•  

    #kresyinfo #wilno #litwa

    Na cmentarzu w Podbrzeziu (rej. wileński) odsłonięty został pomnik żołnierzy Wojska Polskiego, którzy zginęli w czasie wojny polsko-bolszewickiej na terenie gminy podbrzeskiej. Uroczystość poprzedziła msza św. w kościele pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Podbrzeziu. Odsłonięcia monumentu w formie nagrobka z nazwiskami siedmiu żołnierzy, których miejsce pochówku jest nieznane dokonali attaché wojskowy ambasady płk Mirosław Wójcik i przewodnicząca Wspólnoty Lokalnej Okolic Podbrzezie-Glinciszki Franciszka Grejciun. Honorową wartę pełnili harcerze. Pomnik został wzniesiony z inicjatywy Fundacji Pamięci Narodowej, a sfinansowało go Stowarzyszenie Miłośników Historii „Penetrator” z Suwałk. Jarosław Szostko, prezes Fundacji Pamięci Narodowej, ułan kawalerii ochotniczej z Fundacji Kieleckiego Ochotniczego Szwadronu Kawalerii im. 13. Pułku Ułanów Wileńskich powiedział, że wydarzenie to jest dedykowane 100-leciu niepodległości Polski. Jarosław Szostko w archiwum odszukał nazwiska żołnierzy, którzy zginęli lub zmarli od ran w latach 1919–1921 w okolicy Podbrzezia – zostały one umieszczone na pomniku. W upamiętnienie polskich żołnierzy zaangażowały się lokalna wspólnota oraz władze gminne.

    http://wilnoteka.lt/tresc/odslonie-cie-pomnika-z-olnierzom-wojska-polskiego-w-podbrzeziu