•  

  Noc taka piękna!...
  Bogusław Adamowicz

  Noc taka piękna!... Z błękitów patrzy gwiazd plejada,
  Fala gwarzy i błyska ponad tonią ciemną,
  Las śpi we mgle i przez sen cichą baśń powiada...
  Noc taka piękna!... Ach czemuż ty nie jesteś ze mną?...

  Tam, w ogrodzie dwie lilie zakochane rosną,
  Woń rozkoszna z kielichów pochylonych płynie...
  Tam, za rzeką, dwa głosy nucą pieśń miłosną,
  Tęskne echo po wodnej ściele się równinie...

  Pieśń zamilkła... Cyt... Słyszę plusk płynącej łodzi...
  Łódź przemknęła i znikła, w łódce - ludzi dwoje...
  Od szpaleru woń lilij rzewna mię dochodzi...
  Milczą brzegi, drżą gwiazdy, lśnią przejrzyste zdroje.

  Fala błyska i gaśnie... Lekki wietrzyk wzdycha,
  Las się budzi, szmer bieży w jego głąb tajemną...
  Wietrzyk ustał, szum zamilkł... Noc tak jasna, cicha,
  Noc tak błoga... Ach czemuż ty nie jesteś ze mną?!...

  #sztuka #art #gruparatowaniapoziomu
  #niezlasztuka #poezja #logikaniebieskichpaskow #logikarozowychpaskow #zwiazki

  Jan Frans De Boeve
  The Pact

  źródło: i.pinimg.com