•  

  Za rzadko się pokazują takie artykuły, nienawistników nie przekonają, ale warto, żeby takie informacje, nie ukrywane przecież, docierały jednak do jak najszerszej publiczności, choćby po to, żeby takie ludzkie dna jak Matek Kurek, nie mieli przestrzeni do swoich kłamstw i atencyjnego łajdactwa:

  Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy co roku publikuje sprawozdanie finansowe ze swojej działalności. Ostatnie fundacja zaprezentowała w połowie ubiegłego roku, dotyczyło ono okresu styczeń-grudzień 2018 r. Oto najciekawsze liczby i dane pochodzące z dokumentu.

  Ostatnie sprawozdanie finansowe Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy obejmuje 2018 r. (dane za ubiegły rok zostaną opublikowane w ciągu kilku najbliższych miesięcy). Sprawozdania finansowe są za każdym razem poddawane analizie firmy audytorskiej.

  Przychód fundacji wyniósł w 2018 r. ok. 142,4 mln zł. Sam finał WOŚP przyniósł wówczas ponad 126 mln zł. Fundacja otrzymała również ok. 7,3 mln zł z darowizn rzeczowych i celowych, a także 8,7 mln zł z 1 proc. podatku.

  Koszty administracyjne w 2018 r. wyniosły łącznie 5,8 mln zł, z czego na wynagrodzenia przeznaczono 2,8 mln zł, na ubezpieczenia ok. 444 tys. zł, a na "koszty reprezentacji i reklamy" - ok. 130 tys. zł. Fundacja zaznacza, że "koszty administrowania biura stara się utrzymać na jak najniższym poziomie", a obejmują one także m.in. usługi bankowe, pocztowe, telekomunikacyjne, prawne, kurierskie, czynsze, podatki itp.

  Fundacja w 2018 r. miała też m.in. aktywa obrotowe warte niemal 140 mln zł. Do aktywów obrotowych zaliczają się np. przeznaczane na licytację "złote serduszka", otrzymany w darowiźnie sprzęt medyczny i zaliczki na poczet dostaw, których jeszcze nie zrealizowano. Aktywa trwałe to 15,2 mln zł, w samej rubryce obejmującej budynki i lokale zapisano 13,2 mln zł.
  Przeciętne zatrudnienie w fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy w dziale medycznym wynosiło 5 osób, w dziale zajmującym się szkoleniami Ratujemy i Uczymy Ratować - 7, w dziale Programu Powszechnych Przesiewowych Badań Słuchu u Noworodków - 1, a w dziale administracyjno-biurowym - 32.

  Pieniądze ze zbiórek przekazywane tylko na sprzęt

  Fundacja przeznaczyła w 2018 r. niemal 90 mln zł na zaopatrzenie placówek medycznych i pomoc medyczną, 1,4 mln zł na badania słuchu u noworodków, 22,8 tys. zł na program wspierania oddechu u noworodków, ok. 2,2 mln zł na program "Ratujemy i Uczymy Ratować", ok. 203 tys. zł na kontrakty pozafinałowe, ponad 4 mln zł na "działalność pożytku publicznego 1 proc.", ok. 10,5 mln zł na działalność informacyjną.

  WOŚP zaznacza, że pieniądze zbierane w trakcie finałów są w całości przeznaczane na zakup sprzętu medycznego i finansowanie programów medycznych.

  Koszty działalności administracyjnej nie są pokrywane ze środków pochodzących ze zbiórki w ramach Finału WOŚP. Na tego typu koszty Fundacja pozyskuje sponsorów, przeznacza środki z darowizn otrzymanych w ciągu roku, a także z odsetek od lokat bankowych

  "Koszty organizacji Pol'and'Rock Festival i częściowo Finału - tak jak koszty działalności administracyjnej – również nie są pokrywane ze środków pochodzących z Finału, ale z darowizn celowych oraz dzięki sponsorom, o których Fundacja każdorazowo zabiega"

  https://www.wykop.pl/link/5290977/ile-wosp-przeznacza-na-pracownikow-jaka-kwote-dostaje-z-1-proc/

  #polska #wosp #pieniadze #spoleczenstwo #neuropa #4konserwy #konfederacja

Gorące dyskusje ostatnie 12h