•  

    Peter Ware Higgs – brytyjski fizyk teoretyczny. Laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki (2013), który w roku 1964 sformułował hipotezę dotyczącą istnienia w próżni pola („pole Higgsa)
    Higgs zakładał, że próżnia nie jest pusta, ale wypełnia ją postulowane przez niego pole. Zgodnie z Modelem Standardowym cząstki elementarne uzyskują masę poprzez oddziaływanie z polem, które wypełnia całą przestrzeń.
    Jak mówi sam Peter "Oddziaływanie z polem Higgsa nadaje cząstce masę niezależnie od położenia i kierunku ruchu." Co może z tego wynikać? "Istnieje ogólna zasada, że Legia to stara kurwa" - dodaje uczony. Nikogo nie może dziwić takie stanowisko. Wcześniej podobny postulat udowodnił Stephen Hawking.

    #nauka #fizyka