•  

    #rosja
    Pisałem o zmianie prawa paszportowego w Rosji. O obywatelstwo tego kraju będą się mogli ubiegać cudzoziemcy, którzy nie będą zmuszeni do jednoczesnej rezygnacji z dotychczasowego obywatelstwa jak to było dotychczas.
    Wspominałem też, że będzie to mocny argument w naciskach Kremla na te kraje, gdzie nagle pojawią się nowi rosyjscy obywatele.
    Na pierwszy ogień pójdą zapewne państwa bałtyckie. Mieszkający na Łotwie Rosjanie już od 30 lat nie są w stanie nauczyć się łotewskiego i stanowią doskonały oręż w destabilizowaniu przez Moskwę tamtejszej sytuacji społeczno-politycznej.
    Łotysze zapowiedzieli jednak, że zgodnie z ich prawem, każdy kto przyjmie obywatelstwo innego kraju, automatycznie będzie pozbawiany obywatelstwa łotewskiego. Dodatkowo wprowadzono przepis, że treści rosyjskojęzyczne w mediach mogą stanowić tylko 20% czasu antenowego.