•  

  Od dawna czekamy na moment, w którym orzeczenia sądów dyscyplinarnych samorządów zawodowych będą dostępnie online. Szczególnie zależy nam na zawodach zaufania publicznego. W dzisiejszych czasach nie potrzeba do tego ani specjalnych zasobów ludzkich ani pieniędzy. Innego zdania jest Prezes Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Warszawie.
  Zapytaliśmy Sąd Dyscyplinarny Izby Adwokackiej w Warszawie:

  1. Gdzie dokładnie są publikowane orzeczenia Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Warszawie (pod jakim adresem strony);
  2. Jaki okres czasowy obejmują opublikowane orzeczenia;
  3. Czy publikowane są wszystkie orzeczenia, a jeżeli tylko wybrane, to jakie kryteria decydują o publikowaniu bądź niepublikowaniu orzeczeń.


  W odpowiedzi Prezes Sądu Dyscyplinarnego poinformował nas, że nie może zająć stanowiska w sprawie informacji zamieszczanych na stronie internetowej Wyższego Sądu Dyscyplinarnego Adwokatury, a jednocześnie:

  Sąd Dyscyplinarny Izby Adwokackiej w Warszawie nie umieszcza na stronie internetowej swoich orzeczeń. Dodatkowo podnoszę, iż strona http://www.sd.ora-warszawa.com.pl” nie jest w zasadzie aktywna. Podsumowując wskazuję, iż nie
  mamy możliwości zarówno kadrowych jak i funduszy na tego rodzaju dodatkową działalność Sądu Dyscyplinarnego.


  Bardzo byśmy chcieli, by adwokatura, która „współdziała w ochronie praw i wolności obywatelskich”, wśród których wymienia konstytucyjne prawo dostępu do informacji publicznej, dała przykład dobrej praktyki i przezwyciężając braki kadrowe i finansowe, publikowała na swojej stronie orzeczenia. Nie jest ich przecież tak dużo. Wbrew temu, co twierdzi Prezes Sądu Dyscyplinarnego, strona ORA jest jak najbardziej aktywna – dziś w dziale aktualności pojawiły się trzy wpisy.
  Więcej: https://siecobywatelska.pl/ora-nie-ma-sily-nie-ma-sily-na-ora/
  __
  Wspieraj działania na rzecz jawności ➡ http://siecobywatelska.pl/wspieraj
  #watchdogpolska #prawo #prawodoinformacji #niebojsiepytania #ciagniemywladzezajezyk #jawnosc #sprawdzamyjakjest #adwokatura