•  

  Andrzej Duda nie odebrał ślubowania od 5 sędziów którzy zostali wybrani w 2015 zgodnie z obowiązującą ustawą bo twierdził, ze przepis, iż 'prawo do zgłaszania kandydatów do TK ma prezydium lub 50 posłów' oznacza, że zgłaszający maja to zrobić łącznie czyli i prezydium i 50 posłów, ale odebrał ślubowanie na mocy tej samej ustawy od ludzi, którzy zostali zgłoszeni przez posła Asta po terminie wymaganym przez ustawę wiedząc, że jego nowelizacja jeszcze nie weszła w życie, a uchwały głosowane w sejmie 2 grudnia są sfałszowane bo wpisano tam jego ustawę, która miała zacząć obowiązywać po 5 grudnia

  #duda #bekazprawakow #bekazpisu #neuropa #4konserwy.ru #polityka #chlewobsranygownem

  •  

   ale odebrał ślubowanie na mocy tej samej ustawy od ludzi, którzy zostali zgłoszeni przez posła Asta po terminie wymaganym przez ustawę wiedząc

   @precz_z_komunia: Bardzo dobrze!!! JAZDA Z LEWACTWEM!!!

   Tylko PIS, Tylko Banaś!!!
   ( ͡° ͜ʖ ͡°)

  •  

   @UchoSorosa: wreszcie rząd, który rozliczy to robactwo

  •  

   'prawo do zgłaszania kandydatów do TK ma prezydium lub 50 posłów'

   @precz_z_komunia: Tak było w starej ustawie, wtedy po zmianach brzmiało 'prawo do zgłaszania kandydatów do TK przysługuje prezydium i grupie 50 posłów'

   Ale oczywiście kandydaci PiS tak samo nie byli zgłoszeni przez obydwa

  •  

   przysługuje prezydium i grupie 50 posłów'

   @jash: W sumie robi się z tego problem bardziej językowy, ale w takim kontekście ten spójnik i tak zwykle jest rozumiany jako alternatywa, a koniunkcja nie ma tu żadnego sensu. Należałoby napisać raczej "... prezydium wraz z grupą 50 posłów", żeby to miało taki sens jaki twierdzą, że ma.

   +: Thon
  •  

   @jash: Swoją drogą dowiedziałem się, że w regulaminie sejmu użyto tam spójnika albo, więc jakby chcieli się trzymać interpretacji z koniunkcją w tym przepisie, to mamy tu po prostu sprzeczność:

   Sytuacja jest o tyle skomplikowana, że inaczej reguluje tę kwestię regulamin Sejmu. Zgodnie z nim prawo zgłaszania kandydatów przysługuje Prezydium Sejmu albo grupie 50 posłów. W tym przepisie użyto spójnika „albo”, który oznacza, że może być spełniony tylko jeden z warunków, a więc wniosek powinien złożyć jeden z wymienionych podmiotów. Wniosek zatem złożono w zgodzie z regulaminem Sejmu, a nie ustawą o Trybunale

   +: Thon
  •  

   @kolnay1: Wszyscy wiedzieli że to oznacza alternatywę, a nie koniunkcje, ale Ziobro z Dudą uznali że to jest dobry punkt zaczepienia i tak to tłumaczyli. Swoją droga ciekawe jak to wygląda teraz po tym jak ustawa było wielokrotnie zmieniana.

   +: kolnay1
  •  

   @jash: Właśnie problem w tym, że to nawet nie jest dobry punkt zaczepienia. To jest dosłownie robienie kurwy z logiki.

  •  

   @kolnay1 Dobry punkt zaczepienia dla polityka PiSu, który porzucił wszelką logikę na rzecz retoryki politycznej

  •  

   @jash: Ze sprzeczności można wyciągnąć dowolny wniosek, politycy ostatnio lubią z tego faktu korzystać