•  

  Książka ta stała się już białym krukiem na naszym rynku. Jest nie do kupienia w księgarniach (czasami jest na alegro po okolo 200-250 zl)
  Interesujące dzieło, pokazujące głęboką niemoralność autorów Biblii. Choć może raczej nie tyle niemoralność co zasady dostosowane do czasów gdy owa kompilacja powstawała.
  Autorka przeciwstawia, tzw. moralność chrześcijańską/biblijną humanizmowi i nie jest to porównanie, z którego religijne tabu wychodzą zwycięsko. Interesujący jest też opis tego jak wierzący starają się interpretować "słowo boże" by nie wyjść na moralnych karłów i wielbicieli krwawego tyrana.

  BIBLIA W REKU ATEISTY Część pierwsza

  Biblia początków

  Glosy do Hymnu Kapłańskiego o stworzeniu świata i uwagi o stosunku kreacjonizmu do nauki
  Nad Hymnem
  Unie malum?
  Na co świat?
  Uwagi końcowe
  Kwestia zasadności kreacjonizmu
  Parę stów o problematyce aksjologicznej
  Powrót do Hymnu
  Aneks 1 Wkład dysputy pomiędzy ewolucjonizmem a kreacjonizmem biologicznym
  Aneks 2 Kosmologia a kreacjonizm
  Aneks 3 O tak zwanym kosmologicznym dowodzie istnienia Boga

  Glosy do mitów o grzechu pierworodnym, naturalizacji ludzkości i ofierze przebłagalnej Jezusa
  Inicjacja seksualna: naturalizacja ludzkości
  Boski prewidyzm a boska „sprawiedliwość". Fundamentalny mit chrześcijaństwa: koncepcja kary zastępczej
  Zagadka Węża
  Inicjacja moralna ludzkości. Geneza i natura norm moralnych

  Mity początków ludzkości. „Po konfiskacie nakład drugi"
  Kainowie
  Potop i Wieża Babel
  Prolog do triumfalnej opowieści o ludobójstwie

  Opowieści biblijne i „Kohelet"

  Legenda o Eliaszu i Elizeuszu, czyli święte masakry
  Księga Rut, perta literatury biblijnej
  Księga Jonasza, czyli odzyskanie zawłaszczonego Boga
  Judyta, czyli wdowa-bohater
  Księga Tobiasza, czyli o niewytłumaczalnej wybiórczości bożej opatrzności
  Księga Daniela, czyli nieskładna składanka
  Księga Estery, czyli uświęcony kicz
  „Kohelet", czyli kompromitacja „mądrości"

  Część druga

  Biblia Hebrajczyków

  Biblia zawłaszczonego Boga
  Generalia na początek
  Trzej „patriarchowie"
  Cud „Księgi Józefa"

  Ofiarowanie Izaaka. Abraham a Hiob
  Skandal „Akedy"
  Rozważania o normach moralnych (łącznik między poprzedzającą i następującą częścią cyklu)
  Wkracza Hiob
  Aneks Jahwe a ofiary ludzkie
  Pidionha-ben
  Ofiara spełniona
  Święte ludobójstwo
  Oblubieniec Sefory

  Biblia okrutników
  Uwagi wstępne: srogi Jahwe
  Exodus: prolog opowieści
  Exodus: Krzew Gorejący
  Exodus: plagi egipskie
  Czas wędrówki
  Amalekici
  „Zloty Cielec" i masakra
  Już u siebie
  Aneks Korpus Prawny Czteroksięgu
  (A) Dekalog
  (B) Uzupełnienie

  Biblia klamców
  Uwagi ogólne
  Samuel i Saul
  Dawid i Salomon
  Epilog

  Część trzecia

  Jezus ewangelistów

  Rozważania ogólne
  Problematyka historyczności Jezusa
  O ewangeliach ciąg dalszy
  Judeochrześcijaństwo i rozłam
  Sprzeczności we wczesnochrześcijańskiej eschatologii
  O sprzecznościach w ewangeliach ciąg dalszy
  Paradoks chrześcijaństwa
  Prehistoria podstawowej doktryny chrześcijaństwa
  Podstawowa treść doktryny o Ofierze Przebłagalnej
  Ofiara Przebłagalna za ludzkość a warunek indywidualnego zbawienia
  Ofiara Przebłagalna a bogobójstwo

  Quasi-diatessaron
  Mity Dziecięctwa
  Problem Jana Chrzciciela
  Kuszenie na pustyni i problem boskości Jezusa
  Cuda i „tajemnica mesjańska"
  Ewangelie raz jeszcze: różnice i podobieństwa
  Dni wędrówek
  Ciało i krew
  Apostołowie i problem Judasza
  Dni ostatnie
  Krzyż i pusty grób
  Zakończenie
  Pośmiertne epifanie Jezusa i problem Tomasza
  Działanie „Ducha Świętego"

  Etos Jezusa ewangelistów
  Wokót wątku „Jezusa nędzarzy"
  Verba Magistń
  O przypowieściach Jezusowych
  Etos Jezusa ewangelistów a Kościół

  #ksiazki #literatura #religia #ateizm #historia #chrzescijanstwo

  źródło: s.lubimyczytac.pl

Gorące dyskusje ostatnie 12h