•  

  Partia Razem przypomina "Testament Polski Walczącej", zredagowany prz przodka Grzegorza Brauna i uchwalony m.in przez prezesa Młodzieży Wszechpolskiej

  Na swoim twitterowym koncie działacze Partii Razem przekonują, że powstańcy walczyli o bliskie im ideały. Przytaczają dokument pod nazwą "Testament Polski Walczącej" uchwalony niemal rok po wybuchu powstania (1.07.1945) przez Radę Jedności Narodowej. W dokumencie tym pojawiają się postulaty dotyczące wolnych wyborów, zaprzestania prześladowań politycznych, ale jest też mowa o "uspołecznieniu własności wielkokapitalistycznej i zorganizowaniu sprawiedliwego podziału dochodu społecznego" oraz "swobodzie walki dla klasy robotniczej o jej prawa w ramach nieskrępowanego ruchu zawodowego". Mają to być dowody, na bliskość ideową Parti Razem i Polskiego Państwa Podziemnego. Oto kilka moich uwag z tym związanych:
  - autorem dokumentu jest Jerzy Braun ostatni Delegat Rządu na Kraj, polityk katolicki, działacz chrześcijańsko-demokratycznego Stronnictwa Pracy, w okresie 1948-1956 więziony przez władze komunistyczne, stryjeczny dziadek Grzegorza Brauna
  - dokument został uchwalony przez Radę Jedności Narodowej na jej ostatnim posiedzeniu, w którym brali udział Zygmunt Zaremba (PPS), Jan Matłachowski (SN), Zygmunt Kapitaniak (ZD). Matłachowski to działacz Stronnictwa Narodowego, ostatni prezes przedwojennej Młodzieży Wszechpolskiej
  - wcześniej członkiem RJN był ksiądz Tadeusz Jachimowski „Budwicz” (zginął w Powstaniu Warszawskim). Ciekawe jak fakt, iż duchowny jest członkiem władz krajowych pasuje do razemowych teorii o świeckim państwie
  - w testamencie jest również mowa o amnestii dla tzw. oddziałów leśnych. Wystarczy wrócić na konto Partii Razem 1 marca i poczytać, co oni wypisują o żołnierzach podziemiaa antykomunistycznego
  - 1 lipca 1945 cały kraj był już opanowany przez wojska radzieckie, trzy dni wcześciej powstal marionetkowy Tymczasowy Rząd Jedności Narodowej z Edwardem Osóbką-Morawskim. Zatem "Testament Polski Walczącej" jest poniekąd odpowiedzią na propagandę radziecką w kwestii zmian ekonomicznych. "Radykalizm mas oraz nacisk Sowietów zwiększa atrakcyjność grup poza RJN” "izolowanie” PPR od społeczeństwa i innych grup politycznych nie powiodło się" - tak pisała Komenda Główna AK
  - sformułowanie "Armia Krajowa walczyła o Polskę sprawiedliwą społecznie" jest na tyle ogólne, że cieżko je podważyć. Ale trzeba dodać, że Armia Krajowa została rozwiązana rozkazem z 19 stycznia 1945 roku, czyli pół roku przed powstaniem wspomnianego dokumentu. Zatem dowodzenie, że Armia Krajowa walczyła o lewicowe ideały na podstawie dokumentu, który powstał po jej rozwiązaniu jest błędem logicznym. W rozkazie dotyczącym powołania AK, nie znajdujemy żadnych znamion ideologii. Jest on krótki i lakoniczny 1. Znoszę dla użytku zewnętrznego nazwę ZWZ – wszyscy żołnierze w czynnej służbie wojskowej w Kraju stanowią „Armię Krajową” podległą Panu Generałowi, jako jej dowódcy. 2. Stanowisko Pana Generała nosi nazwę Dowódcy Armii Krajowej […] Naczelny Wódz Sikorski Generał broni Żadnych odniesień do "sprawiedliwości społecznej" nie zawiera również przysięga, którą składali żołnierze AK

  Przysięga żołnierzy Armii Krajowej
  (Przyjmowany)
  W obliczu Boga Wszechmogącego i Najświętszej Maryi Panny, Królowej Korony Polskiej, kładę swe ręce na ten Święty Krzyż, znak Męki i Zbawienia, i przysięgam być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej, stać nieugięcie na straży Jej honoru i o wyzwolenie Jej z niewoli walczyć ze wszystkich sił – aż do ofiary życia mego. Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej i rozkazom Naczelnego Wodza oraz wyznaczonemu przezeń Dowódcy Armii Krajowej będę bezwzględnie posłuszny, a tajemnicy niezłomnie dochowam, cokolwiek by mnie spotkać miało.
  (Przyjmujący)
  Przyjmuję Cię w szeregi Armii Polskiej, walczącej z wrogiem w konspiracji o wyzwolenie Ojczyzny. Twym obowiązkiem będzie walczyć z bronią w ręku. Zwycięstwo będzie Twoją nagrodą. Zdrada karana jest śmiercią.
  #historia #ciekawostkihistoryczne #4konserwy #powstaniewarszawskie #drugawojnaswiatowa

  źródło: Screen Shot 2019-08-02 at 11.55.45.png