•  

  Białostoccy uczeni odnaleźli nową formę życia na Ziemi, zdolną do przetrwania jedynie w najsurowszych warunkach na naszej planecie. Jest to tzw. KNURELLA, nieznany do tej pory grzyb z rodziny truflowatych. Nowo odkryty grzyb jest 10 rodzajem trufli występującym w naszym kraju. Co dziwne, zarodniki Knurelli wyrastają najczęściej na starych tapetach, farbach i murach, w miejscach o dużej wilgotności, o trudnym dostępie dla innych organizmów. Są odporne na najtrudniejsze warunki atmosferyczne. Pod powierzchnią, na której rosną zarodniki, tworzą się okazałe bulwiaste owocniki (askokarpy), z widocznym po przekrojeniu labiryntowym wzorem obłoczni. Okrywy askokarpów są gładkie lub brodawkowane. Zarodniki trufli są okrągławe lub eliptyczne, zabarwione czarnobrązowawo, o powierzchni siatkowatej lub kolczastej. Są silnie trujące, po dotknięciu powodują poparzenia, po których ślad znika nawet dopiero po roku.Wytwarzanie owocników pod ziemią ma zalety i wady. Zaletą jest to, że nie są tak narażone na czynniki atmosferyczne, pasożyty i niszczenie ich przez zwierzęta. Wadą jest utrudnienie rozsiewania się zarodników. Młode owocniki są bezwonne, podczas dojrzewania wytwarzają jednak coraz bardziej intensywny zapach i przemieszczają się coraz wyżej, u niektórych gatunków nawet nieco wystając ponad powierzchnię. Zapach zwabia niektóre zwierzęta (np. dziki i wiewiórki), które rozgrzebując miejsce w którym się znajdują i zjadając owocniki trufli równocześnie rozsiewają jej zarodniki.

  Niektóre gatunki trufli są najbardziej poszukiwanymi i najdroższymi grzybami jadalnymi na świecie. Ich zapach jest tak bardzo nieprzyjemny i intensywny, fetor w jego okolicy jest tak ogromny, że jedynie najtwardsze organizmy są w stanie go wytrzymać, m.in. ze zwierząt Knur, a wśród ludzi np. członkowie specjalnej, meksykańskiej grupy survivalowej.intensywny, że zazwyczaj nie stanowią samodzielnego dania, lecz przyprawę do innych dań. Z powodu trudności w odszukaniu trufle są bardzo drogie; w 2019 jeden kilogram trufli sprzedawano w Białymstoku za 50 zł lub 10 taczek węgla kamiennego.
  Odszukanie trufli przez człowieka jest zadaniem bardzo trudnym. Zajmują się tym nieliczni hobbyści mający duże doświadczenie i wiedzę o ich występowaniu. Często używa się do tego celu specjalnie tresowanych psów lub knurów.
  W Polsce chroniona prawnie jest tylko trufla wgłębiona, pozostałe gatunki nie podlegają ochronie i dopuszczone są do obrotu. Naukowcy z Białegostoku planują napisanie pisma do Ministra Środowiska w celu ochrony całkowitej siedliska Knurelli odnalezionego w domku drewnianym w Białymstoku przy ulicy Szkolnej 17.
  #kononowicz #biologia #grzyby #heheszki

  pokaż spoiler ( ͡°( ͡° ͜ʖ( ͡° ͜ʖ ͡°)ʖ ͡°) ͡°) #patostreamy

  źródło: i.imgur.com