•  

    Bractwo Miłosierdzia im. Św. Brata Alberta w Lublinie wspiera osoby potrzebujące pomocy już od 1983 roku (obecną nazwę placówka przyjęła w 1991 roku.). Stowarzyszenie otacza opieką osoby ubogie, chore, niepełnosprawne, bezdomne, uzależnione, uchodźców oraz wszystkich, którzy tej pomocy potrzebują.

    Monika S. jeszcze rok temu była jego prezesem, zwolniona po postawieniu jej zarzutów kradzieży ponad 200k pln. Oto jak wygląda miłosierdzie według tej katoliczki:

    w dniu 29 listopada 2019 roku w Lublinie woj. lubelskiego, w zamiarze bezpośrednim pozbawienia życia małoletniego syna, działając ze szczególnym okrucieństwem i w wyniku motywacji zasługującej na szczególne potępienie, nakrywając kołdrą jego ciało wraz z głową, unieruchomiła je przytrzymując własnym ciałem i w ten sposób doprowadziła do uduszenia pokrzywdzonego, powodując obrażenia w postaci wybroczyn podspojówkowych, szeregu wylewów krwawych w tkance podskórnej całej głowy i w przyczepie prawego mięśnia mostkowo obojczykowo, ostrej rozedmy płuc i wybroczyn krwawych na przeponie, co skutkowało śmiercią pokrzywdzonego

    #bekazkatoli #polska #lublin #neuropa #dzieci #katolicyzm

    źródło: monikas.jpg