•  

    Dokładnie 80 lat temu, 6 września 1939 roku została sformowana Robotnicza Brygada Obrony Warszawy. Brygada powstała dzięki staraniom polskich socjalistów z PPS Tomasza Arciszewskiego i Zygmunta Zaremby. Dowódcą oddziału został uczestnik wojny polsko-bolszewickiej, III powstania śląskiego, członek PPS, kapitan Marian Kenig. Brygada początkowo była przydzielona do prac saperskich oraz zadań łącznościowych, potem brała udział w obronie Żoliborza. Żołnierze RBOW tak zaciekle bronili Warszawy, że odmówili złożenia broni po kapitulacji stolicy, doszło nawet do wzięcia oficerów jako zakładników, gdyż nie wierzyli oni w konieczność kapitulacji. Gdyby nie interwencja kapitana Keniga mogłoby dojść do samosądu żołnierzy na oficerach. Następnie żołnierze udali się do Cytadeli, aby sprawdzić czy inne oddziały składają broń. Przemarsz ten zamienił się w patriotyczną manifestację, ostatnią przed kapitulacją miasta. W szczytowym momencie liczebność RBOW szacuję się na około 5-6 tys. ludzi. Drogie wykopki w czasach gdzie na ołtarze wynosi się tzw. "żołnierzy wyklętych" (budzących spór i różne opinie historyków) nie zapominajmy o bohaterach września '39, ludziach, którzy mimo rozpaczliwych okoliczności, mimo różnic politycznych, mimo znacznej przewagi wroga porwali się na obronę Polski przed ZSRR i III Rzeszą. Cześć i chwała bohaterom!
    #historia #patriotyzm #socjalizm #pps #wrzesien39 #warszawa

Gorące dyskusje ostatnie 12h