•  

  Mam pytanie do prawników: co może wywalczyć w sądzie rodzic, którego dziecko zostało "zdeprawowane" poprzez nauczenie go wiedzy z zakresu edukacji seksualnej wbrew woli rodzica? Czy sąd może w tym przypadku nakazać usunięcie z głowy dziecka zdobytej wiedzy? ( ͡° ͜ʖ ͡°) No bo tak jest napisane w kodeksie cywilnym:

  Art. 24 KC
  § 1. Ten, czyje dobro osobiste zostaje zagrożone cudzym działaniem, może żądać zaniechania tego działania, chyba że nie jest ono bezprawne. W razie dokonanego naruszenia może on także żądać, ażeby osoba, która dopuściła się naruszenia, dopełniła czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków, w szczególności ażeby złożyła oświadczenie odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie. Na zasadach przewidzianych w kodeksie może on również żądać zadośćuczynienia pieniężnego lub zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny.
  § 2. Jeżeli wskutek naruszenia dobra osobistego została wyrządzona szkoda majątkowa, poszkodowany może żądać jej naprawienia na zasadach ogólnych.


  Czy w ogóle prawo do nieprzyswojenia wiedzy niezgodnej ze światopoglądami rodzica to jest dobro osobiste?

  Źródło oświadczenia: https://episkopat.pl/wp-content/uploads/2019/08/O%C5%9AWIADCZENIE-RODZIC%C3%93W.pdf

  #prawo #pytanie #kiciochpyta #pytaniedoeksperta #edukacjaseksualna #kodekscywilny #bekazkatoli #bekazprawakow #neuropa #4konserwy

  źródło: i.imgur.com

  •  

   Czy w ogóle prawo do nieprzyswojenia wiedzy niezgodnej ze światopoglądami rodzica to jest dobro osobiste?

   Branżowy żart mówi "everything is dobro osobiste, if you're brave enough" (⌐ ͡■ ͜ʖ ͡■) A bardziej poważnie, to w materii dóbr osobistych SN jest szczególnie kreatywny na wszelkie możliwe sposoby, choć zwykle nie akceptuje jakichś szczególnie wymyślnych konstrukcji.
   A w takim przypadku należałoby przypomnieć, że mamy co najmniej kolizję z dobrami osobistymi dziecka (które autor tego świstka niepoprawnie utożsamia z własnymi). A że chociażby tak uwielbiany przez podobnych pieniaczy art.48, o prawie do wychowywania dziecka zgodnie z własnymi przekonaniami ma jeszcze drugie zdanie:

   Wychowanie to powinno uwzględniać stopień dojrzałości dziecka, a także wolność jego sumienia i wyznania oraz jego przekonania.
   plus uwzględniając jeszcze kilka innych argumentów (dobro powinno mieć obiektywny, istotny dla przeciętnego człowieka charakter, nie jest nim jakaś, nie wiem, "wolność od szczątków zwierzęcych w odzieży") .. cóż, ja bym oddalał xD

   +: R187, Co_gun
  •  

   @R187: ksiądz w nocy usunie dziecku wszelką wiedzę na temat edukacji seksualnej ( ͡° ͜ʖ ͡°)

  •  

   @R187:

   Mam pytanie do prawników: co może wywalczyć w sądzie rodzic, którego dziecko zostało "zdeprawowane" poprzez nauczenie go wiedzy z zakresu edukacji seksualnej wbrew woli rodzica?

   Według mnie gówno, względnie zwrot stronie przeciwnej kosztów zastępstwa