•  

  Dlaczego szkło jest przezroczyste ?

  Ponad to. Czy szkło paruje ? Przechodząc ze stanu stałego na płynny wydziela jakieś opary ?
  #pytanie #fizyka

  •  

   @r5678: bo nie rozprasza żadnej barwy

  •  

   @zikozikoziko: ale dlaczego ? Jak to działa. Nie rozprasza żadnej barwy bo ?

  •  

   @r5678: bo tak xD

   Ciało będzie więc przezroczyste, jeżeli jego przerwa energetyczna będzie większa od energii fotonów światła widzialnego. Wtedy fotony mają za małą energię, by przenosić elektrony do pasma przewodnictwa, i nie są pochłaniane. Ten warunek jest spełniony przez izolatory (szkło, kwarc, diament)

   https://zapytajfizyka.fuw.edu.pl/pytania/przezroczystosc-cial/

  •  

   @zikozikoziko: Znalazłem satysfakcjonującą odpowiedź. O tym co napisałaś też jest w wzmianka, ale to tylko część tego co tam się dzieje... :D

   Glass is an amorphous solid - lacking a clear structure; a state of matter in which the atoms and molecules are locked into place, but instead of forming neat, orderly crystals, they arrange themselves randomly. As a result, glasses are mechanically rigid like solids, yet have the disordered arrangement of molecules like liquids. Amorphous solids form when a solid substance is melted at high temperatures and then cooled rapidly -- a process known as quenching. Glass allows photons to pass through, because the photons do not interact with electrons in the glass.

   Electrons surrounding the nucleus of an atom occupy different energy levels. To move from a lower to a higher energy level, an electron must gain energy. On the other hand, to move from a higher to a lower energy level, an electron must give up energy. Substances like metal or wood etc. absorb the photon. This occurs when the photon gives up its energy to an electron located in the material. Armed with this extra energy, the electron is able to move to a higher energy level, while the photon disappears. Some substances reflect the photons. In this case, the photon gives up its energy to the material, but a photon of identical energy is emitted.

   Light passes through glass because the photons do not have enough energy to excite electrons in the glass to a higher energy level. There is a "band theory" according to which energy levels exist together in regions known as "energy bands". In between these bands are gaps where energy levels for electrons don't exist at all. Some materials have larger band gaps than others. Glass is one of those materials, which means its electrons require much more energy before they can skip from one energy band to another and back again. Photons of visible light -- light with wavelengths between 400 and 700 nano meters - corresponding to the colours violet, indigo, blue, green, yellow, orange and red -- don't have enough energy to cause this skipping. Consequently, photons of visible light travel through glass instead of being absorbed or reflected, making glass transparent.

   Photons at wavelengths shorter than visible light have enough energy to move electrons in glass from one energy band to another. For example, ultraviolet light, which has a wavelength ranging from 10 to 400 nano meters can not pass through glass.

   I takiej odpowiedzi oczekiwałem od Ciebie, a nie.. bo tak xd