•  

    Na wykresie porównanie wzrostu kosztów utrzymania w krajach wysoko rozwiniętych w latach 1991-2017 w przeliczeniu na dolary. Dane zostały wyliczone na podstawie krajowych wskaźników cen w walutach lokalnych i kursów dolara. Jak widać w wielu krajach wzrost cen w dolarach w okresie 1991-2017 nie był nawet porównywalny do USA np. ceny w Szwecji w 2017 były wyższe o 7% niż w 1990 r., podczas gdy w USA były wyższe o 88%, ale nawet jeśli wzrost cen był porównywalny do USA w tym okresie, jak np. w Australii, to był zupełnie nieporównywalny we wcześniejszym okresie. W 2013 r. ceny w Australii były o 140% wyższe niż w 1990 r., a w USA o ok. 80%. Z danych wynika więc, że ktoś, kto w Australii w 2017 r. zarabiałby w dolarach o 20% mniej niż w 2013 r., utrzymałby siłę nabywczą płacy na niezmienionym poziomie, natomiast ktoś kto w USA w 2017 r. zarabiałby o 20% mniej niż w 2013, straciłby na sile nabywczej ponad 20%.

    #ekonomia #gospodarka #statystyka #ciekawostki #rafalinski

    źródło: Wzrost cen w USD 1600px.jpg