•  

  37 lat Państwowej Agencji Atomistyki

  Mija 37 lat od utworzenia Państwowej Agencji Atomistyki. To ważne wydarzenie w rozwoju systemu bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej w Polsce. Przez te lata rola PAA zmieniła się od koordynatora rozwoju atomistyki w Polsce do urzędu dozoru jądrowego.

  Państwowa Agencja Atomistyki została utworzona w związku z decyzją o rozpoczęciu budowy elektrowni jądrowej w Żarnowcu. Przez pierwszą połowę swojego istnienia PAA łączyła role promotora energii jądrowej i organu odpowiedzialnego za nadzór nad zapewnieniem jej bezpiecznego wykorzystania. Wraz z uchwaleniem pierwszego prawa atomowego w 1986 r. zwiększono nacisk na funkcję nadzoru nad bezpieczeństwem w zadaniach PAA.

  Z początkiem XXI wieku przyjęta została obecna ustawa – Prawo atomowe, dzięki której PAA przekształciła się w urząd dozoru jądrowego, odpowiadający standardom międzynarodowym. Wyłączną misją Agencji stało się zapewnienie bezpieczeństwa społeczeństwa i środowiska. Tę misję PAA realizuje do dziś.

  Państwowa Agencja Atomistyki przy pomocy wykwalifikowanych pracowników ocenia i kontroluje spełnianie wymogów bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej oraz przygotowuje przepisy regulacyjne, wydaje zezwolenia i pozwolenia na prowadzenie w Polsce działalności wykorzystujących źródła promieniowania jonizującego. Obecnie w Polsce prowadzonych jest około 6000 takich działalności.

  A teraz wracam do tych działalności c:
  Miłego dnia Mireczki

  #ejdlakazdego <- mój tag, nie chcesz czytać jądrowych niusów - czarnolistuj
  #energetykajadrowa #paa #energetyka

  #polska

  źródło: PAA_Logo.jpg