•  

  Oto cywilizacja życia!

  Ale Jozue, syn Nuna, i Kaleb, syn Jefona, którzy też przepatrywali ziemię, rozdarli szaty swe i mówili do wszystkiego zgromadzenia synów Izraelowych: Ziemia, którąśmy obeszli, bardzo dobra jest. Jeśli będzie nam Pan miłościw, wprowadzi nas do niej i da nam ziemię, mlekiem i miodem płynącą. Nie chciejcie opornymi być przeciw Panu i nie bójcie się ludzi ziemi owej, bo jak chleb tak ich zjeść możemy. Odstąpiła od nich wszelka obrona; Pan z nami jest, nie bójcie się!

  [...]

  Gdy cię wwiedzie Pan, Bóg twój, do ziemi, do której wchodzisz, abyś ją posiadł, a wygładzi wiele narodów przed tobą, Hetejczyka i Gergezejczyka, i Amorejczyka, Chananejczyka i Ferezejczyka, i Hewejczyka, i Jebuzejczyka, siedem narodów w daleko większej liczbie niż ty jesteś, i mocniejszych od ciebie, i gdy je Pan, Bóg twój, podda tobie, wybijesz je do szczętu. Nie wejdziesz z nimi w przymierze ani się zlitujesz nad nimi, ani się małżeństwami z nimi łączyć będziesz. Córki twej nie dasz synowi jego, ani córki jego nie weźmiesz synowi twemu, bo zwiedzie syna twego, że nie pójdzie za mną, ale raczej będzie służył cudzym bogom, i rozgniewa się zapalczywość Pańska, i wygładzi cię prędko. Ale raczej to im uczynicie: Ołtarze ich wywróćcie i bałwany pokruszcie, i gaje wyrąbcie, i rzeźby popalcie.

  [...]

  Gdy tedy wszystek lud krzyczał, a w trąby trąbiono, skoro w uszach rzeszy głos i trąbienie zabrzmiało natychmiast mury upadły i każdy wszedł przez miejsce, które było naprzeciw niego, i zajęli miasto. I pobili wszystko, co w nim było, od męża do niewiasty, od dziecięcia do starego; woły też i owce i osły wszystkie ostrzem miecza pobili. A dwom mężom, którzy byli posłani jako szpiedzy, rzekł Jozue: Wnijdźcie do domu nierządnicy i wywiedźcie ją i wszystko, co jej jest, jakeście jej przysięgą poręczyli. I wszedłszy młodzieńcy, wywiedli Rahab i rodziców jej, braci też i wszystek sprzęt i powinowatych jej, i
  kazali im mieszkać za obozem Izraelowym. A miasto i wszystko, co w nim było, podpalili, oprócz złota i srebra, i sprzętów miedzianych, i żelaza, które do skarbca Pańskiego oddali. Lecz Rahab nierządnicę i dom ojca jej, i wszystko, co miała, zostawił Jozue przy życiu, i mieszkali wpośród Izraela aż do teraźniejszego dnia, dlatego że ukryła posłów, których był wysłał, aby wyszpiegowali Jerycho.


  [...]

  A było tych, którzy tego dnia polegli, od męża do niewiasty, dwanaście tysięcy ludzi, wszystkich mieszkańców Haj. A Jozue nie spuścił ręki swej, którą był podniósł w górę, trzymając puklerz, aż wybito wszystkich mieszkańców Haj. A bydło i łupy miasta podzielili między siebie synowie Izraelowi, jak był Pan przykazał Jozuemu. On zaś podpalił miasto i uczynił z niego mogiłę wieczną; króla też jego powiesił na szubienicy aż do wieczora i do zachodu słońca. Potem kazał Jozue zdjąć trupa
  jego z krzyża, i porzucili go w samym wejściu do miasta, nagromadziwszy nań wielką kupę kamieni, która trwa aż do dnia dzisiejszego.


  [...]

  #bekazkatoli #bekazmonoteistow #rodzimowierstwo #religia #bekazlewactwa #bekazprawakow #starozytnelewactwo #bekazpodludzi

  źródło: cdn.drawception.com

Gorące dyskusje ostatnie 12h

 • avatar

  osiągnęłam tak wysoki poziom klasy średniej że zamówiliśmy se dietę pudełkową

  odpowiedzi (110)

 • avatar

  Gość pewnie z ichniejszej Biedronki wracał, a i tak pałą dostał.

  #bialorus

  odpowiedzi (41)

 • avatar

  - co dzisiaj na obiad?
  aa może pizze zrobię
  - ale jak? taką domową?
  no domową
  - ale w piekarniku chcesz robić? ja nie wiem czy się nadaje
  no w piekarniku
  - ale nie mamy blachy odpowiedniej
  mamy blachę, zrobię na takiej jaka jest
  - ale to ci nie wyjdzie pizza na takiej. a wałek masz?
  a nie wiem, najwyżej w rękach rozrobię
  - ale to trzeba mieć wałek. a poza tym ty nigdy pizzy nie robiłeś!
  no nie robiłem jeszcze
  - to ja nie wiem jak ty to sobie wyobrażasz! ale to zakupy trzeba zrobić! drożdże masz?
  tak kochanie, wiem co mam kupić
  - no już widzę tę pizzę, bez blachy, wałka i drożdży

  kurr... same problemy, czasami mam wrażenie że kobiety zostały stworzone do wyszukiwania problemów

  #logikarozowychpaskow #zwiazki #gotowanie
  pokaż całość

  odpowiedzi (117)