•  

  POLITYKA RÓWNYCH SZANS W ENERGETYCE JĄDROWEJ

  Z racji tego, że jest trochę rozstrzał punktowy między mireczkami biorącymi udział w zabawie, zarzucam parę pytanek, które pomogą wyrwnać jakoś poziom, a następne pytania będę układał łatwiejsze i trudniejsze. Chociaż i tak w tym wszystkim chodzi o to żeby się czegoś dowiedzieć nowego. c:
  @losBamberos88 @satanisz Wy nie dostaniecie punktów za te zadanka (✌ ゚ ∀ ゚)☞ natomiast pytanko dla was żebyście się nie nudzili zamieszczę w komentarzu. @macqpro u Ciebie 4 z dzisiejszych pytanek będą punktowane oraz pytanko w komentarzu żebyś się nie nudził :D
  Pytanka na dziś:
  1. Proces odzyskiwania plutonu i uranu ze zużytego paliwa jądrowego nazywa się:
  a. CHRUMEX
  b. MICHAŁEX
  c. PUREX
  d. WAŁESEX

  2. Zawartość izotopu U-235 w uranie naturalnym wynosi:
  a. 0,1%
  b. 0,7%
  c. 88%
  b. 21,37%

  3. W reaktorach jądrowych na neutrony termiczne rolę chłodziwa pełni:
  a. Lekka woda
  b. Rtęć
  c. Sód
  d. Ołów

  4. Reaktory chłodzone lekką wodą i moderowane grafitem oznaczamy skrótem:
  a. JKM
  b. LWGR
  c. LWR
  d. UPR

  5. W którym kraju udział elektrowni jądrowych w produkcji energii elektrycznej jest największy?
  a. Polska
  b. Monako
  c. Francja
  d. Mongolia

  6. Materiał, z którego zbudowana jest koszulka paliwowa to:
  a. ołów
  b. grafit
  c. cyrkon
  d. ind

  7. Ciśnienie wody w obiegu pierwotnym bloku z reaktorem wodnym ciśnieniowym wynosi?
  a. ~~0,2MPa
  b. ~~100 MPa
  c. ~~15,5 MPa
  d. ~~5 MPa

  8. W elektrowni jądrowej z reaktorem wodnym ciśnieniowym, w obiegu wtórnym występuje:
  a. Obieg Rankinea
  b. Obieg Carnota
  c. Obieg Braytona
  d. Obieg Otto

  9. Do budowy prętów sterujących głównie używa się:
  a. Uranu
  b. Ameryku
  c. Węgliku boru
  d. Złota

  10. Który z krajów nie posiada elektrowni jądrowej?
  a. USA
  b. Zjednoczone Emiraty Arabskie
  c. Hiszpania
  d. Norwegia

  11. Jednostką mikroskopowego przekroju czynnego jest:
  a. cm^2
  b. m^3
  c. MPa
  d. eV

  12. Jaki % z całości neutronów w reaktorze stanowią neutrony natychmiastowe?
  a. ~~ 10%
  b. ~~ 99%
  c. ~~ 50%
  d. ~~ 75%

  13. Czy po zrzucie prętów kontrolnych do reaktora i zatrzymaniu reakcji łańcuchowej w paliwie wytwarzać się będzie jeszcze ciepło?
  a. Tak
  b. Nie

  14. Czy reaktory RBMK były wykorzystywane do produkcj plutonu na cele militarne?
  a. Tak
  b. Nie

  ODPOWIEDZI WYSYŁAĆ NA PW

  Ranking:
  16 pkt.
  @losBamberos88
  13 pkt.
  @satanisz
  9 pkt.
  @macqpro
  3 pkt:
  @vesterr
  2 pkt
  @superblee66
  1 pkt
  @WedkarzWyczynowy @Dpdp @niepanimaju

  Odpowiedź na pytanko z poprzedniego tygodnia:
  Oba równania wiąże ze sobą prawo Flicka.
  Jedno grupowe równanko dyfuzji.

  #ejdlakazdego <- mój tag, nie chcesz czytać jądrowych niusów - czarnolistuj
  #jadrowyquiz <- pytanka z energetyki jądrowej
  #fizyka #energetykajadrowa
  #gruparatowaniapoziomu

  źródło: aes.jpg

Gorące dyskusje ostatnie 12h