Gorące dyskusje ostatnie 12h

 • avatar

  Która z tych technologii będzie najlpsza dla osoby która nigdy nie miała styczności z programowaniem i chce się przebranżowić?

  JS
  HTML
  PHP
  Ruby
  Python
  Java
  .Net
  Scala
  C
  Mobile
  Testing
  DevOps
  UX/UI
  PM
  Game
  Blockchain
  Security
  Data
  Golang
  SAP
  Other

  #programista15k #programowanie #naukaprogramowania pokaż całość

  odpowiedzi (49)

 • avatar

  NIE DLA INDOKTRYNACJI BĄBELKÓW W SZKOŁACH, NO CHYBA ŻE KOŚCIELNA: Znalezisko: nowa katecheza min. na temat seksu przyjęta w czerwcu 2018 będzie wprowadzana od 1 września 2020 i jest projektem bardziej ideologicznie radykalnym niż obowiązująca jeszcze podstawa z 2010 roku. Będzie nauczała min. o złu jakie niesie antykoncepcja i in vitro. Chcecie poznać szczegóły? Zapraszam do lektury ( poniżej opisane skrótowo, bardziej obszerny tekst w znalezisku ):

  Powinność religijna jest ujmowana jako obowiązek i posłuszeństwo wobec starszych: rodziców, dziadków, katechetów, księży, zakonnic” (s. 30).
  Katecheta powinien „cierpliwie kształtować przekonania i postawy dzieci” – stwierdza „Podstawa” na s. 44. ”Treści i wymagania szczegółowe powinny oddziaływać na zachowania katechizowanych” (s. 15).


  Katecheza ma przekonać dzieci i młodzież, że ich seksualność jest boskim darem i wymaga szczególnej troski zgodnej z zaleceniami Kościoła. Główny przekaz brzmi:

  „uczeń odpowiedzialnie kształtuje swoją seksualność jako Boży dar” (s. 102).

  Już uczeń podstawówki:

  „podejmuje pracę nad sobą w trosce o czystość” i jeszcze mocniej: „jest odpowiedzialny za trwanie w czystości” (s. 71).

  Wśród umiejętności, jakie uczeń klas V-VIII nabywa (ocenianych na stopień) jest:

  „wskazanie sposobów troski o czystość w wieku dojrzewania” (s. 71). Katecheta ma wzmacniać tę walkę z seksualnością zaleceniami typu „uczeń troszczy się o kształtowanie w sobie prawidłowego sumienia” (s. 60).

  Katecheza dla szkół średnich obejmuje hasło „powołania do czystości”, które ma obowiązywać młodzież przed zawarciem sakramentalnego małżeństwa:

  Inspiruje innych do zachowania czystości” (s. 113).

  W szkole podstawowej uczeń ma:

  „wyjaśnić na czym polegają zagrożenia dla życia oraz uzasadnić zło aborcji, eutanazji, zapłodnienia in vitro oraz kary śmierci”.

  To miłe że umieścili in vitro obok kary śmierci, eutanazji i aborcji ( ͡º ͜ʖ͡º)

  „podejmuje inicjatywy mające na celu obronę życia od poczęcia do naturalnej śmierci” (s. 71). Przedstawia takie inicjatywy, np. „duchową adopcję dziecka poczętego (s. 72).

  W kategorii „wiedza i umiejętności” (czyli na ocenę) „uczeń [szkoły podstawowej] wyjaśnia, na czym polegają naturalne metody regulacji poczęć” i „uzasadnia zło antykoncepcji” (s. 71). A także „uzasadnia potrzebę ochrony życia od poczęcia do naturalnej śmierci (s. 71).

  Zło antykoncepcji ??? ¯\_(ツ)_/¯

  W szkole średniej:
  „wymienia i omawia wykroczenia przeciwko V przykazaniu: zabójstwo zamierzone, aborcja, eutanazja, samobójstwo” (s. 112);
  „przedstawia i uzasadnia naukę Kościoła na temat in vitro” (s. 112);
  „identyfikuje się z wartościami pro life” (s. 113)


  https://www.wykop.pl/link/5092251/katecheza-o-seksie-uczen-uzasadnia-zlo-antykoncepcji-i-in-vitro/

  #neuropa #bekazkatoli #bekazprawakow #szkola #edukacja #seks #polska #lgbt
  pokaż całość

  odpowiedzi (71)

 • odpowiedzi (13)