•  

   @Poro6niec: mogłbyś zrobić polską wersje tego obrazka.

  •  

   @Poro6niec: Rozwinę i wytknę liczne błędy:

   Łada - bogini miłości, młodości, płodności, wiosny i siewów. Dodatkowo mogła być boginią (w rożnych regionach): piękna, małżeństwa, narodzin, losu, osady i sierocińca. W Polsce w środowisku naukowym utożsamiana jest z męskim bogiem Lado, ale w innych częściach słowiańszczyzny, a nawet wśród Bałtów było to zdecydowanie oddzielne bóstwo.
   Łada (Pol, Rus), Lada (Łuż, Serb, Cze, Litw), Laima (Łotwa, Prusy, Ruś). Na Litwie Laina była wszechwiedzącą boginią narodzin i losu, co pasowałoby do specjalizacji Łady.

   Wesna - bogini wiosny. Przez środowiska naukowe utożsamiane z Ładą. Możliwe, że jest średniowieczną interpretacją wiosny, lub Lady. Wśród Rusów i na Słowacji posiadała obok siebie męski odpowiednik kolejno Jarilo i Wesno, lub Wesnik (stąd przypuszczanie, że Wesna to te samo bóstwo co Lada). W Polsce jednak to męskie bóstwo było znane jako Jaryło, co zadaje kłam tej tezie. Nad Wisłą utożsamiana z Dziewanną (ze względu na brak polskich źródeł odnośnie bogini tego imienia). Wesna był córką Peruna i Mokosz.
   Według legend chorwackich, serbskich i słoweńskich mieszkała w pałacu na szklanej górze, a służyły jej rusałki. Pałac opuszczała w Lutym. Święto poświęcone jej wypadało w niedzielę najbliższą wiosennej równonocy (Jare gody).

   Marzanna (w niektórych regionach: Śmiercicha) , Marena (Rosja), Morena (Słowacja), Mara (Ukraina).
   Bogini śmierci i zimy. Możliwe, że to znaczenie zyskała dopiero we średniowieczu, zaś wcześniej była Boginią cyklu i odrodzenia. Jednak jej imię pochodzi od indoeuropejskiego "mar", czyli śmierci. Długosz pisze, że była matką urodzaju. Jest wymieniana obok Łady. Odpowiedniczki obu bogini w mitologi Bałtów (Laima i Giltine) są siostrami.

   Zasia - Nigdy nie słyszałem o takiej bogini. O ile wiem Słowianie też nie posiadali bogini wojny. Może chodziło o Zorzę , ale to nie była bogini wojny.

   Dziewanna (imię pochodzące od dziewicy) - Długosz sugeruje, że była boginią lasów i roślinności. Wśród Czechów i Słowaków Devana była boginią światła i Nieba. Była przedstawiana jako złotowłosa dziewczyna siedząca na złotej ławce przed swoim pałacem w Wyraju.Miała by być córką Pieruna i bliżej nieokreślonej bogini. Wśród ruskich baśni Dzivana byłą patronką zwierząt i myśliwych.

   Gabija - To bogini Bałtów (źródła Litewskie), nie Słowian. Była opiekunką ogniska domowego i ognia.
   Jej odpowiedniczką u Słowian była Watra.

   Siwa(Ziwa, Żywia) - Bogini połabska, prawdopodobnie czczona również w Polsce w wersji męskiej Żywie.
   Przypuszcza się, że mogła być boginią życia, płodności i urodzaju. Przedstawiana jako naga kobieta z owocami, lub naga kobieta w rydwanie zaprzęgniętym w dwa łabędzie i dwa gołębie.

   Zemyna - Ponownie bóstwo Bałtyckie. Matka Ziemia, bogini płodności. Jej słowiańskim odpowiednikiem była Mokosz.

   Ziva - to czeska nazwa Siwy, która już została umieszczona na liście

   Dodola - (Perperuna) żona (lub kochanka) Peruna, prawdopodobnie również siostra. Władała burzą i gwałtownymi nawałnicami deszczowymi, a także gradem, zaś zimą zamiecią.

   Zara-Zaranica lub Zarya (po rosyjsku Utrennyaya Zarya) - Bogini świtu i zmierzchu. Prawdopodobnie sprawowała władzę nad trzema zorzami (boginie. W innych wersjach Zarya byłą jedną z nich. W Rosyjskiej wersji tworzyła duet i to na tej wersji bazuje ta z obrazka). Zadaniem Zorzy porannej było otwieranie bram pałacu słonecznego. Utożsamiana z Dennicą - boginią dnia, siostra, córka, lub matka Swaroga. Pomagała zbłąkanym ludziom i zwierzętom.

   Zorya Vechernyaya - Zorza wieczorna. Jej zadaniem było zamykać bramy pałacu słonecznego na noc. Pilnowała także wielkiego psa na niebie (konstelacja wielkiej niedźwiedzicy), trzymając go na łańcuchu i tym samym powstrzymując przed pożarciem świata.

   #gruparatowaniapoziomu #slowianie