•  

  Poniżej ceny w Holandii w porównaniu do Rumunii (ceny w Rumunii = 100) przy hipotetycznym założeniu, że koszty utrzymania ogółem w obu krajach są równe i wynoszą 100. Dane za 2017 r.

  To porównanie struktury cen jest odpowiedzią na artykuł o kosztach budowy pewnego domu w Polsce w 1977 r., które wyniosły wówczas 390 000 zł, a według wskaźników inflacji CPI GUS dziś ta kwota odpowiadałaby wartości ok. 163 000 zł. Jak widać na przykładzie Rumunii i Holandii niektóre ceny w Holandii wciąż są bardzo wysokie w porównaniu z Rumunią mimo zrównania wskaźników cen ogółem w obu krajach. Jednak wyciąganie z tego wniosku, że np. niższy koszty użytkowania mieszkań w Rumunii niż w Holandii, to świadectwo przewagi Rumunii nad Holandią, nie ma sensu.

  410 ..... Usługi ambulatoryjne i inne usługi związane ze zdrowiem
  203 ..... Zdrowie
  200 ..... Edukacja
  149 ..... Użytkowanie mieszkania i nośniki energii
  119 ..... Łączność
  117 ..... Usługi transportowe
  100 ..... Restauracje i hotele
  100 ..... Koszty utrzymania ogółem
  . 92 ..... Mięso
  . 92 ..... Nośniki energii
  . 91 ..... Owoce, warzywa, ziemniaki
  . 83 ..... Rekreacja i kultura
  . 80 ..... Transport
  . 79 ..... Pieczywo i produkty zbożowe
  . 74 ..... Wyroby tytoniowe
  . 73 ..... Żywność
  . 72 ..... Żywność i napoje bezalkoholowe
  . 71 ..... Napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe, narkotyki
  . 70 ..... Wyposażenie mieszkania i prowadzenie gosp domowego
  . 69 ..... Ryby
  . 69 ..... Meble, artykuły dekoracyjne, sprzęt oświetleniowy, dywany
  . 68 ..... Indywidualny środek transportu
  . 63 ..... Napoje bezalkoholowe
  . 63 ..... Napoje alkoholowe
  . 57 ..... Odzież i obuwie
  . 56 ..... Odzież
  . 53 ..... Obuwie
  . 51 ..... Mleko, sery, jaja
  . 50 ..... Urządzenia gospodarstwa domowego
  . 50 ..... Sprzęt audiowizualny, fotograficzny i informatyczny
  . 46 ..... Oleje i tłuszcze

  Źródło: Eurostat, obliczenia własne

  #ekonomia #gospodarka #statystyka #rafalinski