•  

  KOMUNIKAT PRASOWY PARTII NESM:

  Szanowni Wyborcy i Parlamentarzyści!

  Partia NESM pragnie wyrazić serdeczne podziękowanie wszystkim ugrupowaniom i członkom Parlamentu Planetarnego za merytoryczną dyskusję oraz poparcie udzielone dla naszego projektu poprawek ustawy o eksperymentach medycznych na więźniach, zatwierdzonego przez 69% głosujących. Dzięki naszej inicjatywie ustawa straciła swój nieludzki charakter, wzrosło zadowolenie społeczne z osiągnięcia porozumienia, a światowa nauka zyskała narzędzia prawne do przyszłych badań, niezbędnych w obliczu perspektywy kolonizacji Wszechświata.

  Zwracamy uwagę, iż jest to moment historyczny – jest to bowiem pierwsza inicjatywa ustawodawcza w naszym zgromadzeniu, za pomocą której wszyscy członkowie Parlamentu Planetarnego zyskali bezpośredni wpływ na losy naszej cywilizacji! Jesteśmy dumni (acz nie zaskoczeni), iż to naszej partii przypadł ten honor w udziale.

  NESM nie zamierza spocząć na laurach: dwa nowe projekty ustaw zostały przez nas zgłoszone do dalszego procedowania. Są to programy „Aegis” (systemu sond ostrzegawczo-nawigacyjnych) oraz „Minerwa” (globalnego programu oświatowego będącego odpowiedzią na niepokoje społeczne oraz przyszłe wyzwania przy kolonizacji kosmosu). W pełni popieramy także projekt naszego koalicjanta, partii Kosmopolak, dotyczący rozwiązania kryzysu energetycznego dzięki paliwom wodorowym, i domagamy się nadania mu priorytetowego statusu, ze względu na aktualną sytuację budżetową i groźbę degradacji naszej Planety.

  Liczymy na merytoryczną dyskusję i Państwa poparcie także sprawie nowych projektów, wyrażając przekonanie iż droga do sukcesu we Wszechświecie prowadzi przez zastosowanie naszego najpotężniejszego narzędzia: rozumu, a nie przez sztucznie kreowane podziały.

  Wszystkie osoby chętne do wstąpienia do NESM zapraszamy do współpracy! Prosimy o kontakt na Discordzie z @Muaarth, @Abraxas lub @jaqubte z kilkoma słowami o sobie i powodach, dla których chcą Państwo do nas dołączyć.

  Z wyrazami szacunku,
  --
  NESM

  #mirkouniverse #nesm