•  

    Czasami zapominam, że na świecie istnieją wspaniałe istoty jakimi są węże morskie. Pęz dwubarwny (Hydrophis platurus) jest najbardziej rozpowszechnionym gatunkiem, występuje we wszystkich tropikalnych Oceanach, poza Atlantykiem. Jest gatunkiem pelagicznym, czyli zamieszkuje otwarte rejony oceanów, które nigdy nie opuszcza. Dlatego też jest w pełni przystosowany do życia w wodzie. Pęz 90% czasu spędza pod wodą, gdzie przebywa bez oddychania przeciętnie 10–90 minut na głębokości ok. 20 metrów, ale potrafi wytrzymać nawet ponad 3 godziny. Ich nozdrza występujące na szczycie pyska umożliwiają oddychanie nawet wtedy kiedy większa część ich głowy jest zanurzona w wodzie. Kiedy wąż nurkuje, nozdrza są szczelnie zamykane przez fałdy skórne. Częściowa wymiana gazowa tlenu i dwutlenku węgla (stanowiąca 33% poboru tlenu i 90% oddawanego dwutlenku węgla) z wodą odbywa się przez dobrze ukrwioną skórę w odstępach między łuskami (oraz przez błonę śluzową jamy gębowej), co umożliwia długie przybywanie pod wodą bez konieczności nabierania powietrza w płuca. Poza tym mechanizm ten przydaje się przy obezwładnianiu i połykaniu dużej ofiary, co blokuje w tym czasie wentylację płucną nawet do 20 minut. Ich płuco jest również dużo dłuższe od tych które posiadają węże lądowe, ponieważ ciągnie się niemal przez ich całą długość ciała (może pełnić również funkcję pławną podczas zanurzania).

    #wonsz #ciekawostki #zwierzaczki #gruparatowaniapoziomu #gady