•  

  Czy wiesz, że będące szczytem wyrafinowanej kucowskiej ironii sformułowanie "to nie był prawdziwy socjalizm" jest nie tylko używane w zasadzie przez samych prawaków ale autorem tej tezy był sam Mises? Taki @wojna_idei pewnie sobie nie zdaje nawet sprawy, z kogo drwi w tych swoich filmikach ( ͡° ͜ʖ ͡°)

  Mises uparcie trzymał się założeń Eugena von Böhm-Bawerka (1898) bazujących na literalnym odczytaniu dzieł Marksa. W związku z tym sądził, że rachunek ekonomiczny oparty byłby na kalkulacji społecznie niezbędnego czasu pracy (Mises 1951, 133–134). Nieposiadający systemu cenowego „prawdziwy” socjalizm dążyłby do bycia autarkią i minimalizowałby import (Mises 1951, 222–223), ponieważ zalew tanich produktów załamałby krajową produkcję. Państwo socjalistyczne nie mogłoby posiadać również środków produkcji za granicą, ponieważ planiści byliby skupieni wyłącznie na produkcji na rynek wewnętrzny (Mises 1951, 235).

  W związku z tym Mises uważał radziecką gospodarkę za „fałszywy” socjalizm, to znaczy socjalizm „municypalny”, ponieważ według niego Związek Radziecki nie podążał ściśle za wskazówkami Marksa i Engelsa, tylko wytworzył system cenowy i dostosowywał swoją politykę gospodarczą do międzynarodowego, kapitalistycznego otoczenia, podobnie jak samorządy prowadzą politykę socjalną uzależnioną od zewnętrznych warunków gospodarczych. Twierdził, że socjalizm municypalny „nie reprezentuje żadnego szczególnego ideału ekonomicznego” (Mises 1951, 249). Zatem gospodarka radziecka była swoistym wypaczeniem ideałów socjalistycznych.

  Tutaj całość i źródła.

  pokaż spoiler Obrazek nie do końca relatywny xD ale ma triggerować.


  #antykapitalizm #bekazprawakow #neuropa #4konserwy #ciekawostki #libertarianizm #korwin #prawackalogika #prawackihumor #wojnaidei #bekazjordanapetersona

Gorące dyskusje ostatnie 12h