•  

  Od wczoraj kilku Mirkow w tym moja skromna osoba chciala uswiadomic wykopkow, ze władza po raz kolejny łamie Konstytucje, ograniczajac prawa konstytucyjne rozpodzadzeniem, a wlasciwie uderzajac w istote prawa, gdzie juz nie powinni ograniczac ich ustawa ani tym bardziej rozporzadzeniem i w takim przypadku wprowadzic stan wyjatkowy albo stan kleski zywiolowej w trybie wynikajacym z Konstytucji.

  Niektore Mirki bardziej swiadome przyznaly racje i wywiazala sie dosc ciekawa dyskusja, ale reszta? SPECUSTAWA, wyzwiska, zeby siedziec na dupie, ze Konstytucji nikt nie przestrzega (wtf?), Ze Konstytucja jest przestarzala (to co maja powiedziec Amerykanie o swojej albo Niemcy czy Austriacy o swoich kodeksach cywilnych).

  Kochani z taka postawa to my nigdy nie zbudujemy spoleczenstwa obywatelskiego, ktore bedzie patrzec na rece wladzy i wymagac od nich dzialan zgodnych z prawem, w granicach prawa i na podstawie prawa. Aktualnie odchodzimy od tego, wladza sobie takie komepetencje przekazuje i czesto domniemuje co jest nie tylko niezgodne z prawem, ale wszelkimi zasadami, ktore tworzy panstwo prawa.

  Przyzwolenie po raz kolejny na lamanie wladzy partii, tej czy innej bedacej u steru wladzy prowadzi tylko i wylacznie do wzmacniania patologii w kregach wladzy. Oni wiedza, ze juz moga. Ba moga, sami ludzie sie tego domagaja.

  Aktualnie zachowanie rzadzacych z wprowadzeniem stanu wyjatkowego lub kleski zywiolowej doprowadzi jedynie do: kolejnego zapchania sądów pozwami o odszkodowanie, bo kazde ograniczenie praw, ktore przeprowadzil aktualny rząd jest nielegalne i zapewne kolejnymi represjami sedziow, na ktorych pisowska wladza bedzie wymuszala oddalanie i odrzucanie takich powodztw, bo aktualne zachowania narazaja Skarb Panstwa na taka odpowiedzialnosc. Tak samo jak kazdy sąd niezawisly uniewinni od skazania kogos na kare grzywne (mandat).

  To teraz juz wiecie, czemu obecnej wladzy nie podobaly sie niezawisle sądy. Przykre jest tylko to, ze po 30 latach demokracji w Polsce nie zmienilo sie podejscie. Zamiast logicznie podejsc do sprawy zorientowac sie, ze jezeli po raz kolejny przyzwolimy na lamanie prawa przez wladze, a wrecz niektorzy domagali sie takiego dzialania, to wladza za pol roku pojdzie o krok dalej, dalej i dalej, a wtedy nie bedzie juz tak przyjemnie.
  #prawo #polityka #koronawirus #niepopularnaopinia

  •  

   @GordonL: nie musisz mi mowic, sam wczoraj dyskutowalem z pewna mirabelka, ktora na moja uwage o niezgodnosci norm ustawy z normami Konstytucji zareagowala w taki sposob, ze 'zarzucam naruszenie demokracji' xD.

   Co najsmieniejsze twardo stala przy tym, ze jest zawodowym prawnikiem ( ͡° ͜ʖ ͡°).

  •  

   @niezdiagnozowany: co ty opowiadasz, jestem pewien ze Jaroslaw konsultowal wszystko z Pania Prezes Trybunalu Konstytucyjnego
   ( ͡° ͜ʖ ͡°)

   +: krzych0
  •  

   @niezdiagnozowany: Przeczytaj ustawę z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi zamiast wypisywać takie głupoty. Nawet twoi koledzy z pelo nie mowia juz ze to lamianie konstytucji, bo sami uchwalili ta ustawe

  •  

   jezeli po raz kolejny przyzwolimy na lamanie prawa przez wladze

   @niezdiagnozowany: Ale co chcesz z tym zrobić? Otworzyć petycję online, czy zasypać Twittera memami? ( ͡° ͜ʖ ͡°)

  •  

   @kogi: nie ten wpis.

   @gryyyn: uswiadamiac ludzi.

  •  

   @niezdiagnozowany: założę się, że żaden wykopek plusujący twoje bzduy nawet nie zajrzal do ustawy stworzonej za pelo

  •  

   @kogi: ciekawe masz podejscie, aktualnie wladza lamie Twoje prawa, a Ty patrzysz, jakie barwy maja.

  •  

   @niezdiagnozowany: jakie prawa lamia konkretnie? przeczytal rozdzial 8 tej ustawy skoncz pisac te glupoty, bo to sie zalosne robi

  •  

   Od wczoraj kilku Mirkow w tym moja skromna osoba chciala uswiadomic wykopkow

   @niezdiagnozowany: @GordonL spoko, ja w innym wątku próbowałem wytłumaczyć kiedy prokurator zarządza sekcję zwłok, a kiedy nie ;-)

  •  

   @IgorK: a w menadry pomiedzy sledztwem, a dochodzeniem tez wprowadziles ( ͡° ͜ʖ ͡°)?

   @kogi: ograniczanie praw rozporzadzeniem, a nie ustawa, de facto nie jest to ograniczanie tylko uderzenie w istote praw, wiec powinien zostac wprowadzony jeden ze stanow nadzwyczajnych z Konstytucji w trybie przewidzianym w Konstytucji.

  •  

   @IgorK: Dej link, mam jeszcze nieco popcornu.

  •  

   akie prawa lamia konkretnie? przeczytal rozdzial 8 tej ustawy skoncz pisac te glupoty, bo to sie zalosne robi

   @kogi: Dziecko, wyjaśnialiśmy to już.

   Nie masz pojęcia o prawie to nie komentuj.

  •  

   @niezdiagnozowany: Zasady postępowania w razie stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii
   Art. 46. 1. Stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii na obszarze
   województwa lub jego części ogłasza i odwołuje wojewoda, w drodze rozporządzenia,
   na wniosek państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego.
   2. Jeżeli zagrożenie epidemiczne lub epidemia występuje na obszarze więcej niż
   jednego województwa, stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii ogłasza
   i odwołuje, w drodze rozporządzenia, minister właściwy do spraw zdrowia
   w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw administracji publicznej, na
   wniosek Głównego Inspektora Sanitarnego.
   3. Ogłaszając stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii, minister
   właściwy do spraw zdrowia lub wojewoda mogą nałożyć obowiązek szczepień
   ochronnych na inne osoby niż określone na podstawie art. 17 ust. 9 pkt 2 oraz przeciw
   innym zakażeniom i chorobom zakaźnym, o których mowa w art. 3 ust. 1.
   4. W rozporządzeniach, o których mowa w ust. 1 i 2, można ustanowić:
   1) czasowe ograniczenie określonego sposobu przemieszczania się,
   2) czasowe ograniczenie lub zakaz obrotu i używania określonych przedmiotów lub
   produktów spożywczych,
   3) czasowe ograniczenie funkcjonowania określonych instytucji lub zakładów
   pracy,
   4) zakaz organizowania widowisk i innych zgromadzeń ludności,
   5) obowiązek wykonania określonych zabiegów sanitarnych, jeżeli wykonanie ich
   wiąże się z funkcjonowaniem określonych obiektów produkcyjnych,
   usługowych, handlowych lub innych obiektów,
   6) nakaz udostępnienia nieruchomości, lokali, terenów i dostarczenia środków
   transportu do działań przeciwepidemicznych przewidzianych planami
   przeciwepidemicznymi,
   ©Kancelaria Sejmu s. 51/62
   16.03.2020
   7) obowiązek przeprowadzenia szczepień ochronnych, o których mowa w ust. 3,
   oraz grupy osób podlegające tym szczepieniom, rodzaj przeprowadzanych
   szczepień ochronnych
   – uwzględniając drogi szerzenia się zakażeń i chorób zakaźnych oraz sytuację
   epidemiczną na obszarze, na którym ogłoszono stan zagrożenia epidemicznego lub
   stan epidemii.
   5. Rozporządzenia, o których mowa w ust. 1 i 2, są:
   1) niezwłocznie ogłaszane w odpowiednim dzienniku urzędowym, zgodnie
   z przepisami o ogłaszaniu aktów normatywnych;
   2) wchodzą w życie z dniem ogłoszenia.
   6. Wojewoda ma obowiązek poinformowania obywateli o obowiązkach
   wynikających z przepisów, o których mowa w ust. 1–4, w sposób zwyczajowo
   przyjęty na danym terenie.
   Art. 46a. W przypadku wystąpienia stanu epidemii lub stanu zagrożenia
   epidemicznego o charakterze i w rozmiarach przekraczających możliwości działania
   właściwych organów administracji rządowej i organów jednostek samorządu
   terytorialnego, Rada Ministrów może określić, w drodze rozporządzenia, na podstawie
   danych przekazanych przez ministra właściwego do spraw zdrowia, ministra
   właściwego do spraw wewnętrznych, ministra właściwego do spraw administracji
   publicznej, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz wojewodów:
   1) zagrożony obszar wraz ze wskazaniem rodzaju strefy, na którym wystąpił stan
   epidemii lub stan zagrożenia epidemicznego,
   2) rodzaj stosowanych rozwiązań – w zakresie określonym w art. 46b
   – mając na względzie zakres stosowanych rozwiązań oraz uwzględniając bieżące
   możliwości budżetu państwa oraz budżetów jednostek samorządu terytorialnego.
   Art. 46b. W rozporządzeniu, o którym mowa w art. 46a, można ustanowić:
   1) ograniczenia, obowiązki i nakazy, o których mowa w art. 46 ust. 4;
   2) czasowe ograniczenie określonych zakresów działalności przedsiębiorców;
   3) czasową reglamentację zaopatrzenia w określonego rodzaju artykuły;
   4) obowiązek poddania się badaniom lekarskim oraz stosowaniu innych środków
   profilaktycznych i zabiegów przez osoby chore i podejrzane o zachorowanie;
   5) obowiązek poddania się kwarantannie;
   ©Kancelaria Sejmu s. 52/62
   16.03.2020
   6) miejsce kwarantanny;
   7) zakaz opuszczania miejsca kwarantanny;
   8) czasowe ograniczenie korzystania z lokali lub terenów oraz obowiązek ich
   zabezpieczenia;
   9) nakaz ewakuacji w ustalonym czasie z określonych miejsc, terenów i obiektów;
   10) nakaz lub zakaz przebywania w określonych miejscach i obiektach oraz na
   określonych obszarach;
   11) zakaz opuszczania strefy zero przez osoby chore i podejrzane o zachorowanie;
   12) nakaz określonego sposobu przemieszczania się.

  •  

   Dej link, mam jeszcze nieco popcornu.

   @OjciecMarek: Link

   a w menadry pomiedzy sledztwem, a dochodzeniem tez wprowadziles

   @niezdiagnozowany w praktyce różnica nie jest aż tak wielka ;-)

  •  

   @niezdiagnozowany: Przeczytaj rozdział 8 ustawy i skończ pisać te głupoty. Specjalnie dla ciebie wstawiłem już początek

  •  

   @kogi: przeczytaj sobie podrecznik do prawa konstytucyjnego prof. Garlickiego i Ty skoncz, bo jeste gluchy na argumenty.

   @IgorK: o zajmujesz sie karnym? Jestes prokuratorem? To i ja pewnie bym sie sporo dowiedzial, bo w praktyce z karnym nie mam nic a nic do czynienia.

  •  

   o zajmujesz sie karnym? Jestes prokuratorem?

   @niezdiagnozowany: na obydwa pytania odpowiedź brzmi "tak".

  •  

   Przeczytaj rozdział 8 ustawy i skończ pisać te głupoty. Specjalnie dla ciebie wstawiłem już początek

   @kogi: Ty przeczytaj, dziecko.

   Ustawa pozwala na "czasowe ograniczenie określonego sposobu przemieszczania się". A co mamy w rozporządzeniu? GENERALNY ZAKAZ przemieszczania się. A ustawa na to nie pozwala!

  •  

   @IgorK: no to musze zaczac sledzic Twoje posty ( ͡° ͜ʖ ͡°). Macie ostry zapiernicz w prokuraturze tak jak w sądach powszechnych?

   @GordonL: co Ty na to zeby zrobic ustawe, ktora bedzie przedluzala kadencje Prezydenta do lat 15?

  •  

   Macie ostry zapiernicz w prokuraturze tak jak w sądach powszechnych?

   @niezdiagnozowany: tak :-D

   +: Nahcep
  •  

   @IgorK: no to chyba sobie dam spokoj z aplikowaniem do KSSiP, choc niedawno rozwazalem taka opcje. Polecilbys cos dla studenta konczacego studia? Myslalem o rynkach finansowych, prawie nowych technologii, podatkach, troche to nudne, ale czuje przez kosci, ze przyszlosciowe.

   +: IgorK
  •  

   no to chyba sobie dam spokoj z aplikowaniem do KSSiP, choc niedawno rozwazalem taka opcje.

   @niezdiagnozowany: na pogadankach z uczniami zawsze powtarzam, że to nie jest zawód dla każdego i nikogo nie namawiam. Ma swoje wady i swoje zalety - nie każdy potrafi się w nim odnaleźć.

   Polecilbys cos dla studenta konczacego studia?

   Ja po liceum chciałem od razu pójść na emeryturę ale nie dało się ;-)

   Myslalem o rynkach finansowych, prawie nowych technologii, podatkach, troche to nudne, ale czuje przez kosci, ze przyszlosciowe.

   Pewnie tak, pod warunkiem, że mieszkasz/chcesz mieszkać w dużym mieście. Ja akurat mieszkam w średnim (pracuję w jeszcze mniejszym) i pracę w budżetówce sobie chwalę. Do dużych miast mnie nie ciągnie - oprócz okazyjnych wyjazdów turystyczno-kulturowych ;-)

   +: Nahcep
  •  

   @IgorK: dziekuje za odpowiedz.

   Wlasnie tez to zauwazylem, ze bede skazany na uderzenie do duzego miasta typu Wawka albo Poznan, bo poza tymi miastami rynek uslug prawniczych wyglada naprawde krucho.

   Mam podobne plany z ta emerytura, ale ja dopiero po studiach, po liceum mialem jeszcze ambicje ( ͡° ͜ʖ ͡°)

   +: IgorK
  •  

   bo poza tymi miastami rynek uslug prawniczych wyglada naprawde krucho.

   @niezdiagnozowany: sporo adwokatów i radców startuje u nas w konkursach, więc jeśli nie chcesz się przenosić do metropolii, to KSSiP jest całkiem niezłą opcją :-)

  •  

   @IgorK: wiesz zalezy co sie rozumie przez metropolie, ale trudno mi sobie wyobrazic zycie w Wawce w dluzszej perspektywie.

  •  

   wiesz zalezy co sie rozumie przez metropolie

   @niezdiagnozowany: Warszawa, Katowice, Łódź, Poznań, Wrocław ;-)

  •  

   @IgorK: wlasnie sobie mysle sobie czy nie zrobic sobie mini gap yearu i popracowac jako asystent sedziego, o ile sie dostane, ewentualnie poprobowac jakiegos stazu w duzych kancelariach i po roku podjac decyzje, KSSiP czy aplikacja zwykla, a moze poprobowac jako in house.

   +: IgorK

Gorące dyskusje ostatnie 12h

 • avatar

  TO JA GDY OGLĄDAM TO ZŁOTO
  #kanalsportowy

  odpowiedzi (3)

 • avatar

  #koronawykres <- można obserwować #koronawirus #covid19 #covid19stats

  1 000 000 ogłoszonych wykrytych przypadków na świecie (około 20:00) oraz 500 000 w Europie (około 15:00)

  Wg Ministerstwa Zdrowia (o godzinie 09:19): 2317 hospitalizowanych, 183095 objętych kwarantanną, 48039 objętych nadzorem epidemiologicznym. Definicje w linku na końcu.
  Liczba testów wykonanych (do godziny 12:07): 61178 (+5377).

  Miejsce, liczba wykrytych oraz oficjalna liczba ofiar
  Polska 2946 (+392, +15%), 57 (+14, +33%)
  Czechy 3805 (+297, +8%), 44 (+5, +13%)
  Słowacja 426 (+26, +7%), 1
  Ukraina 897 (+103, +13%), 22 (+2, +10%)
  Białoruś 304 (+141, +87%), 4 (+2, +100%)
  Litwa 649 (+68, +12%), 9 (+1, +13%)
  Czechy, Słowacja, Ukraina, Białoruś, Litwa 6081 (+635, +12%), 80 (+10, +14%)

  Niemcy 84600 (+8056, +11%), 1097 (+239, +28%)
  Włochy 115242 (+4668, +4%), 13915 (+760, +6%)

  Europa bez Włoch 402460 (+31906, +9%), 23011 (+2965, +15%)
  Europa 517702 (+36574, +8%), 36926 (+3725, +11%)
  poza Europą i Chinami 405500 (+46825, +13%), 11333 (+1679, +17%)
  Wykryci w Europie: 22,3% we Włoszech, 21,3% w Hiszpanii, 16,3% w Niemczech, 0,57% w Polsce
  Wykryci poza Chinami i Iranem: 59,3% w Europie, 27,3% w USA.

  Chiny 81589 (+35, +0,04%)
  Japonia 2384 (+206, +9,5%), 57
  Korea południowa 9976 (+89, +0,9%), 169 (+4, +2,4%)
  Kanada 11118 (+1629, +17%), 134 (+26, +24%)
  USA 237877 (+30264, +15%), 5718 (+1107, +24%)
  Brazylia 7910 (+1987, +34%), 299 (+93, +45%)
  Turcja 18135 (+2456, +16%), 356 (+79, +29%)
  Izrael 6857 (+765, +13%), 34 (+9, +36%)
  Iran 50468 (+2875, +6%), 3160 (+124, +4%)
  Indie 2536 (+702, +38%), 72 (+27, +60%)
  Afryka 7311 (+743, +11%), 279 (+54, +24%)
  Australia i okolice 7842 (+503, +7%), 198 (+19, +11%)

  Północ
  Islandia 1319 (+99, +8%), 4 (+2, +100%)
  Irlandia 3849 (+402, +12%), 98 (+13, +15%)
  Wielka Brytania 33718 (+4244, +14%), 2921 (+569, +24%)
  Dania 3386 (+279, +9%), 123 (+19, +18%)
  Norwegia 5136 (+273, +6%), 50 (+6, +14%)
  Szwecja 5568 (+621, +13%), 308 (+69, +29%)
  Finlandia 1518 (+72, +5%), 19 (+2, +12%)
  Estonia 858 (+79, +10%), 11 (+6, +120%)
  Rosja 3548 (+771, +28%), 30 (+6, +25%)
  Łotwa 458 (+12, +3%), 0

  Zachód i południe
  Portugalia 9034 (+783, +9%), 209 (+22, +12%)
  Hiszpania 110238 (+8102, +8%), 10096 (+1043, +12%)
  Francja 59105 (+2116, +4%), 4503 (+471, +12%)
  Belgia, Holandia, Luksemburg 32532 (+2635, +9%), 2380 (+350, +17%)
  Szwajcaria 18827 (+1690, +10%), 536 (+75, +16%)
  Austria 11108 (+445, +4%), 158 (+12, +8%)
  Słowenia 897 (+56, +7%), 17 (+2, +13%)
  Chorwacja 1011 (+48, +5%), 7 (+1, +17%)
  Węgry 585 (+60, +11%), 21 (+1, +5%)
  Rumunia 2738 (+278, +11%), 114 (+22, +24%)
  Bułgaria 457 (+35, +8%), 10
  Grecja 1544 (+129, +9%), 53 (+3, +6%)
  Albania 277 (+18, +7%), 16 (+1, +7%)
  Malta 196 (+8, +4%), 0

  Źródła: MZ, worldometers, wikipedia, github (CSSEGISandData, pcm-dpc)

  Propagowanie linków
  https://twitter.com/MZ_GOV_PL/
  https://pacjent.gov.pl/kwarantanna-dozor-epidemiologiczny-co-to-znaczy
  pokaż całość

  odpowiedzi (42)

 • avatar

  Słynne panie z #tvp uczą w SP 49 na Armii Krajowej w #bialystok Przypadkiem należą do #solidarnosc więc nie dołączyły do ostatniego strajku nauczycieli i wspierały ministerstwo. Zostały już odsunięte od prowadzenia zajęć z dziećmi.

  P.S. zajęcia 1-3 kręcą w TVP Białystok

  #tvpis #bekazpisu #edukacja #szkola #szkolaztvp #koronawirus pokaż całość

  odpowiedzi (61)