racji stosując takie zabezpieczenie, to NIE MA prawnej możliwości, żeby to zabezpieczenie uchylić, a wszystko co teraz gada i wymyśla PiS i PAD, to jest po prostu śmiechu warte :DD.

  •  

   @Thorkill:

   No i powiedz mi od kiedy SN stał się arbitrem w uznawaniu co w polskim prawie jest niezgodne z prawem UE?
   Od wstąpienia do Unii. Takie prawo daje mu art. 91 Konstytucji. A gdybyś miał wątpliwości, to przeczytaj fundamentalny wyrok TSUE w sprawie Simmenthal:
   https://curia.europa.eu/arrets/TRA-DOC-PL-ARRET-C-0106-1977-200406992-05_00.html

   Sąd krajowy, mający w ramach swoich kompetencji za zadanie zastosować przepisy prawa wspólnotowego, zobowiązany jest zapewnić pełną skuteczność tych norm, nie stosując w razie konieczności, z mocy własnych uprawnień, wszelkich, nawet późniejszych, sprzecznych z nimi przepisów ustawodawstwa krajowego, i nie można przy tym wymagać od niego wnioskowania ani oczekiwania na zniesienie tych przepisów w drodze ustawodawczej lub w jakimkolwiek innym trybie konstytucyjnym.

   No i czemu przez tyle lat tolerował (aż do wczoraj) istnienie niezgodnych w prawem UE przepisów?
   Bo on nie usuwa norm z systemu. Jego działanie polega na odmowie zastosowanie przepisu w ramach konkretnego postępowania.

   Ty twierdzisz że jakiś tam wyrok TSUE w sprawie rybaków brytyjskich sprzed 30 lat mu to umożliwia
   Jak nie podoba Ci się Factortame, to masz nowszy wyrok Unibet:
   http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d0f130da6057f20d0d6b4742bf3ae9a6e3497728.e34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4Pb3qTe0?text=&docid=62136&pageIndex=0&doclang=pl&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=684882

   Zasadę skutecznej ochrony sądowej uprawnień podmiotów prawa mających źródło w prawie wspólnotowym należy interpretować w ten sposób, że wymaga ona istnienia w porządku prawnym państwa członkowskiego możliwości skorzystania ze środków tymczasowych polegających na zawieszeniu stosowania przepisów krajowych do czasu wydania przez właściwy sąd rozstrzygnięcia w przedmiocie ich zgodności z prawem wspólnotowym, jeżeli ich zastosowanie jest konieczne w celu zapewnienia całkowitej skuteczności przyszłemu orzeczeniu w przedmiocie istnienia uprawnień dochodzonych na podstawie prawa wspólnotowego.

  •  

   A gdybyś miał wątpliwości, to przeczytaj fundamentalny wyrok TSUE

   @Roxar123: Te "fundamentalne" wyroki TSUE to możesz sobie wiesz gdzie wsadzić dopóki konstytucja RP ma nad nimi prymat. A ma zgodnie z traktatem lizbońskim i wyrokiem TK z 2010 r.

  •  

   @Thorkill : Rozumiem, że Konstytucja w art. 7 mówi o tym, że działanie SN jest niezgodne z Konstytucją? Bo nie wiem, z którym art. to postanowienie jest niezgodne.

   +: Kempes, JezdziecApokalipsy +6 innych
  •  

   mówi o tym, że działanie SN jest niezgodne z Konstytucją?

   @Xoltron: No oczywiście ze tak. Skoro konstytucja nakazuje organom państwa działanie zgodnie z wymogami prawa, a SN sobie coś tam wymyśla co nawet w tej przyjętej śmieszne logice KPC się nie mieści i łamie prawo, to o czym my tu dyskutujemy?

  •  

   @Xoltron: Podoba mi się też ta wasza szybka zmiana orientacji prawnej. Już nie krzyczycie "konstytucja" "konstytucja" bo ona wam wyraźnie wadzi tylko wskazujecie na orzeczenia TSUE. Ta kompletna instrumentalizacja prawa pod potrzeby polityczne jest ciekawa.

  •  

   @Thorkill
   Wiesz, że źródłami prawa jest też prawo unijne?

  •  

   Wiesz, że źródłami prawa jest też prawo unijne?

   @Xoltron: A wiesz że konstytucja RP o którą niby tak dbacie ma wciąż pierwszeństwo?

  •  

   @Thorkill: No i typie dobrze Konstytucja ma pierwszeństwo, w takim razie jaka jest sprzeczność art. 7 z postanowieniem wydanym przez SN, mozesz mi na to pyt. odpowiedzieć? Jakby Konstytucja mówiła " SN nie może zabezpieczyć stosowania ustawy w związku z zadaniem pytania prejducyjalnego do TSUE " to rozumiem, ale powoływanie się na art. 7, że postanowienie SN jest z nim niezgodne? No błagam XDD.

   Konstytucja w tej sprawie ma niewiele wspólnego, a ustawa o SN jest z nią również niezgodna, tylko że TSUE nie może orzec, że ustawa SN jest niezgodna z Konstytucją RP, bo nie ma do tego kompetencji, to po co mamy pisać o Konstytucji? Chcesz to mogę Ci napisać dlaczego ustawa o SN jest niezgodna z Konstytucją, ale to chyba już Ci pewnie z 10 razy na wykopie pisali.

   +: Kempes, JezdziecApokalipsy +8 innych
  •  

   powoływanie się na art. 7, że postanowienie SN jest z nim niezgodne?

   @Xoltron: Niezgodne z polskim prawem. Przecież masz wyżej artykuł 734 kpc który wczoraj został przez SN złamany. A to tylko jeden z wielu artykułów rożnych ustaw który został przez SN złamany.

  •  

   @Thorkill Boże, rozumiesz, że praw unijne > kpc według Konstytucji? Mówisz, że Konstytucja została złamana bo SN wydał postanowienie niezgodne z prawem krajowym, powołując się na prawo unijne, które jest nadrzędne w stosunku do prawa krajowego. Ty czytasz co piszesz?

   +: Kempes, JezdziecApokalipsy +11 innych
  •  

   @Xoltron: Już bełkoczesz. Z mojej strony EOT. Dzięki za dyskusje.

  •  

   @Thorkill :D, no miłego orania "lewaków" życzę.

   +: Kempes, JezdziecApokalipsy +8 innych
  •  

   @FlaszGordon: maść na ból dupy, czyli zaoranie na poziomie zwolennika dobrej zmiany. xD

  •  

   @Thorkill: Sam się zaorałeś. Sąd pierwszej instancji to pierwszy sąd który się tym zajmuje. W tej kwestii jest to SN. Tak samo jak by było rozstrzyganie ważności wyborów. Jeżeli w jego toku trzeba by zastosować zabezpieczenie, to są dem pierwszej (i jedynej) instancji jest SN.

  •  

   . Sąd pierwszej instancji to pierwszy sąd który się tym zajmuje.

   @Massad: To było zapytanie prawne - patrz niżej. Więc tu żadnej klasycznej sprawy sądowej nie było. SN nie ma prawa być sądem pierwszej instancji jak jego sama nazwa wskazuje, poza tym jednym szczególnym przypadkiem który wymieniłeś a który tej sprawy nie dotyczy.

  •  

   @Thorkill: A pytanie dotyczy wyznaczonego składu orzekającego a nie treści zapytania. I problem powstał w SN. Czyli jest to pierwsza instancja która się tym zajmuje.

  •  

   I problem powstał w SN. Czyli jest to pierwsza instancja która się tym zajmuje.

   @Massad: Skoro SN jest niby pierwszą to kto jest drugą :). To jest oczywisty absurd co tu próbujesz wcisnąć. Zresztą masz jak wół w tym przepisie 734 kpc, że w sytuacji gdy jest niejasne kto jest pierwszą instancją jest nią sąd rejonowy w Warszawie.

  •  

   sędziowie SN nie dość że złamali konstytucje

   @Thorkill: ty kurwa chłopie wstydu nie masz. Jak Jarek i jego ekipa ruchali konstytucję we wszystkie dziurki to nawet się nie zająknąłeś, a teraz masz czelność wypominać coś sędziom SN.

  •  

   @Kempes: @Thorkill:
   Prawaki czytają tylko po jednym artykule - i to zawsze tym, który jest dla nich wygodny.

Gorące dyskusje ostatnie 12h