•  

  #rosja
  Dwie bardzo ciekawe informacje pojawiły się jednocześnie w rosyjskich mediach.
  Pierwsza z nich - Kreml ma radykalnie uprościć procedury dotyczące przyznawania rosyjskiego obywatelstwa. Kto się czuje w głębi duszy Rosjaninem będzie mógł teraz łatwiej to sformalizować. A jak powszechnie wiadomo, Moskwa nigdy nie zostawia swoich obywateli bez pomocy (Своих не бросаем!) Jednym z udogodnień ma być zniesienie obowiązku zrzeczenia się poprzedniego obywatelstwa.
  Druga wiadomość jest z tej samej beczki - rosyjski MSZ ma zamiar powołać do życia specjalną komórkę z łożoną z urzędników, którzy będą przekonywać do powrotu rosyjskich emigrantów rozsianych po całym świecie. Grupy urzędników z MSZ i MSW będą osobiście zachęcać do Rosjan do powrotu do macierzy. Hurtowe przyznawanie paszportu mieszkańcom Krymu i Donbasu nie poprawia w żaden sposób demograficznej zapaści Rosji. Głównym problemem staje się odpływ wykwalifikowanej kadry, która nie chce pracować w Moskwie czy Petersburgu za naprawdę duże pieniądze, a woli wyjechać z Rosji i pracować na mniej korzystnych warunkach w Europie Zachodniej.
  Czy urzędnicy przekonają do powrotu chociażby córkę ministra Ławrowa żyjącą od lat w nowojorskich apartamentach i nieumiejącą już nawet mówić po rosyjsku- tego nie wiadomo.
  Na zdjęciach:
  - Dwaj wysoce wykwalifikowani urzędnicy MSW do spraw kontaktu z emigrantami
  - Urzędnik podległy Ludowemu Komisariatowi Spraw Wewnętrznych R. Mercader czekanem zachęca do powrotu Lwa Trockiego

  źródło: trocki.jpg