•  

  Zauważyliście, robaczki, że właśnie zostało wam odebrane rozporządzeniem, bez wprowadzania stanu nadzwyczajnego, prawo do zgromadzeń?

  Och, przepraszam, nie wam, oczywiście. Was to nie interesuje.

  #prawo #koronawirus #wolnosciobywatelskie

  •  

   Popełniłeś dwa kardynalne błędy: pierwsze to wam zamiast nam i Was zamiast Nas. ( ͡° ͜ʖ ͡°)

  •  

   @Andreth: nie wiem, po co w ogóle zachowujemy pozory, że konstytucja obowiązuję w jakimkolwiek zakresie ;-)

  •  

   @Eliade "Oooooh! And he hits once again with a combination" ( ͡° ͜ʖ ͡°)

  •  

   @Andreth: widzę że wam w trolowni fundusze obcięli aż bordo straciłeś

  •  

   @Andreth: Ja pierdolę

   art. 57 konstytucji: Art. 57.
   Każdemu zapewnia się wolność organizowania pokojowych zgromadzeń i uczestniczenia w nich. Ograniczenie tej wolności może określać ustawa.

   Ustawa o zgromadzeniach i ustawa o o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi pozwala na ogrniaczenie tej wolności.

   Więc kurwa nie siej fermentu.

  •  

   @Andreth: ale po co, można online.

  •  

   Ustawa o zgromadzeniach i ustawa o o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi pozwala na ogrniaczenie tej wolności

   @marcelus: Na zabranie ci wolności zgromadzeń (nie "ograniczanie") pozwala wprowadzenie stanu nadzwyczajnego. (Objęte określonymi rygorami konstytucyjnymi, i chroniące w ten sposób prawa obywatelskie). A nie rozporządzenie. To jest bezprawie.

   Ustawa o zgromadzeniach i ustawa o o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi pozwala na ogrniaczenie tej wolności.

   A znasz te ustawy?

   Więc kurwa nie siej fermentu.

   @marcelus: Gratuluję koledze retoryki, brawo. Napisz coś jeszcze o "podżegaczach" i "karłach reakcji".

  •  

   @Andreth: stan epidemii, mówi coś to panu?

  •  

   @Andreth: jeśli wydaje się Tobie czy komukolwiek innemu, że jakiekolwiek zgromadzenie, które faktycznie mogłoby władzę uwierać, byłoby legalne czy mogło w ogóle dojść do skutku, to jesteś w niebezpieczny sposób naiwna…

   A dowód na to? Oczywisty: całkowite poparcie opozycji dla wprowadzenia przez PiS spec-ustawy, która poszerza uprawnienia władzy, jeśli ta zechce sobie użyć epidemii jako uzasadnienia.

  •  

   właśnie zostało wam odebrane rozporządzen

   @Andreth: a ustawa która na to pozwala obowiązuje 12 lat, a jej zaostrzenie poparli wszyscy poza Konfederancją :) dziękuję pan Platforma i pan PIS

  •  

   stan epidemii, mówi coś to panu?

   @marcelus: Co to jest "stan epidemii"? Konstytucja zna stan klęski żywiołowej, stan wyjątkowy i stan wojenny. "Stanu epidemii" nie zna.

   Do wprowadzenia restrykcji w razie epidemii służy stan klęski żywiołowej. (Tak, pozwala też na czasowe zabranie wolności zgromadzeń.) Tylko - ojej! - jest ograniczony czasowo, nie pozwala na przeprowadzenie wyborów, przewiduje odszkodowania dla obywateli i czasowe cedowanie kompetencji na samorządy przez wladzę centralną. Bo chroni też prawa obywateli.

   Jak myślisz, specjalisto od "fermentu", czemu go nie mamy, a wolność zgromadzeń zabiera się nam konferencją prasową?

  •  

   @Andreth:

   Do wprowadzenia restrykcji w razie epidemii służy stan klęski żywiołowej. (Tak, pozwala też na czasowe zabranie wolności zgromadzeń.) Tylko - ojej! - jest ograniczony czasowo, nie pozwala na przeprowadzenie wyborów, przewiduje odszkodowania dla obywateli i czasowe cedowanie kompetencji na samorządy przez wladzę centralną.
   Nie oszukujmy się (czy może: nie próbuj nieudolnie oszukiwać czytelników?) — coś takiego nigdy nie miałoby miejsca, bo byłoby nie na rękę władzy.

   Bo chroni też prawa obywateli.
   Podstawowa rzecz, którą musisz zrozumieć Ty i inni krzykacze, by móc w ogóle prowadzić sensowną dyskusję, jest to, że nie ma w ogóle czegoś takiego jak „prawa obywateli”. Prawo, to jest wola władzy wcielona w życie siłą. Z definicji, to władza ma władzę nad obywatelami, a nie obywatele nad władzą.

   Jak myślisz, specjalisto od "fermentu", czemu go nie mamy, a wolność zgromadzeń zabiera się nam konferencją prasową?
   Bo władza sobie tak zażyczyła, więc stało się to prawem.

  •  

   @Andreth: stan epidemii jest określony w ustawie, i również pozwala na tylko czasowe ograniczenie praw, wolność zgromadzeń nie odbiera się nam konferencją tylko rozporządzeniem ministra, w trybie przewidzianym ustawą. Ustawa również przewiduje zwrot poniesionych kosztów. Serio przeczytaj najpierw tę ustawę

  •  

   Komentarz usunięty przez autora

  •  

   @marcelus: @Croce: Ale wiecie, że ustawa w konstytucji to akt uchwalany przez obie izby i podpisany przez prezydenta, a rozporządzenie, termin który w konstytucji też się pojawia i nie jest ustawą. Ustawą nie jest ani rozporządzenie, ani rozporządzenie wydane na podstawie ustawy. Ustawa to ustawa.

  •  

   @MinisterPrawdy: Ale przecież tryb wprowadzenia stanu epidemii przewiduje właśnie ustawa:

   Jeżeli zagrożenie epidemiczne lub epidemia występuje na obszarze więcej niż jednego województwa, stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii ogłasza i odwołuje, w drodze rozporządzenia, minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw administracji publicznej, na wniosek Głównego Inspektora Sanitarnego

   Więc nie bardzo rozumiem do czego zmierzasz

  •  

   Komentarz usunięty przez autora

  •  

   Podstawowa rzecz, którą musisz zrozumieć Ty i inni krzykacze, by móc w ogóle prowadzić sensowną dyskusję, jest to, że nie ma w ogóle czegoś takiego jak „prawa obywateli”. Prawo, to jest wola władzy wcielona w życie siłą. Z definicji, to władza ma władzę nad obywatelami, a nie obywatele nad władzą.

   @Althorion: Rozumiem, że ty mentalnie przywykłeś do zamordyzmu i do leżenia plackiem przed "władzą". (To jest nieporozumienie semantyczne, może powinno się mówić o "administracji", wtedy byś tak się pod batog nie garnął i nie zaganiał innych). Ja nie. Owszem, istnieją prawa obywateli. (Ty też je masz, nawet jeśli o tym nie wiesz i wiedzieć nie chcesz).

   Przecież dostałaś nazwę ustawy, w której jest o stanie epidemii;

   @Croce: Konstytucja nie zna "stanu epidemii". Fikołki pseudoprawne mnie nie interesują. Masz faktycznie wprowadzony stan wyjątkowy, tylko bez rygorów konstytucyjnych chroniących twoje prawa. I mówisz mi, ze mam się "nie wygłupiać".

  •  

   @Andreth: O nie już nie będziemy mogli wić się po chodnikach jak niespełna rozumu i wykrzykiwać kocopały, albo kopać w barierki przed policją! JESTEŚMY ZGUBIENI!

  •  

   Komentarz usunięty przez autora

  •  

   @Croce: @marcelus: To z tego, że ograniczenie praw i wolności musi być wprowadzone ustawą. Ogłoszenie stanu epidemii nie umożliwia ministrowi regulowania rozporządzeniem praw i wolności. Delegacja ustawowa w tym zakresie jest sprzeczna z konstytucją bo daje uprawnienia sejmu ministrowi, o czym wielokrotnie wypowiadał się tk. Wszelkie ograniczenie powinny być wprost określone w ustawie, a minister co najwyżej może określać obszary tych ograniczeń, co również jest do rozważenie w kontekście omijania konstytucyjnych stanów wyjątkowych.

  •  

   @Andreth:

   Rozumiem, że ty mentalnie przywykłeś do zamordyzmu i do leżenia plackiem przed "władzą".
   Owszem. I każdemu innemu polecam to samo, o ile nie zamierza tej władzy rozeźlić.

   (To jest nieporozumienie semantyczne, może powinno się mówić o "administracji", wtedy byś tak się pod batog nie garnął i nie zaganiał innych).
   To dwie różne rzeczy. Administracja działa w ramach prawa (woli władzy) i prawo to wypełnia, władza to prawo stanowi. Brak władzy jest tożsamy z brakiem prawa, brak prawa — z brakiem władzy.

   Owszem, istnieją prawa obywateli. (Ty też je masz, nawet jeśli o tym nie wiesz i wiedzieć nie chcesz).
   A jak niby coś tak idiotycznego już na poziomie semantycznym mogłoby zaistnieć? Jeśli władza czegoś ze mną nie jest w stanie zrobić, to nie jest władzą. Istnieją zatem tylko prawa władzy, bo z władzy te prawa wynikają i są z nią nierozerwalnie związane. Władza zatem może zrobić z obywatelem wszystko, co sobie tylko wymyśli — bo żadne idee czy zapiski na karcie papieru nie są w stanie jej przed tym powstrzymać, bo i jak by się to miało odbyć…

   Jak Ty to w ogóle widzisz? Jest sobie zapis na karcie papieru, mówiący „obywatele mają prawo do zgromadzeń publicznych”, i jak obywatele trzymają kartki z takimi zapisami, to one magicznie odbijają pały policyjne? Zakrzywiają kule? Zrywają kajdany i kraty więzień? Jaki jest mechanizm tych „praw obywatelskich”, które sobie uroiłaś?

  •  

   @Andreth: nie ma żadnego rozporządzenia jeszcze, to przede wszystkim.

  •  

   Komentarz usunięty przez autora

  •  

   @Croce: To z tego, że takie działanie należałoby uznać za omijanie prawa. Występują wszelkie przesłanki umożliwiające wprowadzenie stanu nadzwyczajnego, mamy powprowadzane mnóstwo ograniczeń, które są znane z przepisów ich dotyczących, a mimo to ich nie wprowadzamy. A zastosowanie któregoś ze stanów nadzwyczajnych to jedyny sposób, aby przełożyć wybory. A jak będą mieli realizować czynne prawo wyborcze osoby w liczbie zapewne kilkudziesięciu tysięcy poddane kwarantannie? Bo nie sądzę, aby instytucja głosowania korespondencyjne wszystko tu załatwiła.

   To wszystko bez uwzględniania już takich pierdół, jak znoszenie stosowania ustaw przez rozporządzenie znane z ustawy koronawirusowej czy wprowadzaniu nieznanych żadnemu aktowi prawnemu instytucji, jak głosowanie korespondencyjne przez posłów podczas obrad Sejmu.

   No i rzeczona kwestia dot. zakresu delegacji ustawowej wymienione przez @MinisterPrawdy

   Skądinąd owa kwestia sejmowych głosowań korespondencyjnych to świetny dowód, ile prawdy jest w twierdzeniach, że przygotowywano się od miesięcy na obecną epidemię.

  •  

   Konstytucja nie zna "stanu epidemii". Fikołki pseudoprawne mnie nie interesują. Masz faktycznie wprowadzony stan wyjątkowy, tylko bez rygorów konstytucyjnych chroniących twoje prawa. I mówisz mi, ze mam się "nie wygłupiać".

   @Andreth: Kolego ty po prostu nie znasz materii o której mówisz. Konstytucja, art. 3 ustęp 3:

   Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw.

   Art. 57 już cytowałem, mówi to samo. Ustawa o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych daje możliwość ograniczenia tych praw w drodze wprowadzenia stanu epidemii drogą rozporządzenia ministra zdrowia. Tu nie ma żadnych fikołków prawnych. Rygory konstytucyjne nadal obowiązują.

  •  

   @Croce: No a jak napiszą ustawę o stanie wiosny i tam będzie delegacja dla ministra, że może ogłosić stan wiosny i wprowadzać dowolne zakazy i kary, to będzie to zgodne z konstytucją w zakresie ustawowego ograniczania praw i wolności oraz wprowadzania kar wyłącznie ustawą? Minister może co najwyżej stwierdzić pewne fakty, ale ich konsekwencje muszą wprost i zupełnie być określone w ustawie.

  •  

   Skądinąd owa kwestia sejmowych głosowań korespondencyjnych to świetny dowód, ile prawdy jest w twierdzeniach, że przygotowywano się od miesięcy na obecną epidemię.

   @OjciecMarek: pomysł Solidarnej Polski by głosować na Stadionie był przynajmniej zgodny z Konstytucją.

  •  

   @Ogar_Ogar: Dlatego, jakkolwiek komicznie to brzmi - aż się przypomina historia temów na hipodromie za panowania Justyniana Wielkiego - akurat głosowanie stadionowe u mnie kontrowersji nie budzi.

  •  

   Komentarz usunięty przez autora

  •  

   chyba nie było poważnych zastrzeżeń do jej konstytucyjności?

   @Croce: a to akurat prawda, ja troszkę szukałem i nie znalazłem by ktoś miał takie wątpliwości przez ostatnie 12 lat.

  •  

   @MinisterPrawdy: Odwracasz kota ogonem, wszelka ustawa o wprowadzeniu stanu wiosny byłaby niezgodna z konstytucją.

   Minister sprawuje władzę wykonawczą w obrębie prerogatyw które daje mu ustawa uchwalona przez Sejm. Przecież nawet wprowadzenia stanu nadzwyczajnego nie dokonuje Sejm, tylko Prezydent na wniosek Rady Ministrów. Wszelkie ograniczenia wprowadzone przez rząd do tej porty mieszczą się w zakresie przewidzianym w ustawie

   wprowadzaniu nieznanych żadnemu aktowi prawnemu instytucji, jak głosowanie korespondencyjne przez posłów podczas obrad Sejmu.

   @OjciecMarek: tryb głosowania i odbywania posiedzeń reguluje Regulamin Sejmu, uchwalany przez Sejm. Więc nie wiem o co ci chodzi w tym wypadku

  •  

   @Croce: Bo PO są takimi debilami jak PiS. Ustawy nikt nie skierował do TK więc jest. Ot np. media publiczne i wielokrotne apele do rządu PO o zabezpieczenie ich niezależności. Takich przypadków panstwa z dykty jest pełno. I to podpalenie budki przed ambasadą. Tu nie chodzi i przynależności partyjen, tylko o to że batem oberwiemy my, masy, a nie PO, czy PIS, bo oni razem pójda do szpitali mswia i maja ekspresowe testy i ich ustawy nie obowiązują.

  •  

   @Croce: bo ona nie jest niekonstytucyjna nie wiem o co tym kolegom chodzi tak naprawdę.

  •  

   @marcelus: regulamin Sejmu musi być zgodny z Konstytucją która wymaga głosowania "w obecności" posłów.

  •  

   ograniczenia wprowadzone przez rząd

   @marcelus: I tu właśnie coś przeoczyłeś. Zobacz sobie w którym miejscu konstytucja mowi o wprowadzeniu ograniczeń przez rząd, a w którym przez ustawę. Ustawę.

  •  

   @marcelus: Żaden z przepisów Regulaminu Sejmu nie przewiduje możliwości głosowania korespondencyjnego. Na jakiej więc podstawie PRM mówi o sejmowym głosowaniu korespondencyjnym? Nie mówiąc już o wątpliwościach wspomnianych przez @Ogar_Ogar.

  •  

   @Ogar_Ogar: I posłowie będą obecni, będą brać udział w głosowaniu i będą brać udział w obradach.

   I tu właśnie coś przeoczyłeś. Zobacz sobie w którym miejscu konstytucja mowi o wprowadzeniu ograniczeń przez rząd, a w którym przez ustawę. Ustawę.

   @MinisterPrawdy: Przecież rząd i minister działa na podstawie ustawy. Ustawy. Serio jak ty to sobie inaczej wyobrażasz? Przecież oni nie uchwalili tej ustawy na posiedzeniu rady ministrów.

   @OjciecMarek: Oczywiście to się może odbyć jedynie po nowelizacji regulaminu

  •  

   @marcelus: widzisz gdzieś jakieś rozporządzenie? http://dziennikustaw.gov.pl/DU to, że premier wystąpił na wizji i napisali zalecenia na stronie rządowej nie oznacza, że tak ma być. ustawa owszem jest, ale zmiany i ograniczenia powinny być wprowadzane własnie rozporządzeniem powołującym się na taką a nie inną ustawę. no chyb, że się mylę? @Andreth:

  •  

   @hornat89: no nie powinno, bez publikacji w dzienniku ustaw nie doszło do jakiejkolwiek zmiany stanu prawnego

   +: Kruva
  •  

   @Andreth: No ale on ma racje. W sposób nieuprawniony uogólniasz i mylisz ludzi, którzy nie mają świadomości że jak najbardziej prawo do zgromadzeń można modyfikować ustawą xD

  •  

   @Andreth:

   Więc kurwa nie siej fermentu.
   @marcelus za to jej płacą

  •  

   @Andreth: 9/11 bez samolotów. Reptyliany zacierają łapki, czy co tam mają.

  •  

   Popełniłeś dwa kardynalne błędy: pierwsze to wam zamiast nam i Was zamiast Nas. ( ͡° ͜ʖ ͡°)

   @gryyyn: jej nie dotyczy, w Moskwie to nie obowiązuje...

  •  

   @Andreth: zabronili ci znowu kłaść się na chodniku? XD
   Ha tfu! Gardzę i pluje na takich

   źródło: Screenshot_20200324_181420.jpg

  •  

   @Andreth: Będziecie uskuteczniać „nieposłuszeństwo obywatelskie” w tej kwestii? Czy jednak trochę się boicie wirusa?

  •  

   Komentarz usunięty przez autora

  •  

   @Andreth: Zgadza się. W obecnym momencie mnie zupełnie to nie interesuję. Natomiasty ty i twoi koledzy ubywateleRP jak najbardziej może iść protestować to zamkną was i będzie spokój.

  •  

   @Andreth dlatego właśnie u chińczyka jest już wszystko w porządku i wracają do normalnego życia a nas spróbuj wprowadzić jakieś ograniczenia to się zaraz znajdą krzykacze że hur dur niezgodne z ustawą bezprawie kwiiii

  •  

   @Althorion: Umknęło ci robaku jakieś 300 lat myśli politycznej ( ͡º ͜ʖ͡º) Władza państwowa to nie ufok który celuje do ciebie z blastera i stąd ma władzę, to nie żaden Boży pomazaniec, władza państwowa bierze się z powszechnej wiary obywateli w istnienie tej władzy. To nie Kaczyński będzie cię w razie czego pałował tylko policjanci, ludzie tacy sami jak ty, którzy w pewnym momencie odmówią wykonania rozkazów ¯\_(ツ)_/¯

  •  

   @GienekZFabrykiOkienek:

   Władza państwowa to nie ufok który celuje do ciebie z blastera i stąd ma władzę, to nie żaden Boży pomazaniec, władza państwowa bierze się z powszechnej wiary obywateli w istnienie tej władzy.

   A to ciekawe co piszesz — wystarczy w coś mocno wierzyć i staje się to prawdziwe? Czyli jak obywatele powszechnie wierzą we władzę, to staje się władza, jak w Allaha, to staje się Allah, a jak w krasnoludki, to stają się krasnoludki? Otóż nie, władza to coś prostszego — grupa ludzi, którzy siłą lub charyzmą przekonali innych, by ci użyczyli im swojej siły i charyzmy, do narzucania swojej woli wszystkim pozostałym. I jeśli czynią to skutecznie, to ta wola władzy, za którą stoi odpowiednia siła, staje się prawem.

   To nie Kaczyński będzie cię w razie czego pałował tylko policjanci, ludzie tacy sami jak ty, którzy w pewnym momencie odmówią wykonania rozkazów

   Doświadczenie uczy, że nie odmówią bardzo długo — po drodze przez choćby i ludobójstwo, jeśli będzie potrzeba. Zbadano to wielokrotnie, zarówno przez obserwacje praktyczne różnych państw, jak i syntetyczne eksperymenty psychologiczne.

  •  

   Otóż nie, władza to coś prostszego — grupa ludzi, którzy siłą lub charyzmą przekonali innych, by ci użyczyli im swojej siły i charyzmy

   @Althorion: Pojebało ci się z feudalizmem ( ͡º ͜ʖ͡º)

  •  

   @Andreth: cieszę się że czuwasz. niestety nawet gdyby ktoś chciał teraz zrobić zgromadzenie czy krzyczeć przed sejmem ze łamią prawo to raz ze każdy się będzie bał bo to dużo osób dwa obowiązujące wcześniej przepisy mówiące o max 50 osobach również skutecznie ograniczałby pokazanie swojego oburzenia

  •  

   @GienekZFabrykiOkienek:

   Pojebało ci się z feudalizmem ( ͡º ͜ʖ͡º)
   Ludzie, więc i władza, są fundamentalnie tacy sami teraz, jak byli kilkadziesiąt, kilkaset czy kilka tysięcy lat temu. No i przynajmniej nie pomyliło mi się z baśniami. :P

  •  

   @Andreth ojej obywatele RP nie będą mogli rzucać jajkami w limuzyny? Tak mi przykro ( ͡°( ͡° ͜ʖ( ͡° ͜ʖ ͡°)ʖ ͡°) ͡°)

   źródło: 1585072785625.jpg

  •  

   @marcelus: Przeczytaj powoli zdanie ostatnie art. 31 ust. 3 Konstytucji.

  •  

   @Andreth przynajmniej będzie podstawa żeby rozganiać zygotarian spod szpitali xD
   Trzeba patrzeć też na plusy dodatnie

   +: maina
  •  

   @Andreth: Polska konstytucja jest tak napisana, że w sumie większość zawartych w niej praw obywatelskich jest o dupe potłuc, bo wszystko określa ustawa. xD

  •  

   @Andreth: a chcesz wariantu włoskiego w naszym kraju?

  •  

   @Andreth: a weźcie się zgromadźcie wszyscy, i siedźcie ze sobą jakieś 38 dni. Może spokój wreszcie zapanuje między Bugiem a Odromnysom.

  •  

   @Andreth: niektórym dalej mało, Ty chyba musisz zachorować, żeby zamknąć mordę. Ameryki nie odkrywasz, porozliczamy się po wirusie z władzą.

  •  

   @Gigamesh: No ale to chyba dobrze, nie? Widziałeś jak ogólnie określone są te prawa konstytucyjne? Przykładowo - prawo zgromadzeń. W ustawie jest elegancko zdefiniowana w postaci definicji legalnej, przez to np. tłum ludzi w budynku nie jest zgromadzeniem. Tam też są tryby jak z tej wolności korzystać i jak może być ograniczana.
   Czytałeś to kiedyś w ogóle czy znasz tylko 2 artykuły z Konstytucji?

   +: maina
  •  

   @jaksagryfita: Oni piszą to co mają napisać. Nie oczekuj od nich znajomości ustawy zasadniczej

  •  

   Zauważyliście, robaczki, że właśnie zostało wam odebrane rozporządzeniem

   @Andreth: ciebie to nie dotyczy? co zrobiłeś w kierunku 'walki' z tym?

  •  

   @Andreth: Dziewczyno do boju, mam nadzieję że nie dacie się złamać jakiejś epidemii, przecież to wymysł PISlamu... zbierzesz cały KOD i Obywateli RP i ZOMO i ORMO i urządźcie manifestację taką jak feministki w Madrycie.

   +: 2757
  •  

   @Willy666: @wojtek_bez_portek: @Janusz_Hazardu:

   Wy kretyni pisowscy nie rozumiecie ze nie chodzi o nie wprowadzanie zakazu, tylko o to by wprowadzic za pomocą stworzonych do tego narzedzi zawartych w konstytucji?

   Wariant włoski bedziecie mieli po wyborach, chyba że w dupie macie fakt, że kilkadziesiąt a może kilkaset tysiecy obywateli w kwarantannie ma odebrane czynne prawo wyborcze.

  •  

   @Andreth: ty jesteś tak obiektywna i rzetelna jak tvp, niezależna, gazeta polska i warszawska gazeta razem wzięte xD

  •  

   @Andreth: OMG. Ale pierdolenie.

   źródło: starecat.com

  •  

   @cerastes zabawne jest to odwracanie kota ogonem. Czy epidemia czy jej brak w Polsce od góry do dołu jest przyzwolenie na robienie fikołków nad prawem od góry politycznej przez służby urzędu po sam dół. To jest najlepsze świadectwo tego społeczeństwa i majestatu Rzplitej. ( ͡º ͜ʖ͡º)

  •  

   Więc kurwa nie siej fermentu.

   @marcelus: Robaku. Odbierają ci podstawowe wolności ustawą, a ty im jeszcze jaja liżesz. Nawet mi cię nie żal.

  •  

   @Andreth: oni nasz prosza pod kara grzywny 5k ;p

  •  

   @marcelus: xD Przepraszam, że przeszkodziłem w ssaniu kutasa Morawieckiemu.

  •  

   @marcelus: Pamiętaj, że oni cię ruchają, dla twojego dobra.

  •  

   @dertom: Ty oczekujesz od narodu który nie potrafi na dupie usiedzieć kilku dni dla ich własnego dobra żeby rozumieli fikołki prawne. Temat jest taki że albo jakoś zdusimy zarazę albo to państwo pójdzie się jebać gdy upadnie gospodarka.
   i wtedy to już bez pokolenia mentalnie zrytego PRLem będziemy budować system od nowa. w tym przypadku piłka jest bardzo krótka i nie będzie apelacji od wyroku.

  •  

   @Andreth: no szkoda w chuj... Dbają o zdrowie emerytów z kodu

   +: kwaz1
  •  

   @Janusz_Hazardu:

   chcesz wariantu włoskiego

   Przecież te podłe kreatury o niczym innym, zgodnie z naczelnym hasłem opozycji „Im gorzej, tym lepiej”, nie marzą. Im się śnią po nocach trupy i krew na ulicach.

  •  

   @Andreth: a gdzie ty chcesz wychodzić robaku?

  •  

   graniczenie tej wolności może określać ustawa.

   @marcelus: Ustawa, a nie rozporządzenie. Kto to w ogóle plusuje xD

  •  

   @ZaplutyKarzelReakcji: Ustawa z dnia 5 grudnia 2008r.o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi daje możliwość wprowadzenia stanu epidemii drogą rozporządzenia ministra zdrowia

   +: ediz4, 2757
  •  

   @Andreth Nie wiem czy masz rację, ale co za argumenty dostałaś "łooo pszynajmniej coś zrobili". Niedługo na wykopie łykną prezydenta Potockiego xD

  •  

   @Andreth:

   źródło: comment_15838929284Hr6yaV8qanUrz9yfXA5dA.jpg

  •  

   @Andreth: mordecznie nie zauważyłeś że chodzi o ochronę Twojego innego prawa ? prawa do życia ?

  •  

   @Janusz_Sportu: Czytałem i to wielokrotnie i poza tym, że wielokrotnie odnosi się do ustaw, to jeszcze często jest napisana sprzecznie sama w sobie.

  •  

   @Andreth: w oparciu o umowę społeczną jest to akceptowane.

  •  

   @Royal_Email: czemu piszesz do mnie w liczbie mnogiej i czemu wyzywasz mnie od pisiowców? Jebnij się w łeb bo nienawiść wyłączyła ci zdolność logicznego myślenia.

  •  

   @Andreth jesli znikna wasze prowokacje to zmiana jak najbardziej na plus

  •  

   Zauważyliście, robaczki, że właśnie zostało wam odebrane rozporządzeniem, bez wprowadzania stanu nadzwyczajnego, prawo do zgromadzeń?

   Och, przepraszam, nie wam, oczywiście. Was to nie interesuje.

   @Andreth: No to co? Kij ze zgromadzeniami, gospodarka się sypie, zaraz wszystko jebnie.

   źródło: teetres.com

  •  

   @Andreth: Czy ty jesteś ślepy? W artykule konstytucji jest wyraźnie o "ustawie", a nie o "stanie wyjątkowym".

   Przestań siać ferment i podrzegać ludzi w tym trudnym czasie.

   Idź btw i się kurwa gromadź, drzyj łachy, przyjmuj mandaty i grzywny nakładane przez służby, bo ci się kurwa zawalił świat.

   +: ediz4
  •  

   @Andreth ja mam to w piździe dobrze mi w domu

  •  

   @marcelus: W ostatnim zdaniu określono, że ograniczenie praw nie może naruszać ich istoty. Ograniczenie zgromadzeń do 2 osób w zasadzie niweczy prawo do zgromadzeń. Pomyślisz sobie, ale głupia konstytucja nie możemy się chronić przed rozprzestrzenianiem się wirusa, bo nie możemy zakazać zgromadzeń. Możemy. Wystarczy tylko wprowadzić stan nadzwyczajny, ponieważ wtedy nawet ograniczenie istoty prawa do zgromadzeń byłoby dopuszczalne. Czemu rząd tego nie zrobił tylko bawi się w jakiś stan zagrożenia epidemiologicznego? Ponieważ nie mogliby zorganizować wyborów prezydenckich w trakcie i 90 dni po. W tym momencie cała narracja o konieczności szybkiego działania upada, bo rząd bez problemu może ogłosić stan nadzwyczajny, ale jedynym powodem, dla którego bawimy się w stan zagrożenie epidemiologicznego jest chęć zrobienia wyborów prezydenckich w maju.

  •  

   @onuceSzatana: mowa też jest o istocie prawa, a w tym wypadku zostaje ona naruszona.

  •  

   @Andreth: Na bezprawiu to i rozporządzenie prawem.

   Starają się jak mogą, ale i tak w końcu będą musieli wprowadzić ten stan. Jeżeli nie, to... Ja pójdę na te wybory. Czy jestem chory? A kto to wie? Czy może mi się zakręcić w nosie pryz urnie podczas wrzucania losu na loterię? A no może. Kurz, do tego jestem alergikiem.... Przynajmniej będzie wiadomo cyz liczą te głosy czy to tylko formalność :V

  •  

   @marcelus: a czy ów stan epidemii przewidziany przez ustawę nie powinien się łączyć ze stanem nadzwyczajnym przewidywanym przez konstytucję, która określa możliwości ograniczenia swobód obywwatelskich?

  •  

   Ustawa o zgromadzeniach i ustawa o o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi pozwala na ogrniaczenie tej wolności.

   Więc kurwa nie siej fermentu.

   @Andreth zgasił cię tępa lewaczko

   +: npwjsn
  •  

   @cerastes: czyli uważasz, że nadzwyczajna sytuacja pozwala łamać prawo?

  •  

   Komentarz usunięty przez autora

  •  

   @Andreth kobieto usiadz na dupie w domu wez jakas ksiazke do reki i odstaw ten internet xD Nic nikomu nie zostalo odebrane panuje zaraza i sie nie baw teraz w prawnika bo konstytucja zapewnia wiele innych swobód i elementów których nikt w tym kraju nie przestrzega, wybierz sobie jakikolwiek obrazek brainleta z google i wklej sobie w avatar pozdr

  •  

   @Leithain: dlatego zachęcam KOD i innych takich żeby olali pisowskie bezprawie i robili manify.

  •  

   @marcelus: Ograniczenie wolności nie jest pozbawieniem wolności.

  •  

   @Andreth: Wyjebane. I tak idziemy zaraz do piachu, a jak nawet przeżyjemy to konstytucja będzie czymś równie mitycznym jak Zeus czy Perun.
   Nadal co niektórzy naiwnie myślą, że po epidemii wszystko będzie po staremu. Nie, nie będzie.

  •  

   @Andreth: Ale Ty chcesz teraz bronic prawa do zgromadzeń, żądać wprowadzenia stanu wyjątkowego (by się wybory nie odbyły) czy tak ogólnie się przyjebać do władzy (czy do wykopków których to nie interesuje niby) bo nie rozumiem.
   EDIT: czy zwyczajnie masz ochotę wyjść i się z kimś spotkać/ zrobić protest?
   No bo ok- nie ma podstaw prawnych- i co praktycznego z tego wynika?

   +: ankast3
  •  

   @Andreth: "Ograniczanie wolności" to słowo klucz wywołujące u takich jak ty oburzenie. Problem w tym że nasza wolność była, jest i prawdopodobnie zawsze będzie ograniczona i to samo w sobie nie jest nic złego. Wpisanie do kodeksu karnego zakazu nawoływania do zbrodni jest dobre, choć jest to de facto ograniczanie wolności słowa. Konieczność posiadania prawa jazdy do poruszania się samochodem po ulicach też jest ograniczeniem wolności, tak samo jak licencje na broń. Brak wolności do stworzenia fabryk bomb atomowych przez cywili też jest dobry. Myślenie zero-jedynkowe kończy się tym, że zaczynamy wyznawać debilne skrajne światopoglądy, które nigdy się nie sprawdziły i nie sprawdzą w prawdziwym życiu. Ani anarchia, ani komunizm. Chodzi o to by znaleźć balans jak najbardziej dostosowany do wszystkich ludzi .
   Wyobraź sobie dwa kraje w których wybucha epidemia - w jednym panuje anarchia, w drugim komunizm gdzie każdy jest inwigilowany. Który poradzi sobie lepiej? Oczywiście ten komunistyczny, bo ludzie są kontrolowani i osoba chora nie ma możliwości zarażania innych. Skierowanie się w stronę braku wolności jest lepsze w trakcie epidemii. I to jest powód dla którego wszystkie kraje wprowadzają te groźnie brzmiące "ograniczenia wolności". Nie dlatego żeby wprowadzić ci rok 1986. Nawet gdy w stanie anarchii 99% populacji zrobi sobie dobrowolną kwarantanne, mimo że nie muszą, to ten pozostały 1% to wszystko zaprzepaści. Nic ci nie da stosowanie się do wszystkich zaleceń WHO jeśli inni będą mieli to w dupie, a uwierz mi, że mieliby gdyby rząd nie reagował. Delikatne, że tak powiem "elementy komunizmu" ten problem rozwiązują.

   Spójrz na świat natury w którym panuje totalna anarchia i pełna wolność. Zobacz jak wspaniale sobie radzą z epidemiami między innymi: diabły tasmańskie u których panuje epidemia zaraźliwej choroby wywołującej nowotwór pyska która doprowadziła ich do stanu zagrożenia wyginięciem, albo gatunki płazów z Amazonii które potrafią wyginąć w kilka lat (patrz - Ropucha złota która wyginęła przez grzybicę wywołanym nowym gatunkiem grzyba). Wymierają praktycznie tylko gatunki endemiczne i niewystępujące wyspowo tj. cała populacja jest skupiona w jednym miejscu. Odizolowanych gatunków jak szympansy to nie dotyczy, ale ludzie nie są od siebie odizolowani, z uwagi na to że możemy w kilkanaście godzin znaleźć się na drugim końcu planety i nie ma już u nas czegoś takiego jak izolacja populacji. Możesz powiedzieć że zwierzęta nie są świadome choroby - ok. Ale w przypadku epidemii wywołujących tak łagodne choroby jak Covid-19 ludzie również nie są świadomi, gwarantuje ci że co drugi Polak powie że to nie jest groźniejsze od grypy, a przeciętny 18 latek przejdzie to bezobjawowo więc będzie miał wyjebane na zarażanie starych bab.

   Jeśli do tej pory nie żyliśmy w kraju totalnie libertariańskim przystosowanym do braku ingerencji państwa to zwyczajnie nie poradzimy sobie bez wprowadzania ograniczeń wolności. Ludzie nie mają prywatnych bunkrów, a wszystkich chorych i narażonych nie przekonasz samymi słowami by zostali w domu. Obecne ograniczenia wolności wymuszają na ludziach zachowywanie się tak, jak zachowywałby się człowiek inteligentny gdy zakazów by nie było. Jak ktoś mówi w takiej sytuacji "chcącemu nie dzieje się krzywda" to albo jest edgy gimbusem, albo debilem. Utrata możliwości imprezowania czy spacerków na zaledwie kilka tygodni to nie jest coś co cie zniszczy od środka i wywoła traumę. To nie jest po to by zrobić z ciebie niewolnika ani też nie jest wprowadzaniem totalitaryzmu, tylko sobie tak wmawiacie żeby zrobić z siebie ofiary systemu co jest jakimś fetyszem gimbo-libertariano-foliarzy których tak wiele zwłaszcza wśród młodych, "oświeconych" jednostek.

   Druga sprawa - ustawy sprzeczne z konstytucją i dotychczasowym prawem są bezwzględnie złe i świadczy o rozpierdolu panującym w kraju, a epidemia nie jest żadnym usprawiedliwieniem. Nie wiem czy w Polsce tak jest, bo nie badałem tego więc się nie wypowiadam.

   +: DIO_, kwaz1
  •  

   W ostatnim zdaniu określono, że ograniczenie praw nie może naruszać ich istoty. Ograniczenie zgromadzeń do 2 osób w zasadzie niweczy prawo do zgromadzeń.

   @jaksagryfita: Ależ ty zupełnie to źle interpretujesz. Zasada tego, że ograniczenie praw nie może naruszać ich istoty oznacza to że ograniczenie nie może de facto prowadzić do trwałego pozbawienia możliwości korzystania z tego prawa. Sam fakt, że ograniczenie jest czasowe i że jest wprowadzane w stanie szczególnej konieczności sprawia że przepis ten nie łamię konstytucyjnego warunki naruszania istoty prawa do zgromadzeń. Bo ona faktycznie nie zostałoa w żadnym stopniu naruszona. Porównaj to z ciszą wyborczą, kiedy prawo zabrania zwoływania zgromadzeń, z racji tego że są tu podobne przesłanki (czasowość, szczególna konieczność) sprawia że nie dochodzi do naruszenia istoty prawa do zgromadzeń.

   Gdyby to interpretować w twoim rozumieniu to faktycznie prawo do zgromadzeń byłoby nie do ruszenia. A cisza wyborcza byłaby niekonstytucyjna.

   Wprowadzenie stanu nadzwyczajnego również nie rozwiązuje tej sytuacji, ponieważ najbardziej właściwy stan klęski żywiołowej nie może naruszać prawa do zgromadzeń, co jest jasno określone w art. 233/3 Konstytucji, co w przypadku tego że do czynienia mamy z epidemią byłoby przeciwskuteczne.

   Wobec czego zostaje stan wyjątkowy, który dawałby bardzo szerokie uprawnienia obecnej ekipie rządzącej, takie jak możliwość zawieszenia organów samorządu terytorialnego i zastąpienia ich komisarzami, zakaz zrzeszania się, cenzura, kontrola korespondencji, ograniczenie dostępu do informacji publicznej i in. Stan epidemii jest dużo węższy w tym zakresie, ponieważ ustawa jest dopasowana do konkretnej sytuacji. Jest to moim zdaniem dobrze zaprojektowana ustawa.

   Nie wiem czy jedynym celem rządu jest chęć doprowadzenia do wyborów, ale faktem jest że ustawa jest z 2008 roku i została zaprojektowana właśnie w tym celu.

   a czy ów stan epidemii przewidziany przez ustawę nie powinien się łączyć ze stanem nadzwyczajnym przewidywanym przez konstytucję, która określa możliwości ograniczenia swobód obywwatelskich?

   @tak_ze_ten: czemu? w jakim celu?

   @marsmarchmars: xD

   @red7000: no tak

   +: 2757
  •  

   @Andreth: dobra, teraz widze że troche sie rozpisałem nie na temat który poruszyłeś, ale chuj z tym

  •  

   Was to nie interesuje.

   @Andreth: Jak nie interesuje? Bardzo mnie to ucieszyło.

  •  

   @Andreth: A co ma na celu ten wpis? Obudzić w ludziach bunt by wyszli na ulicę czy na złość poszli się gromadzić?

  •  

   A co ma na celu ten wpis?

   @TheMan: Zarobienie 50gr, czy ile tam teraz płacą.

  •  

   do tych idiotów co dalej tego nie rozumieją; konstytucja przewiduje działania anty wolnościowe w celach realizowania stanów nadzwyczajnych jak epidemia, bez wprowadzenia takich stanów co stanowi powód do przełożenia wyborów, oni was ru...ają w d... zwykłym świstkiem z pieczątką ( ͡° ͜ʖ ͡°)

   naprawdę nie wiem jak głupim być trzeba by tego nie rozumieć

  •  

   @TheMan: cymbale xD oni nie mieli prawa ci zakazać zgromadzenia ustawą, czaisz to czy nie?

  •  

   @Andreth: Siadać na pizde i nie wyłazić z chaty! Czego nie rozumiesz?

  •  

   @Rafal90: rozumiesz że oni nie mają żadnej mocy prawnej? bo konstytucja im tego zabrania dopóki nie wprowadzą stanu nadzywczajnego?

  •  

   jak wprowadzą stan klęski żywiołowej to będą musieli odwołać wybory xD

  •  

   to oznacza tyle że wybraliście idiotów do władzy, ograniczenia swobód obywateli są ważne tylko w wypadku stanu nadzwyczajnego który jest zdefiniowany jak trzeba

  •  

   To jest bezprawie.

   @Andreth: Srawie a nie bezprawie robaku. Zajmij się lepiej zachodem Europy gdzie takie restrykcje obowiązują od tygodnia.

  •  

   @czywamsienudzi:
   Musiały ci się kartki skleić gdy czytałeś konstytucje. Oto jej fragment który bronisz:

   Każdemu zapewnia się wolność organizowania pokojowych zgromadzeń i uczestniczenia w nich. Ograniczenie tej wolności może określać ----->ustawa<------.

   Art 46 ustęp 4 Ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi z 2008 mówi:

   W rozporządzeniach (ogłaszających stan zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii - przyp. mój) (...) można ustanowić:
   4) zakaz organizowania widowisk i innych zgromadzeń ludności


   Dziękuje, dobranoc.

  •  

   @Andreth: a Rozdział 8, Art. 46 i kolejne w Ustawie z 05.12.2008r. ?

  •  

   Och, przepraszam, nie wam, oczywiście. Was to nie interesuje.

   @Andreth: oczywiście, że nie interesuje, bo i tak nic z tym nic nie zrobi, więc człowiek świadomy jak ty czy ja podda się, bo i tak we dwójkę nic nie wskóramy. Ja jestem za głupi, a ty jeden.

  •  

   @DIO_: przeczytaj mojego posta, może będziesz mniej głupi

   +: DIO_
  •  

   Wszelkie ograniczenie powinny być wprost określone w ustawie, a minister co najwyżej może określać obszary tych ograniczeń, co również jest do rozważenie w kontekście omijania konstytucyjnych stanów wyjątkowych.
   i właśnie tak kurwa w tym przypadku jest, bo ustawa na którą powołują się w rozporządzeniu daje możliwość czasowego zakazania zgromadzeń podczas stanu epidemii XD
   @MinisterPrawdy:

  •  

   @Andreth dlatego właśnie u chińczyka jest już wszystko w porządku i wracają do normalnego życia a nas spróbuj wprowadzić jakieś ograniczenia to się zaraz znajdą krzykacze że hur dur niezgodne z ustawą bezprawie kwiiii

   @wojtek_bez_portek: wobec zagrożenia jakie stanowią - nie bójmy nazywać się ich po imieniu - IDIOCI

  •  

   i właśnie tak kurwa w tym przypadku jest, bo ustawa na którą powołują się w rozporządzeniu daje możliwość czasowego zakazania zgromadzeń podczas stanu epidemii XD @MinisterPrawdy:

   @ziomale: Dziecko, bzdury piszesz.

   Konstytucuja pozwala na ograniczenia w ustawie to mają być w ustawie, nie mogą być delegowanie dalej do rozporządzeń.

   Jak nie masz pojęcia o prawie to po co się odzywasz w kwestii tego prawa!?

  •  

   Otóż nie, władza to coś prostszego — grupa ludzi, którzy siłą lub charyzmą przekonali innych, by ci użyczyli im swojej siły i charyzmy, do narzucania swojej woli wszystkim pozostałym. I jeśli czynią to skutecznie, to ta wola władzy, za którą stoi odpowiednia siła, staje się prawem.

   @Althorion:

   Ta książka jest dużo dłuższa, a Ty przeczytałeś tylko kawałek na początku. Albo reszty nie zrozumiałeś.

  •  

   @Andreth: I jak w tym kraju ma być dobrze, jeśli praworządność jest jakimś abstrakcyjnym pojęciem, którego naród nie łapie. Nie jest ważne, czy działania rządu są skuteczne w walce z wirusem. Ważne jest, że wprowadzają je niezgodnie z prawem i to tym bardziej, że istnieją mechanizmy pozwalające zachować legalność działań. Ale nie są użyte z powodów politycznych.

   Z bezprawia nigdy nie wyniknie prawo. Efektem bezprawia jest tylko więcej bezprawia. Zastanówcie się, czy chcecie żyć w kraju szanującym prawa jednostki, czy też zamordystycznej wschodniej satrapii, wzorowanej na poprzednim ustroju.

  •  

   @Sephria: Ważne, żeby lewaków dupa bolała. Role się odwrócą jak i prawaków dupsko zapiecze, wtedy będzie lament i główna z płomieniem. Naprawdę w tym kraju to jest jakiś dramat, że chce się tylko drugim dopiec zamiast zrobić coś lepiej. Młoda januszerka w formie, tak trzymać.

  •  

   @Andreth: o jaka ja jestem sarkastyczna i pasiwagresiw

   pokaż spoiler proponuję barana w ścianę cudaku

Gorące dyskusje ostatnie 12h

 • avatar

  W drodze do weterynarza.
  Nie ma zmiłuj, trzeba się szczepić! 乁(♥ ʖ̯♥)ㄏ
  #prankothewolfdog
  #pokazmorde #warszawa #pokazpsa

  odpowiedzi (46)

 • avatar

  Szczepionka przeciw COVID-19 po raz pierwszy pomyślnie przetestowana na myszach.

  Medycy z Uniwersytetu w Pittsburghu ogłosili udane próby potencjalnej szczepionki przeciwko SARS-CoV-2, nowemu koronaawirusowi wywołującemu pandemię COVID-19. Badania na myszach - pierwsze, które zostały poddane wzajemnej weryfikacji - pokazują, że szczepionka pomaga organizmowi produkować przeciwciała specyficzne dla SARS-CoV-2 w ilościach wystarczających do zneutralizowania wirusa.

  Link do znaleziska (dodałem skrócony opis w komentarzu) https://www.wykop.pl/link/5426573/szczepionka-przeciw-covid19-po-raz-pierwszy-pomyslnie-przetestowana-na-myszach/

  Źródło: Publikacja (PDF) na łamach czasopisma The Lancent

  Jeśli chcesz być na bieżąco z najlepszymi znaleziskami to zapisz się na MikroListę.
  https://mirkolisty.pvu.pl/list/56Bf7jbXdbGvM2NK i dodaj Swój nick do listy #swiatnauki.

  #swiatnauki #gruparatowaniapoziomu #liganauki #ligamozgow #qualitycontent #nauka #ciekawostki
  #biologia #medycyna #wirus #epidemia #koronawirus #covid19 #2019ncov #2019ncovstats
  pokaż całość

  odpowiedzi (44)

 • avatar

  #koronawykres <- można obserwować #koronawirus #covid19 #covid19stats

  1 000 000 ogłoszonych wykrytych przypadków na świecie (około 20:00) oraz 500 000 w Europie (około 15:00)

  Wg Ministerstwa Zdrowia (o godzinie 09:19): 2317 hospitalizowanych, 183095 objętych kwarantanną, 48039 objętych nadzorem epidemiologicznym. Definicje w linku na końcu.
  Liczba testów wykonanych (do godziny 12:07): 61178 (+5377).

  Miejsce, liczba wykrytych oraz oficjalna liczba ofiar
  Polska 2946 (+392, +15%), 57 (+14, +33%)
  Czechy 3805 (+297, +8%), 44 (+5, +13%)
  Słowacja 426 (+26, +7%), 1
  Ukraina 897 (+103, +13%), 22 (+2, +10%)
  Białoruś 304 (+141, +87%), 4 (+2, +100%)
  Litwa 649 (+68, +12%), 9 (+1, +13%)
  Czechy, Słowacja, Ukraina, Białoruś, Litwa 6081 (+635, +12%), 80 (+10, +14%)

  Niemcy 84600 (+8056, +11%), 1097 (+239, +28%)
  Włochy 115242 (+4668, +4%), 13915 (+760, +6%)

  Europa bez Włoch 402460 (+31906, +9%), 23011 (+2965, +15%)
  Europa 517702 (+36574, +8%), 36926 (+3725, +11%)
  poza Europą i Chinami 405500 (+46825, +13%), 11333 (+1679, +17%)
  Wykryci w Europie: 22,3% we Włoszech, 21,3% w Hiszpanii, 16,3% w Niemczech, 0,57% w Polsce
  Wykryci poza Chinami i Iranem: 59,3% w Europie, 27,3% w USA.

  Chiny 81589 (+35, +0,04%)
  Japonia 2384 (+206, +9,5%), 57
  Korea południowa 9976 (+89, +0,9%), 169 (+4, +2,4%)
  Kanada 11118 (+1629, +17%), 134 (+26, +24%)
  USA 237877 (+30264, +15%), 5718 (+1107, +24%)
  Brazylia 7910 (+1987, +34%), 299 (+93, +45%)
  Turcja 18135 (+2456, +16%), 356 (+79, +29%)
  Izrael 6857 (+765, +13%), 34 (+9, +36%)
  Iran 50468 (+2875, +6%), 3160 (+124, +4%)
  Indie 2536 (+702, +38%), 72 (+27, +60%)
  Afryka 7311 (+743, +11%), 279 (+54, +24%)
  Australia i okolice 7842 (+503, +7%), 198 (+19, +11%)

  Północ
  Islandia 1319 (+99, +8%), 4 (+2, +100%)
  Irlandia 3849 (+402, +12%), 98 (+13, +15%)
  Wielka Brytania 33718 (+4244, +14%), 2921 (+569, +24%)
  Dania 3386 (+279, +9%), 123 (+19, +18%)
  Norwegia 5136 (+273, +6%), 50 (+6, +14%)
  Szwecja 5568 (+621, +13%), 308 (+69, +29%)
  Finlandia 1518 (+72, +5%), 19 (+2, +12%)
  Estonia 858 (+79, +10%), 11 (+6, +120%)
  Rosja 3548 (+771, +28%), 30 (+6, +25%)
  Łotwa 458 (+12, +3%), 0

  Zachód i południe
  Portugalia 9034 (+783, +9%), 209 (+22, +12%)
  Hiszpania 110238 (+8102, +8%), 10096 (+1043, +12%)
  Francja 59105 (+2116, +4%), 4503 (+471, +12%)
  Belgia, Holandia, Luksemburg 32532 (+2635, +9%), 2380 (+350, +17%)
  Szwajcaria 18827 (+1690, +10%), 536 (+75, +16%)
  Austria 11108 (+445, +4%), 158 (+12, +8%)
  Słowenia 897 (+56, +7%), 17 (+2, +13%)
  Chorwacja 1011 (+48, +5%), 7 (+1, +17%)
  Węgry 585 (+60, +11%), 21 (+1, +5%)
  Rumunia 2738 (+278, +11%), 114 (+22, +24%)
  Bułgaria 457 (+35, +8%), 10
  Grecja 1544 (+129, +9%), 53 (+3, +6%)
  Albania 277 (+18, +7%), 16 (+1, +7%)
  Malta 196 (+8, +4%), 0

  Źródła: MZ, worldometers, wikipedia, github (CSSEGISandData, pcm-dpc)

  Propagowanie linków
  https://twitter.com/MZ_GOV_PL/
  https://pacjent.gov.pl/kwarantanna-dozor-epidemiologiczny-co-to-znaczy
  pokaż całość

  odpowiedzi (42)