Gorące dyskusje ostatnie 12h

  • avatar

    Przez kilka lat powtarzaj, że nasza gospodarka dogania niemiecką
    Budka wspomina w sejmie, że w Niemczech dają 15k euro na firmę
    "ALE NIEMIECKA GOSPODARKA JEST OGROMNA A MY NIE MOŻEMY SOBIE NA TO POZWOLIĆ "


    Tvp w pigułce ( ͡° ͜ʖ ͡°)

    #tvpis

    odpowiedzi (5)

  • avatar

    Nic mnie bardziej nie wkurwia jak te zrzutki na szpitale. Na co idą w takim razie te składki na NFZ? Dlaczego nie uruchomiono rezerwy celowej na klęski żywiołowe? Rząd umiał pomóc powodzianom w znacznie gorszej sytuacji w 1997 i 2010 a nagle trzeba się składać na maseczki dla szpitali?

    #koronawirus

    odpowiedzi (16)

  • avatar

    Czy można wykorzystać mechanizm Europejskiej inicjatywy obywatelskiej i poprosić UE o reakcję na jawne łamanie prawa przez partie rządzącą w Polsce?
    https://www.europarl.europa.eu/factsheets/pl/sheet/149/europejska-inicjatywa-obywatelska

    Z tego co czytam wystarczy milion podpisów, a co ciekawe, podpisy mogą być cyfrowe (o ile będzie wydana odpowiednia certyfikacja). Może nawet są gotowe systemy które można wykorzystać?

    Deklaracje poparcia można zbierać w formie papierowej lub elektronicznej. Jeżeli deklaracje poparcia zbiera się w formie elektronicznej, odpowiedni system internetowy musi najpierw uzyskać certyfikat odpowiednich władz krajowych. Szczegółowe przepisy dotyczące specyfikacji technicznej systemów zbierania deklaracji online określono w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (rozporządzenie (UE) 2019/1799). Bez względu na to, czy deklaracje poparcia zbiera się w formie papierowej czy elektronicznej, do celów weryfikacji mają zastosowanie te same wymogi dotyczące danych.

    Jestem za cienki w uszach żeby coś takiego zorganizować, ale na pewno bym się pod tym podpisał. Bo jak nie śledzę wyborów, tak dzisiejsze dziwne "problemy z głosami", poddawanie tego samego pod głosowanie, czy w końcu zmienianie zasad wyborów 34 dni przed samymi wyborami brzmi bardzo, bardzo niepokojąco.

    #sejm #prawo #pytanie #wybory i troche #koronawirus bo gdyby nie on nie byloby tego cyrku
    pokaż całość

    odpowiedzi (80)