•  

    UWAŻ ASAN, WE ORDYNARYJNYCH KRAJACH KAŻDYCH CYWILIZOWANYCH SKORO LI JENO NA OBLICZE KOGO NAPOTKANEGO POJRZYSZ I STRZYC OKAMI POCZNIESZ WŻDY TO ABO CZŁEK ZĘBISKA WYSZCZERZY ABO I PRZYSTĄPIĆ KU CIĘ RACZY Z ZAPYTANIEM DWORNYM NIEOMAL „NA ZBAWICIELA RANY, CZYM TO JA WAŚCI TRAFEM JAKIEM FORTUNNEM AD PRAETER NIE NAPOTKAŁ KĘDY?”

    A W POLSZCZE, DO KRÓĆSET, W POLSZCZE JAKO WE KNIEJI JAKIEJ ZADNIEPRZAŃSKIEJ, SANCTE DEUS, NIE W POLSZCZE JAKO WE CHLEWNI FOLWARCZNEM ŁAJNEM SKĄPANEJ TFU DO DJABŁA. POJRZYSZ NA KORONIARZA SZARAKA TO KĘDY PERSONĘ TWOJĘ LEDWO DOJRZY WŻDY JUŻ ABO RAPTEM DOSTĄPI SZABELKI DOBYWSZY ABO I GARDŁOWAĆ POCZNIE – „A CÓŻE TO, TAKI A TAKI SYNU? ZGUBY OWOŻ SZUKASZ? ŚLEPIA WYŁUSZCZASZ NA MNIE POLAKA SZARAKA? POJMUJESZ JAKAŻ TO FIGURA ZE MNIE? WIOSZCZYNY WIĘKSZEJ NI JEDNEJ W MAJĄTKU MOEJM NIE UŚWIADCZYSZ ABO I U PAŃSKIEGO PŁASZCZA WE DWORZE UCZEPIONYM ZA CZERWOŃCÓW GARŚĆ. TOĆ JA SARMATÓW POTOMEK, SARMATÓW POTOMEK RZEKĘ.

    #heheszki #pasta #testoviron