•  

  Czy nowotworem można się zarazić? >>> znalezisko

  Długi i ciekawy tekst od To tylko teoria na temat nowotworów zakaźnych. Ładny wstęp dotyczący nowotworzenia oraz odpowiedzi układu immunologicznego na "raka". Zachęcam do przeczytania i wykopania.
  Wklejam fragmenty dotyczące diabła tasmańskiego, widocznego na zdjęciu.

  Diabły tasmańskie są torbaczami. Choć w przeszłości zamieszkiwały Australię to obecnie w naturze spotkać je można jedynie na Tasmanii. Są podobne do słynnych, a wymarłych w latach 30. XX wieku wilków workowatych. Niedługo mogą podzielić ich los. Nie dlatego – jakbyśmy się intuicyjnie spodziewali – że poluje na nie człowiek albo niszczy im siedlisko, ale przede wszystkim ze względu na zakaźny nowotwór dziesiątkujący liczbę diablich torbaczy. To u tego gatunku zaraźliwy rak pyska (rak pyska diabła, skrótowo z angielskiego nazywany DFTD) jest jednym z kluczowych czynników prowadzących do wymierania populacji. Między rokiem 1996, a 2015 odnotowano aż 95% spadek liczebności populacji diabłów tasmańskich, z czego znaczna część spowodowana była właśnie przez nowotwór.

  Jak wygląda choroba u diabła tasmańskiego? Niestety smutno, strasznie i przykro. Najpierw pojawia się owrzodzenie wokół pyska. Następnie rosną coraz większe guzy, a także wyrastają nowe, które wraz z tymi starszymi niszczą tkanki miękkie i kostne głowy. W końcu guzy zaczynają zasłaniać oczy i otwór gębowy, co utrudnia pobieranie pokarmu. Nowotwór przerzutuje też do innych narządów, takich jak płuca, śledziona, węzły chłonne czy serce. Chory osobnik, zazwyczaj w ciągu kilku miesięcy, umiera z głodu (problemy ze zdobywaniem pożywienia) lub przez niewydolność poszczególnych narządów. Ofiarami raka pyska diabła padają mniej więcej po równo samce i samice. Zakaźne komórki nowotworowe same w sobie pochodzą najpewniej od komórek Schwanna pierwotnego chorego osobnika. Inaczej są one nazywane lemocytami i odpowiadają za oplatanie aksonów komórek nerwowych w celu przyspieszenia tempa przewodzenia impulsów

  #nauka #gruparatowaniapoziomu #biologia #medycyna #onkologia #nowotwory #liganauki #ciekawostki #mikroreklama #ekologia