•  

  W wykopalisku znajduje się obecnie znalezisko o tytule "Pochwała pedofilii ma być karana", taki sam jest też tytuł źródłowego artykułu w Rzeczypospolitej. W opisie jest informacja, że obywatelski projekt zmian w kodeksie karnym będzie miał pierwsze czytanie w Sejmie. Chodzi o projekt, pod którym zbierano podpisy pod hasłem "stop pedofilii", a organizatorem zbiórki jest "Fundacja Pro - prawo do życia". Taki tytuł artykułu jest jednak manipulacją, podobnie jak hasło zbiórki. Już obecnie w Kodeksie Karnym istnieje zapis, który zakazuje pochwały pedofilii - art. 200b. To co nowego dodaje ten projekt zmian, to trzy kolejne paragrafy do tego przepisu. Mają one wprowadzić karanie "propagowania lub pochwalania podejmowania przez małoletniego obcowania płciowego".

  Zaznaczyć tutaj należy, że małoletni to osoba poniżej lat 18, a obcowanie płciowe w Polsce na mocy art. 200 Kodeksu Karnego legalne jest od lat 15.

  Nowe przepisy karałyby więc za pochwalanie rzeczy, która jest legalna. Prawdziwy cel tych zmian kryje się w paragrafie 4, mówiącym o tym, że karane mają być osoby które:

  działają w związku z zajmowaniem stanowiska, wykonywaniem zawodu lub działalności związanych z wychowaniem, edukacją, leczeniem małoletnich lub opieką nad nimi albo działając na terenie szkoły lub innego zakładu lub placówki oświatowo-wychowawczej lub opiekuńczej

  Tak naprawdę chodzi o utrudnienie lub wręcz uniemożliwienie edukacji seksualnej osób młodszych niż 18 lat. Taki jest prawdziwy cel tej organizacji. To nie ma żadnego związku z pedofilią.

  Link do znaleziska z wprowadzającym w błąd tytułem: https://www.wykop.pl/link/5124857/pochwala-pedofilii-ma-byc-karana/

  #prawo #sejm #bekazprawakow #edukacjaseksualna #neuropa #4konserwy #edukacja

  źródło: i.imgur.com

Gorące dyskusje ostatnie 12h

Advertisement